Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

16401. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В НИРКАХ ПРИ ЗАГАЛЬНІЙ ДЕГІДРАТАЦІЇ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ Автореферат 29 стр.
16402. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ЩИТОВИДНІЙ ЗАЛОЗІ НОВОНАРОДЖЕНИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ МАТЕРИНСЬКОГО ГІПОТИРЕОЗУ, СПРИЧИНЕНОГО 131І. Автореферат 25 стр.
16403. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ЯЄЧНИКУ ТА МАТЦІ КОРІВ ЗА УМОВ СТАТЕВОГО ЦИКЛУ ТА ПРИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ Автореферат 27 стр.
16404. морфофункціональні зміни ендометрія у робітниць промислових підприємств при дисфункціональних маткових кровотечах Автореферат 21 стр.
16405. Морфофункціональні зміни міокарда при тяжкій термічній травмі та після сорбційної детоксикації Автореферат 26 стр.
16406. Морфофункціональні зміни нейтрофільних гранулоцитів і лімфоцитів крові за дії тяжкої термічної травми Автореферат 33 стр.
16407. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ НЕРВОВИХ СТРУКТУР МАЛОГО КОЛА КРОВООБІГУ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ Автореферат 28 стр.
16408. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ПЕЧІНКИ ТВАРИН ЗА ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ І СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 25 стр.
16409. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ СІМ`ЯНИКІВ ПРИ АСЕПТИЧНОМУ ЗАПАЛЕННІ ТА КОРЕКЦІЇ ЙОГО ТРАНСПЛАНТАЦІЄЮ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ Автореферат 25 стр.
16410. Морфофункціональні зміни слизової оболонки шлункА, кісткового мозку та периферичної крові при розвитку дефіцитних анемій після резекції шлункА Автореферат 30 стр.
16411. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ТА АДАПТАЦІЙНО- КОМПЕНСАТОРНІ РЕАКЦІЇ В ОРГАНІЗМІ СОБАК ЗА ДИРОФІЛЯРІОЗУ Автореферат 34 стр.
16412. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ТА РЕАДАПТАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ КІСТОК СКЕЛЕТА ПРИ ТЕРМІЧНОМУ УРАЖЕННІ В УМОВАХ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗМ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У РІЗНІ ВІКОВІ ПЕРІОДИ. (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 25 стр.
16413. Морфофункціональні зміни та регенераторні процеси в печінці при важких опіках в умовах ранньої некректомії і використання ліофілізованої ксеношкіри Автореферат 26 стр.
16414. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ У ГОЛОВНОМУ МОЗКУ ЩУРІВ, ПОРОСЯТ І КУРЕЙ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО Т-2 ТОКСИКОЗУ ТА ВПЛИВУ РОЗЧИНІВ НАТРІЮ ГІПОХЛОРИТУ Автореферат 62 стр.
16415. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ЯЄЧНИКІВ ССАВЦІВ ПРИ ПАРЕНТЕРАЛЬНОМУ ВВЕДЕННІ КСЕНОГЕННОЇ СПИННОМОЗКОВОЇ РІДИНИ Автореферат 28 стр.
16416. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ АДАПТАЦІЇ СЕРЦЯ ПРИ ОТРУЄННІ ТОКСИНАМИ БЛІДОЇ ПОГАНКИ Автореферат 30 стр.
16417. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ АДАПТАЦІЇ СЕРЦЯ ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПІВ ЙОГО ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ Автореферат 29 стр.
16418. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТРАОРГАННИХ КРОВОНОСНИХ СУДИН І ТКАНИННИХ КОМПОНЕНТІВ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ТЕЛЯТ І ПОРОСЯТ Автореферат 32 стр.
16419. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА РОЗВИТКУ КЛАПАНІВ АОРТИ ТА ЛЕГЕНЕВОГО СТОВБУРА В ОНТОГЕНЕЗІ Автореферат 20 стр.
16420. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА РОЗВИТКУ КЛАПАНІВ АОРТИ ТА ЛЕГЕНЕВОГО СТОВБУРА В ОНТОГЕНЕЗІ Автореферат 20 стр.
16421. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ДИСЛІПОПРОТЕЇДЕМІЇ Автореферат 31 стр.
