Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

16701. НАЙМЕНУВАННЯ ОСІБ У РОСІЙСЬКОМОВНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ: СТРУКТУРНИЙ І СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 24 стр.
16702. НАКОПИЧЕНий остаточний напружено-деформований стан взаємодіючих із ударом тіл обертання Автореферат 24 стр.
16703. Накопичення в металах ta термоактивована десорбція іонно-імплантованого дейтерію Автореферат 28 стр.
16704. НАКОПИЧЕННЯ ТА ВИВЕДЕННЯ ЦЕЗІЮ-137 З ОРГАНІЗМУ гідробіонтів Автореферат 21 стр.
16705. Накопичення та реформування відносин власності в Україні Автореферат 21 стр.
16706. НАЛЕЖНІСТЬ ТА ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
16707. НАМИСТО ТА ПІДВІСКИ У ВБРАННІ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 19 стр.
16708. Намисто і підвіски населення Криму III ст. до н.е. – IV ст. н.е. Автореферат 30 стр.
16709. Нанесення на вуглецеві сталі дифузійних карбідних покриттів на основі титану, ванадію, хрому з підвищеною зносостійкістю Автореферат 31 стр.
16710. НАНОКРИСТАЛІЧНІ Cr-N ТА V-N ПОКРИТТЯ. СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. Автореферат 37 стр.
16711. НАНОПЛАНКТОН ПАЛЕОЦЕН-ЕОЦЕНУ ПІВДЕННОЇ ПЕРИФЕРІЇ СХІДНО – ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ Автореферат 44 стр.
16712. Наноструктура та електродинаміка Надпровідних квазі-монокристалічних плівок YBa2Cu3O7-x Автореферат 30 стр.
16713. НАНОЧАСТИНКИ КРЕМНІЮ В КРИСТАЛІЧНІЙ РЕШІТЦІ АЛЮМІНІЮ Автореферат 21 стр.
16714. НАПIВДОСКОНАЛI НАПIВДИСТРИБУТИВНI КIЛЬЦЯ ТА АСОЦIЙОВАНI З НИМИ СКIНЧЕННI ОРIЄНТОВНI ГРАФИ Автореферат 20 стр.
16715. НАПIВМАКСИМАЛЬНI КIЛЬЦЯ ТА ЇХ САГАЙДАКИ Автореферат 22 стр.
16716. НАПІВІНВАРІАНТНІ МНОГОВИДИ ТА ПЕРІОДИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ ВИРОДЖЕНИХ РІЗНИЦЕВИХ РІВНЯНЬ У БАНАХОВИХ ПРОСТОРАХ Автореферат 21 стр.
16717. НАПІВГРУПИ НАПІВСТОХАСТИЧНИХ МАТРИЦЬ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 19 стр.
16718. Напівгрупи перетворень iз деформованим множенням Автореферат 17 стр.
16719. НАПІВГРУПИ ТА МАЙЖЕКІЛЬЦЯ ПЕРЕТВОРЕНЬ Автореферат 32 стр.
16720. НАПІВГРУПИ ЧАСТКОВИХ АВТОМОРФІЗМІВ КОРЕНЕВИХ ДЕРЕВ Автореферат 17 стр.
16721. Напівкласичний підхід до логарифмічної теорії збурень для зв’язаних станів квантово-механічних рівнянь Автореферат 27 стр.
16722. НАПІВПРЕДИКАТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 24 стр.
16723. напівпровідникові компенсатори неактивних складових повної потужності Автореферат 38 стр.
16724. НАПІВПРОВІДНИКОВІ КРИСТАЛИ Cd1ZnXTe ДЛЯ ДЕТЕКТОРІВ РЕНТГЕНІВСЬКОГО ТА ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 26 стр.
16725. НАПІВПРОВІДНИКОВІ ЛАЗЕРИ З ЕЛЕКТРОННИМ НАКАЧУВАННЯМ НА ОСНОВІ СПОЛУК ГРУП А2В6, А3В5 З ПОКРАЩЕНИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Автореферат 26 стр.
16726. НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ІНВАРІАНТНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ АВТОНОМНИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 39 стр.
