Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

16301. МОРФО-ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНИХ ВІДДІЛІВ НЮХОВОГО ТА ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРІВ ДЕЯКИХ ССАВЦІВ Автореферат 28 стр.
16302. МОРФО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ ПРИ ТРАВМАТИЧНИХ ПОШКОДЖЕННЯХ СЕЛЕЗІНКИ Автореферат 22 стр.
16303. Морфо-функціональні особливості регуляції активності адренокортикоцитів щура Автореферат 41 стр.
16304. Морфо-функціональні особливості, чисельність та просторовий розподіл рудої полівки(Clethrionomys glareolus ) в широколистяних лісах Середнього Придніпров'я Автореферат 30 стр.
16305. МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ АДАПТАЦІЙНО-КОМПЕНСАТОРНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ФТОРИСТІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 22 стр.
16306. МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ АДАПТАЦІЙНО-КОМПЕНСАТОРНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ФТОРИСТІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 22 стр.
16307. МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ АРТЕРІАЛЬНОГО РУСЛА ВЕЛИКОГО КОЛА КРОВООБІГУ Автореферат 50 стр.
16308. МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЙЦЕКЛАДА БАБОК (INSECTA, ODONATA) Автореферат 23 стр.
16309. МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ, МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА КРОВОТІК У СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ ШЛУНКА при різних ЙОГО функціональних станах Автореферат 31 стр.
16310. МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ, ТЕРАПЕВТИЧНІ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНІ АСПЕКТИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ЛЬОТНОГО СКЛАДУ Автореферат 56 стр.
16311. МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА ЯЄЧНИКІВ В УМОВАХ АЛКОГОЛЬНИХ ІНТОКСИКАЦІЙ Автореферат 21 стр.
16312. МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕРМАТОГЕНЕЗУ ПРИ ДІЇ ДЕЯКИХ ХІМІЧНИХ І ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ Автореферат 28 стр.
16313. МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРОМБОЦИТІВ ПРИ РІЗНИХ ВИДАХ ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ М'ЯКИХ ТКАНИН ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ Автореферат 25 стр.
16314. МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КРОВОНОСНОГО РУСЛА І ПАРЕНХІМИ ЯЄЧКА ПРИ ПАХВИННІЙ ГРИЖІ ТА ПІСЛЯ ПЛАСТИКИ ПАХВИННОГО КАНАЛУ Автореферат 23 стр.
16315. МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЯЄЧКА ПРИ ОПЕРАТИВНОМУ ЛІКУВАННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КРИПТОРХІЗМУ Автореферат 23 стр.
16316. Морфо-функціональний стан яйцеклітини і зиготи в процесі їх розвитку у деяких квіткових рослин Автореферат 25 стр.
16317. МОРФОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДНОРІЧНИХ ВИДІВ РОДУ TRIFOLIUM L. В ЗВ’ЗКУ З ВВЕДЕННЯМ У КУЛЬТУРУ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
16318. МОРФОГЕНЕЗ В КУЛЬТУРІ IN VITRO СЕГМЕНТІВ СТЕБЛА І КЛОНАЛЬНЕ МІКРОРОЗМНОЖЕННЯ ARNICA CHAMISSONIS LESS. SSP. FOLIOSA (NUTT.) MAGUIRE Автореферат 25 стр.
16319. МОРФОГЕНЕЗ ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ ВИЩИХ РОСЛИН:МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ТА СТРУКТУРНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ Автореферат 41 стр.
16320. МОРФОГЕНЕЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТОКСИЧНИХ НЕЙРОПАТІЙ, ВИКЛИКАНИХ ПРЕПАРАТАМИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ Автореферат 55 стр.
16321. МОРФОГЕНЕЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ АнтибіотикІВ та вінборонУ Автореферат 24 стр.
