Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

17501. НЕСТІЙКОСТІ СТРУМУ В GaAs З УДАРНОЮ ІОНІЗАЦІЄЮ ТА ТУНЕЛЬНИМИ ЕФЕКТАМИ Автореферат 23 стр.
17502. НЕСТАБІЛЬНІ ПЕРЕЛОМИ ТА ПЕРЕЛОМОВИВИХИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ КІСТОК ПЕРЕДПЛІЧЧЯ Автореферат 22 стр.
17503. НЕСТАБІЛЬНІСТЬ АКРЕЦІЙНИХ СТРУКТУР У КАТАКЛІЗМІЧНИХ ПОДВІЙНИХ ЗІРКАХ Автореферат 23 стр.
17504. НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ДЕФОРМУВАННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ ГЛИБОКОГО ОХОЛОДЖЕННЯ Автореферат 46 стр.
17505. НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБА (етiологiя, патогенез, клiнiка, дiагностика та лiкування) Автореферат 41 стр.
17506. НЕСТАНДАРТНІ БАЗИ В ГІЛЬБЕРТОВОМУ ПРОСТОРІ Автореферат 10 стр.
17507. НЕСТАЦІОНАРНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ВИПРОМІНЮВАЧІВ Автореферат 20 стр.
17508. НЕСТАЦІОНАРНІ ЗАДАЧІ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ТІЛ ІЗ ГРАНИЦЯМИ І ДЕФЕКТАМИ У ЦИЛІНДРИЧНІЙ ТА СФЕРИЧНІЙ СИСТЕМАХ КООРДИНАТ Автореферат 40 стр.
17509. НЕСТАЦІОНАРНІ КОЛИВАННЯ ТРИШАРОВИХ ОБОЛОНОК ОБЕРТАННЯ ПРИ ОСЕСИМЕТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Автореферат 20 стр.
17510. НЕСТАЦІОНАРНІ ХВИЛЬОВІ ГІДРОДИНАМІЧНІ ПОЛЯ В ОБЛАСТЯХ З РУХОМИМИ ГРАНИЦЯМИ Автореферат 27 стр.
17511. НЕСТАЦІОНАРНИЙ КВАНТОВИЙ ТРАНСПОРТ В МЕЗОСКОПІЧНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 36 стр.
17512. НЕСУЧІ СТІНИ БУДИНКІВ З ДРІБНОШТУЧНИХ БЕТОННИХ КАМЕНІВ Автореферат 21 стр.
17513. НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ СТИСНУТИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ВРАХУВАННЯМ НЕЛІНІЙНОГО І НЕОДНОРІДНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ ЇХ РОЗРАХУНКУ Автореферат 19 стр.
17514. НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ І ДЕФОРМАТИВНІСТЬ СТЕРЖНЕВИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ СКЛАДНОМУ НАПРУЖЕНОМУ СТАНІ Автореферат 18 стр.
17515. НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ АНКЕРНИХ ПЕТЕЛЬ ПЛОСКОСТІННИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 20 стр.
17516. НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ВДАВЛЮВАНИХ ПАЛЬ У ПІЩАНИХ ТА ГЛИНИСТИХ ГРУНТАХ Автореферат 29 стр.
17517. НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ КОРОТКИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСОЛЕЙ Автореферат 26 стр.
17518. Несуча здатність похилих перерізів звичайних сталебетонних балок Автореферат 22 стр.
17519. Несуча здатність похилих перерізів сталебетонних балок без зчеплення зовнішньої арматури з бетоном Автореферат 28 стр.
17520. НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ СТАЛЕБЕТОННИХ БАЛОК ПРЯМОКУТНОГО ПЕРЕРІЗУ, ЗМІЦНЕНИХ СТАЛЬНИМ ШПРЕНГЕЛЕМ Автореферат 15 стр.
17521. НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ СТАЛЕБЕТОННИХ КОЛОН ПРИ СИЛОВИХ І ІНТЕНСИВНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ ВПЛИВАХ Автореферат 22 стр.
17522. НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ СТІНОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ КОСТРУКЦІЙНО-ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО НЕАВТОКЛАВНОГО ПІНОБЕТОНУ Автореферат 23 стр.
17523. НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ТА ОПТИМАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ БАЛОЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩ Автореферат 22 стр.
17524. НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ, ЖОРСТКІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗІ ЗМІШАНИМ АРМУВАННЯМ Автореферат 23 стр.
17525. НЕТЕПЛОВЕ РЕНТГЕНІВСЬКЕ ТА ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ ЗАЛИШКІВ НАДНОВИХ ЗІР Автореферат 28 стр.
