Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

16901. НАУКОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРАМЕТРИЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ТА ДИНАМІЧНОЇ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ПРЕЦИЗІЙНОЇ ОБРОБКИ Автореферат 38 стр.
16902. НАУКОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРИВАЛОЇ МІЦНОСТІ ПОРШНІВ ШВИДКОХІДНИХ ДИЗЕЛІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ САПР Автореферат 34 стр.
16903. НАУКОВІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ УПРАВЛІННІ ПРОЦЕСАМИ РОЗРОБКИ НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩ Автореферат 43 стр.
16904. НАУКОВІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН В ТЕХНОЛОГІЯХ ПЕРЕРОБКИ ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ Автореферат 52 стр.
16905. НАУКОВІ ОСНОВИ КАШТАНОРОЗВЕДЕННЯ В АЗЕРБАЙДЖАНІ Автореферат 42 стр.
16906. НауКОВІ основИ КЕРОВАНИх неІзотермІчНих процесІв синтезУ ТА спІканНя наноструктурнИх матерІалІв Автореферат 40 стр.
16907. НАУКОВІ ОСНОВИ КЕРОВАНОГО СИНТЕЗУ ПІРОГЕННОГО КРЕМНЕЗЕМУ ТА ЙОГО ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 46 стр.
16908. НАУКОВІ ОСНОВИ КЕРУВАННЯ СТРУКТУРОЮ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ НА ОСНОВІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ШЛАКІВ Автореферат 50 стр.
16909. наукові Основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва Автореферат 49 стр.
16910. НАУКОВІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСУ ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ З ГІДРОБІОНТІВ Автореферат 43 стр.
16911. НАУКОВІ ОСНОВИ МЕХАНІКИ КЛИНОПАСОВИХ ВАРІАТОРІВ, ЯК СИСТЕМИ З КЕРУЮЧИМИ В’ЯЗЯМИ Автореферат 30 стр.
16912. наукові основи моделювання екологічно збалансованих агроекосистем україни Автореферат 54 стр.
16913. НАУКОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПЛІВКОУТВОРЮЮЧИХ КОМПОЗИЦІЙ Автореферат 41 стр.
16914. НАУКОВІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІСОАГРАРНИХ ЛАНДШАФТІВ РІВНИННОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ Автореферат 51 стр.
16915. НАУКОВІ ОСНОВИ ОЦІНКИ І ВИБОРУ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДКРИТОЇ РОЗРОБКИ ЗАЛІЗОРУДНИХ РОДОВИЩ Автореферат 34 стр.
16916. НАУКОВІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЗБАГАЧУВАНОСТІ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ І СТВОРЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ Автореферат 29 стр.
16917. НАУКОВІ ОСНОВИ ОЦІНКИ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ З УРАХУВАННЯМ ПЛАСТИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ Автореферат 44 стр.
16918. НАУКОВІ ОСНОВИ ОЦІНКИ РЕСУРСУ СИЛОВИХ АГРЕГАТІВ ТРАНСПОРТНИХ МАШИН З УРАХУВАННЯМ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Автореферат 34 стр.
16919. НАУКОВІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 45 стр.
16920. НАУКОВІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦЕМЕНТУ В БЕТОНАХ Автореферат 45 стр.
16921. Наукові основи підвищення ефективності гальмування поліпшенням умов взаємодії коліс з гальмівними колодками і рейками Автореферат 47 стр.
16922. НАУКОВІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ПРИВОДІВ ШЛЯХОМ ВРАХУВАННЯ СТОХАСТИЧНОСТІ ЇХ ХАРАКТЕРИСТИК Автореферат 34 стр.
16923. НАУКОВІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СІВОЗМІН ТА РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ В ТРАДИЦІЙНОМУ І БІОЛОГІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 59 стр.
16924. НАУКОВІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА СТІЙКОСТІ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ПОЛІССІ УКРАЇНИ Автореферат 51 стр.
16925. НАУКОВІ ОСНОВИ підвищення ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ машин ДЛЯ ГІДРООЧИЩЕННЯ ДЕТАЛЕЙ на базі ПЕРЕНАЛАГОДЖУВАНИХ модулів Автореферат 35 стр.
