Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

17601. НОВИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ АМБЛІОПІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИНАМІЧНИХ ПОЛІХРОМАТИЧНИХ «ЗЕРНИСТИХ ФІГУР» Автореферат 18 стр.
17602. НОВИЙ МЕТОД ПЛЕОПТО-ОРТОПТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ СПІВДРУЖНЬОЮ КОСООКІСТЮ, УСКЛАДНЕНОЮ СТІЙКОЮ СКОТОМОЮ ПРИГНІЧЕННЯ Автореферат 26 стр.
17603. НОВИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ОБМЕЖЕННЯМИ Автореферат 15 стр.
17604. НОВОГРЕЦЬКА ФРАЗЕОЛОГІЯ ТА ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ РОМАНІВ Н.КАЗАНДЗАКІСА ТА С.МІРИВІЛІСА Автореферат 29 стр.
17605. НОВОСЯДЛИЙ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУБМІКРОННИХ СТРУКТУР ВЕЛИКИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ Автореферат 44 стр.
17606. НОВОУТВОРЕННЯ КУКСИ ШИЙКИ МАТКИ: КЛІНІКА, МОРФОГЕНЕЗ, ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПЕРЕБІГ І ПРОГНОЗ Автореферат 22 стр.
17607. НОГАЙСЬКІ ОРДИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я У XVIII – НА ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 34 стр.
17608. НОКАРДІОПОДІБНІ АКТИНОБАКТЕРІЇ – ДЕСТРУКТОРИ МОТОРНИХ ОЛИВ Автореферат 29 стр.
17609. Номінативні поля соматизмів та відсоматичних утворень в українських діалектах Автореферат 25 стр.
17610. НОМІНАТИВНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСТЕПОВИХ ГОВІРКАХ Автореферат 29 стр.
17611. НОМІНАТИВНА ЛАНКА В СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНСЬКОГО ОБРЯДОВОГО ГІПЕРТЕКСТУ Автореферат 23 стр.
17612. НОМІНАТИВНА ТА КОМУНІКАТИВНА ПРИРОДА УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЙ Автореферат 31 стр.
17613. НОМІНАТИВНИЙ АСПЕКТ ДИТЯЧОГО МОВЛЕННЯ (на матеріалі французької, грецької, англійської та української мов) Автореферат 23 стр.
17614. НОМІНАТИВНО-КОГНІТИВНІ ТА СЕМАНТИКО-ДИСКУРСИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 26 стр.
17615. НОМІНАТИВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ПОЗНАЧЕННЯ УСМІШКИ ЯК КОМПОНЕНТА НЕВЕРБАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ (на матеріалі сучасної англійської мови) Автореферат 29 стр.
17616. НОМІНАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У БОТАНІЧНІЙ ЛЕКСИЦІ СХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРОК Автореферат 33 стр.
17617. НОМІНАЦІЯ ВІДРІЗКІВ ЧАСУ В РІЗНОСТРУКТУРНИХ ОНІМІЧНИХ ПРОСТОРАХ Автореферат 30 стр.
17618. номінація лікарських рослин в українському західнополіському говорі Автореферат 25 стр.
17619. НОМІНАЦІЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ В СЕРЕДНЬОПОЛІСЬКОМУ ДІАЛЕКТІ Автореферат 33 стр.
17620. НОМІНАЦІЯ ОСОБИ У САТИРИЧНО-ГУМОРИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ ІВАНА ФРАНКА ТА ВОЛОДИМИРА CАМІЙЛЕНКА Автореферат 24 стр.
17621. НООТРОПНІ ПРЕПАРАТИ ЯК МОДУЛЯТОРИ ПЛАСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ І ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ГЛУТАМАТЕРГІЧНИХ СИНАПСІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ ЙОГО АНОКСИЧНИХ УШКОДЖЕННЯХ Автореферат 25 стр.
17622. Норма і варіативнІсть у системі дифтонгів британського та американського варіантів англійської мови (на матеріалі лексикографічних джерел) Автореферат 27 стр.
