Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

17301. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 31 стр.
17302. Національно-патріотичне виховання студентів вищих педагогічних закладів засобами декоративно-ужиткового мистецтва Автореферат 32 стр.
17303. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1919 – 1939 рр.) Автореферат 28 стр.
17304. Національно-патріотичне підпілля Уманщини у Другій світовій війні (військово-політичний аспект) Автореферат 33 стр.
17305. НАЦІОНАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ СТУДЕНТСЬКОЇ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ (90-ті роки ХІХ ст. – лютий 1917 р.) Автореферат 42 стр.
17306. Національно-специфічні засади обробки традиційних сюжетів (на матеріалі творчості Лесі Українки) Автореферат 28 стр.
17307. НАЦІОНАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РАЙОНУВАННЯ В УCРР (20-30-ТІ РОКИ ХХ СТ.) Автореферат 25 стр.
17308. НВЧ РЕФЛЕКТОМЕТРІЯ РАДІАЛЬНИХ РОЗПОДІЛІВ ПАРАМЕТРІВ ПЛАЗМИ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕХОДУ В РЕЖИМ ПОКРАЩЕНОГО УТРИМАННЯ В ТОРСАТРОНІ Автореферат 23 стр.
17309. НЕІНВАЗІЙНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ТРОМБОЕМБОЛІЇ ЛЕГЕНЕВИХ АРТЕРІЙ І ХРОНІЧНОЇ ТРОМБОЕМБОЛІЧНОЇ ЛЕГЕНЕВОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ Автореферат 46 стр.
17310. НЕІНВАЗИВНІ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ ТА СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ ПЕРИФЕРІЙНОГО КРОВООБІГУ Автореферат 39 стр.
17311. НЕАВТОКЛАВНИЙ ПІНОБЕТОН НА АКТИВОВАНІЙ РОЗЧИННІЙ СКЛАДОВІЙ Автореферат 24 стр.
17312. Неактуальний стиль як феномен композиторської поетики ХХ століття Автореферат 28 стр.
17313. НЕАСИМПТОТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ВИПАДКОВИМ ВПЛИВОМ Автореферат 17 стр.
17314. НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
17315. Небезпечні внутрішні перенапруги на елементах комбінованої ізоляції (умови виникнення та заходи обмеження на прикладі ТН типу НОМ-10) Автореферат 21 стр.
17316. НЕВІДВОРОТНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ЗМІСТ Автореферат 24 стр.
17317. НЕВЕРБАЛЬНІ ТА ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ЕКСТЕРІОРИЗАЦІЇ СИЛЕНЦІАЛЬНОГО ЕФЕКТУ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ Автореферат 23 стр.
17318. НЕВЕРБАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ШИЗОТИПОВИХ РОЗЛАДІВ Автореферат 30 стр.
17319. НЕВРОЗОГЕНЕЗ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ (ЧИННИКИ, МЕХАНІЗМИ, ЛІКУВАННЯ) Автореферат 24 стр.
17320. НЕВРОЗОПОДІБНІ РОЗЛАДИ У ХВОРИХ ХРОНІЧНОЮ НИРКОВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ЛІКУВАННІ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНИМ ГЕМОДІАЛІЗОМ Автореферат 24 стр.
17321. неврологічні Особливості астенічного синдрому у хворих з віддаленими наслідками легкої закритої черепно-мозкової травми та його диференційована корекція Автореферат 27 стр.
17322. НЕВРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІОФАСЦІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ШИЙНО-ГРУДНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ (клініко – параклінічне дослідження) Автореферат 25 стр.
17323. Неврологічні прояви ентеробіозу у дорослих (клініко-діагностична характеристика) Автореферат 23 стр.
17324. НЕВРОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ ПРОЛАПСУ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА (клініко-інструментальні дослідження) Автореферат 24 стр.
17325. НЕВРОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ СИСТЕМНОЇ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У ПІДЛІТКІВ Автореферат 30 стр.
17326. НЕВРОЛОГІЧНА ПАТОЛОГіЯ ПРИ РІЗНИХ БРАДИАРИТМІЯХ СЕРЦЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 23 стр.
17327. НЕВРОТИЧНІ ДЕПРЕСІЇ (КЛІНІКА, ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ) Автореферат 23 стр.
17328. НЕВРОТИЧНІ РОЗЛАДИ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ І СУЧАСНІ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІ СТРАТЕГІЇ ЇХ ЛІКУВАННЯ (клініка, діагностика, принципи профілактики і терапії) Автореферат 30 стр.