16422. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛОАКАЛЬНОЇ СУМКИ ПТАХІВ Автореферат 29 стр.
16423. Морфофункціональні особливості легень при високій гострій кишковій непрохідності та її корекції в експерименті Автореферат 28 стр.
16424. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МІОКАРДА ПРИ АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ДО ЗАГАЛЬНОГО ЗНЕВОДНЕННЯ Автореферат 24 стр.
16425. Морфофункціональні особливості міокарда теличок за різної рухової активності Автореферат 31 стр.
16426. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕГАКАРІОЦИТІВ І ТРОМБОЦИТІВ ПРИ МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНОМУ СИНДРОМІ Автореферат 23 стр.
16427. Морфофункціональні ОСОБЛИВОСТІ підшлункової залози та нирок при набряковій формі гострого панкреатиту (експериментальне дослідження) Автореферат 25 стр.
16428. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕЧІНКИ, ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА ТОНКОЇ КИШКИ ПРИ ЕСЕНЦІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ Автореферат 28 стр.
16429. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПАРАТИВНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ СЕЧОВОГО МІХУРА, ЗШИТОГО СИНТЕТИЧНИМИ І БІОЛОГІЧНИМИ РОЗСМОКТУВАЛЬНИМИ ШОВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ (Експериментально-морфологічне дослідження) Автореферат 28 стр.
16430. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФЕТАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ПЛАЦЕНТИ ПРИ РІЗНОМУ СТУПЕНІ ПРЕНАТАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТЕЛЯТ Автореферат 27 стр.
16431. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПІД ВПЛИВОМ ТИМЕКТОМІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ТИМОГЕНА В РІЗНІ ВІКОВІ ПЕРІОДИ (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 25 стр.
16432. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ НИРОК ПРИ КОМБІНОВАНОМУ ВПЛИВІ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ І СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 28 стр.
16433. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу Автореферат 24 стр.
16434. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ТЕХНІКО - ТАКТИЧНІ МОДЕЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ДЗЮДОЇСТІВ Автореферат 25 стр.
16435. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАВКОВИКА ОЗЕРНОГО LYMNAEA STAGNALIS (Linn, 1758) ЗА ДІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 24 стр.
16436. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ, ЦИТОЛОГІЧНІ І МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАТИВНИХ І КРІОКОНСЕРВОВАНИХ ЕМБРІОНІВ ЛЮДИНИ Автореферат 40 стр.
16437. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА АДАПТАЦІЯ СЕРЦЯ ДО СТОМЛЕННЯ І РОЗВИТКУ НЕКРОЗУ МІОКАРДА ДО ТА ПІСЛЯ ГІПОКСИЧНОГО ТРЕНУВАННЯ (експериментальне дослідження) Автореферат 24 стр.
16438. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА ПЕРЕБІГУ РАНОВОГО ПРОЦЕСА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КСЕНОПРОТЕКТОРІВ, АНТИМІКРОБНИХ СЕРЕДНИКІВ ТА БІОСТИМУЛЯТОРІВ ПРИ МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ ІНФІКОВАНИХ РАН (експериментальне дослідження) Автореферат 39 стр.
16439. Морфофункціональна та психофізіологічна обумовленість ефективності захисних дій юних футболістів 11-15 років Автореферат 27 стр.
16440. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕМОПОЕТИЧНИХ КЛІТИН, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ АПОПТОЗУ ТА ПРОЛІФЕРАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ ПРИ МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНОМУ СИНДРОМІ Автореферат 29 стр.
16441. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕНДОТЕЛІОЦИТІВ АОРТИ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЇ, СТРЕСІ ТА МЕХАНІЧНОМУ ПОШКОДЖЕННІ Автореферат 29 стр.
16442. Морфофункціональна характеристика кісткового регенерату в умовах комбінованого впливу іонізуючого опромінення та солей важких металів (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 28 стр.
16443. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КИШКИ ПРИ АТРЕЗІЯХ У НОВОНАРОДЖЕНИХ Автореферат 27 стр.
16444. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРІОКОНСЕРВОВАНИХ ЕМБРІОНАЛЬНИХ КЛІТИН ТА ЇХНЄ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ СУДИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ОРГАНА ЗОРУ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 43 стр.
