Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

17701. ОБГРУНТУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКЦІЙ МАШИН З УРАХУВАННЯМ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМІВНОГО СТАНУ ТОНКОСТІННИХ ШАРУВАТИХ ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 24 стр.
17702. ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2 ТИПУ Автореферат 49 стр.
17703. ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ДИСФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТКОВИХ КРОВОТЕЧ У ЖІНОК ПІЗНЬОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ Автореферат 24 стр.
17704. ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ МЕТОДІВ РАННЬОЇ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ПІСЛЯ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ Автореферат 29 стр.
17705. ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ, ЯКІ ЧАСТО ХВОРІЮТЬ НА ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ Автореферат 25 стр.
17706. Обгрунтування ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ МЕТРОІНСТИЛЯЦІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПІСЛЯПОЛОГОВИХ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ захворювань МАТКИ Автореферат 27 стр.
17707. ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ТЕРАПІЇ ПЕРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМУ У ЖІНОК ПІЗНЬОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ Автореферат 26 стр.
17708. ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ТЕРАПІЇ РЕЗИСТЕНТНОЇ ЕПІЛЕПСІЇ В ПСИХІАТРИЧНІЙ ПРАКТИЦІ Автореферат 28 стр.
17709. ОБГРУНТУВАННЯ доцільності застосування ПЕРИОПЕРАЦІЙНОЇ СХЕМИ АНТИБІОТИКОПРОФІЛАКТИКИ З МЕТОЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА РАК ЛЕГЕНЬ ТА РАК ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ШЛУНКА Автореферат 24 стр.
17710. Обгрунтування доцільності реконструкції житлових будинків на доінвестиційній стадії управління проектами Автореферат 21 стр.
17711. обгрунтування екобезпечного ведення сільськогосподарської діяльності з використанням методів математичного моделювання (на прикладі полтавської області) Автореферат 29 стр.
17712. ОБГРУНТУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ І СПОСОБІВ АДАПТАЦІЇ ШАХТНИХ СКРЕБКОВИХ КОНВЕЄРІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ Автореферат 43 стр.
17713. ОБГРУНТУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИСТРОЇВ ВИЛУЧЕННЯ ФЕРОМАГНІТНИХ ТІЛ З ПОТОКІВ ЗЕРНОВИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 21 стр.
17714. ОБГРУНТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ І ПРИЙОМІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ З НАСІННЯ ТА СІЯНКИ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
17715. ОБГРУНТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КАПУСТИ САВОЙСЬКОЇ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
17716. Обгрунтування ендоскопічних втручань при гострому панкреатиті у комплексі лікувальних заходів з урахуванням кишкової транслокації Бактерій Автореферат 25 стр.
17717. ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ І ПАРАМЕТРІВ ШПУРОВИХ ЗАРЯДІВ ПРИ ПРОХОДЦІ ВЕРТИКАЛЬНИХ СТВОЛІВ ШАХТ Автореферат 22 стр.
17718. ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА ОСУШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ ЗА ДОВГОТЕРМІНОВИМ ПРОГНОЗОМ Автореферат 22 стр.
17719. ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ХУДОБИ РІЗНИХ виробничих ТИПІВ Автореферат 23 стр.
17720. ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСУРЕТРАЛЬНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ЗВУЖЕНЬ СЕЧІВНИКА У ЧОЛОВІКІВ Автореферат 21 стр.
17721. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФУЗІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ СОРБІТОЛУ ТА НАТРІЮ ЛАКТАТУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ІЗ ЛЕГЕНЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ТА ХРОНІЧНИМ ЛЕГЕНЕВИМ СЕРЦЕМ Автореферат 49 стр.
17722. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕУБІОТИКІВ У ЛІКУВАННІ ГНІЙНИХ РАН Автореферат 28 стр.
17723. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КРІОКОНСЕРВОВАНого ЕкстрактУ плацентИ ЛЮДИНИ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 25 стр.
17724. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ КОМПОЗИЦІЙ НА ОСНОВІ НАНОРОЗМІРНОГО КРЕМНЕЗЕМУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ Автореферат 32 стр.
17725. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕЦИТИНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ В ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ Автореферат 23 стр.
17726. Обгрунтування застосування магнітолазерного опромінення та ентеросорбції у хворихна механічну жовтяницю(клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 23 стр.
