Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

16501. МОТИВАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 27 стр.
16502. МОТИВАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ПОВЕДІНКИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
16503. Мотиви і стимули у труді керівника сільськогосподарського формування Автореферат 27 стр.
16504. Мотиви Заходу та сходу у прозі І. О. Буніна Автореферат 30 стр.
16505. МОТИВИ ОПАНУВАННЯ УЧНЯМИ 7 – 9 КЛАСІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСОБУ САМОВИРАЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 29 стр.
16506. МОТИВИ ТА МОТИВАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ ЖІНКАМИ Автореферат 30 стр.
16507. МОТИВНА СТРУКТУРА РОМАНУ Ф.М. ДОСТОЄВСЬКОГО“ БІСИ” Автореферат 28 стр.
16508. МОТИВУВАННЯ КЕРІВНИКІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 39 стр.
16509. МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 28 стр.
16510. МОТОРНО – ЕВАКУАТОРНА ДИСФУНКЦІЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ У ПАЦІЄНТІВ З ВИРАЗКОВОЮ ХВОРОБОЮ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ: ОЦІНКА ТЯЖКОСТІ ТА КОРЕКЦІЯ Автореферат 28 стр.
16511. МОХОПОДІБНІ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА „ГОРГАНИ” Автореферат 32 стр.
16512. МУЗИКА НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ У ВЗАЄМОДІЇ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ДИСКУРСІВ Автореферат 54 стр.
16513. МУЗИКА ЯК АНАЛОГ ОСОБИСТОСТІ: ДО ПРОБЛЕМИ РЕФЛЕКСИВНОЇ СВІДОМОСТІ Автореферат 47 стр.
16514. МУЗИКА ЯК ФАКТОР ПСИХОКОРИГУВАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ, ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 26 стр.
16515. МУЗИКА – ЯК МЕТАМИСТЕЦТВО В ІРРАЦІОНАЛІСТИЧНІЙ ЕСТЕТИЦІ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 24 стр.
16516. МУЗИЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДРАМИ Г.ІБСЕНА “ПЕР ГЮНТ”: проблема втілення художньої концепції людини Автореферат 24 стр.
16517. МУЗИЧНІ ЦІННОСТІ ТА ПОТРЕБИ В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ КОНТИНУУМІ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
16518. Музична діяльність Гната Хоткевича в контексті української культури першої третини ХХ століття (за матеріалами Центрального Державного історичного архіву, м. Львів) Автореферат 34 стр.
16519. МУЗИЧНА КРЮКОВА РУКОПИСНА КНИГА ХІІ – ПОЧАТКУ ХХ ст. В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-КОДИКОЛОГІЧНИЙ ОПИС Автореферат 30 стр.
16520. МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ПОЛТАВЩИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В АСПЕКТАХ РЕГІОНАЛЬНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА Автореферат 28 стр.
16521. МУЗИЧНА МЕНТАЛЬНІСТЬ: СОЦIАЛЬНО-ФIЛОСОФСЬКИЙ АНАЛIЗ Автореферат 28 стр.
16522. МУЗИЧНА МОВА ХОРОВИХ ТВОРІВ ЛЕСІ ДИЧКО Автореферат 26 стр.
16523. МУЗИЧНА МОТОРНІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ МУЗИКОЗНАВСТВА Автореферат 25 стр.
16524. МУЗИЧНА ОСВІТА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ (1917-1933 рр.) Автореферат 29 стр.
16525. МУЗИЧНА ОСВІТА У СУЧАСНІЙ ГРЕЦІЇ: ІСТОРІЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ Автореферат 22 стр.
16526. МУЗИЧНА ПОДІЯ ЯК ЕСТЕТИЧНИЙ ФЕНОМЕН Автореферат 48 стр.
16527. МУЗИЧНА ПОЛІСТИЛІСТИКА У СВІТЛІ ТЕОРІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ Автореферат 28 стр.
16528. МУЗИЧНЕ ВИКОНАВСТВО ЯК ФЕНОМЕН МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 28 стр.
