Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

17201. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 25 стр.
17202. Науково-технічні засади підвищення енергоефективності фотоелектричних джерел електропостачання Автореферат 36 стр.
17203. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗМЕНШЕННЯ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДОВКІЛЛЯ В РАЙОНІ ЗАТОПЛЕНИХ КАЛІЙНИХ ШАХТ (на прикладі рудника “Калуш”) Автореферат 32 стр.
17204. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ КОНВЕКТИВНО-РАДІАЦІЙНОГО СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ Автореферат 46 стр.
17205. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ МАСООБМІНУ В ГАЗОРІДИННИХ АПАРАТАХ З РЕГУЛЯРНИМИ НАСАДКАМИ Автореферат 50 стр.
17206. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАЛИХ ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИН (АЛЬТЕРНАТИВНІ ХОЛОДОАГЕНТИ, СХЕМНІ РІШЕННЯ) Автореферат 45 стр.
17207. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ Автореферат 44 стр.
17208. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ АЕС З РЕАКТОРАМИ РБМК Автореферат 38 стр.
17209. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ Автореферат 42 стр.
17210. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПРОМІНЮВАЛЬНИХ УСТАНОВОК ДЛЯ СВІТЛОКУЛЬТУРИ РОСЛИН Автореферат 39 стр.
17211. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БІООБ’ЄКТІВ РОСЛИННИЦТВА Автореферат 35 стр.
17212. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОМАСООБМІНУ В ТЕПЛОВИХ КАМЕРАХ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ФРУКТІВ Автореферат 47 стр.
17213. НАУКОВО-ТеХНІЧНІ основи Розробки засобів механізації з керованою якістю виконання технологічних процесів у рослинництві Автореферат 36 стр.
17214. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ КОНТАКТНИХ ДИСПЕРСНИХ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ОХОЛОДЖУВАЧІВ ДЛЯ АМІАЧНИХ ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК Автореферат 46 стр.
17215. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Автореферат 40 стр.
17216. Науково-технічні основи створення суднових енергетичних установок на базі альтернативних паливно-енергетичних ресурсів Автореферат 38 стр.
17217. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СУШІННЯ КІСТОЧКОВИХ ФРУКТІВ СТРУМАМИ ВИСОКОЇ І НАДВИСОКОЇ ЧАСТОТИ Автореферат 50 стр.
17218. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ Автореферат 48 стр.
17219. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОЧИСНОЇ ВИЇМКИ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ Автореферат 35 стр.
17220. НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ЗВАРНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ВИРОБНИЦТВ Автореферат 31 стр.
17221. НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА НАВИВНИХ ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН Автореферат 31 стр.
17222. НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КЕРУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЯМИ ДЕТОНАЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ Автореферат 47 стр.
17223. НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗОВАНОГО СУШІННЯ НЕОДНОРІДНИХ РОСЛИННИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 40 стр.
17224. НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ТА ПАРАМЕТРІВ КОМБІНОВАНИХ ГРУНТООБРОБНИХ ЗНАРЯДЬ Автореферат 42 стр.
17225. НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИХ ВУГЛЕЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ЕЛЕКТРОДІВ Автореферат 39 стр.
17226. Науково-технологічні принципи одержання виробів з порошкових матеріалів на основі гетерогенних залізо-вуглецевих сплавів з підвищеною зносостійкістю Автореферат 52 стр.
17227. НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ Автореферат 28 стр.
17228. Науково-фантастичний дискурс А. Азімова: структурна організація та ідейно-смисловий зміст. Автореферат 30 стр.
17229. НАУКОВО–МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЛІСОСИРОВИННОЇ БАЗИ Автореферат 21 стр.
17230. НАФТИЛВМІСНІ ОЛІГОМЕРНІ ФОТОНАПІВПРОВІДНИКИ Автореферат 17 стр.
17231. Націократичні концепції в українській політичній думці першої половини ХХ століття Автореферат 25 стр.
17232. націоналізм та шовінізм у міжнародних відносинах Автореферат 25 стр.
17233. НАЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ АРХІТЕКТУРИ (на прикладі України) Автореферат 22 стр.
17234. НАЦІОНАЛЬНІ ГРОМАДИ ЛЬВОВА XVI–XVIII ст. (СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ВЗАЄМИНИ) Автореферат 50 стр.
17235. НАЦІОНАЛЬНІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В ТРАНЗИТИВНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 27 стр.
17236. НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У 20-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК Автореферат 27 стр.
17237. Національні меншини у політичному житті України Автореферат 22 стр.
17238. НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ ХАРКІВЩИНИ В УМОВАХ ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛІТИКИ КОРЕНІЗАЦІЇ (20-ТІ – ПОЧАТОК 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 32 стр.
17239. НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ ХАРКОВА В 20-30-ТІ РР. ХХ СТ. Автореферат 40 стр.
17240. НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ І ҐЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. Автореферат 33 стр.
17241. НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІКУ УКРАїни Автореферат 28 стр.
17242. Національні пріоритети та регіональні детермінанти соціально-економічного зростання (На матеріалах АР Крим) Автореферат 54 стр.
17243. НАЦІОНАЛЬНІ СЕКЦІЇ АВСТРІЙСЬКОЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ В ГАЛИЧИНІ Й НА БУКОВИНІ (1890 – 1918 рр.) Автореферат 43 стр.
17244. НАЦІОНАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ В АНГЛО-НІМЕЦЬКИХ ВІДНОСИНАХ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ Автореферат 34 стр.
17245. Національні фірми в транснаціональних корпоративних системах Автореферат 25 стр.
17246. НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ (теоретико-методологічний аспект) Автореферат 27 стр.
17247. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ У СТАНОВЛЕННІ Я-ОБРАЗУ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 31 стр.
17248. Національна ідентичність в архітектурі громадських центрів столичних міст в умовах ідеологічної детермінації Автореферат 53 стр.
17249. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЛІТЕРАТУРИ У ТРАКТУВАННІ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА Автореферат 29 стр.
17250. Національна ідея німецької музики у творчості композиторів ХVIII-ХХ століть Автореферат 25 стр.
17251. Національна ідея як інтегративний чинник у суспільно-духовному житті України (друга половина XIX – перша половина XX ст.) Автореферат 24 стр.
17252. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК ГОЛОВНИЙ ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ. Автореферат 21 стр.
17253. національна імплементація міжнародних договорів щодо прав людини: загальнотеоретичне дослідження (на матеріалах впровадження КонвенцІї про захист прав і основних свобод людини) Автореферат 29 стр.
17254. Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (теоретико-методологічний аналіз) Автореферат 54 стр.
17255. Національна безпека України в контексті євроатлантичної інтеграції Автореферат 19 стр.
17256. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Автореферат 30 стр.
17257. Національна політика більшовиків в Україні в 1917 – 1920 рр. Автореферат 29 стр.
17258. Національна політика П.А.Столипіна Автореферат 33 стр.
17259. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО ПОЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (1921 – 1929 рр.). Автореферат 30 стр.
17260. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. 1918-1929 РР. Автореферат 29 стр.
17261. НАЦІОНАЛЬНА ПРАВОВА СИСТЕМА ЗА УМОВ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
17262. НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ Автореферат 21 стр.
17263. НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ВІЙСЬКОВОГО ВИХОВАННЯ ТА ЇЇ РОЗВИТОК У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
17264. НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ ТУРЕЦЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ-ЗООНІМОМ Автореферат 27 стр.
17265. НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ ФІТОНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ (контрастивний етнопсихолінгвістичний аналіз) Автореферат 32 стр.
17266. НАЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРНІСТЬ ЯК СЕМАНТИЧНА ВЛАСТИВІСТЬ ВИКОНАВСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Автореферат 27 стр.
17267. НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ЛУЖИЦЬКИХ СЕРБІВ У XIX столітті (1815-1870 рр. Автореферат 31 стр.
17268. НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В РОДИНАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 27 стр.
17269. НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В КАНАДІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ХХ СТ.) Автореферат 29 стр.
17270. НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ЙОГО РОЛЬ У ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
17271. НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕГАЛЬНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У 1935-1939 рр. (історико-політологічний аналіз) Автореферат 26 стр.
17272. НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В РОСІЇ 1905 – 1907 РР. (НА МАТЕРІАЛАХ ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО СКЛИКАНЬ) Автореферат 27 стр.
17273. НАЦІОНАЛЬНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ЛІМОЛОГІЇ Автореферат 24 стр.
17274. НАЦІОНАЛЬНЕ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ (друга чверть ХІХ ст. – середина 20-х рр. ХХ ст.) Автореферат 26 стр.
17275. НАЦІОНАЛЬНЕ У САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПОЛІЕТНІЧНОГО СОЦІУМУ Автореферат 24 стр.
17276. НАЦІОНАЛЬНЕ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ПРОЕКТ І РУХ ЕКЗИСТЕНЦІЇ У ПРЕДМЕТНОМУ ПОЛІ ПРАЗЬКОЇ ПОЕТИЧНОЇ ШКОЛИ Автореферат 29 стр.
17277. НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ІМЕНІ М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ Автореферат 27 стр.
17278. НАЦІОНАЛЬНИЙ ГЕНОФОНД КОНОПЕЛЬ (CANNABIS SATIVA L.) ЯК ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ Автореферат 23 стр.
17279. НАЦІОНАЛЬНИЙ МІФОСВІТ ПОЕЗІЇ Б.-І.АНТОНИЧА: АСПЕКТ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ-СИМВОЛУ Автореферат 32 стр.
17280. НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕНТАЛІТЕТ ЯК ОБ’ЄКТ ЕТНОПОЛІТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ Автореферат 24 стр.
17281. НАЦІОНАЛЬНИЙ ОБРАЗ СВІТУ ТА ПИТАННЯ СТИЛЕУТВОРЕННЯ В РОСІЙСЬКОМУ СИМФОНІЗМІ 60-70-х РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
17282. Національний рух середини 1980-х – початку 1990-х років у контексті відродження української державності Автореферат 27 стр.
17283. НАЦІОНАЛЬНИЙ СЕНС ЕКЗИСТЕНЦІАЛІВ У ПОЕЗІЇ Т.ШЕВЧЕНКА, Є.МАЛАНЮКА, Л.КОСТЕНКО (ДІАХРОНІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ) Автореферат 49 стр.
17284. Національний фактор у суспільно-політичному розвитку Чехії та Словаччини (1989 - середина 1990-х рр.) Автореферат 22 стр.
17285. НАЦІОНАЛЬНИЙ ЧИННИК ЯК СКЛАДОВА ДИЗАЙНУ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ. Автореферат 30 стр.
17286. Національно визвольні змагання в Галичині XV–XVIII ст.: Військово-історіографічний аспект Автореферат 24 стр.
17287. Національно-визвольна війна українського народу середини ХYII ст. в російській історіографії ХYIII – початку ХХ ст. Автореферат 31 стр.
17288. Національно-визвольний рух у Східній Галичині в 1918-1921 рр.: військово-політичний аспект Автореферат 28 стр.
17289. НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ НА КИЇВЩИНІ В РЕВОЛЮЦІЙНУ ДОБУ (БЕРЕЗЕНЬ 1917 – 1920 РР.) Автореферат 32 стр.
17290. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ КОННОТАЦІЇ ІМЕНУВАНЬ НАЙВИЩИХ ДЕРЖАВНИХ ПРАВИТЕЛІВ (на матеріалі творів О.С.Пушкіна) Автореферат 21 стр.
17291. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932-1938) Автореферат 27 стр.
17292. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СВОЄРІДНІСТЬ СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З КОЛОРИСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ Автореферат 28 стр.
17293. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА НАЗВ ПТАХІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ Автореферат 28 стр.
17294. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ У 1917–1920 РР. Автореферат 48 стр.
17295. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ В 90-Х РОКАХ ХХ СТ. Автореферат 30 стр.
17296. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ЕТНІЧНИХ ГРЕКІВ УКРАЇНИ (1991-2005 рр.) Автореферат 25 стр.
17297. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ У ЛЕКСИЦІ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК Автореферат 31 стр.
17298. національно-культурний компонент у структурі художнього тексту (на матеріалі роману д.л. мордовця "сагайдачний") Автореферат 27 стр.
17299. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ РУХ 1907-1914 РОКІВ І УКРАЇНСЬКА ПРЕСА Автореферат 28 стр.
17300. НАЦІОНАЛЬНО-МАРКОВАНІ КОНЦЕПТИ В БРИТАНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ XX СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172  [173]  174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389