16727. НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З ПІДВИЩЕНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРІВ ІМПУЛЬСНИМИ АСИМЕТРИЧНИМИ СТРУМАМИ Автореферат 28 стр.
16728. НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЗМІННОЇ НАПРУГИ В ПОСТІЙНУ З БЛИЗЬКИМ ДО ОДИНИЦІ КОЕФІЦІЄНТОМ ПОТУЖНОСТІ Автореферат 23 стр.
16729. НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ МОДУЛЯЦІЙНОГО ТИПУ (системне моделювання, аналіз електромагнітних процесів) Автореферат 54 стр.
16730. НАПІВФЕНОМЕНОЛОГІЧНЕ ОБЕРНЕНО-ПРОСТОРОВЕ НАБЛИЖЕННЯ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ У ТЕРМОДИНАМИЦІ СПЛАВІВ Автореферат 28 стр.
16731. НАПЛАВОЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЗНОШЕНИХ СТРІЛОЧНИХ ПЕРЕВОДІВ РЕЙКОВОЇ КОЛІЇ Й УСУНЕННЯ ЛИВАРНИХ ДЕФЕКТІВ ТРАКІВ ГУСЕНИЧНИХ МАШИН Автореферат 20 стр.
16732. НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ РОЗШИРЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРАВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Автореферат 30 стр.
16733. НАПРУЖЕНИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНА Автореферат 25 стр.
16734. НАПРУЖЕНИЙ СТАН І РУЙНУВАННЯ ДЕРЕВИНИ ДУБА ПРИ КОНВЕКТИВНО-НАДВИСОКОЧАСТОТНОМУ СУШІННІ Автореферат 19 стр.
16735. Напружений стан ізотропних оболонок з системою тріщин (наскрізних, поверхневих і внутрішніх) Автореферат 19 стр.
16736. Напружений стан ізотропних оболонок з системою тріщин (наскрізних, поверхневих і внутрішніх) Автореферат 19 стр.
16737. НАПРУЖЕНИЙ СТАН КУСКОВО–ОДНОРІДНИХ ТІЛ З ТЕПЛОВИМИ ТА ЗАЛИШКОВИМИ ДЕФОРМАЦІЯМИ І ДЕФЕКТАМИ СТРУКТУРИ Автореферат 44 стр.
16738. НАПРУЖЕНИЙ СТАН НЕОДНОРІДНИХ АНІЗОТРОПНИХ ЦИЛІНДРІВ ПРИ ДІЇ ВІДЦЕНТРОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ Автореферат 17 стр.
16739. Напружений стан оболонки довільної кривини з поверхневими тріщинами Автореферат 19 стр.
16740. НАПРУЖЕНИЙ СТАН ОРТОТРОПНИХ НЕКРУГОВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ В УТОЧНЕНІЙ ПОСТАНОВЦІ Автореферат 18 стр.
16741. Напружений стан тіл із вЗаЄмонерухомими тонкими жорсткими включеннями за антиплоскої деформації Автореферат 22 стр.
16742. НАПРУЖЕНИЙ СТАН ТА СТРУКТУРА ІОННО-ПЛАЗМОВИХ КОНДЕНСАТІВ З ГЕКСАГОНАЛЬНОЮ ТА КУБІЧНОЮ РЕШІТКОЮ Автореферат 28 стр.
16743. НАПРУЖЕНО - ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН БРУСКОВИХ КОЛОН ПРИ ОСЬОВОМУ та ПОЗАЦЕНТРОВОМУ СТИСКанні Автореферат 20 стр.
16744. НАПРУЖЕНО - ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН СТАЛЕБЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО ЗГИНАЮТЬся, ПРИ СИЛОВИХ та ТЕМПЕРАТУРНИХ ВПЛИВАХ Автореферат 19 стр.
16745. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ І ГРАНИЧНИЙ СТАНИ СТАЛЕБЕТОННИХ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТІВ Автореферат 21 стр.
16746. НАПРужеНО-ДЕФОРМований Стан СТАЛЕБЕТОННИХ ПЛИТ З РІЗНИМИ УМОВАМИ ОПИРАННЯ Автореферат 20 стр.