16322. МОРФОГЕНЕЗ КIСТОК СКЕЛЕТУ ПРИ ФIЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ ПIСЛЯ ГIПОКIНЕЗIЇ ТА В ПЕРIОД РЕАДАПТАЦIЇ (анатомо-експериментальне дослiдження) Автореферат 28 стр.
16323. МОРФОГЕНЕЗ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІОКАРДУ В ФІЛОГЕНЕТИЧНОМУ АСПЕКТІ Автореферат 29 стр.
16324. МОРФОГЕНЕЗ СЕРЦЯ ПРИ УРАЖЕННІ НЕРВОВОГО ГРЕБЕНЯ ЕТАНОЛОМ ТА РЕТИНОЄВОЮ КИСЛОТОЮ Автореферат 49 стр.
16325. МОРФОГЕНЕЗ СПІЛЬНОЇ ЖОВЧНОЇ ПРОТОКИ У РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ Автореферат 27 стр.
16326. МОРФОГЕНЕЗ ТА МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ ПЛАСТИЧНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ МІОКАРДА ПРИ ХРОНІЧНІЙ ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЇ Автореферат 28 стр.
16327. МОРФОГЕНЕЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ ВИДІВ РОДУ GENTIANA L. IN VITRO Автореферат 24 стр.
16328. МОРФОГЕНЕЗ ТКАНИННИХ КОМПОНЕНТІВ ТА ІМУННИХ СТРУКТУР РІЗНИХ ЧАСТИН ШЛУНКА ПОРОСЯТ Автореферат 34 стр.
16329. МОРФОГЕНЕЗ ФІБРОЗУЮЧОГО АЛЬВЕОЛІТУПРИ ТРИВАЛОМУ ЗАСТОСУВАННІБЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРІВ Автореферат 26 стр.
16330. Морфогенез щитоподібної залози при впливі на організм підвищеного рівня глюкокортикоїдів та їх інгібітора на різних етапах постнатального онтогенеза (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 28 стр.
16331. МОРФОГЕНЕТИЧНІ ТА ТОПОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АТЕРОСКЛЕРОЗУ СЕРЕДНЬОЇ МОЗКОВОЇ АРТЕРІЇ І ЗВ’ЗОК ГЕЛІОМЕТЕОФАКТОРІВ З КЛІНІЧНИМИ ТА МОРФОЛОГІЧНИМИ ПРОЯВАМИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗУ Автореферат 23 стр.
16332. МОРФОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ РАННЬОГО ЕМБРІОГЕНЕЗУ СВИНЕЙ ПРИ ОДЕРЖАННІ ЗАРОДКІВ IN VITRO Автореферат 25 стр.
16333. Морфологiчнi типи архитектурного середовища iсторичного мiста на прикладi Харкова Автореферат 19 стр.
16334. МОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГЕТЕРОСПЕРМІЇ СОЇ І ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ДОБОРІ НАСІННЯ Автореферат 27 стр.
16335. Морфологічні аспекти застосування лазерного випромінювання у комплексній корекції загоєння виразки дванадцятипалої кишки Автореферат 26 стр.
16336. Морфологічні взаємовідносини пазух твердої оболони головного мозку основи черепа з венозними сплетеннями обличчя в пренатальному онтогенезі людини Автореферат 23 стр.
16337. Морфологічні закономірності ремоделювання структур тонкої кишки в залежності від вегетативного гомеостазу щурів і за умов отруєння блідою поганкою Автореферат 38 стр.
16338. МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ГЕПАТОЦИТАХ ПРИ КОНСЕРВАЦІЇ ПЕЧІНКИ ТА ПРИ КРИЗАХ ВІДТОРГНЕННЯ ПІСЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ Автореферат 21 стр.
16339. МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ЛІМФОЇДНИХ СТРУКТУРАХ ШЛУНКА В ДИНАМІЦІ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗУ В НОРМІ ТА ПРИ АНТИГЕННІЙ СТИМУЛЯЦІЇ (експериментальне дослідження) Автореферат 31 стр.
