Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

16101. МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД АНАЛІЗУ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 26 стр.
16102. МОДЕЛЮВАННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ СИСТЕМ Автореферат 22 стр.
16103. Моделювання, властивості та технології виготовлення багатофункціональної перколяційної кераміки з гідроксилапатиту Автореферат 16 стр.
16104. МОДЕЛЮВАННЯ, МЕТОДИ ТА КОМП’ЮТЕРНІ ЗАСОБИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ ГРУПОВИХ РІШЕНЬ Автореферат 26 стр.
16105. МОДЕЛЮВАННЯ, ОЦІНКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ Автореферат 24 стр.
16106. МОДЕЛЮВАННЯ, ПРАКТИЧНА СТІЙКІСТЬ І ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМ ЗІ ЗМІНОЮ ВИМІРНОСТІ ФАЗОВОГО ПРОСТОРУ Автореферат 18 стр.
16107. МОДЕРНІ ТЕНДЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РОМАНІСТИКИ 20-Х РР. ХХ СТ. Автореферат 32 стр.
16108. МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ У СУЧАСНІЙ ФРАНЦІЇ Автореферат 28 стр.
16109. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ РОБІТНИКІВ У ПРОФТЕХУЧИЛИЩАХ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 32 стр.
16110. МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ МАРОККО: НАПРЯМКИ, ЕТАПИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Автореферат 24 стр.
16111. Модернізація професійної та світоглядно-методологічної підготовки сучасного вчителя Автореферат 45 стр.
16112. МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ: ЧИННИКИ ЗМІН ТА РОЗВИТКУ Автореферат 24 стр.
16113. МОДЕРНІЗАЦІЯ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ В КОНТЕКСТІ КОНВЕРГЕНЦІЇ ІДЕОЛОГІЙ Автореферат 24 стр.
16114. МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 43 стр.
16115. Модернізація управління повторними передачами на транспортному рівні базової TCP/IP мережі наступного покоління Автореферат 24 стр.
16116. Модерністичні тенденції у творчості українських композиторів Львова 20-х – 30-х рр. ХХ ст.: естетичні та стильові ознаки в контексті епохи Автореферат 23 стр.
16117. МОДЕРНА КОНЦЕПЦІЯ МИСТЕЦТВА У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Автореферат 28 стр.
16118. МОДЕРНА ТА ПОСТМОДЕРНА ПЕРСПЕКТИВИ В ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 49 стр.
16119. МОДИФIКАЦIЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЪ АКТИВНОСТЙ СА2+-АТФАЗИ I МЕМБРАНО-ЦИТОСКЕЛЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЕРИТРОЦИТIВ ПIД ВПЛИВОМ ГЛIЦЕРИНУ ТА КРIОКОНСЕРВУВАННЯ Автореферат 25 стр.
16120. МОДИФІКАЦІЯ АКРИЛОВИХ ПОЛІМЕРІВ МАЛЕЇНОВОЮ КИСЛОТОЮ ТА ДИБУТИЛМАЛЕЇНАТОМ Автореферат 27 стр.
16121. Модифікація акрилових полімерів моно- і ди(мет)акрилатами 1,4-бутандіолу Автореферат 24 стр.
16122. МОДИФІКАЦІЯ БІЛКІВ МЕМБРАНО-ЦИТОСКЕЛЕТНОГО КОМПЛЕКСУ та ЛІПІДНОЇ АСИМЕТРІЇ В ЕРИТРОЦИТАХ ПРИ ОХОЛОДЖЕННІ та ЗАМОРОЖУВАННІ у ПРИСУТНОСТІ КРіОПРОТЕКТОРА ПЕО-1500 Автореферат 26 стр.
16123. Модифікація властивостей бар’єрних структур метал-халькогенідний напівпровідник імпульсним лазерним опроміненням Автореферат 27 стр.
16124. МОДИФІКАЦІЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВУЗЬКОЩІЛИННИХ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ CdxHg1-xTe ПРИ ІОННОМУ ТРАВЛЕННІ Автореферат 54 стр.
16125. МОДИФІКАЦІЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОВЕРХНІ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ СПОЛУК ТИТАНУ Автореферат 19 стр.
16126. МОДИФІКАЦІЯ ДЕФЕКТНОЇ СТРУКТУРИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СПОЛУК А2В6 ТА А3В5 ВИСОКОЧАСТОТНИМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ Автореферат 19 стр.
