Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

18001. ОБЛІК І АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 20 стр.
18002. Облік і аудит виробничих витрат та формування собівартості швейної продукції Автореферат 29 стр.
18003. ОБЛІК І АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Автореферат 28 стр.
18004. ОБЛІК І АУДИТ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ (на прикладі малих металопереробних підприємств України) Автореферат 27 стр.
18005. ОБЛІК І АУДИТ ЗАПАСІВ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 30 стр.
18006. ОБЛІК І АУДИТ ЗАПАСІВ: СВІТОВА ПРАКТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
18007. Облік І аудит капітальних інвестицій (на прикладі житлобудівних підприємств) Автореферат 26 стр.
18008. Облік і аудит лізингових операцій Автореферат 29 стр.
18009. ОБЛІК І АУДИТ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ Автореферат 24 стр.
18010. Облік і аудит нематеріальних активів (на прикладі підприємств харчової промисловості) Автореферат 30 стр.
18011. ОБЛІК І АУДИТ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: ТЕОРІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, МЕТОДИКА Автореферат 27 стр.
18012. ОБЛІК І АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ЗА ДОГОВОРАМИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ Автореферат 29 стр.
18013. ОБЛІК І АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (на матеріалах аграрних підприємств Київської області) Автореферат 26 стр.
18014. ОБЛІК І АУДИТ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Автореферат 24 стр.
18015. ОБЛІК І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ Автореферат 30 стр.
18016. ОБЛІК І АУДИТ ФОРМУВАННЯ ТА РУХУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ВІДКРИТИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ Автореферат 31 стр.
18017. ОБЛІК І аудит формування фінансових результатів (на прикладі хлібопекарних підприємств України) Автореферат 27 стр.
18018. облік і аудит цінних паперів (на прикладі акціонерних товариств машинобудівного комплексу) Автореферат 27 стр.
18019. ОБЛІК І внутрішній АУДИТ матеріальних запасів (на матеріалах підприємств хлібопекарної галузі промисловості) Автореферат 31 стр.
18020. ОБЛІК І ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ПОРТАХ МОРСЬКОГО ТРАСНПОРТУ Автореферат 31 стр.
18021. ОБЛІК І ВНУТРІШНІЙ АУДИТ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ) Автореферат 22 стр.
18022. ОБЛІК І ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ Автореферат 26 стр.
18023. ОБЛІК І ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ХЛІБОПЕКАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 24 стр.
18024. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА Автореферат 29 стр.
18025. ОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА Автореферат 27 стр.
18026. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ Автореферат 29 стр.
18027. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ В ОРГАНАХ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА Автореферат 19 стр.
18028. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ Автореферат 26 стр.
18029. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ У АВТОТРАНСПОРТНОМУ ВИРОБНИЦТВІ З ЗАСТОСУВАННЯМ ПЕОМ Автореферат 23 стр.
18030. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ У КАПІТАЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ Автореферат 28 стр.
18031. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА Автореферат 29 стр.
18032. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ Автореферат 27 стр.
18033. Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості Автореферат 29 стр.
18034. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У БУДІВНИЦТВІ СВЕРДЛОВИН Автореферат 26 стр.
18035. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У ТВАРИННИЦТВІ (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області) Автореферат 28 стр.
18036. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України) Автореферат 28 стр.
18037. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИТРАТ І ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 30 стр.
18038. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ Автореферат 28 стр.
18039. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИТРАТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ (на прикладі підприємств м’ясоконсервної промисловості) Автореферат 29 стр.
18040. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА (на прикладі зернопереробних підприємств Кіровоградської області) Автореферат 26 стр.
18041. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 32 стр.
18042. Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
18043. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ МОЛОКОПРОДУКЦІЇ Автореферат 27 стр.
18044. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИТРАТ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 31 стр.
18045. Облік і контроль витрат та доходів на автотранспортних підприємствах споживчої кооперації України Автореферат 28 стр.
18046. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИТРАТ ТА ОБСЯГІВ БУДІВЕЛЬНО – МОНТАЖНИХ РОБІТ (на матеріалах закритого акціонерного товариства “Криворіжаглобуд”) Автореферат 26 стр.
18047. Облік і контроль витрат у громадському харчуванні в умовах ринкової економіки Автореферат 26 стр.
18048. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ГОСПРОЗРАХУНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ (на прикладі лікувальних закладів України) Автореферат 27 стр.
