Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

17901. Обгрунтування ТА РОЗРОБКА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ технологій ВИДАЛЕННЯ ТА ОБРОБЛЕННЯ СТОКІВ ПРИ ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТВА Автореферат 37 стр.
17902. ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМИ ДОСЯГНЕННЯ РІВНОСТІ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ СТРАТИФІКАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Автореферат 46 стр.
17903. ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ВПЛИВУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА Автореферат 24 стр.
17904. ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА КАМЕНІ СЕЧОВОДА, УСКЛАДНЕНІ ГОСТРИМ ПІЄЛОНЕФРИТОМ Автореферат 23 стр.
17905. ОБГРУНТУВАННЯ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ НЕДОНОШЕНОЇ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК З ПЕРЕДЧАСНИМ РОЗРИВОМ АМНІОНАЛЬНИХ ОБОЛОНОК (клініко-параклінічне дослідження) Автореферат 57 стр.
17906. обгрунтування тактики хірургічного лікування хворих на хронічний панкреатит, яка спрямована на збереження функції підшлункової залози  Автореферат 30 стр.
17907. ОБГРУНТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ МОДЕЛІ ДИСКОВИХ ГАЛЬМОВИХ МЕХАНІЗМІВ АВТОМОБІЛЬНИХ КОЛІС Автореферат 23 стр.
17908. ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НОВИХ СПОСОБІВ ОХОРОНИ І ПОГАШЕННЯ ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК ДЛЯ ПОХИЛИХ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ ШАХТ ДОНБАСУ Автореферат 16 стр.
17909. Обгрунтування технології виробництва гомогенату трутневих личинок Автореферат 24 стр.
17910. ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МІКРОЗРОШЕННЯ РОЗСАДНИКА ТА САДУ МІНЕРАЛІЗОВАНИМИ ВОДАМИ В УМОВАХ ПІВДНЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 22 стр.
17911. обгрунтування технології репродукції бджолиних маток Автореферат 45 стр.
17912. ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ПРОТИФІЛЬТРАЦІЙНИХ ЗАВІС СТРУМЕНЯМИ ВИСОКОГО ТИСКУ ЗАКРІПЛЯЮЧИХ РОЗЧИНІВ Автореферат 21 стр.
17913. ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РОЗРОБКА ПРИСТРОЇВ ЗНЕЗАРАЖУВАННЯ ВОВНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ І ПРУЖНИХ КОЛИВАНЬ Автореферат 20 стр.
17914. ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РОТАЦІЙНО-ВІБРАЦІЙНОГО СЕПАРАТОРАКАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ Автореферат 19 стр.
17915. ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ І ПАРАМЕТРІВ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ПЕРЕДПОСІВНОГО ОПРОМІНЕННЯ НАСІННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР Автореферат 28 стр.
17916. ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ТА ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ РІЗАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ РИСОЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙНУ ОБЧІСУВАЛЬНОГО ТИПУ Автореферат 19 стр.
17917. ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ КОМБІНОВАНОЇ ГРУНТООБРОБНОЇ МАШИНИ Автореферат 18 стр.
17918. ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПРИГОТУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ І ПАРАМЕТРІВ ЗАБІРНО-ЗМІШУЮЧОГО ОРГАНА МОБІЛЬНОГО НАВАНТАЖУВАЧА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇЇ Автореферат 24 стр.
17919. ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА ПАРАМЕТРІВ ПНЕВМАТИЧНОГО АПАРАТА ТОЧНОГО ВИСІВУ НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР Автореферат 16 стр.
17920. ОБГРУНТУВАННЯ ТОЧНОСТІ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ Автореферат 23 стр.
17921. ОБГРУНТУВАННЯ ТОЧНОСТІ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ ПРИ БУДІВНИЦТВІ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ СПОРУД БАШТОВОГО ТИПУ НА ОСНОВІ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ Автореферат 19 стр.
17922. ОБГРУНТУВАННЯ ТОЧНОСТІ ГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОРУДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ОБОЛОНОК Автореферат 17 стр.
17923. ОБГРУНТУВАННЯ ТРАНСМІСІЇ МАЛОГАБАРИТНОГО МАШИННОГО АГРЕГАТУ ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ Автореферат 19 стр.
17924. ОБГРУНТУВАННЯ ХІМІЧНОЇ ІМУНІЗАЦІЇ ВИНОГРАДУ ЯК ПРИЙОМУ ЗАХИСТУ ВІД СІРОЇ ГНИЛІ Автореферат 24 стр.
17925. ОБГРУНТУВАННЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ ГОРМОНОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЕНДОМЕТРІОЇДНОГО РАКА ЯЄЧНИКА Автореферат 26 стр.