16127. МОДИФІКАЦІЯ ЕПОКСИАКРИЛАТ-УРЕТАНІВ РІЗНИМИ РЕАКЦІЙНОЗДАТНИМИ СПОЛУКАМИ Автореферат 20 стр.
16128. МОДИФІКАЦІЯ ЖАНРУ СІМЕЙНОГО РОМАНУ В ТВОРЧОСТІ ЕНН ТАЙЛЕР Автореферат 31 стр.
16129. МОДИФІКАЦІЯ КІСКОВОПЛАСТИЧНОЇ АМПУТАЦІЇ ГОМІЛКИ ЗА ПИРОГОВИМ З ОСТЕОСИНТЕЗОМ ТА ЕКСПРЕС-ПРОТЕЗУВАННЯМ Автореферат 24 стр.
16130. МОДИФІКАЦІЯ НЕСПЕЦИФІЧНИХ АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НАДТО ВИСОКОЇ ЧАСТОТИ Автореферат 25 стр.
16131. МОДИФІКАЦІЯ ПОВЕРХНІ ПОРИСТОГО КРЕМНІЮ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 21 стр.
16132. МОДИФІКАЦІЯ ПОВЕРХНЕВОЇ МІКРОСТРУКТУРИ АЛЮМІНІЄВОЇ КОНДЕНСАТОРНОЇ ФОЛЬГИ Автореферат 25 стр.
16133. модифікація сітчастих поліціануратів реакційноздатними олігомерами та полімерами Автореферат 25 стр.
16134. МОДИФІКАЦІЯ СЕНСО-МОТОРНИХ РЕАКЦІЙ ТА ЗВ'ЯЗАНИХ З НИМИ ВИКЛИКАНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ МОЗКУ ПРИ НОРМАЛЬНОМУ ТА ПАТОЛОГІЧНОМУ СТАРІННІ Автореферат 30 стр.
16135. МОДИФІКАЦІЯ СТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХНІ (001) КРЕМНІЮ В МІКРОЕЛЕКТРОННІЙ ТЕХНОЛОГІЇ Автореферат 18 стр.
16136. МОДИФІКАЦІЯ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕРОБКИ ВТОРИННОГО ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТУ Автореферат 28 стр.
16137. МОДИФІКАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЗОНДІВ І СУБСТРАТІВ ДЛЯ НАНОБІОТЕХНОЛОГІЇ Автореферат 53 стр.
16138. Модифікація трибологічних властивостей монокристалів корунду для виробів медичного і технічного застосування Автореферат 23 стр.
16139. МОДИФІКАЦІЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШИРОКОЗОННИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ АIIВVI ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТЕРМОСТАБІЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ГЕТЕРОСТРУКТУР ДЛЯ ОПТОЕЛЕКТРОНІКИ Автореферат 44 стр.
16140. МОДИФІКАЦІЯ ШАРУВАТИХ СТРУКТУР ПРИ ПРОХОДЖЕННІ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 47 стр.
16141. МОДИФІКОВАНІ ГІПСОВІ В'ЯЖУЧІ ТОНКОГО ПОМЕЛУ З РЕГУЛЬОВАНИМИ ТЕРМІНАМИ ТУЖАВЛЕННЯ Автореферат 23 стр.
16142. МОДИФІКОВАНІ КОМПОЗИЦІЙНІ ГІПСОВІ В’ЯЖУЧІ НА ОСНОВІ ФОСФОГІПСУ Автореферат 24 стр.
16143. МОДИФІКОВАНІ ЛІПОПРОТЕЇНИ: МЕХАНІЗМИ УТВОРЕННЯ ТА РОЛЬ В АТЕРОГЕНЕЗІ Автореферат 46 стр.
16144. МОДИФІКОВАНІ МЕТОДИ ТИПУ ГАУССА-НЬЮТОНА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ В СЕНСІ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ Автореферат 14 стр.
16145. МОДИФІКОВАНІ ПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ ЕпоксиднИх СМОЛ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ поверхні АРХІТЕКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДівель та СПОРУД Автореферат 25 стр.
16146. МОДИФІКОВАНІ СИЛІКАТНІ МАТЕРІАЛИ БЕЗАВТОКЛАВНОГО ТВЕРДІННЯ. СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 24 стр.
16147. МОДИФІКОВАНІ СРІБНІ КАТАЛІЗАТОРИ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМАЛЬДЕГІДУ Автореферат 25 стр.