17623. НОРМА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, МЕЖІ ДІЇ, ТА РЕАЛІЗАЦІЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ. Автореферат 27 стр.
17624. НОРМАЛІЗАЦІЯ МІКРОКЛІМАТУ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА НАХИЛЕНОЮ ПОДАЧЕЮ ПРИПЛИВНОГО ПОВІТРЯ ЗІ ЗМІННОЮ ВИТРАТОЮ Автореферат 21 стр.
17625. Нормалізація технологічних параметрів для удосконалення рулонного офсетного друку газет і журналів Автореферат 21 стр.
17626. НОРМАЛЬНІ ХВИЛІ В НЕРЕГУЛЯРНИХ ПРУЖНИХ ТА ПОРИСТО-ПРУЖНИХ ХВИЛЕВОДАХ Автореферат 30 стр.
17627. НОРМАЛЬНІ ХВИЛІ В ПРЯМОКУТНОМУ ПРУЖНОМУ ХВИЛЕВОДІ Автореферат 25 стр.
17628. НОРМАЛЬНІ ХВИЛІ У ОТОЧЕНОМУ РІДИНОЮ АНІЗОТРОПНОМУ ШАРІ Автореферат 25 стр.
17629. НОРМАТИВИ ПЛАТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ ТА ФАУНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ Автореферат 20 стр.
17630. НОРМАТИВНІ МЕЖІ МАНІПУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТОРАТОМ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 29 стр.
17631. нормативні показники гемодинаміки у підлітків різної статі в залежності від особливостей будови тіла Автореферат 31 стр.
17632. нормативні показники УЛЬТРАЗВУКОВИХ ПАРАМЕТРІВ СЕРЦЯ у МІСЬКИХ підлітків У залежності від АНТРОПОГЕНЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОРГАНІЗМУ Автореферат 32 стр.
17633. НОРМАТИВНІСТЬ І СВОБОДА В СТРУКТУРІ методологічного потенціалу НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ Автореферат 27 стр.
17634. НОРМАТИВНІСТЬ В КОНСТИТУЮВАННІ ЛІНГВІСТИЧНИХ ОДИНИЦЬ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 30 стр.
17635. Нормативність права як предмет філософського аналізу Автореферат 25 стр.
17636. НОРМАТИВНА КОНСТРУКЦІЯ РЕТРОСПЕКТИВНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
17637. НОРМАТИВНА КОНЦЕПЦІЯ ТЕОРІЇ РЕДАГУВАННЯ Автореферат 43 стр.
17638. НОРМАТИВНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
17639. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АКСПЕКТ) Автореферат 24 стр.
17640. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ З ПРАВ І СВОБОД ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ Автореферат 29 стр.
17641. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
17642. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, УСКЛАДНЕНИХ ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ Автореферат 27 стр.
17643. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
17644. норми адміністративного права (проблеми теорІЇ та практики нормотвореннЯ) Автореферат 23 стр.
17645. НОРМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
17646. НОРМИ ТА ДЕВІАЦІЇ СУЧАСНОГО ШЛЮБУ Автореферат 28 стр.
17647. НОРМОБАРИЧНА ГІПОКСИЧНА ТЕРАПІЯ В ЕТАПНОМУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ВАГІТНИХ З ХРОНІЧНОЮ ПЛАЦЕНТАРНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ Автореферат 26 стр.
17648. нормована годівля телиць і корів при створенні високопродуктивних стад Автореферат 28 стр.
17649. НОРМОТВОРЧІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (АСПЕКТИ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ) Автореферат 24 стр.
17650. НОРМОТВОРЧІСТЬ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
17651. Нормування вітрового навантаження на будівельні конструкції для території України Автореферат 24 стр.
17652. НОРМУВАННЯ ВОДОПОДАЧІ НА ЗРОШУВАЛЬНІ СИСТЕМИ Автореферат 24 стр.
17653. НОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ Автореферат 23 стр.
17654. Нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля річок Приазовя Автореферат 21 стр.