17526. НЕТЕРОВІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ІМПУЛЬСНИХ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 21 стр.
17527. НЕТЕРОВІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ ДЛЯ СИСТЕМ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З РЕГУЛЯРНИМ І СИНГУЛЯРНИМ ЗБУРЕННЯМИ Автореферат 28 стр.
17528. Нетрадиційні методи створення селекційного матеріалу пшениці Автореферат 49 стр.
17529. НеТРАДИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИКА ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Автореферат 52 стр.
17530. НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА СТАН В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
17531. неурядові організації як СУБ’ЄКТИ вироблення державної політики Автореферат 27 стр.
17532. НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ФАКТОР РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ Автореферат 22 стр.
17533. НЕУСТАЛЕНІ ХВИЛЬОВІ ПРОЦЕСИ У НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ІЗ ПЛОСКОЮ ГРАНИЦЕЮ РОЗПОДІЛУ Автореферат 22 стр.
17534. НЕУСТОЙКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ Автореферат 28 стр.
17535. НЕУСТОЙКА ЯК ВИД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Автореферат 28 стр.
17536. НЕФЕЛОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗАТОР АЕРОЗОЛЕЙ Автореферат 20 стр.
17537. НЕФРОТИЧНИЙ СИНДРОМ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ І НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ (ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ) Автореферат 30 стр.
17538. НЕФРОТОКСИЧНІСТЬ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ ТРИМЕТАЗИДИНОМ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 27 стр.
17539. НЕЧІТКІ МЕРЕЖЕВІ МОДЕЛІ ДИНАМІЧНИХ ВЗАЄМОДІЮЧИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 43 стр.
17540. НЕЧІТКІ МОДЕЛІ АТЕСТАЦІЇ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ ЗА ТОЧНІСТЮ ПІЛОТУВАННЯ НА ЛЬОТНИХ ТРЕНАЖЕРАХ Автореферат 20 стр.
17541. НЕЧІТКІ МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ МАРШРУТІВ І ТРАЄКТОРІЙ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 26 стр.
17542. НЕЧІТКА СИСТЕМА КОМБІНОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ НАКОЧУВАННЯ ПРОФІЛІВ РІЗЕЙ Автореферат 22 стр.
17543. НЕЧІТКА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИРОБНИЦТВА КЛІНКЕРА Автореферат 23 стр.
17544. НижнІй І сЕреднІй палеолІт УкраЇнИ (ключові проблеми) Автореферат 50 стр.
17545. НИЖНЬОКАРБОНОВЕ ВУГіЛЛЯ УКРАїНИ склад, якість та основні напрями його раціонального використання Автореферат 59 стр.
17546. НИЗЬКОІНТЕНСИВНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВИПРОМІНЮВАННЯ В ДІАПАЗОНІ НАДВИСОКИХ ЧАСТОТ ЯК ФАКТОР МОДИФІКАЦІЇ РАДІОСТІЙКОСТІ РОСЛИННИХ КЛІТИН Автореферат 29 стр.
17547. НИЗЬКОЕНЕРГЕТИЧНІ ЛАЗЕРНІ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ В ТВАРИННИЦТВІ Автореферат 47 стр.
17548. НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНI МЕХАНIЗМИ ДИСЛОКАЦIЙНО АКУСТИЧНО РЕЛАКСАЦI В КРИСТАЛАХ Автореферат 34 стр.
17549. НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНІ АНОМАЛІЇ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТРУКТУРНО-НЕВПОРЯДКОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ У ПРИЛАДОВИХ СИСТЕМАХ Автореферат 20 стр.
17550. Низькотемпературні п’єзорезистивні Характеристики ниткоподібних кристалів p-Si як чутливих елементів сенсорів механічних величин Автореферат 26 стр.
17551. Низькотемпературні радикальні ініціатори на основі металокомплексів гетерофункціональних олігопероксидів Автореферат 17 стр.
17552. Низькотемпературні характеристики ниткоподібних кристалів Si1-хGeх і їх застосування для створення елементної бази сенсорів температури та деформації Автореферат 28 стр.
17553. НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА КОНСЕРВАЦІЯ СТАТЕВИХІ ЕМБРІОНАЛЬНИХ КЛІТИН ПТИЦІ. Автореферат 24 стр.
17554. ННЧ – ДНЧ РАДІОЗОНДУВАННЯ ПОРОЖНИНИ ЗЕМЛЯ – ІОНОСФЕРА Автореферат 46 стр.
