Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

1801. АКАНТОЦЕФАЛИ СПРАВЖНІХ ТЮЛЕНІВ ТИХООКЕАНСЬКОГО СЕКТОРУ АНТАРКТИКИ Автореферат 32 стр.
1802. АКАРОЗИ СОБАК І КОТІВ (ПОШИРЕННЯ, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ) Автореферат 29 стр.
1803. АКВААМІНОДИФОСФАТИ Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+ та Cd2+ Автореферат 24 стр.
1804. АКВАКУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ Автореферат 24 стр.
1805. Аквальні і водно-болотні антропогенні Ландшафти Поділля Автореферат 25 стр.
1806. АКМЕЇСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОСІЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Автореферат 46 стр.
1807. АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ТЕОРІЇ Й ПРАКТИЦІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ, БІЛОРУСІ, РОСІЇ (порівняльний аналіз) Автореферат 56 стр.
1808. АКОНФЛІКТНІСТЬ І АКОНФЛІКТНА ДРАМАТУРГІЯ В ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ (на прикладі розвитку музичного мистецтва). КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 24 стр.
1809. АксIально-симетричне ВИПРОМІНЮВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ТА ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ДИСКОВИХ АНТЕН З УРАХУВАННЯМ ВТРАТ Автореферат 21 стр.
1810. АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАГМАЛІНГВІСТИКИ: ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ Автореферат 46 стр.
1811. АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 57 стр.
1812. аксіологічні засади формування екологічної культури студентів вищих технічних навчальних закладів Автореферат 28 стр.
1813. АКСІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 23 стр.
1814. АКСІОЛОГІЧНІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК СУБ’ЄКТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
1815. АКСІОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА І ФРАЗЕОЛОГІЯ ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ВИСТУПІВ 90-х РОКІВ ХХ століття Автореферат 33 стр.
1816. АКСІОЛОГІЧНА ПРАГМАСЕМАНТИКА АНГЛОМОВНОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ Автореферат 36 стр.
1817. АКСІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА АНГЛОМОВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ Автореферат 29 стр.
1818. АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ІСТОРИЗМІВ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА (на матеріалі українських, російських і німецьких текстів малого формату) Автореферат 28 стр.
1819. Аксіологічний вимір методологічних тенденцій гуманітарного знання Автореферат 27 стр.
1820. АКСІОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАУКОВОГО ЗНАННЯ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, СПОСІБ АКТУАЛІЗАЦІЇ Автореферат 50 стр.
1821. АКСІОМАТИЧНІ МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТРАНСЛЯТОРІВ Автореферат 19 стр.
1822. АКСІОМАТИЧНІ СИСТЕМИ СПЕЦИФІКАЦІЙ ПРОГРАМ НАД НОМІНАТИВНИМИ ДАНИМИ Автореферат 23 стр.
1823. АКСІОПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГУМАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ Автореферат 24 стр.
1824. АКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
1825. АКТИ КабінетУ Міністрів України: теоретичні засади видання та реалізації Автореферат 31 стр.
1826. АКТИ ПРАВОТВОРЧОСТІ ПРЕЗИДЕНТА В РЕСПУБЛІКАХ ЗІ ЗМІШАНОЮ ФОРМОЮ ПРАВЛІННЯ (загальнотеоретичний аспект) Автореферат 30 стр.
1827. АКТИ ПРЯМОГО НАРОДОВЛАДДЯ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ Автореферат 45 стр.
1828. АКТИВІЗАЦІЯ І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА КООПЕРАЦІЇ В АПК РЕГІОНУ Автореферат 29 стр.
1829. Активізація інвестиційної діяльності в перехідній економіці України Автореферат 29 стр.
1830. АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 26 стр.
1831. АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВІХ ПІДПРИЄМСТВ У ПЕРІОД РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ Автореферат 19 стр.
1832. АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ТЕКСТИЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 26 стр.
1833. Активізація інноваційно-спрямованого інвестування у промисловості україни Автореферат 27 стр.
1834. АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПідпРИємСТв НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 24 стр.
1835. АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ (на прикладі машинобудівних підприємств Західного регіону України) Автореферат 25 стр.
1836. активізація інноваційного РОЗВИТКу ПРОМИСЛОВОСТІ на засадах лізингу Автореферат 25 стр.
1837. АКТИВІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 32 стр.