17926. ОБГРУНТУВАННЯ ЦИТОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ УЛЬТРАВИСОКОЧАСТОТНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ Автореферат 60 стр.
17927. Обгрунтування часу дії локального вибухо-щілинного розвантаження на зменшення видавлювання порід підошви підтримуваних виробок Автореферат 18 стр.
17928. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ЗМЕНШЕННЯ ДОЗ ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ, ЗУМОВЛЕНИХ ПРОМЕНЕВОЮ ДІАГНОСТИКОЮ Автореферат 26 стр.
17929. Обгрунтування шляхів корекції аутофлори шкіри дітей хворих на атопічний дерматит Автореферат 30 стр.
17930. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПРОДУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ Автореферат 50 стр.
17931. ОБЕРНЕНI ЗАДАЧI ДЛЯ СКIНЧЕННОРIЗНИЦЕВИХ ОПЕРАТОРIВ МАТЕМАТИЧНОЇ ФIЗИКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 16 стр.
17932. ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ІМПУЛЬСНОГО ДЕФОРМУВАННЯ СТЕРЖНІВ, КОНІЧНИХ ТА ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК Автореферат 22 стр.
17933. ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ЛІНІЙНИХ ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ Автореферат 23 стр.
17934. ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ З ВИРОДЖЕННЯМ Автореферат 18 стр.
17935. ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ З ВИРОДЖЕННЯМ В ОБЛАСТЯХ З ВІЛЬНИМИ МЕЖАМИ Автореферат 14 стр.
17936. ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ З НЕЛОКАЛЬНИМИ ТА ІНТЕГРАЛЬНИМИ УМОВАМИ Автореферат 19 стр.
17937. ОБЕРНЕНА ЗАДАЧА НАБЛИЖЕННЯ ТА ОЦІНКИ НОРМ ЦІЛИХ ФУНКЦІЙ ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОГО ТИПУ І МНОГОЧЛЕНІВ Автореферат 17 стр.
17938. ОБЕРНЕНА ЗАДАЧА РОЗСІЯННЯ ДЛЯ НЕЕРМІТОВИХ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 17 стр.
17939. ОБЕРНЕННЯ ЛОКАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ПОМПЕЙЮ НА ЕВКЛІДОВИХ ТА ГІПЕРБОЛІЧНИХ ПРОСТОРАХ Автореферат 13 стр.
17940. ОБЕРНЕННЯ ФАЗ В ПОЛІУРЕТАНОВМІСНИХ ВЗАЄМОПРОНИКНИХ ПОЛІМЕРНИХ СІТКАХ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 48 стр.
17941. ОБЕРНЕННЯ ХВИЛЬОВОГО ФРОНТУ ДИПОЛЬНО-ОБМІННИХ СПІНОВИХ ХВИЛЬ У ПЛІВКАХ ЗАЛІЗО-ІТРІЄВОГО ГРАНАТУ Автореферат 22 стр.
17942. ОБЕРНЕНОФАЗОВА ВИСОКОЕФЕКТИВНА РІДИННА ХРОМАТОГРАФІЯ ПІРОЛІДИН- І ДІЕТИЛДИТІОКАРБАМІНАТНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В АНАЛІЗІ ВОД І ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ Автореферат 17 стр.
17943. ОБЕРТАЛЬНІ СПЕКТРИ МОЛЕКУЛ ФУРФУРОЛУ, ГЛІЦИНУ І УРЕТАНУ В МІКРОХВИЛЬОВОМУ ДІАПАЗОНІ Автореферат 23 стр.
17944. ОБЛIК І АНАЛІЗ ЗАТРАТ В ХЛIБОПЕКАРСЬКИХ ПIДПРИЄМСТВАХ Автореферат 19 стр.
17945. ОБЛIК ТА АУДИТ НАДЗВИЧАЙНИХ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПIДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
17946. ОБЛІГАТНІ ПОРОЖНИННІ І ТКАНИННІ МІАЗИ ОВЕЦЬ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ УКРАЇНИ (ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ЛІКУВАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ) Автореферат 27 стр.
17947. ОБЛІГАТНОПАРАЗИТНІ ФІТОТРОФНІ МІКРОМІЦЕТИ ХАРКІВСЬКОГО ЛІСОСТЕПУ Автореферат 30 стр.
17948. ОБЛІК І АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
17949. Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств чорної металургії Автореферат 24 стр.
17950. ОБЛІК І АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ Автореферат 45 стр.
17951. Облік і аналіз іноземних фінансових інввестицій ( на прикладі суб’єктів підприємницької діяльності України ) Автореферат 30 стр.
17952. ОБЛІК І АНАЛІЗ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 30 стр.
17953. ОБЛІК І АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОГО ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ Автореферат 26 стр.
17954. ОБЛІК І АНАЛІЗ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СОБІВАРТІСТЮ ПРОДУКЦІЇ (на прикладі підприємств хімічної промисловості України) Автореферат 28 стр.