16747. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН І ДОВГОВІЧНІСТЬ РАМ НАПІВПРИЧЕПІВ Автореферат 21 стр.
16748. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН І МІЦНІСТЬ ЗБІРНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЕРЕКРИТЬ Автореферат 17 стр.
16749. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН І МІЦНІСТЬ НЕРОЗРІЗНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК ПРИ ОДНОРАЗОВИХ ТА ПОВТОРНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Автореферат 25 стр.
16750. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН БАГАТОШАРОВИХ АДГЕЗІЙНИХ З’ЄДНАНЬ КОМПОЗИТНИХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ТЕРМОМЕХАНІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ Автореферат 17 стр.
16751. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН БАГАТОШАРОВОЇ КАМ’ЯНОЇ СТІНИ ТА РОЗРАХУНОК ЇЇ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ Автореферат 17 стр.
16752. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН БЕТОНУ ПРИ КОРОТКОЧАСНОМУ ТА ТРИВАЛОМУ ПОВТОРНОМУ ОДНОВІСНОМУ ТА ДВОВІСНОМУ СТИСКУ Автореферат 21 стр.
16753. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ВУЗЛІВ З’ЄДНАННЯ ТРУБОБЕТОНУ З МОНОЛІТНИМ ЗАЛІЗОБЕТОНОМ ПРИ ПОЗАЦЕНТРОВОМУ СТИСКУ ТА ЗГИНУ Автореферат 20 стр.
16754. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ В АГРЕСИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРИ ДІЇ НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 39 стр.
16755. Напружено-деформований стан затиснених сталевих балок із Уточненням крайових умов Автореферат 25 стр.
16756. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН КРУГЛИх ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ І пологих ОБОЛОНОК З ТРІЩИНАМИ Автореферат 21 стр.
16757. Напружено-деформований стан кусково-однорідних тіл за умов ідеального та неідеального контакту Автореферат 21 стр.
16758. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН НАВСКІСНО ЗАВАНТАЖЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ЗАКРИТИЧНІЙ СТАДІЇ Автореферат 41 стр.
16759. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН НЕРОЗРІЗНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК Автореферат 21 стр.
16760. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ОСНОВИ ПАЛЬОВИХ АНКЕРІВ З РОЗШИРЕННЯМИ ПО ДОВЖИНІ СТОВБУРУ Автореферат 28 стр.
16761. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ПЛАСТИН І ПОЛОГИХ ОБОЛОНОК ЗІ ЗЛОМАМИ ПРИ ЛОКАЛЬНОМУ НАГРІВІ Автореферат 25 стр.
16762. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ПОХИЛИХ ПЕРЕРІЗІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО ЗГИНАЮТЬСЯ Автореферат 23 стр.
16763. Напружено-деформований стан пошкоДжених куполів та склепіНь Автореферат 22 стр.
16764. Напружено-деформований стан пружно-пластичної оболонки з тріщиною Автореферат 20 стр.
16765. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН СТАЛЕБЕТОННИХ КОЛОН ПРИ РІЗНИХ СХЕМАХ НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 22 стр.
16766. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН СТАЛЕБЕТОННИХ ПЛИТ ПРИ СИЛОВИХ І ТЕМПЕРАТУРНИХ ВПЛИВАХ Автореферат 21 стр.
16767. НАПРуЖЕНО-ДЕФОРМоВАНий СТАН СТАЛЕБЕТОННИХ РАМ КАРКАСІВ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ Автореферат 20 стр.
16768. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН СТАЛЕБЕТОННОГО МЕМБРАННОГО ПОКРИТТЯ Автореферат 23 стр.
16769. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ З ПРУЖНИМИ СУЦІЛЬНИМИ ТА ПЕРЕРВНИМИ ФЛАНГОВИМИ ЗВАРНИМИ ШВАМИ Автореферат 21 стр.
16770. Напружено-деформований стан стальних оболонок від’ємної гаусової кривизни Автореферат 16 стр.
