Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

17101. НАУКОВО-ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ АРХІВІВ ТА РУКОПИСНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БІБЛІОТЕК В УКРАЇНІ у 1920-1990 рр. Автореферат 23 стр.
17102. Науково-дослідна робота майбутніх диспетчерів міжнародних авіаліній як засіб формування професійних умінь Автореферат 26 стр.
17103. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЯК РЕСУРС РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА Автореферат 34 стр.
17104. НАУково-МЕТОДИЧн? ОСНОВИ ?ПРАВЛІННЯ IРОЕКТАМИ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН І ТЕРИТОРІЙ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 22 стр.
17105. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ`ЄКТІВ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 29 стр.
17106. Науково-методичні засади індикативного планування та механізми їх реалізації Автореферат 26 стр.
17107. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ І ХІМІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ТЕХНІЧНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 35 стр.
17108. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ МОНЕТАРНИХ ПОКАЗНИКІВ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 43 стр.
17109. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ Автореферат 27 стр.
17110. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ Автореферат 28 стр.
17111. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ (БАНКРУТСТВА) ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
17112. Науково-методичні засади збалансованого розвитку лісогосподарського комплексу регіону (на прикладі Львівської області) Спеціальність 08.10.01 -Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка Автореферат 26 стр.
17113. Науково-методичні засади комплектування державного архіву (на прикладі Державного архіву м. Києва) Автореферат 29 стр.
17114. Науково-методичні засади навчання фізики в основній школі Автореферат 45 стр.
17115. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЄМНІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГІРСЬКИХ ПОРІД ТОНКОШАРУВАТИХ РОЗРІЗІВ РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ ЗА ДАНИМИ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Автореферат 50 стр.
17116. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ І РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ РЕГІОНУ Автореферат 29 стр.
17117. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ХАРАКТЕРУ НАСИЧЕННЯ ПЛАСТІВ І ПОЛОЖЕННЯ ГАЗОНАФТОВОГО КОНТАКТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОЕЛЕКТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРИСВЕРДЛОВИННОЇ ЗОНИ (на прикладі нафтогазоконденсатних родовищ Західно-Сибірської нафтогазоносної провінції) Автореферат 33 стр.
17118. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ Автореферат 25 стр.
17119. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ Автореферат 27 стр.
17120. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ (1970-2004 рр.) Автореферат 28 стр.
17121. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КОМПЛЕКТУ З ОПТИКИ Автореферат 29 стр.
17122. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ Автореферат 19 стр.
17123. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Автореферат 27 стр.
17124. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УКЛАДЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОД ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 29 стр.
17125. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНО-ПРОГРАМНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
17126. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ І РЕМЕДІАЦІЇ ЗАБРУДНЕНИХ ОРГАНІЧНИМИ КСЕНОБІОТИКАМИ ҐРУНТІВ Автореферат 53 стр.
17127. Науково-методичні основи інвестування фермерських господарств в умовах ринкових перетворень економіки України Автореферат 29 стр.
17128. Науково-методичні основи інформаційного забезпечення прийняття рішень у фармації Автореферат 23 стр.
17129. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ РОЗПОДІЛЕНИХ ТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ Автореферат 43 стр.
17130. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОУВ’ЯЗКИ ПРОГРАМНИХ І БЮДЖЕТНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ Автореферат 24 стр.
17131. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В СИСТЕМІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ Автореферат 20 стр.
17132. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 27 стр.
17133. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 45 стр.
17134. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ Автореферат 47 стр.
17135. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОВАРНОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ Автореферат 25 стр.
17136. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
17137. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ економічного РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО КОМПЛЕКСУ УкраїнИ Автореферат 25 стр.
17138. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Автореферат 27 стр.
17139. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 44 стр.
17140. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТ Автореферат 21 стр.
17141. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 28 стр.
17142. науково-методичні основи прогнозування ринку устаткування (на прикладі верстатобудування України) Автореферат 23 стр.
17143. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 36 стр.
17144. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ регулюваннЯ кон’юнктури споживЧого ринку УкраЇни Автореферат 22 стр.
17145. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ Автореферат 22 стр.
17146. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 26 стр.
17147. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ Автореферат 29 стр.
17148. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ СЕКТОРУ ЗАГАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 25 стр.
17149. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 23 стр.
17150. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ГЕОГРАФІЧНОГО АТЛАСУ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 29 стр.
17151. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ПОШУКУ ОБ’ЄКТІВ ТА ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ Автореферат 38 стр.
17152. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ Автореферат 27 стр.