16340. Морфологічні зміни в легенях щурів після кріодеструкції шкіри Автореферат 27 стр.
16341. Морфологічні зміни в легенях щурів після локальної гіпертермії шкіри Автореферат 27 стр.
16342. МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЖОВЧНОГО МІХУРА ЛЮДИНИ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ Автореферат 23 стр.
16343. МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЛІМФОЇДНИХ СТРУКТУР СЕЛЕЗІНКИ В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ В НОРМІ ТА ПРИ АНТИГЕННІЙ СТИМУЛЯЦІЇ Автореферат 29 стр.
16344. МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ЛЮДИНИ В ДИНАМІЦІ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗУ Автореферат 27 стр.
16345. МорфоЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПЕЧІНКИ ПІД ВПЛИВОМ НИЗЬКИХ РІВНІВ ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ Автореферат 27 стр.
16346. Морфологічні критерії корекції мексидолом змін в печінці щурів після кріодеструкції шкіри Автореферат 32 стр.
16347. Морфологічні особливості інтерфазних ядер букального епітелію у людей з дисгормональними порушеннями і загальносоматичною патологією, пов'язаною з інтоксикацією. Автореферат 24 стр.
16348. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДРІБНОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНЬ Автореферат 25 стр.
16349. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕДУЛОБЛАСТОМ МОЗОЧКА Автореферат 24 стр.
16350. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МИГДАЛЕПОДІБНОГО ТІЛА ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПІСЛЯ ХРОНІЧНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ БАРБІТУРАТАМИ В РІЗНІ ВІКОВІ ПЕРІОДИ (експериментально-морфологічне дослідження) Автореферат 26 стр.
16351. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МИГДАЛЕПОДІБНОГО ТІЛА ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПІСЛЯ ХРОНІЧНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТЮТЮНОВИМ ДИМОМ В РІЗНІ ВІКОВІ ПЕРІОДИ (експериментально-морфологічне дослідження) Автореферат 22 стр.
16352. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ раневого процесу В ОПЕРОВАНИХ МАТЦІ ТА ЇЇ ПРИДАТКАХ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ШОВНОГО МАТЕРІАЛУ БІОФІЛУ (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 25 стр.
16353. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕЗІНКИ ПІСЛЯ ТИМЕКТОМІЇ ТА ДІЇ ІМУНОРЕГУЛЮЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 22 стр.
16354. Морфологічні особливості строми основних гістологічних форм раку шлунка на різних етапах їх прогресії Автореферат 24 стр.
16355. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРОМИ СЕРОЗНИХ ПУХЛИН ЯЄЧНИКІВ РІЗНОГО СТУПЕНЯ ЗРІЛОСТІ Автореферат 25 стр.
16356. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ БУДОВИ ПЛАЦЕНТИ У ЖІНОК ПРИ ЗАТРИМЦІ РОСТУ ПЛОДА   Автореферат 30 стр.
16357. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУБПОПУЛЯЦІЙ ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ПРИ ХІРУРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ (Клініко-лабораторне дослідження) Автореферат 26 стр.
16358. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУДИННОЇ ОБОЛОНКИ ОЧНОГО ЯБЛУКА ЩУРА В НОРМІ ТА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ Автореферат 24 стр.
16359. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТИМУСУ ТА СЕЛЕЗІНКИ ЗА УМОВ ТРАВМИ СІДНИЧОГО НЕРВА ТА ДІЇ ІМУНОДЕПРЕСАНТУ Автореферат 31 стр.
16360. Морфологічні особливості ядер передніх рогів спинного мозку після хронічної інтоксикації барбітуратами в різні вікові періоди (експериментально-морфологічне дослідження) Автореферат 26 стр.
16361. МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ ЧОЛОВІЧИХ ГАМЕТ (СПЕРМАТОЗОЇДІВ) ПРИ ПОЄДНАНІЙ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ І ВАЖКИХ МЕТАЛІВ(експериментальне дослідження) Автореферат 25 стр.
