Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

17001. НАУКОВА ТА КУЛЬТУРНО – ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В.В. ХВОЙКИ Автореферат 21 стр.
17002. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА В.І. АТРОЩЕНКА В ХІМІЧНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ Автореферат 28 стр.
17003. НАУКОВА ТА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА БЕРЕЖКОВА Автореферат 28 стр.
17004. НАУКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ БАЗИЛЕВИЧА (1892-1943) Автореферат 20 стр.
17005. Наукова та суспільно – політична діяльність Федора Кіндратовича Вовка Автореферат 51 стр.
17006. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ РЕОРГАНІЗАЦІЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
17007. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ СПОСОБІВ РЕГУЛЮВАННЯ ШКОДОЧИННОСТІ БУР’ЯНІВ В АГРОЦЕНОЗАХ ЗЕРНОВИХ І ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ Автореферат 56 стр.
17008. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБКА ЕКОЛОГЧНО ОРНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГЙ ГРНИЧИХ РОБТ НА ЗАЛЗОРУДНИХ ГРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБНАТАХ Автореферат 41 стр.
17009. НАУКОВЕ І ХУДОЖНЄ ПІЗНАННЯ: ЇХ СПЕЦИФІКА І ВЗАЄМОДІЯ Автореферат 26 стр.
17010. НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ПРОЦЕСІВ СПРАЦЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ Автореферат 47 стр.
17011. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АСУ ТП В МЕТАЛУРГІЇ Автореферат 41 стр.
17012. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА ІНТЕНСИВНИХ АГРОТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ ПІДВИЩЕННЯ КОРМОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЮЦЕРНИ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 43 стр.
17013. Наукове обгрунтування і розробка оптимальних конструкцій тари ДЛЯ ПАКУВАННЯ харчових продуктів Автореферат 36 стр.
17014. Наукове обгрунтування і розробка технології монокристалів кремнію методом спеціальної електрометалургії (безтигельною зонною плавкою) Автореферат 33 стр.
17015. Наукове обгрунтування і розробка технологічних прийомів підвищення урожайності та якості кормових культур в північному Степу України Автореферат 43 стр.
17016. Наукове обгрунтування адаптивно технологi вирощування люцерни на корм та насiння в пiвнiчному Степу Украни Автореферат 56 стр.
17017. Наукове обгрунтування аспектів управління соціально-трудовими відносинами у фармацевтичній галузі Автореферат 32 стр.
17018. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ БІОХІМІЧНИХ ОСНОВ ФОРМУВАННЯ БРОНХОЛЕГЕНЕВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У НАСЕЛЕННЯ ЗА УМОВ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ТА ІОНІЗУЮЧИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ В НИЗЬКИХ ДОЗАХ Автореферат 49 стр.
17019. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВЕДЕННЯ ЖІНОК ЗІ ЗВИЧНОЮ ВТРАТОЮ ПЛОДУ, ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНИХ УШКОДЖЕНЬ З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я Автореферат 30 стр.
17020. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ПОТОКОВО-ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ Автореферат 26 стр.
17021. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ НА ІНТЕНСИФІКАЦІЮ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕРОБКИ ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ Автореферат 42 стр.
17022. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕННИХ СТАЦIОНАРIВ ЗАГАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ Автореферат 27 стр.
17023. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА Hib-ІНФЕКЦІЄЮ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКИ Автореферат 32 стр.
17024. Наукове обгрунтування ефективності сівозмін і добрив у північному Степу України Автореферат 42 стр.
17025. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПРОСТАТИТ Автореферат 43 стр.
17026. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ І МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ "СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" Автореферат 31 стр.
17027. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ВПЛИВУ ПРОМИВНИХ РІДИН НА ПРОЦЕСИ ПРИ БУРІННІ СВЕРДЛОВИН Автореферат 38 стр.
17028. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ШЛЯХОМ СИСТЕМНОГО РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ Автореферат 40 стр.
17029. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ МАЛОВИТРАТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА В УКРАЇНІ Автореферат 52 стр.
17030. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ Автореферат 24 стр.
17031. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ ІНВАЛІДИЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
17032. Наукове обгрунтування оптимізаціі технологіі вирощування сорго в умовах недостатнього і нестійкого зволоження північного Степу Украіни Автореферат 48 стр.
17033. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНОЇ ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ ДИТЯЧОМУ НАСЕЛЕННЮ НА ЕТАПІ ПЕРЕХОДУ ДО СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ Автореферат 26 стр.
17034. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАЛІАТИВНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ОНКОЛОГІЧНИМ ХВОРИМ У ТЕРМІНАЛЬНІЙ СТАДІЇ Автореферат 25 стр.
17035. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ Автореферат 29 стр.
17036. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРУБНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ГІДРОПІДЙОМУ КОРИСНИХ КОПАЛИН Автореферат 37 стр.