16529. МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В НІМЕЧИННІ (друга половина ХХ століття) Автореферат 26 стр.
16530. МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ М. СТРИЯ ТА РЕГІОНУ СТРИЙЩИНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX СТОЛІТТЯ - 1939 Р.) Автореферат 25 стр.
16531. МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ ЗАКАРПАТТЯ 20-30-х років ХХ століття Автореферат 28 стр.
16532. МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ СЕРЕДИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ Автореферат 27 стр.
16533. МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ СТАНІСЛАВОВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
16534. МУЗИЧНИЙ ЕСТЕЗИС В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР Автореферат 23 стр.
16535. МУЗИЧНИЙ ТВІР ЯК ВИД ДИСКУРСИВНОЇ ПРАКТИКИ Автореферат 28 стр.
16536. МУЗИЧНИЙ ТЕАТР ДЖАКОМО ПУЧЧІНІ В МИСТЕЦЬКОМУ КОНТЕКСТІ ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ (на матеріалі пізньої творчості композитора) Автореферат 26 стр.
16537. МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПОДІЛЛЯ (етномузикологічний та етносоціологічний аспекти дослідження) Автореферат 29 стр.
16538. МУЗИЧНИЙ ХРОНОТОП: ПРЕДМЕТ І ЯВИЩЕ. ТИПОЛОГІЯ ФОРМ ЧАСОПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В АВАНГАРДНІЙ МУЗИЦІ Автореферат 31 стр.
16539. МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ (ФОЛЬКЛОРНА ТРАДИЦІЯ) Автореферат 59 стр.
16540. МУЗИЧНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НА НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
16541. МУЗИЧНО-ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВАДАМИ ЗОРУ Автореферат 26 стр.
16542. МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 51 стр.
16543. МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ (на матеріалі сучасної популярної естрадної музики) Автореферат 30 стр.
16544. Музично-етнографічні записи та наукові дослідження фольклору Північного Причорномор'я (кінець ХІХ – ХХ століття) Автореферат 30 стр.
16545. МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ТА ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Г.С.СКОВОРОДИ НА СЛОБОЖАНЩИНІ Автореферат 26 стр.
16546. МУЗИЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ А.КУШНІРЕНКА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ХОРОВОГО ВИКОНАВСТВА НА БУКОВИНІ Автореферат 29 стр.
16547. МУЗИЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ О. ПОРФИРІЯ БАЖАНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПРАКТИКИ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА ГАЛИЧИНИ В ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 32 стр.
16548. МУЗИЧНО-СЛОВЕСНИЙ ТВІР ЯК ПРОЦЕС СМИСЛОУТВОРЕННЯ Автореферат 28 стр.
16549. Муліто-цирконові температуростійкі захисні покриття Автореферат 24 стр.
16550. МУЛЬТІАГЕНТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ГЕТЕРОГЕННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І РОЗПОДІЛЕНИХ БАЗ ДАНИХ Автореферат 44 стр.
16551. Мультиагентна інформаційна технологія адаптивної маршрутизації в мобільних комп‘ютерних МЕРЕЖАХ Автореферат 28 стр.
16552. МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ: СОЦІАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 25 стр.
16553. МУЛЬТИПЛІКАТОРИ ФУР’Є В ПРОСТОРАХ ХАРДІ В ТРУБЧАСТИХ ОБЛАСТЯХ НАД ВІДКРИТИМИ КОНУСАМИ ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ АПРОКСИМАЦІЇ Автореферат 17 стр.
16554. МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ В США ТА В СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ І ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 28 стр.
16555. Мурашки (Hymenoptera, Formicidae) Палеарктики (еволюцiя, систематика, фауногенез) Автореферат 48 стр.
16556. МУСІЄНКО-РЕПСЬКА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО САМОМЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 28 стр.
16557. МУСУЛЬМАНСЬКІ ФОРМУВАННЯ В НІМЕЦЬКИХ ЗБРОЙНИХ СИЛАХ (1941 – 1945) Автореферат 37 стр.