17555. НОВI ПIДХОДИ ДО ЛIКУВАННЯ ПАТОЛОГIП ПУБЕРТАТНОГО ПЕРIОДУ У ДIВЧАТ З ДИФУЗНОЮ ЕУТИРЕОПДНОЮ ГIПЕРПЛАЗIЄЮ ЩИТОПОДIБНОП ЗАЛОЗИ Автореферат 29 стр.
17556. НОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ б-АРИЛСУЛЬФОНІЛЗАМІЩЕНИХ ЕНАМІДІВ ТА СПОРІДНЕНИХ РЕАГЕНТІВ У ПОХІДНІ АЗОТИСТИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ Автореферат 14 стр.
17557. НОВІ АНАЛІТИЧНІ ФОРМИ НА ОСНОВІ РІЗНОЛІГАНДНИХ КОМПЛЕКСІВ ЄВРОПІЮ (ІІІ) З ДЕЯКИМИ АНТИБІОТИКАМИ Автореферат 23 стр.
17558. НОВІ АСПЕКТИ В ТЕОРІЇ ТА МЕТОДАХ ОБЧИСЛЕННЯ БАГАТОЧАСТИНКОВИХ КВАНТОВИХ СИСТЕМ. ЗАСТОСУВАННЯ ДО ЕЛЕКТРОННОЇ СТРУКТУРИ МОЛЕКУЛ Автореферат 36 стр.
17559. НОВІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА Автореферат 37 стр.
17560. НОВІ ВАРІАНТИ СЛУХОПОКРАЩУЮЧИХ ОПЕРАЦІЙ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ (клініко-морфологічне дослідження) Автореферат 52 стр.
17561. Нові гідриди інтерметалічних сполук і сплавів на основі цирконію та титану Автореферат 50 стр.
17562. Нові екстракційні системи для селективного концентрування і визначення платинових металів, цинку і молібдену в умовах екологічної безпечності Автореферат 26 стр.
17563. НОВІ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ВИСОКОЯКІСНИХ ЗЛИТКІВ ЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ ТА СПЛАВІВ Автореферат 40 стр.
17564. НОВІ ЕЛЕКТРОШЛАКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ З РОЗ'ЄДНАННЯМ ПЛАВЛЕННЯ ТА ТВЕРДІННЯ МЕТАЛУ Автореферат 44 стр.
17565. НОВІ МЕТАКРИЛОВІ АЗОПОЛІМЕРИ ТА ЇХ ФОТОПЕРЕТВОРЕННЯ ПІД ДІЄЮ УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 24 стр.
17566. Нові методи лікування гнійно-запальних процесів мяких тканин (клінічно- експериментальне дослідження) Автореферат 30 стр.
17567. НОВІ МОДЕЛІ ПОЧАТКОВИХ СТАДІЙ ДИФУЗІЙНИХ ТВЕРДОФАЗНИХ РЕАКЦІЙ У ТОНКИХ ПЛІВКАХ ТА НАНОЧАСТИНКАХ Автореферат 23 стр.
17568. НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОЕЛІМІНАЦІЇ У ВИВЧЕННІ ПАТОГЕНЕЗУ ОПІКІВ ОЧЕЙ, ЇХ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 26 стр.
17569. НОВІ МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА ІПО-38 ДО ЯДЕРНОГО АНТИГЕНУ, ЩО АСОЦІЙОВАНИЙ З ПРОЛІФЕРАЦІЄЮ НОРМАЛЬНИХ ТА ЗЛОЯКІСНОТРАНСФОРМОВАНИХ КЛІТИН Автореферат 18 стр.
17570. НовІ пІдходИ в лІКУВАННІ жІНОК З ПІДГОСТРИМИ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПРИДАТКІВ МАТКИ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 46 стр.
17571. НОВІ ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ Автореферат 21 стр.
17572. НОВІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ І ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ВНУТРІШНЬООЧНИМИ СТОРОННІМИ ТІЛАМИ, ЩО РОЗТАШОВАНІ В ЗАДНЬОМУ ВІДДІЛІ ОКА Автореферат 41 стр.
17573. НОВІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА АНТИМІКРОБНОГО ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНИХ ВИРАЗОК І ХРОНІЧНИХ ГАСТРИТІВ Автореферат 28 стр.
17574. НОВІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХЛАМІДІОЗУ В ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДДЯМ Автореферат 28 стр.
17575. НОВІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЇ КЛІМАКТЕРИЧНОГО СИНДРОМУ Автореферат 25 стр.
17576. НОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 1,2,4-ТІАДІАЗОЛ-5(2Н)-ІМІНІВ ТА ЇХ СОЛЕЙ У ПОХІДНІ ІНШИХ АЗОТИСТИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ Автореферат 19 стр.