17037. НАУКОВЕ обгрунтування ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ стрічкових конвеєрів ДЛЯ АДАПТАЦІЇ ЇХ До РІЗНИХ умов експлуатації Автореферат 25 стр.
17038. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ В ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБАХ В УПРАВЛІННІ МЕДИКАМЕНТОЗНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ХВОРИХ ЛІТНЬОГО ВІКУ В КАРДІОЛОГІЧНИХ ВІДДІЛЕННЯХ Автореферат 26 стр.
17039. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ СЛУЖБИ РАМ ВІЗКІВ ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ Автореферат 23 стр.
17040. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВОДОЗАБІРНИХ СВЕРДЛОВИН СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ Автореферат 37 стр.
17041. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ НЕСУЧИХ СИСТЕМ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПЛАТФОРМ Автореферат 33 стр.
17042. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ МАШИН І АГРЕГАТІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТОНКОГО ЛИСТА Автореферат 43 стр.
17043. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОВІДНОВЛЕНОГО ВУГІЛЛЯ ДОНБАСУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ВИСОКОЯКІСНОГО КОКСУ Автореферат 26 стр.
17044. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОДУЛІВ ПАКЕТОФОРМУВАЛЬНИХ МАШИН ДЛЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ВАНТАЖІВ Автореферат 21 стр.
17045. Наукове обгрунтування ролі та мІсця обласноЇ лІкарнІ в системІ охорони здоров’я на сучасному етапі реформування галузі Автореферат 26 стр.
17046. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ МЕДИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ ВІЙСЬКОВО-ПОВІТРЯНИХ СИЛ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
17047. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЖІНОК І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ В УМОВАХ ЕНДЕМІЧНОГО РЕГІОНУ Автореферат 29 стр.
17048. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРОВИХ РЕСУРСІВ ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ Автореферат 32 стр.
17049. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ Автореферат 43 стр.
17050. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ Автореферат 22 стр.
17051. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМИ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЖІНКАМ З ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ Автореферат 42 стр.
17052. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА СТВОРЕННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ПРОЦЕСІВ ПОДРІБНЕННЯ В ПОМОЛЬНОМУ АГРЕГАТІ З ТРУБНИМ МЛИНОМ НА ПРИНЦИПІ СЕЛЕКТИВНОСТІ Автореферат 53 стр.
17053. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ І ПАРАМЕТРІВ ВИБУХОВОЇ ВІДБІЙКИ ПРИ ПІДЗЕМНОМУ ДОБУВАННІ РУД В УМОВАХ ТЕХНОГЕНЕЗУ НАДР Автореферат 43 стр.
17054. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕФЕКТИВНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ПРОВЕДЕННЯ ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК ПО ВИКИДОНЕБЕЗПЕЧНИХ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТАХ Автореферат 41 стр.
17055. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ УПРАВЛІННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЮ ПРОФІЛАКТИКОЮ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ СМЕРТНОСТІ В УМОВАХ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ Автореферат 29 стр.
17056. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ПРИКЛАДІ ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ Автореферат 25 стр.
17057. Наукове обґрунтування і розробка методів і споруд для утилізації нікелю із стічних вод гальванічних виробництв Автореферат 39 стр.
17058. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ІНСТРУМЕНТУ ТА РЕЖИМІВ ПРЕСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОФІЛІВ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ З АЛЮМІНІЄВИХ І МАГНІЄВИХ СПЛАВІВ Автореферат 52 стр.
17059. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ АДСОРБЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ ТА ЗНЕВОДНЕННЯ СПИРТОВИХ РОЗЧИНІВ ПРИРОДНИМИ СОРБЕНТАМИ Автореферат 47 стр.
17060. Наукове обґрунтування вакцинопрофілактики інфекційного бронхіту курей Автореферат 21 стр.
17061. НАУКОВЕ ОБґРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ В МОНІТОРИНГУ ҐРУНТІВ Автореферат 28 стр.
17062. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РОЗСОЛІВ І МІНЕРАЛІВ В АГРОЕКОСИСТЕМАХ Автореферат 38 стр.
17063. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЦЕСІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СЕПАРАЦІЇ ХАРЧОВОЇ СИПКОЇ СИРОВИНИ Автореферат 38 стр.
17064. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСНОВКІВ ОПТИМІЗАЦІЇ САНАТОРНОГО ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА Автореферат 48 стр.
17065. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ З ОЗДОРОВЛЕННЯ ВЕРХІВ'Я РІКИ С. ДОНЕЦЬ - ОСНОВНОГО ДЖЕРЕЛА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННО-СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Автореферат 49 стр.
17066. Наукове обґрунтування змісту і проведення лабораторного практикуму з “Технології конструкційних матеріалів” у вищих педагогічних закладах Автореферат 27 стр.
17067. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ “ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ” Автореферат 27 стр.