16926. НАУКОВІ ОСНОВИ ПЕРЕБУДОВИ ІСНУЮЧИХ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ШВИДКІСНОГО РУХУ ПОЇЗДІВ Автореферат 40 стр.
16927. НАУКОВІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТА ЗАСТОСУВАННЯЗАГАЛЬНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІТЕРМОДИНАМІКИ МЕТАЛУРГІЙНИХ РОЗПЛАВІВ Автореферат 31 стр.
16928. НАУКОВІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) НА БАЗІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ Автореферат 39 стр.
16929. НАУКОВІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ДОРОЖНІХ АСФАЛЬТОБЕТОНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОГЕННОЇ СИРОВИНИ І ПРОГНОЗУЮЧЕ-ОПТИМІЗАЦІЙНІХ КОМПЛЕКСІВ Автореферат 52 стр.
16930. НАУКОВІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ ВЗУТТЯ ТА ФУРНІТУРИ З ПЛАСТМАС І МЕТАЛІВ Автореферат 40 стр.
16931. НауКОВІ основИ процесІВ вІброВІДцентроВОГО сепарУВАННЯ зерновИх сУМІШЕЙ Автореферат 41 стр.
16932. НАУКОВІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ОТВОРІВ РЕШІТ ЗЕРНООЧИСНИХ МАШИН Автореферат 40 стр.
16933. НАУКОВІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ ТА АПАРАТІВ ХОЛОДИЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ Автореферат 53 стр.
16934. Наукові основи ресурсоенергозберігаючих технологій формування структури шкіри та хутра в дубильно-оздоблювальних процесах Автореферат 53 стр.
16935. НАУКОВІ ОСНОВИ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДУБЛЕННЯ ТА ОЗДОБЛЮВАННЯ ШКІР З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ СПОЛУК Автореферат 52 стр.
16936. наукові основи ресурсозберігаючих технологій переробки відходів натуральних шкір У матеріали та вироби взуттєвого виробництва Автореферат 58 стр.
16937. Наукові основи ресурсозберігаючого розподілу овочефруктової суспензії на перфорованій поверхні Автореферат 32 стр.
16938. Наукові основи ресурсозбереження при експлуатації міського електричного транспорту Автореферат 49 стр.
16939. НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНИХ КОМПАКТНИХ СИСТЕМ Автореферат 47 стр.
16940. НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ТА ПРОМИСЛОВОГО ОСВОЮВАННЯ ПЛАСТИНЧАТИХ ТЕПЛООБМІННИКІВ У СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ Автореферат 28 стр.
16941. НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ ЕНЕРГООЩАДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБІВ ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗГОРТОК КАРТОННОГО ПАКОВАННЯ Автореферат 46 стр.
16942. НАУКОВІ ОСНОВИ СИСТЕМНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ДЛЯ ПОТРЕБ ТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 29 стр.
16943. НАУКОВІ ОСНОВИ СПІКАННЯ КОМПОЗИТІВ КУБІЧНОГО НІТРИДУ БОРУ ПРИ ВИСОКОМУ ТИСКУ Автореферат 48 стр.
16944. НАУКОВІ ОСНОВИ СПІКАННЯ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ АЛМАЗУ ПРИ ВИСОКОМУ ТИСКУ Автореферат 42 стр.
16945. НАУКОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ АЛМАЗНОГО БУРОВОГО ІНСТРУМЕНТУ З ПІДВИЩЕНОЮ РОБОТОЗДАТНІСТЮ Автореферат 44 стр.
16946. Наукові основи створення антикорозійних наповнювачів з рослинних відходів для ҐРУНТОВИХ лакофарбових покриттів Автореферат 43 стр.
16947. НАУКОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ПРОЦЕСІВ, ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТУ ОБДИРНОГО ШЛІФУВАННЯ Автореферат 45 стр.
16948. НАУКОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ПИЛОВЛОВЛЮЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ Автореферат 43 стр.