16362. Морфологічні та структурні зміни в напівпровідниках А3В5 і А2В6 та системах на їх основі, стимульовані післяростовими обробками Автореферат 27 стр.
16363. МОРФОЛОГІЧНІ ТА ТОПОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АРТЕРІЙ НИРКИ ЛЮДИНИ (РЕНТГЕНОАНАТОМІЧНЕ ТА УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 28 стр.
16364. МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НИРОК ПЛОДУ В СТРОКУ ГЕСТАЦІЇ 20-27 ТИЖНІВ ПРИ ЗАТРИМЦІ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 24 стр.
16365. МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЇ СИСТЕМИ В СТРОКУ ГЕСТАЦІЇ 20-27 ТИЖНІВ ПРИ ЗАТРИМЦІ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ ПЛОДА Автореферат 23 стр.
16366. МОРФОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ДОБРОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ Автореферат 27 стр.
16367. МорфологІчНА оцІнка ЕфективностІ замІЩУВАльноЇ сурфактантноЇ терапІЇ пневмонІЇ на фонІ хронІчНоЇ алкогольноЇ ІнтоксикацІЇ в ЕкспериментІ Автореферат 25 стр.
16368. МорфОЛОГІЧНА ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХІРУРГІЧНИХ СПОСОБІВ КОРЕКЦІЇ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ (експериментальне дослідження) Автореферат 28 стр.
16369. МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ТА ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ НА РЕГЕНЕРАЦІЮ ПЕРИФЕРІЙНОГО НЕРВА Автореферат 24 стр.
16370. МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІМФАТИЧНИХ СУДИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РЕШІТЧАСТОГО ЛАБІРИНТУ ЛЮДИНИ Автореферат 30 стр.
16371. МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ІМУННОЇ СИСТЕМИ МОЛОДНЯКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ, ВИРОЩЕНОГО НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНІЙ МІСЦЕВОСТІ Автореферат 33 стр.
16372. МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ, ВИРОЩЕНОЇ НА ЗАБРУДНЕНІЙ РАДІОНУКЛІДАМИ ТЕРИТОРІЇ Автореферат 28 стр.
16373. Морфологічне та антропологічне обгрунтування венозної пластики пазух твердої оболони головного мозку Автореферат 22 стр.
16374. Морфологічний стан і життєздатність аутодермотрансплантатів при різних методах консервування Автореферат 23 стр.
16375. Морфологічний стан нирки при експериментальних ураженнях печінки та підшлункової залози Автореферат 29 стр.
16376. МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПІЛОРИЧНОГО ВІДДІЛУ ШЛУНКА І ЯСЕННИХ СОСОЧКІВ В НОРМІ ТА ПРИ ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ Автореферат 44 стр.
16377. МорфоЛОГІЧНий стан СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ФІЛЬТРАЦІЙНО-РЕАБСОРБЦІЙНОГО БАР’ЄРУ НИРОК У НОРМІ І ПРИ ХРОНІЧНІЙ АЛКОГОЛІЗАЦІЇ НАПОЯМИ РІЗНОЇ ЯКОСТІ ТА МІЦНОСТІ Автореферат 25 стр.
16378. морфологія і філогенія ґрунтових та прісноводних нематод підряду Leptolaimina Lorenzen, 1981 Автореферат 34 стр.
16379. МОРФОЛОГІЯ ПАЗУШНО-ВЕНОЗНИХ ВЗАЄМОВІДНОШЕНЬ ГОЛОВИ ЛЮДИНИ Автореферат 51 стр.
16380. МОРФОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ (In,Ga)As/GaAs і InAs/AlSb НАНОСТРУКТУР Автореферат 22 стр.
16381. МОРФОЛОГІЯ ПОРУШЕНЬ ОБМІНУ КАЛЬЦІЮ В СКОРОТЛИВОМУ МІОКАРДІ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ХРОНІЧНОЇ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА ЇХ МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 32 стр.