16771. Напружено-деформований СТАН СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧЕНИХ ДВОПРОльотНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК ПРИ довготривалій дії СУЛЬФАТНИХ РОЗЧИНІВ та КОРОТКОЧАСНОго навантаження Автореферат 23 стр.
16772. напружено-деформований стан стиснутих залізобетонних елементів з високоміцних модифікованих бетонів, в тому числі в умовах нагрівання до +200с Автореферат 24 стр.
16773. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН СТРИЖНЕВИХ ІЗОЛЯТОРІВ Автореферат 24 стр.
16774. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТА МІЦНІСТЬ ЦЕГЛЯНОЇ КЛАДКИ ПРИ МІСЦЕВОМУ ЇЇ СТИСНЕННІ Автореферат 17 стр.
16775. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТА НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОЧНИХ РОСТВЕРКІВ Автореферат 21 стр.
16776. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТОНКОСТІННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ СПОРУД В УМОВАХ ТРИВАЛОГО ДВОвісного навантаження та НАГРІВу Автореферат 20 стр.
16777. Напружено-деформований стан тривало навантажених лесових основ за умовИ їх підтоплення Автореферат 28 стр.
16778. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ МІСЦЕВИХ СИЛОВИХ ВПЛИВАХ Автореферат 23 стр.
16779. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА РОЗТЯГ Автореферат 22 стр.
16780. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ШАРУВАТИХ ГУМОВОКОРДНИХ ОБОЛОНОК ПНЕВМАТИЧНИХ ШИН Автореферат 19 стр.
16781. НАПРуЖЕНО-ДЕФОРМОВАНий СТАН ШАРУВАТИХ ҐРУНТОВИХ основ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ТРАНСПОРТНИМИ СПОРУДами Автореферат 21 стр.
16782. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ґРУНТОВОЇ ОСНОВИ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОЇ ТЕРИТОРІЇ Автореферат 29 стр.
16783. НАПРУЖЕНО–ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН І КОЛИВАННЯ КОМПОЗИТНИХ ОБОЛОНОК І ПЛАСТИН ІЗ ІДЕАЛЬНИМ ТА НЕДОСКОНАЛИМ КОНТАКТОМ ШАРІВ Автореферат 40 стр.
16784. НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Автореферат 27 стр.
16785. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПТАХІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ Автореферат 30 стр.
16786. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОВОЧІВНИЦТВА ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ Автореферат 31 стр.
16787. напрями підвищення Ефективності виробництва овочів відкритого ґрунту в степовій зоні Автореферат 33 стр.
16788. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ Автореферат 30 стр.
16789. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА І ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Автореферат 30 стр.
16790. Напрями та засоби забезпечення професійної захищеності практичних психологів ОВС України Автореферат 23 стр.
16791. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ державного регулюваННЯ соціальноЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 32 стр.
16792. НАПРЯМКИ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ РОЗВИТКУ ЛІСОРЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
16793. напрямки ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОвих підприємств в ринкових УМОВАХ Автореферат 25 стр.
16794. НАРАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬО-БІОГРАФІЧНОЇ ПРОЗИ: АВТОР І ЧИТАЧ Автореферат 31 стр.
16795. НАРАТИВНІ СТРУКТУРИ В УКРАЇНСЬКІЙ НОВЕЛІСТИЦІ 8090-х РОКІВ ХХ СТ. (ТИПОЛОГІЯ ТА ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВІ МОДЕЛІ) Автореферат 31 стр.
16796. НАРАТИВНА СТРУКТУРА ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО Автореферат 26 стр.
16797. НАРАТИВНИЙ ДИСКУРС У ПРОЗІ МИСТЕЦЬКОГО УКРАЇНСЬКОГО РУХУ Автореферат 23 стр.
16798. НАРИС У СПІВВІДНОШЕННІ З ЖАНРАМИ РОСІЙСЬКОЇ ОПОВІДНОЇ ПРОЗИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ Автореферат 26 стр.
16799. НАРКОСИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА МОЛОДІ Автореферат 34 стр.
16800. НАРКОТИЗМ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ: ЙОГО ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМКИ ПРОФІЛАКТИКИ Автореферат 31 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167  [168]  169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389