17655. Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин Автореферат 36 стр.
17656. НОТНІ КОЛЕКЦІЇ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ім. М. В. ЛИСЕНКА У СВІТЛІ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕСУ КРАЮ Автореферат 22 стр.
17657. НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ КРОВІ ТА ЖОВЧІ В ДІАГНОСТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 25 стр.
17658. Нуклеофільне заміщення в ряду похідних хлоропіримідинкарбонових кислот Автореферат 24 стр.
17659. НУМІЗМАТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ: МЕТОДИЧНИЙ ТА МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТИ Автореферат 31 стр.
17660. НУМЕРОЛОГІЯ ПІФАГОРІЙЦІВ ТА ЇЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В ФІЛОСОФІЇ ПЛАТОНА Автореферат 27 стр.
17661. нформаційно-вимірювальний КОМПЛЕКС на базі радіотелескопа уран_для дослідженняслабких акусто-ІОНОСФЕРНИХ ЗБУРЕНЬ Автореферат 25 стр.
17662. О Ч И С Т К А В Е Н Т И Л Я Ц І Й Н И Х В И К И Д І В У В И Х Р О В И Х П Р Я М О Т О Ч Н И Х А П А Р А Т А Х Автореферат 17 стр.
17663. О. П. ДОВЖЕНКО – ПЕДАГОГ. ТВОРЧИЙ ПОШУК І МЕТОД Автореферат 25 стр.
17664. О.А.АРАКЧЕЄВ – ПОЛІТИК І ЛЮДИНА Автореферат 29 стр.
17665. О.М.ПОЛЬ І ЙОГО МІСЦЕ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ТА ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. Автореферат 28 стр.
17666. О.П.Оглоблин як історик народного господарства України Автореферат 36 стр.
17667. О.С.Пушкін в естетичних концепціях російських символістів Автореферат 38 стр.
17668. Об'єднання Німеччини:передумови та етапи процесу (1989-1990 рр.) Автореферат 28 стр.
17669. ОБ'ЄМНЕ КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ РУДНИХ ПОКЛАДІВ ЗА КОМПЛЕКСОМ ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИХ ДАНИХ Автореферат 25 стр.
17670. ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА БУДІВЕЛЬ БАГАТОПРОФІЛЬНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ (НА ПРИКЛАДІ КІПРУ) Автореферат 21 стр.
17671. ОБ`ЄМРЕГУЛЬОВАНІ ХЛОРНІ КАНАЛИ В КЛІТИНАХ КАРЦИНОМИ ПРОСТАТИ: ВПЛИВ КАЛЬЦІЙХЕЛАТУЮЧИХ РЕЧОВИН, рН і ПРОТЕАЗ Автореферат 29 стр.
17672. ОБІГ ЗЕМЕЛЬНИХ ВОЛОДІНЬ ВОЛИНСЬКОЇ ШЛЯХТИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI ст. (на матеріалах Луцьких актових книг 1566-1599 рр.) Автореферат 27 стр.
17673. Обгрунтвання та реалізація методів і пристроїв електромагнітної технології для передпосівної обробки насіння на вкрай високих частотах Автореферат 22 стр.
17674. ОБГРУНТоВАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ І ГАРАНТОВАНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ ПРОТИКОРОЗійного ЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ Автореферат 23 стр.
17675. ОБГРУНТОВУВАННЯ ВИБОРУ СПОСОБУ І ОБ’ЄМУ ОПЕРАТИВНОГО ВТРУЧАННЯ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ХОЛЕЦИСТИТ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЯ ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ Автореферат 29 стр.
17676. ОБГРУНТУВАННЯ МІСЦЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БЛОКАТОРІВ Н2 - РЕЦЕПТОРІВ В СУЧАСНІЙ АМБУЛАТОРНІЙ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ (ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ) ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ. Автореферат 28 стр.
17677. ОбГрунтування параметрів і режимів роботи гідродинамічного сортувальника плодів томатів комбайнових зборів за ступенем зрілості Автореферат 26 стр.