16949. НАУКОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ШНЕКОВИХ CИСТЕМ ВИВАНТАЖЕННЯ ВУГІЛЛЯ ОЧИСНИХ КОМБАЙНІВ Автореферат 40 стр.
16950. НАУКОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ДРЕНАЖНО-МОДУЛЬНИХ СИСТЕМ В ГУМІДНІЙ ЗОНІ Автореферат 45 стр.
16951. НАУКОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ІМПУЛЬСНИХ ДІЙ Автореферат 53 стр.
16952. НАУКОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ СИСТЕМ ПОВІТРОПОСТАЧАННЯ ДЛЯ ЛОКОМОТИВІВ Автореферат 40 стр.
16953. наукові основи створення кавітаційностійких захисних покриттів на сталях Автореферат 55 стр.
16954. Наукові основи створення підземнорухомих біонічно-синтезованих пристроїв підвищеної ефективності Автореферат 33 стр.
16955. НАУКОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ПРОСТОРОВО-АРМОВАНИХ МЕТАЛЕВИМИ СІТКАМИ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З ПІДВИЩЕНИМ ОПОРОМ МЕХАНІЧНИМ ТА ТЕРМІЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ Автореферат 59 стр.
16956. НАУКОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ШВИДКОХІДНИХ ПРЕЦИЗІЙНИХ ШПИНДЕЛЬНИХ ВУЗЛІВ МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ Автореферат 41 стр.
16957. НАУКОВІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА ВИРОБНИЦТВА ВУГЛЕЦЕВОГО ВІДНОВНИКА ДЛЯ НЕДОМЕННИХ СПОЖИВАЧІВ Автореферат 24 стр.
16958. НАУКОВІ ОСНОВИ та ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ІМПУЛЬСНОГО РУЧНОГО ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ Автореферат 24 стр.
16959. НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕоРІЇ ТА ТЕХНІКИ СУШІННЯ ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ У МАСООБМІННИХ МОДУЛЯХ Автореферат 38 стр.
16960. НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕХНІКИ ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ПОЛЬЩІ Автореферат 62 стр.
16961. Наукові основи технології внутрішнього відвалоутворення на крутоспадних родовищах Автореферат 39 стр.
16962. НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВОДОНЕРОЗЧИННИХ ОРГАНІЧНИХ БАРВНИКІВ ТА ЇХ ВИПУСКНИХ ФОРМ Автореферат 48 стр.
16963. НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ КОМПЕНСАЦІЇ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ПОБЛИЗУ НИЗЬКОВОЛЬТНИХ КОМПЛЕКТНИХ ПРИСТРОЇВ Автореферат 42 стр.
16964. НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ОСЕСИМЕТРИЧНИХ ДЕТАЛЕЙ З ОБЕРТАННЯМ ІНСТРУМЕНТА Автореферат 33 стр.
16965. наукові основи технологій кондитерських виробів з використанням функціональних рослинних добавок Автореферат 49 стр.
16966. НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА ШКІРИ ТА ПОХІДНИХ КОЛАГЕНУ З ПОЗИЦІЇ ТЕРМОДИНАМІКИ Автореферат 54 стр.
16967. НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ОДЕРЖАННЯ МОДИФІКОВАНОГО ЛЛЯНОГО ВОЛОКНА Автореферат 48 стр.
16968. НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА РАДІОПРОЗОРИХ ОБТІЧНИКІВ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З КВАРЦОВОЇ КЕРАМІКИ Автореферат 29 стр.
16969. НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИРОБІВ ІЗ ТЕХНІЧНОЇ КЕРАМІКИ ПРИ АЛМАЗНОМУ ШЛІФУВАННІ Автореферат 42 стр.
16970. Наукові основи технологічного УПРАВЛІННЯ мікрорельєфом поверхні та зміцненням поверхневого шару при деформуючому протягуванні Автореферат 46 стр.
16971. наукові Основи топологічних процесів модульного проектування одягу Автореферат 55 стр.
16972. НАУКОВІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ Автореферат 49 стр.
16973. Наукові основи удосконалення технології передрейсової підготовки локомотивів та локомотивних бригад Автореферат 38 стр.