17727. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ НИТКИ біофіл ДЛЯ ушивания РАН м`яких тканин порожнини рота (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ дослідження) Автореферат 24 стр.
17728. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО ЛІКАРСЬКОГО ПРЕПАРАТУ ТЕКОМ ПРИ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ БРОНХО-ЛЕГЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ТА АТЕРОГЕННИХ ДИСЛІПОПРОТЕЇДЕМІЯХ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 44 стр.
17729. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАЦЕНТАРНИХ ПРЕПАРАТІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТА Автореферат 26 стр.
17730. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ПОЛІФЕНОЛІВ ВИНОГРАДУ “ЕНОАНТ” У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 23 стр.
17731. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБІОТИКІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАГОСТРЕННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ Автореферат 26 стр.
17732. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ Автореферат 27 стр.
17733. ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ВУГРОВОЇ ХВОРОБИ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА СТАНУ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ ШКІРИ Автореферат 31 стр.
17734. ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГІПЕРЕСТЕЗІЇ ЗУБІВ Автореферат 27 стр.
17735. ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА МІСЦЕВОРОЗПОВСЮДЖЕНИЙ конвенційний НИРКОВОКЛІТИННИЙ РАК 14.01.06 - урологія Автореферат 23 стр.
17736. ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧОГО ЛІКУВАННЯ ЦЕРВІКАЛЬНИХ ІНТРАЕПІТЕЛІАЛЬНИХ НЕОПЛАЗІЙ ТА ПОЧАТКОВОГО РАКУ ШИЙКИ МАТКИ У ПАЦІЄНТОК МОЛОДОГО ВІКУ Автореферат 24 стр.
17737. ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ПРОГРЕСІЇ ЦЕРВІКАЛЬНОЇ ІНТРАЕПІТЕЛІАЛЬНОЇ НЕОПЛАЗІЇЇ І ПОЧАТКОВОГО РАКУ ШИЙКИ МАТКИ Автореферат 30 стр.
17738. ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ДИФУЗНИМ НЕТОКСИЧНИМ ЗОБОМ Автореферат 54 стр.
17739. ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАШИН ДЛЯ СМУГОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ БАШТАННИХ КУЛЬТУР Автореферат 28 стр.
17740. ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ТЕРАПЕВТИЧНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ НА ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ ТЕРИТОРІЯХ Автореферат 30 стр.
17741. ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА РЕЖИМІВ РОБОТИ МЛИНІВ ПРИМУСОВОГО ПОДРІБНЕННЯ З ОБЕРТАЛЬНИМ ІНТЕНСИФІКАТОРОМ Автореферат 41 стр.
17742. ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ФУНДАМЕНТНИХ ПЛИТ БАШТОВИХ КОПРІВ РУДНИХ ШАХТ КРИВБАСУ Автореферат 18 стр.
17743. ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НОВИХ ВИДІВ РАМНОГО КРІПЛЕННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК Автореферат 20 стр.
17744. ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПНЕВМОГОДІВНИЦІ З ВНУТРІШНІМ РОЗПОДІЛОМ ПНЕВМОСУМІШІ Автореферат 17 стр.
17745. ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНО-СИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПЛАНЕТАРНИХ ВІДЦЕНТРОВИХ МУФТ Автореферат 21 стр.
17746. ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНО-СИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ СЕКЦІЙНИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ГВИНТОВИХ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ Автореферат 21 стр.
17747. ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГВИНТОВО-ЕЛІПСНОГО ОЧИСНИКА БУРЯКОЗБИРАЛЬНИХ МАШИН Автореферат 25 стр.
17748. ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ПНЕВМОСЕПАРАЦІЇ ВОРОХУ В КОМБАЙНАХ ДЛЯ ЗБИРАННЯ СМОРОДИНИ Автореферат 25 стр.
17749. ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ТА ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ФРИКЦІЙНОГО СЕПАРАТОРА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР Автореферат 23 стр.
17750. ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНО–технологічнИХ ПАРАМЕТРІВ ВЕРТИКАЛЬНОГО ДООЧИСНИКА ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ Автореферат 25 стр.
17751. ОБГРУНТУВАННЯ концептуальної моделі ВИБОРУ МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ РАКУ СЕЧОВОГО МІХУРА Автореферат 31 стр.