17329. НЕВРОТИЧНІ РОЗЛАДИ У ЖІНОК (ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА, ТЕРАПІЯ) Автореферат 40 стр.
17330. Невротичні розлади у курсантів вищих учбових закладів органів внутрішніх справ (клінічні прояви, діагностика, прогноз перебігу, принципи терапії та профілактики) Автореферат 25 стр.
17331. Невротичні розлади у осіб середнього віку (клініко-психопатологічні особливості, механізми формування, діагностика) Автореферат 23 стр.
17332. НЕВРОТИЧНІ РОЗЛАДИ У ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В УМОВАХ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ (КЛІНІКА, МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ, КОРЕКЦІЯ, ПРОФІЛАКТИКА) Автореферат 40 стр.
17333. Невротичні розлади у працівників вугільної галузі (клініка, діагностика, принципи відновної терапії і профілактики) Автореферат 24 стр.
17334. НЕВРОТИЧНІ РОЗЛАДИ У ЧЛЕНІВ ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД (клініка, діагностика, профілактика та терапія) Автореферат 31 стр.
17335. НЕВРОТИЧНІ, ОСОБИСТІСНІ І СЕКСУАЛЬНІ РОЗЛАДИ В ОВДОВІЛИХ ЧОЛОВІКІВ БЕЗ ПАРТНЕРКИ ТА ЇХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 21 стр.
17336. НЕВРОТИЧНІ, ОСОБИСТІСНІ І СЕКСУАЛЬНІ РОЗЛАДИ У РОЗЛУЧЕНИХ ОДИНОКИХ ЧОЛОВІКІВ ТА ЇХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 22 стр.
17337. НЕГІДРОСТАТИЧНА МОДЕЛЬ СТРАТИФІКОВАНИХ ТЕЧІЙ З ВІЛЬНОЮ ПОВЕРХНЕЮ Автореферат 24 стр.
17338. негативні психічні стани та реакції працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України в умовах надзвичайної ситуації Автореферат 35 стр.
17339. НЕГАТИВНА ЕТИЧНА ОЦІНКА В КОНТЕКСТАХ ОСУДУ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ) Автореферат 25 стр.
17340. НЕГЛАДКI ВIДОБРАЖЕННЯ КЕРОВАНИХ СИСТЕМ Автореферат 19 стр.
17341. НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ: ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ Автореферат 24 стр.
17342. НЕДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1928 рр.) Автореферат 30 стр.
17343. НЕДЗЕЛЬСЬКИЙ КОСТЯНТИН КАЗИМИРОВИЧ ІСТОРІОСОФІЯ РЕЛІГІЇ ІВАНА ОГІЄНКА (МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА) Автореферат 29 стр.
17344. НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ДИСПЛАЗІЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ТА ГІПЕРМОБІЛЬНИЙ СИНДРОМ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ: ПОШИРЕНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ Автореферат 27 стр.
17345. НЕДОБРОСОВІСНА ЗОВНІШНЯ КОНКУРЕНЦІЯ ТА МЕТОДИ ЗАХИСТУ ВІД НЕЇ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ Автореферат 26 стр.
17346. недостатність лютеїнової фази: клініка, діагностика та лікування Автореферат 38 стр.
17347. НЕДОСТУП ІРИНА СТЕПАНІВНА ДИЗМІКРОЕЛЕМЕНТОЗИ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 34 стр.
17348. НЕЗАЙНЯТЕ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ТА НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ ПРАЦІ Автореферат 30 стр.
17349. НЕЗАКОННІ ДІЇ У РАЗІ БАНКРУТСТВА: ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА Автореферат 26 стр.
17350. НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ: АНАЛІЗ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 229 КК УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
17351. НЕЗАКОННЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: КРИМІНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 18 стр.
17352. НЕЗАКОННИЙ ЗБУТ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ Автореферат 29 стр.
17353. НЕЗВИЧАЙНО ПОЛЯРИЗОВАНІ ПОВЕРХНЕВІ ХВИЛІ В ПЛАЗМОВО—МЕТАЛЕВИХ СТРУКТУРАХ Автореферат 24 стр.
17354. НЕЙCЕРІОЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ (епізоотологічний моніторинг, діагностика та заходи профілактики) Автореферат 57 стр.
17355. НЕЙРО – ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ТРИВОЖНОСТІ У ЛЮДИНИ Автореферат 25 стр.
17356. НЕЙРО-ГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ КРОВООБІГУ І ДИХАННЯ ПЕЧІНКИ Автореферат 56 стр.