16445. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРОВОНОСНОГО РУСЛА ЛЕГЕНЬ В УМОВАХ ПОСТРЕЗЕКЦІЙНОЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЇЇ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ (експериментальне дослідження) Автореферат 42 стр.
16446. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ І СЕЛЕЗІНКИ ГУСЕЙ ТА КАЧОК Автореферат 27 стр.
16447. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОНОК ЖОВЧНОГО МІХУРА ПРИ ХРОНІЧНОМУ КАЛЬКУЛЬОЗНОМУ ХОЛЕЦИСТИТІ Автореферат 23 стр.
16448. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ І ТКАНИН СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ АЛУНІТУ ТА КАОЛІНУ Автореферат 31 стр.
16449. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРЦЯ ТЕЛЯТ ЧОРНО-РЯБОЇ ПОРОДИ З ВРАХУВАННЯМ ТИПУ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВОГО РИТМУ Автореферат 15 стр.
16450. МОРФоФУНКЦІОНАЛЬНА характеристика спермаТОЗОЇДІВ пРИ ПоРУШЕННІ фертильнОстІ Автореферат 25 стр.
16451. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕРВОНОГО КІСТКОВОГО МОЗКУ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ, ВИРОЩЕНОГО НА ЗАБРУДНЕНІЙ РАДІОНУКЛІДАМИ ТЕРИТОРІЇ Автореферат 29 стр.
16452. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН АДЕНОГІПОФІЗУ ТА НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ПІСЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ВПЛИВУ НА ШКІРУ ТВАРИН ВИСОКОЇ І НИЗЬКОЇ ТЕМПЕРАТУР Автореферат 45 стр.
16453. МорфоФУНКЦІОНАЛЬНий стан ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА І ПАРЕНХІМИ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ В НОРМІ ТА В УМОВАХ ЗАГАЛЬНОЇ ГЛИБОКОЇ ГІПОТЕРМІЇ Автореферат 26 стр.
16454. МорфоФУНКЦІОНАЛЬНий стан ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА і структурних елементів колінного та надп’ятково-гомілкового суглобів у НОРМІ і після дії ЗАГАЛЬНОЇ ГЛИБОКОЇ ГІПОТЕРМІЇ Автореферат 24 стр.
16455. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЕНДОКРИННИХ ЗАЛОЗ В СИСТЕМІ ГІПОФІЗ-НАДНИРНИКИ-ЯЄЧНИКИ У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В УМОВАХ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ Автореферат 26 стр.
16456. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КРОВОНОСНИХ СУДИН І ПАРЕНХІМИ ЯЄЧКА В НОРМІ, ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ЕПІДИДИМООРХІТУ ТА ВОДЯНКИ Автореферат 30 стр.
16457. МОРФОфункціональнИЙ СТАН КРОВОНОСНИХ СУДИН ТА ПАРЕНХІМИ ЯЄЧКА І СІМ’ЯНИКІВ У НОРМІ ТА ПІСЛЯ ЇХ ТРАВМИ Автореферат 27 стр.
16458. Морфофункціональний стан місцевої імунної системи легень у дітей першого року життя при гострих пневмоніях Автореферат 26 стр.
16459. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ПРИ НАКОПИЧЕННІ СПОЛУК СВИНЦЮ В ОРГАНІЗМІ ТА ЗА УМОВ ДІЇ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ КОРИГУЮЧИХ ЗАСОБІВ Автореферат 28 стр.
16460. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕКРЕТОРНИХ КОМПОНЕНТІВ СЕРЦЯ В НОРМІ ТА В УМОВАХ ДІЇ РІЗНИХ ФАКТОРІВ Автореферат 28 стр.
16461. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ В УМОВАХ СТРИКТУРИ СЕЧІВНИКА ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЙОГО ПРОХІДНОСТІ (експериментально-морфологічне дослідження) Автореферат 30 стр.
16462. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СПЕРМАТОЗОЇДІВ СОБАК В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ Автореферат 25 стр.
16463. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТИМУСУ, ГІПОФІЗАРНО-ТИРЕОЇДНОЇ СИСТЕМИ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ГОСТРУ ПНЕВМОНІЮ Автореферат 48 стр.
16464. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТКАНИН ОРГАНІВ СЕЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ХІРУРГІЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ РОЗСМОКТУВАЛЬНИХ НИТОК (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 39 стр.