17752. Обгрунтування критеріїв придатності столового винограду до низькотемпературного заморожування Автореферат 29 стр.
17753. ОБГРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ глюкокортИКОЇДНОГО остеопорозУ в альвеолярнІЙ кІСТЦІ у ХВОРИХ НА генералІзованИЙ пародонтИТ Автореферат 24 стр.
17754. ОБГРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У ХВОРИХ НА НЕСПЕЦИФІЧНИЙ ВИРАЗКОВИЙ КОЛІТ І ХВОРОБУ КРОНА Автореферат 25 стр.
17755. ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ДОБРОЯКІСНИХ ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЮ В ПОСТМЕНОПАУЗІ Автореферат 23 стр.
17756. ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ СКУПЧЕНОГО ПОЛОЖЕННЯ ЗУБІВ Автореферат 30 стр.
17757. ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ Й ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ НАСІННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ТА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО НАСІННЄВОГО КОНТРОЛЮ Автореферат 18 стр.
17758. ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В МОЛОЧНИХ СТАДАХ Автореферат 24 стр.
17759. ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНІВ Автореферат 27 стр.
17760. ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ СПОЖИВАННЯ ПЛОСКОГО ПРОКАТУ Автореферат 23 стр.
17761. ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ МАЛОІНВАЗИВНОЇ ДЕСИМПАТИЗАЦІЇ ПРИ ОБЛІТЕРУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ СУДИН КІНЦІВОК Автореферат 24 стр.
17762. ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ДЕТАЛЕЙ МАШИН КОРОБЧАТОЇ ФОРМИ Автореферат 21 стр.
17763. ОБгРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ І ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БАГАТОСУПУТНИКОВИХ УГРУПОВАНЬ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ Автореферат 29 стр.
17764. ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 29 стр.
17765. ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИКИДОНЕБЕЗПЕКИ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ ПРИ ЇХ РОЗРОБЦІ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ КОСМОГОНІЧНИХ ФАКТОРІВ Автореферат 22 стр.
17766. ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ТА ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯМ ПОТОКОВОЇ НАСІННЄОЧИСНОЇ ЛІНІЇ Автореферат 27 стр.
17767. ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ УСУНЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙ НОСА І ВЕРХНЬОЇ ГУБИ У ХВОРИХ ПІСЛЯ ХЕЙЛОПЛАСТИКИ З ПРИВОДУ ОДНОСТОРОННЬОЇ УРОДЖЕНОЇ РОЗЩІЛИНИ Автореферат 22 стр.
17768. ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛЕЙ РЕОРГАНIЗАЦIЇ ТА УПРАВЛIННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ МIСТА Автореферат 30 стр.
17769. ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ У ГУМІДНІЙ ЗОНІ НА ОСНОВІ ДАНИХ ЕКОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ Автореферат 24 стр.
17770. Обгрунтування науково-методичної бази для нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля та її реалізація для річок Причорноморської низовини Автореферат 21 стр.
17771. ОБГРУНТУВАННЯ НОВИХ ЖОРСТКОЛІГАТУРНИХ ШВІВ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ (експериментальне дослідження ) Автореферат 30 стр.
17772. ОБГРУНТУВАННЯ НОВОГО МЕТОДУ ФОРМУВАННЯ АНТИРЕФЛЮКСНОГО ІЛЕОТРАНСВЕРЗОАНАСТОМОЗУ ПІСЛЯ ПРАВОБІЧНОЇ ГЕМІКОЛЕКТОМІЇ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 26 стр.
17773. обгрунтування норм садіння бульб картоплі під запланований урожай для умов центрального Полісся України Автореферат 33 стр.
17774. ОБГРУНТУВАННЯ НОРМ УТРИМАННЯ КОЛІЇ В ПЕРЕХІДНИХ КРИВИХ ПО НЕСПІВПАДІННЮ ВІДВОДІВ КРИВИЗНИ ТА ПІДВИЩЕННЯ Автореферат 27 стр.
17775. ОБГРУНТУВАННЯ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
17776. ОБГРУНТУВАННЯ ОБСЯГІВ ЗБУТУ ТА ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ Автореферат 26 стр.
17777. ОБГРУНТУВАННЯ ОЗНАК ДОБОРУ БУГАЇВ М’ЯСНИХ ПОРІД Автореферат 22 стр.