17678. ОБГРУНТУВАННЯ І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧОЇ ДІЇ СИСТЕМНОЇ ЕНЗИМОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ І РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ Автореферат 58 стр.
17679. ОБГРУНТУВАННЯ І РОЗВИТОК СИНГУЛЯРНОЇ МОДЕЛІ ДИФРАКЦІЇ Автореферат 40 стр.
17680. ОБГРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПІДЙОМНО – ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 20 стр.
17681. ОБГРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА ПРЕВЕНТИВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ СВИНЕЙ ЗА УМОВ ВПЛИВУ ПАРАТИПОВИХ ФАКТОРІВ Автореферат 57 стр.
17682. ОБГРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА СИСТЕМИ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ТА СПОСОБІВ УТРИМАННЯ МОЛОДНЯКА ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ЯЛОВИЧИНИ Автореферат 42 стр.
17683. ОБГРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА СИСТЕМИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ НАСЕЛЕННЮ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА Автореферат 46 стр.
17684. обгрунтування індивідуального підходу до комплексного лікування СЕЧОКАМ Автореферат 27 стр.
17685. ОБГРУНТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ШАХТНИХ СТРІЧКОВИХ КОНВЕЄРІВ Автореферат 19 стр.
17686. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЕНДОДОНТИЧНОГО ПЛОМБУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ПЕРІОДОНТИТІВ Автореферат 25 стр.
17687. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДУ ЗАВЕРШЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ВТРУЧАННЯ ПРИ ПЕРИТОНІТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЙОГО СТАДІЇ Автореферат 30 стр.
17688. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДУ ТЕРАПІЇ АТОПІЧНОГО ХЕЙЛІТУ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ Автореферат 26 стр.
17689. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З РАННІМИ ФОРМАМИ РАКУ ПРЯМОЇ КИШКИ (Т1-2N0M0) Автореферат 25 стр.
17690. ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОНАННЯ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ ПРИ УСКЛАДНЕНІЙ ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ І ПІЛОРИЧНОГО ВІДДІЛУ ШЛУНКА БЕЗ ВАГОТОМІЇ Автореферат 25 стр.
17691. ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ АДАПТОГЕНУ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИСНИХ ТА МІНЕРАЛІЗУЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ У РОТОВІЙ ПОРОЖНИНІ ВАГІТНИХ ЖІНОК Автореферат 22 стр.
17692. ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ АНТИОКСИДАНТНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ ЯБЛУНІ Автореферат 23 стр.
17693. ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДЕТОКСИКАЦІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ Автореферат 49 стр.
17694. Обгрунтування використання комплексів мембраностабілізуючих препаратів та альфа- адреноблокаторів у лікуванні дітей з атопічною бронхіальною астмою Автореферат 39 стр.
17695. ОБГРУНТУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ПРИЙОМУ МАЛОМІНЕРАЛІЗОВАНОЇ СЛАБОСУЛЬФІДНОЇ СУЛЬФАТНО- НАТРІЄВОЇ КАЛЬЦІЄВОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ СИНЯЦЬКОГО РОДОВИЩА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЖОВЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 28 стр.
17696. ОБГРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ СУМІЩЕНИХ ЗОН ПІДВИЩЕНОГО ГІРНИЧОГО ТИСКУ НА СТІЙКІСТЬ ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК ГЛИБОКИХ ШАХТ Автореферат 21 стр.
17697. ОБГРУНТУВАННЯ ГРАНИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГІРНИЧИХ РОБІТ ПРИ ВІДРОБЦІ ЗБЛИЖЕНИХ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ Автореферат 22 стр.
17698. Обгрунтування дезінфекційних заходів у терапевтичній стоматології Автореферат 21 стр.
17699. Обгрунтування декомпресивних операцій у обпечених Автореферат 18 стр.
17700. ОБГРУНТУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ МЛИНІВ ПРИМУСОВОГО ПОДРІБНЕННЯ Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176  [177]  178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389