17357. Нейро-ендокринні порушення та можливості їх корекції у хворих з вегетативною дисфункцією Автореферат 25 стр.
17358. НЕЙРОВІЗУАЛІЗУЮЧІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ПРОГНОЗУВАННІ ПЕРЕБІГУ ІНСУЛЬТІВ Автореферат 35 стр.
17359. НЕЙРОГУМОРАЛЬНІ І КЛІНІКО-ГЕМОДИНАМІЧНІ ЕФЕКТИ ІНГІБІТОРІВ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ У ХВОРИХ НА НЕСТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ Автореферат 22 стр.
17360. НЕЙРОГУМОРАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ВАЗОРЕГУЛЯЦІЇ В РЕАЛИЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ Автореферат 52 стр.
17361. Нейрогуморальні та ендотеліальні фактори у хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім цукровим діабетом ІІ типу в динаміці антигіпертензивного лікування Автореферат 25 стр.
17362. Нейродинамічні і гемодинамічні показники, їх динаміка у хворих на гіпертонічну хворобу в процесі формування мозкової судинної недостатності (дисциркуляторної енцефалопатії) Автореферат 28 стр.
17363. НЕЙРОДИНАМІЧНІ ПРОГНОЗУЮЧІ МОДЕЛІ В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ Автореферат 19 стр.
17364. НЕЙРОДИНАМІЧНІ ТА ПСИХІЧНІ ФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З РІЗНИМ РІВНЕМ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 23 стр.
17365. НЕЙРОЕНДОКРИННІ ТА БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОРУШЕНЬ СТРЕС-ЛІМІТУЮЧОЇ ТА СТРЕС-РЕАЛІЗУЮЧОЇ СИСТЕМ МОЗКУ У ЩУРІВ З СИНДРОМОМ ПРЕНАТАЛЬНОГО СТРЕСУ Автореферат 51 стр.
17366. НЕЙРОКЕРУВАННЯ НЕЛІНІЙНИМИ ДИНАМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ НА ОСНОВІ БАГАТОШАРОВОГО ПЕРСЕПТРОНУ Автореферат 22 стр.
17367. НейрокогнІтивнІ РОЗЛАДИ при шизофренІЇ: Патогенез, клІнІка, дІагностика, терапІя Автореферат 47 стр.
17368. НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 25 стр.
17369. НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯЕФЕКТИВНОСТІ ДИСТРИБУТИВНИХ МЕРЕЖ ЗБОРУ Автореферат 23 стр.
17370. Нейромережеві моделі вибору методів оцінювання параметрів регресійних залежностей в інформаційних управляючих системах Автореферат 26 стр.
17371. НЕЙРОМЕРЕЖЕВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ОСНОВІ БАГАТОШАРОВОГО ПЕРСЕПТРОНУ Автореферат 22 стр.
17372. Нейромережева технологія аналізу і класифікації ситуацій в інформаційно-аналітичних системах Автореферат 20 стр.
17373. НЕЙРОМЕРЕЖЕВА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ І ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ Автореферат 26 стр.
17374. НЕЙРОМЕРЕЖНА МОДЕЛЬ ТА МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ РОБОТОЗДАТНОСТІ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 24 стр.
17375. НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ ПРЯМОГО ПОШИРЕННЯ З НЕІТЕРАЦІЙНИМ НАВЧАННЯМ Автореферат 40 стр.
17376. НЕЙРОПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗОРОВИХ І СЛУХОВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ ЗІ СПАСТИЧНИМИ ФОРМАМИ ДИТЯЧОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ Автореферат 25 стр.
17377. Нейроподібні методи і засоби ущільнення зображень в комп’ютерних мережах Автореферат 21 стр.
17378. НЕЙРОПОДІБНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ СКЛАДНИХ ТЕКСТУРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ У КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 22 стр.
17379. НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНІ РОЗЛАДИ В ДИНАМІЦІ СТРУСУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 25 стр.
17380. НЕЙРОТКАНИННІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ В СКЕЛЕТНОМУ М’ЯЗІ ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ЙОГО РЕІННЕРВАЦІЇ (експериментально-морфологічне дослідження) Автореферат 40 стр.
17381. НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВІДНОВЛЕННЯ СЛІДОВИХ ПРОЦЕСІВ У ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ МОЗКОВОЇ ТА ДИСТАНТНОЇ НЕЙРОТРАНСПЛАНТАЦІЇ ТКАНИНИ БЛАКИТНУВАТОЇ ПЛЯМИ ЕМБРІОНАЛЬНОГО МОЗКУ Автореферат 27 стр.