16382. МОРФОЛОГІЯ СЕРЦЯ ЛЮДИНИ ПРИ ПОВНІЙ ТРАНСПОЗИЦІЇ МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН Автореферат 52 стр.
16383. Морфологія спинномозкових вузлів При тяжкій термічній травмі та застосуванні Антиоксидантів і ентеросорбента Автореферат 28 стр.
16384. МОРФОЛОГІЯ СУДИННО-НЕРВОВИХ ВЗАЄМОВІДНОШЕНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ЛЮДИНИ Автореферат 50 стр.
16385. МОРФОЛОГІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ -ФАЗИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ГЕТЕРОГЕННОЇ СТРУКТУРІ ЗНОСОСТІЙКИХ ВИСОКОМІДИСТИХ ЧАВУНІВ З КУЛЯСТИМ ГРАФІТОМ Автореферат 25 стр.
16386. МОРФОЛОГія та реактивні зміни мотонейронів спинного мозку в умовах ауто- та алопластики сідничого нерва Автореферат 25 стр.
16387. МОРФОЛОГІЯ ТОНКОЇ КИШКИ ПРИ ДІЇ ПЕСТИЦИДУ 2.4-Д АМІННОЇ СОЛІ (ДИХЛОРФЕНОКСИОЦТОВОЇ КИСЛОТИ) ТА КАДМІЮ (експериментальне дослідження) Автореферат 30 стр.
16388. МОРФОЛОГО-АНАТОМІЧНА БУДОВА ЛИСТКІВ ТА СТЕБЕЛ ПСАМОФІТІВ ФЛОРИ УКРАЇНИ Автореферат 33 стр.
16389. МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНА ОМОНІМІЯ ДІЄСЛІВ ІЗ ПРЕФІКСАМИ ВИ-, ПЕРЕ-, ПО- Автореферат 25 стр.
16390. МОРФОЛОГО-ТАКСАЦІЙНА СТРУКТУРА БУКНЯКІВ БЕСКИДІВ Автореферат 29 стр.
16391. МОРФОМЕТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕРИТРОЦИТІВ, ПОКАЗНИКИ ГЕМОДИНАМІКИ І ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ НАПРУГИ ТА ЇХ ЗМІНИ ПІД ВПЛИВОМ МЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 22 стр.
16392. МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ КАРОТИДНОГО КЛУБОЧКА У ЛЮДЕЙ РІЗНОГО ВІКУ І БУДОВИ ТІЛА ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РІЗНИХ ВІДДІЛІВ Автореферат 25 стр.
16393. МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КІСТОК СКЛЕПІННЯ ЧЕРЕПА ЛЮДИНИ ДЛЯ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 19 стр.
16394. МОРФОНОЛОГІЯ ВІДІМЕННИКОВОГО СЛОВОТВОРЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 50 стр.
16395. МОРФОНОЛОГІЯ ВІДДІЄСЛІВНОГО СЛОВОТВОРЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВОТВІРНИХ ГНІЗД З ВЕРШИНАМИ – ДІЄСЛОВАМИ ТА ВІДДІЄСЛІВНИХ СЛОВОТВІРНИХ ЗОН) Автореферат 26 стр.
16396. МОРФОСТРУКТУРИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТИПУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ: ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ Автореферат 52 стр.
16397. МОРФОФУНКЦIОНАЛЬНА ОЦIНКА ТОНКОКИШКОВИХ ТРАНСПЛАНТАТІВ ДЛЯ ПЛАСТИКИ СТРАВОХОДУ (експериментально-морфологічне дослідження) Автореферат 25 стр.
16398. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції Автореферат 31 стр.
16399. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В КОРІ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ТВАРИН ЗА ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ І СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Автореферат 21 стр.
16400. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ЛЕГЕНЯХ ПРИ ДІЇ ЕКЗО- ТА ЕНДОГЕННИХ ФАКТОРІВ Автореферат 45 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163  [164]  165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389