16974. НАУКОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ПОЇЗДІВ Автореферат 45 стр.
16975. НАУКОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ В ПРОЕКТАХ РОЗВИТКУ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАНЬ Автореферат 43 стр.
16976. НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМОУТВОРЕННЯ ПРЕЦИЗІЙНИХ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ СПРЯМОВАНОЮ ЗМІНОЮ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ АЛМАЗНОГО ДОВЕДЕННЯ Автореферат 44 стр.
16977. НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМОУТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ КРУГІВ НА ТОКОПРОВІДНИХ ЗВ'ЯЗКАХ У ПРОЦЕСІ ШЛІФУВАННЯ Автореферат 40 стр.
16978. Наукові основи формування моделей сталого розвитку агроекосистем в Лісостепу та Поліссі України Автореферат 50 стр.
16979. НАУКОВІ ОСНОВИ ЧИСТОВОГО ТОРЦЕВОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ Автореферат 40 стр.
16980. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ПРИ ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Автореферат 26 стр.
16981. Наукові принципи структурно-функціонального конструювання штучних біогеоценозів(в системі: грунт – рослина – грунт) Автореферат 51 стр.
16982. НАУКОВІ ТА ГРОМАДСЬКІ ФОРМИ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА НА ПОДІЛЛІ (кінець 50-х — 80-і рр. ХХ ст.) Автореферат 22 стр.
16983. НАУКОВІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОДИФІКУВАННЯ ЛИВАРНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ АЗОТОМ І АЗОТОВМІСНИМИ ДИСПЕРСНИМИ ТУГОПЛАВКИМИ ЧАСТИНКАМИ Автореферат 46 стр.
16984. НАУКОВІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА ВЕЛИКИХ СТАЛЕВИХ ЗЛИВКІВ ПОЛІПШЕНОЇ ЯКОСТІ Автореферат 40 стр.
16985. НАУкові та ТЕХНОЛОГічні ОСНОВи отримання лейкосапфіру В ЗАхИсНиХ газових середовищах Автореферат 45 стр.
16986. НАУКОВІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЛАЗМОВО-ІНДУКЦІЙНОГО ВИРОЩУВАННЯ КРУПНИХ МОНОКРИСТАЛІВ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛІВ Автореферат 41 стр.
16987. НАУКОВА СПАДЩИНА Л.П.ЖУКОВСЬКОЇ – ІСТОРИКА РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ПИСЕМНОСТІ Автореферат 20 стр.
16988. НАУКОВА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В. ДОМАНИЦЬКОГО В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. Автореферат 31 стр.
16989. НАУКОВА І ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИРОНА КОРДУБИ (1876–1947 рр.) Автореферат 33 стр.
16990. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА МИКОЛИ ПЕТРОВА (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 32 стр.
16991. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: СОЦІАЛЬНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Автореферат 26 стр.
16992. НАУКОВА КУЛЬТУРА У ВІТЧИЗНЯНІЙ ФІЛОСОФІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 23 стр.
16993. Наукова методологія О. Котляревського: генеза еволюція, трансформації Автореферат 22 стр.
16994. Наукова спадщина лауреата Нобелівської премiї Теодора Кохера (1841-1917) і її вплив на розвиток хірургії в Україні кінця ХIХ-початку ХХ століть Автореферат 26 стр.
16995. Наукова спадщина Федора Вовка в галузі антропології: спадкоємність традицій та сучасне бачення Автореферат 24 стр.
16996. НАУКОВА ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВФИМІЯ ЙОСИПОВИЧА СІЦІНСЬКОГО (70-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) Автореферат 25 стр.
16997. НАУКОВА ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ ЧУБАТОГО (1889–1975 рр.) Автореферат 28 стр.
16998. НАУКОВА ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯРОСЛАВА ПАСТЕРНАКА (1913 – 1969 РР.) Автореферат 30 стр.
16999. Наукова та громадсько-політична діяльність І.В.Лучицького Автореферат 28 стр.
17000. НАУКОВА ТА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169  [170]  171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389