17382. НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЕФЕКТІВ ФОТОСТИМУЛЯЦІЇ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ЕМОЦІЙНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ Автореферат 23 стр.
17383. НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТІ У ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ТКАНИН ГІПОКАМПУ ТА БЛАКИТНУВАТОЇ ПЛЯМИ ЕМБРІОНАЛЬНОГО МОЗКУ Автореферат 25 стр.
17384. НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПИННОГО МОЗКУ В УМОВАХ ОСОБЛИВО ВИСОКОЇ ЗБУДЛИВОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 59 стр.
17385. НЕЙРОФАРМАКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ НООТРОПНОЇ І СНОДІЙНОЇ ДІЇ ГАМК-ЕРГІЧНИХ СПОЛУК – ПОХІДНИХ 1,4-БЕНЗДІАЗЕПІНУ ТА 1,3,4-БЕНЗТРИАЗЕПІНУ Автореферат 22 стр.
17386. НЕЙРОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СУДОМНОЇ ГОТОВНОСТІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В ЩУРІВ Автореферат 41 стр.
17387. НЕЙРОХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТА ВТОРИННА ПРОФІЛАКТИКА КОМПРЕСІЙНОГО РУБЦЕВО-СПАЙКОВОГО ЕПІДУРИТУ ПІСЛЯ ПОПЕРЕКОВИХ МІКРОДИСКЕКТОМІЙ Автореферат 22 стр.
17388. НЕЙРОХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З АПАЛІЧНИМ СИНДРОМОМ Автореферат 34 стр.
17389. НЕЙРОХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З СИНДРОМОМ ДЕФОРМУЮЧОЇ М'ЯЗОВОЇ ДИСТОНІЇ Автореферат 24 стр.
17390. НЕЙТРОННІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ РІДИННОЇ СИСТЕМИ ВОДА – ФУЛЕРЕН С60 Автореферат 28 стр.
17391. НЕЙТРОННА СПЕКТРОСКОПІЯ НИЗЬКОЕНЕРГЕТИЧНИХ СТАНІВ 4f-ЕЛЕКТРОНІВ В СПОЛУКАХ ЦЕРІЮ ТА НЕОДИМУ З АЛЮМІНІЄМ Автореферат 18 стр.
17392. НЕКАРДІАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ ДИФТЕРІЇ У ДОРОСЛИХ Автореферат 22 стр.
17393. НЕКЛАСИЧНА ТЕОРІЯ МАЖОРАНТ І ДІАГРАМ НЬЮТОНА ФУНКЦІЙ, ЗАДАНИХ ТАБЛИЧНО, ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 15 стр.
17394. НЕКОВАЛЕНТНІ ВЗАЄМОДІЇ ФЛАВІН-МОНОНУКЛЕОТИДУ ІЗ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИМИ АРОМАТИЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ ТА ДНК Автореферат 23 стр.
17395. НЕКОГЕРЕНТНІ ВИПРОМІНЮВАЧІ З ПРОСТОРОВО ЗОСЕРЕДЖЕНИМИ КЕРОВАНИМИ ПОТОКАМИ ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 47 стр.
17396. НЕКОГЕРЕНТНЕ ПОЛЯРИЗОВАНЕ СВІТЛО ТА НЕСПЕЦИФІЧНА СТИМУЛЮВАЛЬНА ТЕРАПІЯ ПРИ РАНАХ У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В УМОВАХ ПОЛІССЯ Автореферат 28 стр.
17397. Некоректні задачі динаміки елементів конструкцій при імпульсних навантаженнях Автореферат 24 стр.
17398. НЕКОРЕКТНІ ЗАДАЧІ НЕСТАЦІОНАРНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ПЛАСТИН ТА ОБОЛОНОК Автореферат 21 стр.
17399. НЕКРУГЛІ ЗУБЧАТІ КОЛЕСА І ОСНОВИ СИНТЕЗУ ВИРІВНЮВАЛЬНИХ ПЕРЕДАЧ ДЛЯ ЛАНЦЮГОВИХ МЕХАНIЗМIВ Автореферат 16 стр.
17400. НЕКТАРОПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ, ЇЇ ГЕНЕТИЧНА ПРИРОДА ТА ЗНАЧЕННЯ В СЕЛЕКЦІЇ СОРТІВ З ВИСОКОЮ НАСІННЄВОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ Автореферат 19 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173  [174]  175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389