16558. МУСУЛЬМАНСЬКЕ ПРАВО ЯК ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ ФЕНОМЕН Автореферат 54 стр.
16559. Мутації cn і vg, локус Adh і пристосованість генотипів Drosophila melanogaster Мeig. Автореферат 33 стр.
16560. МУТАЦІЇ СТІЙКОСТІ ДО АНТИБІОТИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА БІОСИНТЕЗ ЛАНДОМІЦИНУ е У Streptomyces globisporus 1912-2 і ногаламіцину В Streptomyces nogalater IMET 43360 Автореферат 31 стр.
16561. МУТАЦІЇ, ІНДУКОВАНІ РЕНТГЕНІВСЬКИМ ОПРОМІНЕННЯМ ТА ДЕЯКИМИ ХІМІЧНИМИ РЕАГЕНТАМИ, ЩО ЗМІНЮЮТЬ ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ DROSOPHILA MELANOGASTER Автореферат 26 стр.
16562. МУТАЦІЙНІ СПЕКТРИ У РІЗНИХ ГРУП ДІТЕЙ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ НИЗьКОДОЗОВОГО ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЕННЯ Автореферат 28 стр.
16563. Мухи тефритоїдного комплексу (Diptera, Platystomatidae, Pyrgotidae, Tephritidae) Палеарктики (філогенія, систематика, трофічні зв’язки, поширення) Автореферат 62 стр.
16564. МУХИ-СТРІЧКОКРИЛКИ (DIPTERA, ULIDIIDAE) ПАЛЕАРКТИКИ (фауна, морфологія, систематика) Автореферат 24 стр.
16565. М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ БУГАЙЦІВ ПРИ ВІДГОДІВЛІ ПІД ВПЛИВОМ ШТУЧНОЇ АЕРОІОНІЗАЦІЇ ТА УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ОПРОМІНЕННЯ Автореферат 26 стр.
16566. Н І М Е Ц Ь К А Т Р А У Р Н А П О Г Р Е Б А Л Ь Н А М У З И К А Л Ю Т Е Р А Н С Ь К О Ї Т Р А Д И Ц І Ї Я К Ф Е Н О М Е Н Є В Р О П Е Й С Ь К О Ї К У Л Ь Т У Р И X V I I - X X С Т О Л І Т Ь Автореферат 26 стр.
16567. Н.В.ПІГУЛЕВСЬКА – ІСТОРИК ВІЗАНТІЇ Автореферат 28 стр.
16568. Н39  ВЕЛИКА БРИТАНІЯ ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ (90-ті рр. ХХ ст.) Автореферат 25 стр.
16569. НІГЕРІЯ НА СВІТОВОМУ РИНКУ НАФТИ Автореферат 23 стр.
16570. НІЖИНСЬКА ІСТОРИЧНА ШКОЛА КІНЦЯ ХІХ - ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ. Автореферат 26 стр.
16571. НІЗДРЮВАТЕ СКЛО НА ОСНОВІ СУМІШЕЙ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОДУКТИ СПАЛЮВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ Автореферат 25 стр.
16572. НІКЧЕМНІ ПРАВОЧИНИ Автореферат 25 стр.
16573. НІМЕЦЬКІ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНІ В ДОНБАСІ (1943-1954 РР.) Автореферат 32 стр.
16574. НІМЕЦЬКІ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНІ В РАДЯНСЬКИХ ТАБОРАХ: ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТ (1941 – 1955 рр.) Автореферат 32 стр.
16575. НІМЕЦЬКІ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНІ ЧАСТКИ ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі українських перекладів сучасної німецькою мови) Автореферат 30 стр.
16576. НІМЕЦЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 26 стр.
16577. НІМЕЦЬКІ ПРІЗВИЩА ЗАКАРПАТТЯ Автореферат 34 стр.
16578. Німецькі фразеологізми з компонентом на позначення Автореферат 25 стр.
16579. Німецька колонізація на Волині (60-ті роки ХІХ ст. – 1914 р.) Автореферат 23 стр.