17955. ОБЛІК І АНАЛІЗ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ Автореферат 23 стр.
17956. ОБЛІК І АНАЛІЗ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ Автореферат 25 стр.
17957. ОБЛІК І АНАЛІЗ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
17958. ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)   Автореферат 25 стр.
17959. Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості друкованих видань Автореферат 28 стр.
17960. ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ (на матеріалах виноградарських господарств Автономної Республіки Крим) Автореферат 28 стр.
17961. ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИТРАТ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ (на прикладі аграрних підприємств Київської області) Автореферат 30 стр.
17962. ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИТРАТ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА Автореферат 27 стр.
17963. ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИТРАТ ПО НАДАННЮ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ ( НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ УКРТЕЛЕКОМУ ) Автореферат 27 стр.
17964. ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИТРАТ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 25 стр.
17965. Облік і аналіз витрат та результатів ГОСПОДАРСЬКОЇ діяльності (на прикладі підприємств цукрової промисловості) Автореферат 29 стр.
17966. ОБЛІК І АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ: МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ (на прикладі акціонерних товариств промисловості України) Автореферат 28 стр.
17967. ОБЛІК І АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ (на прикладі підприємств целюлозно-паперової промисловості) Автореферат 30 стр.
17968. ОБЛІК І АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Автореферат 29 стр.
17969. ОБЛІК І АНАЛІЗ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ (на прикладі суб’єктів підприємницької діяльності України) Автореферат 24 стр.
17970. ОБЛІК І АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі підприємств молочної промисловості) Автореферат 28 стр.
17971. ОБЛІК І АНАЛІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ Автореферат 20 стр.
17972. Облік і аналіз затрат гірничодобувних підприємств (на прикладі шахт ДАК “Укррудпром”) Автореферат 22 стр.
17973. ОБЛІК І АНАЛІЗ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Автореферат 22 стр.
17974. ОБЛІК І АНАЛІЗ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (на прикладі ВАТ асоціації “Укрсортнасіннєовоч”) Автореферат 31 стр.
17975. ОБЛІК І АНАЛІЗ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Автореферат 29 стр.
17976. ОБЛІК І АНАЛІЗ ЛІКВІДНИХ АКТИВІВ (на прикладі суднобудівних та судноремонтних підприємств АР Крим) Автореферат 31 стр.
17977. ОБЛІК І АНАЛІЗ ЛІКВІДНИХ АКТИВІВ (на прикладі суднобудівних та судноремонтних підприємств АР Крим) Автореферат 31 стр.
17978. ОБЛІК І АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ТА ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ (на прикладі підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості України) Автореферат 29 стр.
17979. ОБЛІК І АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНИХ СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ (на прикладі плодоовочевої консервної промисловості) Автореферат 32 стр.
17980. ОБЛІК І АНАЛІЗ НАРАХУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ Автореферат 26 стр.
17981. ОБЛІК І АНАЛІЗ ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ Автореферат 27 стр.
17982. ОБЛІК І АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ З ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЙОГО ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ Автореферат 29 стр.
17983. ОБЛІК І АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ВЛАСНОІ ЕМІСІІ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ Автореферат 24 стр.
17984. ОБЛІК І АНАЛІЗ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ (на прикладі гірничо-збагачувальних підприємств Кривбасу) Автореферат 26 стр.
17985. ОБЛІК І АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ Автореферат 22 стр.
17986. ОБЛІК І АНАЛІЗ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
17987. ОБЛІК І АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ЛІКВІДАЦІЇ ТА САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА СТАДІЇ БАНКРУТСТВА Автореферат 27 стр.
17988. ОБЛІК І АНАЛІЗ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ Автореферат 26 стр.
17989. ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ (на прикладі промислових підприємств УКРАЇНИ) Автореферат 24 стр.
17990. ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 33 стр.
17991. ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ Автореферат 25 стр.
17992. ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ ГАЗОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
17993. ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ Автореферат 29 стр.
17994. ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 21 стр.
17995. ОБЛІК І АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ В ІНКУБАТОРНО-ПТАХІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 31 стр.
17996. ОБЛІК І АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ Автореферат 26 стр.
17997. ОБЛІК І АУДИТ ІНВЕСТИЦІЙ (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості Західного регіону України) Автореферат 26 стр.
17998. Облік і аудит інвестиційної діяльності (на прикладі підприємств швейної промисловості) Автореферат 28 стр.
17999. ОБЛІК І АУДИТ В УПРАВЛІННІ ПРОДАЖАМИ ТОВАРІВ Автореферат 24 стр.
18000. ОБЛІК І АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ (на прикладі підприємств цукрової промисловості) Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179  [180]  181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389