17577. НОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 2-АРИЛ-4-ДИХЛОРОМЕТИЛЕН-5(4Н)-ОКСАЗОЛОНІВ ТА ЇХ АНАЛОГІВ Автореферат 18 стр.
17578. НОВІ ПОВЕРХНЕВІ АНТИГЕНИ КЛІТИН, ЩО ВИЯВЛЯЮТЬСЯ МОНОКЛОНАЛЬНИМИ АНТИТІЛАМИ СЕРІЇ ІПО, ПРИ ЛЕЙКОЗАХ ТА ЛІМФОМАХ Автореферат 43 стр.
17579. НОВІ ПОХІДНІ АМІНІВ З КАРКАСНИМИ ФРАГМЕНТАМИ. МЕТОДИ СИНТЕЗУ І СПЕКТРАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ Автореферат 22 стр.
17580. Нові прийоми підвищення життєздатності і продуктивності шовковичного шовкопряда в процесі розведення Автореферат 23 стр.
17581. НОВІ ПРИНЦИПИ ДИНАМІЧНОЇ ТРИКРИСТАЛЬНОЇ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ДИФРАКТОМЕТРІЇ МІКРОДЕФЕКТІВ В РЕАЛЬНИХ МОНОКРИСТАЛАХ Автореферат 21 стр.
17582. НОВІ СЛОВА ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У МОВІ МАС-МЕДІА РІВНЕНЩИНИ Автореферат 26 стр.
17583. НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛІКУВАННІ ПЕРЕЛОМІВ ДОВГИХ КІСТОК ТА ЇХ НАСЛІДКІВ Автореферат 44 стр.
17584. Нові технології діагностики та вітреоретинальної хірургії ускладнених форм відшарування сітківки Автореферат 43 стр.
17585. НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ІНДУКЦІЙНОЇ ПЛАВКИ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ Автореферат 38 стр.
17586. НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТИТАНОВОЇ ГУБКИ І ПЕРЕПЛАВКИ ЇЇ В ЗЛИВОК Автореферат 21 стр.
17587. НОВІ ТИПИ СИСТЕМ N-АРНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 13 стр.
17588. НОВІ ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВПЛИВИ НА КАЛІЄВІ КАНАЛИ У ПІРАМІДНИХ НЕЙРОНАХ ГІПОКАМПУ: СЕЛЕКТИВНА БЛОКАДА КАНАЛІВ ЗАТРИМАННОГО ВИПРЯМЛЕННЯ Автореферат 27 стр.
17589. НОВІ ФОРМИ ПРОФІЛІВ ЛОПАТЕЙ ВЕРТИКАЛЬНО-ОСЬОВИХ ВІТРОУСТАНОВОК СЕРЕДНЬОЇ ШВИДКОХІДНОСТІ Автореферат 27 стр.
17590. НОВІ ХІРАЛЬНІ ЕСТЕРИ ТА 1-АРИЛ-спіро[2,5]ОКТАН-4-ОНИ НА ОСНОВІ (+)-ІЗОМЕНТОНА В РІДКОКРИСТАЛІЧНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 25 стр.
17591. НОВІ ЯВИЩА У ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛЬОВІЙ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 27 стр.
17592. НОВІТНІ ПЛАТФОРМНІ ГЕОСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТА ДИНАМІКА ЇХ РОЗВИТКУ Автореферат 68 стр.
17593. НОВІТНЯ ЕКОНОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ТА ЇЇ СТИЛІСТИЧНЕ ВЖИВАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ) Автореферат 31 стр.
17594. НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ІСТОРІОГРАФІЯ Автореферат 27 стр.
17595. НОВА ЛЕКСИКА ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СФЕРИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ Автореферат 27 стр.
17596. НОВАТОРСЬКІ МИСТЕЦЬКІ НАПРЯМКИ І ТЕЧІЇ В ТЕАТРАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 45 стр.
17597. НОВЕ ПОКОЛІННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ У ЛІКУВАННІ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ М'ЯКИХ ТКАНИН ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВОЇ ОБЛАСТІ (клініко-морфологічне дослідження) Автореферат 21 стр.
17598. НОВЕЛІСТИКА М. ХВИЛЬОВОГО В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
17599. НОВЕЛИ В. ПІДМОГИЛЬНОГО: ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА СВОЄРІДНІСТЬ Автореферат 23 стр.
17600. НОВИЙ КЛАС АПОДИЗУЮЧИХ ДІАФРАГМ НА ОСНОВІ ЗАБАРВЛЕНИХ ФОТОПОЛІМЕРІВ. Автореферат 17 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175  [176]  177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389