16580. Німецька містика і Григорій Сковорода у європейській ірраціоналістичній традиції Автореферат 25 стр.
16581. НІМЕЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА В УКРАЇНІ (20-30-ті роки ХХ ст.) Автореферат 27 стр.
16582. НІМЕЦЬКА ОКУПАЦІЙНА ПОЛІТИКА У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ В РЕЙХСКОМІСАРІАТІ „УКРАЇНА” (1941-1944 рр.) Автореферат 30 стр.
16583. НІМЕЦЬКО - ФІНСЬКІ ВІДНОСИНИ В 1933 - 1939 РР. Автореферат 22 стр.
16584. НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИЙ ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ (1941–1944 рр.) НА ТЕРИТОРІЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ОБЛАСТІ „КИЇВ” (Київська та Полтавська області) Автореферат 24 стр.
16585. НІМЕЦЬКОМОВНІ КОЛОНІСТИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В МУЛЬТИНАЦІОНАЛЬНОМУ ОТОЧЕННІ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ КУЛЬТУР (ХІХ – початок ХХ ст.) Автореферат 28 стр.
16586. НІМЕЧЧИНА В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ США КІНЦЯ 80 Х – 90-І РОКИ ХХ СТ. Автореферат 23 стр.
16587. НІМЕЧЧИНА У СТРУКТУРІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Автореферат 25 стр.
16588. НІМЦІ ВОЛИНІ (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК XX ст.) Автореферат 23 стр.
16589. НІМЦІ УКРАЇНИ: СУСПІЛЬНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ. Автореферат 67 стр.
16590. нітратно-нітритний токсикоз молодняку ВЕЛИКОЇ рогатої худоби і вплив ПІРИДОКСИНу гідрохлориду та аскорбiнової кислоти на його розвиток Автореферат 26 стр.
16591. Нітрогенвмісні похідні моно- і дикарбонових кислот з норборненовим фрагментом Автореферат 27 стр.
16592. Нітрогліцерин і анаприлін у комплексному лікуванні та профілактиці кровотеч із варикозно розширених вен стравоходу і шлунка у хворих на цироз печінки Автореферат 19 стр.
16593. На правах рукопису Павлунь Микола Миколайович Фiзико-хiмiчні умови і зональність розвитку молібден-вольфрамових та золоторудних формацій (за результатами термобарогеохімічних досліджень) Автореферат 61 стр.
16594. На правах рукопису Попадюк Ігор Васильович Геодинаміка Чорноморського регіону на альпійському етапі Автореферат 41 стр.
16595. НАБЛИЖЕНА НЕЛІНІЙНА ТЕОРІЯ РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ТА НЕРЕЛЯТИВІСТСЬКИХ АВТОФАЗНИХ ПРИЛАДІВ НАДВИСОКИХ ЧАСТОТ Автореферат 17 стр.
16596. НАБЛИЖЕНИЙ УСЕРЕДНЕНИЙ ОБМЕЖЕНИЙ СИНТЕЗ ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ Автореферат 19 стр.
16597. НАБЛИЖЕННЯ -ІНТЕГРАЛІВ ФУНКЦІЙ, ЗАДАНИХ НА ДІЙСНІЙ ОСІ Автореферат 26 стр.
16598. НАБЛИЖЕННЯ (ш,в)--ДИФЕРЕНЦIЙОВНИХ ФУНКЦIЙ ТРИГОНОМЕТРИЧНИМИ ПОЛIНОМАМИ Автореферат 13 стр.
16599. НАБЛИЖЕННЯ АЛГЕБРАЇЧНИМИ МНОГОЧЛЕНАМИ ДЕЯКИХ КЛАСІВ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ФУНКЦІЙ Автореферат 12 стр.
16600. НАБЛИЖЕННЯ ГІПЕРГЕОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ ЛАУРІЧЕЛЛИ ГІЛЛЯСТИМИ ЛАНЦЮГОВИМИ ДРОБАМИ Автореферат 14 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165  [166]  167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389