1838. АКТИВІЗАЦІЯ ВЖИВАННЯ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ І РОЗУМІННЯ ЇХ СЕМАНТИКИ ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 27 стр.
1839. АКТИВІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ Автореферат 25 стр.
1840. АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Автореферат 30 стр.
1841. АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 27 стр.
1842. АКТИВІЗАЦІЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ НА РОСІЙСЬКОМУ НАПРЯМКУ Автореферат 26 стр.
1843. АКТИВІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 24 стр.
1844. АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 7 – 9 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРА Автореферат 31 стр.
1845. АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ (на матеріалі викладання англійської мови) Автореферат 23 стр.
1846. АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА ОСНОВІ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ Автореферат 28 стр.
1847. АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР Автореферат 27 стр.
1848. АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З КРЕСЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ГРАФІЧНИХ ЗАВДАНЬ Автореферат 27 стр.
1849. АКТИВІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ КРИМУ Автореферат 24 стр.
1850. АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 25 стр.
1851. АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ Автореферат 31 стр.
1852. АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЧИСЕЛЬНИХ МЕТОДІВ У ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ Автореферат 26 стр.
1853. Активізація пізнавальної діяльності студентів У процесі загальнопедагогічної підготовки Автореферат 33 стр.
1854. АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИКИ Й ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 23 стр.
1855. АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ З ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП’ЮТЕРА Автореферат 25 стр.
1856. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи в процесі розв’язування математичних задач фінансового змісту Автореферат 25 стр.
1857. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології Автореферат 28 стр.
1858. Активізація пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах Автореферат 24 стр.
1859. Активізація пізнавальної діяльностіучнів 5-7 класів у процесі самостійної роботина уроках трудового навчання засобаминових інформаційних технологій Автореферат 20 стр.
1860. АКТИВІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
1861. Активізація транскордонного співробітництва регіонів Автореферат 31 стр.
1862. АКТИВІЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
1863. АктиваціЯ поверхні відпрацьованих оксидних рутенійово-титанових анодів Автореферат 23 стр.
1864. активація репаративного остеогенезу при порушеннях загоювання переломів довгих кісток (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 27 стр.
1865. АКТИВИ В НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Автореферат 27 стр.
1866. АКТИВНІ RC-ФІЛЬТРИ ВИСОКОГО ПОРЯДКУ ЗІ ЗВОРОТНИМИ ЗВ'ЯЗКАМИ ДЛЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ Автореферат 18 стр.
1867. АКТИВНІ І ПАСИВНІ МЕТОДИ І ПРИЛАДИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ АЕРО-, БІО- І ЛІТОСФЕРИ ЗЕМЛІ Автореферат 48 стр.
1868. Активні лексико-семантичні процеси в мові художньої прози кінця ХХ – початку ХХІ століть Автореферат 29 стр.
1869. АКТИВНІ ПРОЦЕСИ В АРЕАЛЬНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ СХОДУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
1870. АКТИВНІ ПРОЦЕСИ В КОМЕТАХ: АНАЛІЗ КРИВИХ БЛИСКУ ТА СПЕКТРІВ Автореферат 22 стр.
1871. АКТИВНІ ПРОЦЕСИ У ПЕРСЬКІЙ КОМП'ЮТЕРНІЙ СУБМОВІ Автореферат 35 стр.
1872. Активні фразеотворчі процеси в українській публіцистичній і художній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть Автореферат 26 стр.
1873. АКТИВНІСТЬ АМІНОТРАНСФЕРАЗ, ФОСФАТАЗ І ДЕЯКИХ ОКСИДАЗ КРОВІ У ДИНАМІЦІ ДІЇ НОВИХ ПОХІДНИХ ОКСАНІЛОВОЇ КИСЛОТИ Автореферат 19 стр.
1874. АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ДЕЯКИХ ЧОРНОМОРСЬКИХ ГІДРОБІОНТІВ У ПРИБЕРЕЖНІЙ АКВАТОРІЇ СЕВАСТОПОЛЯ Автореферат 23 стр.
1875. АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ХЛОРОПЛАСТІВ ПШЕНИЦІ ПРИ ВОДНОМУ ДЕФІЦИТІ ТА ЗАСОЛЕННІ ҐРУНТУ Автореферат 20 стр.
1876. Активність високопорогових кальцієвих каналів гіпокампу щура при зменшенні напруги кисню в зовнішньоклітинному розчині Автореферат 30 стр.