17778. Обгрунтування оптимальних комплексів машин для механізації польових робіт Автореферат 39 стр.
17779. ОБГРУНТУВАННЯ ОРИГІНАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПУ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ТА КОМБІНОВАНОМУ ЛІКУВАННІ МІСЦЕВО-ПОШИРЕНОГО РАКУ ЛЕГЕНІ Автореферат 25 стр.
17780. ОБГРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ УЧАСТІ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ В РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
17781. ОБГРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ І РОЗРОБКА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ВЕРМИКОМПОСТУ Автореферат 25 стр.
17782. Обгрунтування основних параметрів подрібнювача гілок ущільненого саду Автореферат 29 стр.
17783. Обгрунтування особливостей хірургічного лікування хвороби Крону Автореферат 28 стр.
17784. ОБГРУНТУВАННЯ ПІДБОРУ МАТОЧНО-НАСІННЄВИХ ФОРМ ГРУШІ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ СЛАБОРОСЛИХ ПІДЩЕП У ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
17785. ОБГРУНТУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ВИБУХОМ ПРИ ЗМІНІ ТРИВАЛОСТІ ІМПУЛЬСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 17 стр.
17786. ОБГРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ОБСТЕЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ІНФЕКЦІЙНО-АЛЕРГІЧНУ БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ З УРАХУВАННЯМ КЛІНІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІМУНОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ТА МІКРОЕКОЛОГІЇ ТОВСТОЇ КИШКИ. Автореферат 30 стр.
17787. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРIВ УРАХУВАННЯ СТАРИХ ГIРНИЧИХ ВИРОБОК НА МАЛIЙ ГЛИБИНI ДЛЯ ОХОРОНИ ПОВЕРХНЕВИХ ОБ’єКТІВ Автореферат 24 стр.
17788. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І РЕЖИМІВ РОБОТИ ІНЕРЦІЙНИХ ЛІНІЙНИХ СТРУШУВАЧІВ ЯБЛУК Автореферат 22 стр.
17789. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРОПАСТЕРИЗАТОРІВ МОЛОКА НА ОСНОВІ НАГРІВУ ОПОРОМ Автореферат 18 стр.
17790. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І РЕЖИМІВ РОБОТИШНЕКОВОГО АПАРАТУ РІЗАННЯДЛЯ ЗБОРУ НЕЗЕРНОВОЇ ЧАСТИНИ ВРОЖАЮ Автореферат 26 стр.
17791. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І РЕЖИМІВ РОБОТИШНЕКОВОГО АПАРАТУ РІЗАННЯДЛЯ ЗБОРУ НЕЗЕРНОВОЇ ЧАСТИНИ ВРОЖАЮ Автореферат 26 стр.
17792. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЙ БАГАТОКАМЕРНИХ ЩОКОВИХ ДРОБАРОК НЕПЕРЕРВНОЇ ДІЇ Автореферат 23 стр.
17793. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ СТРУМИННОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПОРІД ПРИ МАГНІНТНІЙ ОБРОБЦІ ЦЕМЕНТНИХ РОЗЧИНІВ Автореферат 23 стр.
17794. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ АНКЕРНО-БЕТОННОГО КРІПЛЕННЯ ПІД ЧАС СПОРУДЖЕННЯ СПОЛУЧЕНЬ ВЕРТИКАЛЬНИХ СТВОЛІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХ Автореферат 22 стр.
17795. обгрунтування параметрів асиметричного льонобрального агрегату Автореферат 20 стр.
17796. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БАГАТОРЯДНИХ СТРІЧКОВО-КОЛОДКОВИХ ГАЛЬМ ПІДНІМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНИХ МАШИН Автореферат 24 стр.
17797. Обгрунтування параметрів безпеки робіт з утилізації ракетних двигунів твердого палива Автореферат 28 стр.
17798. Обгрунтування параметрів буферних гумових футеровок робочих поверхонь барабанів кульових млинів Автореферат 22 стр.
17799. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИБУХОВОГО СПОСОБУ ЗВЕДЕННЯ ТОРКРЕТБЕТОННОГО КРІПЛЕННЯ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОСТІ ВИРОБОК Автореферат 23 стр.
17800. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНА ПРОХІДНИЦЬКИХ КОМБАЙНІВ З АКСІАЛЬНИМИ КОРОНКАМИ Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177  [178]  179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389