16465. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТКАНИН СЕЧОВОДУ ПРИ ЗШИВАННІ ЙОГО РІЗНИМИ ХІРУРГІЧНИМИ НИТКАМИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ Автореферат 27 стр.
16466. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТОНКОЇ І ТОВСТОЇ КИШКИ ПРИ ВІДНОВЛЕННІ ПРОХІДНОСТІ ЗВУЖЕНОГО КЛУБОВОГО ОТВОРУ (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 25 стр.
16467. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТОНКОЇ КИШКИ ПІСЛЯ СУБТОТАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 24 стр.
16468. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТРОМБОЦИТІВ ТА РОЛЬ МЕМБРАННОГО МЕХАНІЗМУ В ПІДВИЩЕННІ АГРЕГАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ КРОВ'ЯНИХ ПЛАТІВОК У ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ТА ХВОРИХ НА ІХС ПОХИЛОГО ВІКУ Автореферат 25 стр.
16469. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТРУБЧАСТИХ КІСТОК У ПРОЦЕСІ РЕПАРАТИВНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ ПІД ВПЛИВОМ ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛІВ ТА ЇХНІХ ПОХІДНИХ (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 25 стр.
16470. Морфофункціональний статус імунокомпетентних структур новонароджених телят при різному ступені внутрішньоутробного росту і розвитку Автореферат 26 стр.
16471. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАТУС КРОВОНОСНИХ СУДИН та ТКАНИННИХ КОМПОНЕНТІВ ПЕЧІНКИ У СВІЙСЬКИХ ТВАРИН НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ Автореферат 46 стр.
16472. МОТЕТ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ ПРАКТИЦІ: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ Автореферат 23 стр.
16473. МОТИВ “МАРНОТА МАРНОТ” В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – ПОЧАТКУ XVIII СТОЛІТТЯ Автореферат 32 стр.
16474. Мотиваційні механізми активізації політики зайнятості в Україні (на прикладі Львівської області) Автореферат 29 стр.
16475. МОТИВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 27 стр.
16476. МОТИВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 33 стр.
16477. МОТИВАЦІЙНА ОСНОВА НАЗВ РОСЛИН У ПЕРВИННОМУ І ВТОРИННОМУ СЕМІОЗИСІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ) Автореферат 27 стр.
16478. МОТИВАЦІЙНА СФЕРА Й СВІТОГЛЯДНО-ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ У РЕЛІГІЙНОМУ ВИМІРІ Автореферат 37 стр.
16479. МОТИВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ АПК Автореферат 28 стр.
16480. МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ Автореферат 27 стр.
16481. МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Автореферат 29 стр.
16482. МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 23 стр.
16483. МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ Автореферат 28 стр.
16484. МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 26 стр.
16485. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
16486. МОТИВАЦІЯ І СЛОВОТВІРНЕ ВИРАЖЕННЯ ВІДНОСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ВІДІМЕННИКОВІ ДЕРИВАТИ) Автореферат 30 стр.
16487. МОТИВАЦІЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК (на матеріалах харчових підприємств Житомирської області) Автореферат 30 стр.
16488. Мотивація вдосконалення управлінської діяльності директора школи. Автореферат 25 стр.
16489. МОТИВАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 27 стр.
16490. МОТИВАЦІЯ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ ШКОЛЯРІВ 5-11-х КЛАСІВ Автореферат 30 стр.
16491. МОТИВАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 25 стр.
16492. МОТИВАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЕРСТАТНИКІВ Автореферат 29 стр.
16493. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 28 стр.
16494. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
16495. МОТИВАЦІЯ РОСІЙСЬКИХ ВІДСУБСТАНТИВНИХ ПРИСЛІВНИКІВ У КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ Автореферат 24 стр.
16496. МОТИВАЦІЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ТЕХНІЧНО ОБДАРОВАНИХ ПІДЛІТКІВ Автореферат 22 стр.
16497. МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ Автореферат 49 стр.
16498. МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ РЕСТРУКТУРИЗОВАНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 28 стр.
16499. МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН (на прикладі промисловості України) Автореферат 54 стр.
16500. Мотивація у механізмі підвищення продуктивності виробництва Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164  [165]  166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389