1877. Активність ендотеліну-1 та оксиду азоту при гострому інфаркті Міокарду в динаміці лікування інгібіторами ангіотензин-перетворюючого ферменту Автореферат 21 стр.
1878. АКТИВНІСТЬ КЛЮЧОВИХ ФЕРМЕНТІВ АЗОТНОГО МЕТАБОЛІЗМУ САЛАТУ ПОСІВНОГО (Lactuca sativa L.) ЗА ДІЇ НІТРАТНОГО І АМОНІЙНОГО АЗОТУ ТА СИНТЕТИЧНИХ ЦИТОКІНІНІВ Автореферат 20 стр.
1879. АКТИВНІСТЬ МОЛОДИХ ЗІРОК СОНЯЧНОЇ МАСИ Автореферат 38 стр.
1880. АКТИВНІСТЬ НЕЙРОПЕПТИДУ Y І ДОБОВИЙ ПРОФІЛЬ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИХ нА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ В ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ Автореферат 23 стр.
1881. АКТИВНІСТЬ ОКСИДНИХ Cu-Co-Fe КАТАЛІЗАТОРІВ ОКИСНЕННЯ СО ТА ЇХ ФІЗИКО – ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Автореферат 19 стр.
1882. АКТИВНІСТЬ ПРОТЕОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ В ТКАНИНАХ ТІЛА МАТКИ ЖІНОК БЕЗ НОВОУТВОРЕНЬ ТА З ОНКОЗАХВОРЮВАННЯМИ Автореферат 24 стр.
1883. АКТИВНІСТЬ ТИРОЗИНОВИХ ПРОТЕЇНФОСФАТАЗ В ЛІМФОЇДНИХ КЛІТИНАХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 24 стр.
1884. АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ ГЛІКОЛІЗУ ТА ОБМІНУ НУКЛЕОТИДІВ У ПАЦІЄНТІВ РІЗНОГО ВІКУ З ВИРАЗКОЮ ТА РАКОМ ШЛУНКА Автореферат 25 стр.
1885. АКТИВНІСТь ФЕРМЕНТІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ ЕМБРІОНАЛЬНИХ ТРАНСПЛАНТАТІВ Автореферат 22 стр.
1886. АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ ТРАНСМЕМБРАННОГО ТРАНСПОРТУ ТА ВПЛИВ НА НИХ РЕГІДРАТАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ХОЛЕРУ Автореферат 22 стр.
1887. АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ УТИЛІЗАЦІЇ ЕНДОГЕННИХ АЛЬДЕГІДІВ В ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЯХ У ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ ПРИ ІММОБІЛІЗАЦІЇ Автореферат 25 стр.
1888. АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТУ АПФ-НЕЗАЛЕЖНОГО ШЛЯХУ УТВОРЕННЯ АНГІОТЕНЗИНА II - ХІМАЗИ В ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ Автореферат 28 стр.
1889. АКТИВНЕ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ НАВЧАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СПІЛКУВАННІ КЕРІВНИКІВ ВІЙСЬКОВИХ КОЛЕКТИВІВ Автореферат 26 стр.
1890. АКТИВНО-АДАПТИВНЕ КЕРУВАННЯ ДИНАМІЧНИМИ ОБ'ЄКТАМИ ЗА НАЯВНОСТІ ОБМЕЖЕНЬ НА ФАЗОВІ ЗМІННІ Автореферат 18 стр.
1891. АКТИВОВАНІ ЦЕМЕНТОШЛАКОВІ СУСПЕНЗІЇ І БЕТОНИ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 19 стр.
1892. АКТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО В. М. ЧИСТЯКОВОЇ ЯК ЯВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕАТРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ХХ СТОРІЧЧЯ Автореферат 34 стр.
1893. АКТОРСЬКЕ “ПЕРЕЖИВАННЯ В РОЛІ” ЯК ТВОРЧИЙ ПРОЦЕС Автореферат 25 стр.
1894. АКТУАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОРЕЛІГІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ Автореферат 51 стр.
1895. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОЗАСТОСОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ Автореферат 25 стр.
1896. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВО Автореферат 40 стр.
1897. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ Автореферат 27 стр.
1898. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛАТЕНТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ Автореферат 24 стр.
1899. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ загальної середньої освіти в КНР Автореферат 21 стр.
1900. АКТУАЛЬНЕ ІНТОНУВАННЯ ЯК ВИКОНАВСЬКА ПРОБЛЕМА Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18  [19]  20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389