17153. Науково-методичні основи Управління проектами: Економічний аспект Автореферат 49 стр.
17154. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ В ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ Автореферат 25 стр.
17155. НАуково-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ БАГАТОБОРСТВА ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 26 стр.
17156. Науково-Методичні основи формування податкових надходжень бюджету Автореферат 24 стр.
17157. Науково-методичні підходи до мінімізації ризиків на ринку дієтичних добавок Автореферат 25 стр.
17158. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ у системі макропоказників Автореферат 26 стр.
17159. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Автореферат 29 стр.
17160. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Автореферат 28 стр.
17161. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ БІОДЕГРАДАЦІЇ ПЕСТИЦИДІВ ҐРУНТОВИМИ МІКРООРГАНІЗМАМИ Автореферат 26 стр.
17162. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОТРЕБИ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
17163. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКВІДАЦІЇ ВЕЛИКОМАСШТАБНОЇ РАДІАЦІЙНОЇ АВАРІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ) Автореферат 38 стр.
17164. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ Автореферат 24 стр.
17165. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ ПОСЕРЕДНИЦТВОМ Автореферат 42 стр.
17166. Науково-методологічні основи державного регулювання інвестиційними процесами розвитку економіки (регіональний і галузевий аспекти) Автореферат 47 стр.
17167. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАШИН НА БАЗІ МОНІТОРИНГОВИХ СИСТЕМ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ Автореферат 52 стр.
17168. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ організації ТА управління РОЗВИТКом ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 44 стр.
17169. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ Автореферат 46 стр.
17170. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ СУСПІЛЬСТВА Автореферат 46 стр.
17171. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ, ОЦІНКИ І УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 53 стр.
17172. Науково-методологічні та технічні засади забезпечення точності вимірювань витрати природного газу Автореферат 53 стр.
17173. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Автореферат 22 стр.
17174. НАУКОВО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ М. Ф. ВЛАДИМИРСЬКОГО-БУДАНОВА Автореферат 24 стр.
17175. НАУКОВО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ В МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ (1919-1939) Автореферат 25 стр.
17176. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ ЗА ІДЕЯМИ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ Автореферат 61 стр.
17177. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 27 стр.
17178. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УСРР 20 – 30-х рр. ХХ ст.: ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО ТИПУ Автореферат 61 стр.
17179. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ С.А.АНАНЬЇНА (1873-1942) Автореферат 34 стр.
17180. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ (1919–1939 рр.) Автореферат 28 стр.
17181. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА Й ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ М.Ф. КАЩЕНКА (1855–1935 рр.) Автореферат 30 стр.
17182. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА ІВАНА ОГІЄНКА Автореферат 48 стр.
17183. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА ІОАННИКІЯ ГАЛЯТОВСЬКОГО (бл. 1620-1689 рр.) Автореферат 25 стр.
17184. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВГЕНА РИХЛІКА Автореферат 25 стр.
17185. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ТА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА ГОРБАЧЕВСЬКОГО Автореферат 29 стр.
17186. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ТА ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА ЯНАТИ Автореферат 33 стр.
17187. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОМАСООБМІНУ У ВИРОБНИЦТВІ КАЛЬЦИНОВАНОЇ СОДИ Автореферат 33 стр.
17188. НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЇ Автореферат 53 стр.
17189. НАУково-практичне ОБҐРУНТУВАННЯ і розробка ТЕХНОЛОГІЇ консервованих функціональних напоїв Автореферат 36 стр.
17190. НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО СТАДА МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ Автореферат 28 стр.
17191. НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОРСЬКИМИ КАРТАМИ ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
17192. НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ТРУБОПРОВОДІВ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ Автореферат 48 стр.
17193. Науково-прикладні основи підвищення довговічності деталей обладнання харчових і переробних галузей АПК Автореферат 48 стр.
17194. НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПРУЖНИХ І ДЕМПФУВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ ПІДРЕСОРЮВАННЯ КОЛІСНИХ МАШИН Автореферат 39 стр.
17195. НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ГАЛЬМОВИХ КЕРУВАНЬ АВТОБУСІВ Автореферат 62 стр.
17196. НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В.П.НАУМЕНКА (1852–1919) Автореферат 33 стр.
17197. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ ДЛЯ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 25 стр.
17198. Науково-теоретичні засади фольклористичної діяльності Михайла Максимовича Автореферат 31 стр.
17199. Науково-теоретичні основи діяльності центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій в україні Автореферат 28 стр.
17200. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ГАРМОНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОПОВ”ЗАНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171  [172]  173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389