18049. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДСОБНИХ СІЛЬСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ Автореферат 27 стр.
18050. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ДИВІДЕНДІВ (на прикладі підприємств Житомирської області) Автореферат 25 стр.
18051. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ДОХОДІВ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 28 стр.
18052. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Автореферат 25 стр.
18053. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ( на матеріалах підприємств гірничовидобувної галузі ) Автореферат 27 стр.
18054. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЗБУТУ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
18055. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗДІЙСНЕННЯ Автореферат 27 стр.
18056. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Автореферат 23 стр.
18057. Облік і контроль лізингових ПРОЦЕСІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Автореферат 31 стр.
18058. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ (на матеріалах підприємств хлібопекарної промисловості) Автореферат 22 стр.
18059. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (НА МАТЕРІАЛАХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ) Автореферат 27 стр.
18060. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ (на матеріалах підприємств харчової промисловості України) Автореферат 25 стр.
18061. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ДОБРИВАМИ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ЕКОЛОГО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ Автореферат 29 стр.
18062. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА Автореферат 27 стр.
18063. Облік і контроль основних засобів (на прикладі державних підприємств в галузі культури України) Автореферат 32 стр.
18064. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСУ РЕЗЕРВУВАННЯ (на прикладі діяльності великих промислових підприємств України) Автореферат 33 стр.
18065. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ФОРМУВАНЬ Автореферат 27 стр.
18066. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ТОВАРНО-ГРОШОВИХ ОПЕРАЦІЙ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Автореферат 28 стр.
18067. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
18068. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ СТРАХУВАННЯ МАЙНА Автореферат 31 стр.
18069. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ (на прикладі роздрібних торговельних підприємств) Автореферат 32 стр.
18070. ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ Автореферат 25 стр.
18071. ОБЛІК В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА Автореферат 27 стр.
18072. ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 33 стр.
18073. ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ОСНОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ГОТЕЛЮ Автореферат 24 стр.
18074. ОБЛІК ВАЛОВИХ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 24 стр.
18075. ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 27 стр.
18076. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ БАВОВНОПРЯДИЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ Автореферат 22 стр.
18077. Облік виробничих запасів І аналіз ефективності їх використання (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області) Автореферат 29 стр.
18078. ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 24 стр.
18079. ОБЛІК ВИТРАТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 29 стр.
18080. ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І КОНТРОЛЬ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ГУМОВО-ТЕХНІЧНІЙ ПІДГАЛУЗІ Автореферат 30 стр.
18081. ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І КОНТРОЛЬ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ РИБОПРОДУКЦІЇ Автореферат 28 стр.
18082. ОБЛІК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (на прикладі підприємств плодоовочевої консервної промисловості України) Автореферат 25 стр.
18083. ОБЛІК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В УПРАВЛІННІ ХЛІБОПЕКАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Автореферат 26 стр.
18084. Облік витрат на виробництво продукції рослинництва Автореферат 25 стр.
18085. Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції у швейному виробництві Автореферат 27 стр.
18086. ОБЛІК ВИТРАТ ТА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ В ЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 22 стр.
18087. ОБЛІК власного капіталу в акціонерних товариствах апк Автореферат 27 стр.
18088. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 27 стр.
18089. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ Й АНАЛІЗ ЙОГО ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ Автореферат 33 стр.
18090. ОБЛІК ДИНАМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ОСОБЛИВИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА КОНСТРУКЦІЇ УКІСНИХ ШАХТНИХ КОПРІВ Автореферат 17 стр.
18091. ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ Автореферат 27 стр.
18092. Облік нерухомості в АПК Автореферат 27 стр.
18093. ОБЛІК оперативної ОРЕНДИ В СІЛЬСЬКОму господарстві УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
18094. ОБЛІК ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 30 стр.
18095. ОБЛІК ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 31 стр.
18096. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І ОПЕРАЦІЙ ПО ЇХ ОПОДАТКУВАННЮ Автореферат 31 стр.
18097. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У РИБНОМУ ГОСПОДАРСТВІ Автореферат 34 стр.
18098. ОБЛІК ПРОЦЕСІВ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ХЛІБОПЕКАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Автореферат 23 стр.
18099. Облік реальних інвестицій у сільському господарстві Автореферат 34 стр.
18100. облік розрахунків з дебіторами та кредиторами Автореферат 34 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180  [181]  182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389