17068. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ Й РОЗРОБка МОДЕЛІ ЗНИЖЕННЯ СМЕРТНОСТІ немовлят НА ЕТАПАХ НАДАННЯ МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ Автореферат 31 стр.
17069. НАУКОВЕ ОБґРУНТУВАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГОНАУКОВЕ ОБґРУНТУВАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 35 стр.
17070. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ПЕРЕДГРАВІДАРНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕД ДОПОМІЖНИМИ РЕПРОДУКТИВНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ У ЖІНОК З ПАТОЛОГІЄЮ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 30 стр.
17071. Наукове обґрунтування методичних підходів до оптимізації медико-соціальної допомоги хворим на психічні розлади Автореферат 25 стр.
17072. Наукове обґрунтування моделі впровадження в Україні Державних цільових програм покращання здоров’я народу Автореферат 34 стр.
17073. Наукове обґрунтування прогнозу стану РІЧКОВих БАСЕЙНІВ України і методи його оцінки Автореферат 36 стр.
17074. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ І ОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ НАПІВФАБРИКАТІВ З НЕТРАДИЦІЙНОЇ ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ Автореферат 44 стр.
17075. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО МЕТОДУ ВІДБОРУ ПАЦІЄНТІВ ДЛЯ ГРАФТИНГУ АУТОШКІРОЮ ПРИ ХВОРОБІ ПЕЙРОНІ Автореферат 20 стр.
17076. Наукове обґрунтування системи медико-соціальної та трудової реабілітації контингентів дорослого населення, постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС Автореферат 25 стр.
17077. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ Автореферат 44 стр.
17078. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРОКІВ, СПОСОБІВ СІВБИ ТА УДОБРЕННЯ РІЗНИХ СОРТІВ ГРЕЧКИ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
17079. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ПРИВАТНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ З ЗАВЕРШЕНИМ ЦИКЛОМ ДОПОМОГИ Автореферат 28 стр.
17080. Наукове обґрунтування та розробка методів управління напруженим станом сталевого рамного кріплення гірничих виробок Автореферат 43 стр.
17081. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА МОДЕЛІ ЗАВАНТАЖЕННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПАЦІЄНТАМИ Автореферат 30 стр.
17082. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЙНУ ДОВГОВІЧНІСТЬ СИСТЕМ ВОДОВІДВЕДЕННЯ Автореферат 39 стр.
17083. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ НАПІВФАБРИКАТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЙ НА ОСНОВІ ПОЛІСАХАРИДІВ Автореферат 48 стр.
17084. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ МЕТОДІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИЛУЧЕННЯ САХАРОЗИ З ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ Автореферат 55 стр.
17085. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ СИСТЕМИ ПНЕВМОПОСТАЧАННЯ ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ Автореферат 37 стр.
17086. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСНОВНОЇ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 44 стр.
17087. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВОСТОЇВ ПРИ КОНВЕЄРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ КОРМІВ НА ОРНИХ ЗЕМЛЯХ ЛІСОСТЕПУ Автореферат 56 стр.
17088. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЗАСАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ Автореферат 28 стр.
17089. Наукове обґрунтування хімічних методів отримання кальцій-натрію альгінату для потреб військової медицини Автореферат 24 стр.
17090. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛУ ОБСЯГІВ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ МІЖ РІВНЯМИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ Автореферат 25 стр.
17091. НАукове огрунтування адаптивного управління належним асортиментом лікарських засобів різних номенклатурно-правових груп Автореферат 21 стр.
17092. Наукове Прогнозування видобувного потенціалу покладів нафти за геологічними та геотехнологічними критеріями (на прикладі Передкарпатського прогину і Дніпровсько-донецької западини) Автореферат 33 стр.
17093. НАУКОВИЙ ДИСКУРС В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 25 стр.
17094. НАУКОВИЙ ДОРОБОК В.О.КАРАВАЄВА В ГАЛУЗІ ЗООЛОГІЇ ТА ГІДРОБІОЛОГІЇ (кінець ХІХ – перша третина ХХ століть) Автореферат 28 стр.
17095. НАУКОВИЙ ДОРОБОК М.О. ЗАРУДНОГО В ЗООЛОГІЧНІЙ НАУЦІ (остання чверть ХІХ – початок ХХ століть) Автореферат 28 стр.
17096. НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОГРАФІЇ: ФОРМУВАННЯ, РОЗМІЩЕННЯ, НАПРЯМИ Автореферат 24 стр.
17097. НАУКОВИЙ ПРОСТІР: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ (філософсько – праксеологічний аспект) Автореферат 55 стр.
17098. Науково - технічні основи процесів низькотемпературного розділення рідких систем харчових виробництв Автореферат 52 стр.
17099. Науково-бібліографічна діяльність Мирона Кордуби Автореферат 24 стр.
17100. Науково-видавнича та просвітницька діяльність Василіянського Чину у Галичині (кінець ХІХ– перша половина ХХ ст.) Автореферат 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170  [171]  172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389