16148. Модифіковані сухі будівельні суміші для зовнішнього облицювання, армовані поліпропіленовими волокнами Автореферат 22 стр.
16149. Модифіковані цементні композиції для ремонту залізобетонних конструкцій методом ін’єктування Автореферат 26 стр.
16150. МОДИФІКОВАНИЙ НЕАВТОКЛАВНИЙ ГАЗОПОЛІСТИРОЛБЕТОН З ПІДВИЩЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ ТА МЕХАНІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Автореферат 28 стр.
16151. Модифікування мікроструктури цементного каменЮ В бетоні комплексними хІмічними добавками Автореферат 24 стр.
16152. Модифікування поліуретанових загусток на основі побудови моделі зсувної течії Автореферат 22 стр.
16153. МОДИФІКУВАННЯ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СКЛОПОДІБНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ НА ОСНОВІ МИШ’ЯКУ І СУРМИ Автореферат 32 стр.
16154. МОДУЛІ З ОБМЕЖЕННЯМИ НА КОЦЕНТРАЛІЗАТОРИ НАД УЗАГАЛЬНЕНО РОЗВ’ЯЗНИМИ ГРУПАМИ Автореферат 21 стр.
16155. МОДУЛЬНІ середовища для мережного розподіленого моделювання складних динамічних систем Автореферат 22 стр.
16156. МОДУЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ КОЛЕДЖУ Автореферат 31 стр.
16157. МОДУЛЬНО - ПРОЕКТНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ Автореферат 27 стр.
16158. МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ Ї КЕРІВНИКІВ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 26 стр.
16159. МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ Автореферат 24 стр.
16160. Модульно-рейтингове навчання як засіб індивідуалізації навчального процесу у вищому технічному закладі Автореферат 28 стр.
16161. МОДУЛЮЮЧА ДІЯ ГІПЕРФОРИНУ НА КАЛЬЦІЄВІ КАНАЛИ Р-ТИПУ В НЕЙРОНАХ ПУРКIНЬЄ Автореферат 30 стр.
16162. Модулюючий вплив зміни ПОЗАклітинної концентрації йонів калію на властивості потенціал-керованої калієвої провідності клітин феохромоцитоми щура РС-12 Автореферат 28 стр.
16163. МОДУЛЯРНІ ЗОБРАЖЕННЯ СКІНЧЕННИХ p-ГРУП НАД КОМУТАТИВНИМИ ЛОКАЛЬНИМИ КІЛЬЦЯМИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ТЕОРІЇ ЛІНІЙНИХ ГРУП Автореферат 19 стр.
16164. МОДУЛЯЦІЙНА СПЕКТРОСКОПІЯ БЛИЖНЬОГО ІНФРАЧЕРВОНОГО ДІАПАЗОНУ ДЛЯ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ Автореферат 22 стр.
16165. МОДУЛЯЦІЯ АПОПТОЗУ І ВНУТРІШНЬОНИРКОВІ РЕГУЛЯТОРНІ СИСТЕМИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ НИРКОВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ Автореферат 51 стр.
16166. МОДУЛЯЦІЯ СЕГМЕНТАРНИХ ГАЛЬМІВНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ АКТИВАЦІЇ СЕНСОРНОГО АПАРАТУ ПІВКОЛОВИХ КАНАЛІВ ЛЮДИНИ Автореферат 30 стр.
16167. Модуляція, пластичність та гетерогенність властивостей синаптичних зв’язків в простих нейронних мережах Автореферат 44 стр.
16168. МОДУС І ДИКТУМ У СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ Автореферат 42 стр.
16169. МОЖЛИВІ ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА ПРОФІЛАКТИКА РАКУ ГОРТАНІ У ХВОРИХ ВІКОМ ДО 50-ТИ РОКІВ, ЯКІ КОНТАКТУВАЛИ У СВОЇЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ШКІДЛИВИМИ РЕЧОВИНАМИ Автореферат 30 стр.
16170. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень Автореферат 30 стр.
16171. Можливості відновлення втраченого шкірного покриву в обпечених хворих Автореферат 26 стр.
16172. Можливості відновлення морфо - функціонального стану зорового аналізатора під дією “Трофіну” при метаноловій інтоксикації. Автореферат 23 стр.
16173. МОЖЛИВОСТІ ДОБОВОГО МОНІТОРИНГУ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У ДІАГНОСТИЦІ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ ТА ВИРІШЕННІ ЕКСПЕРТНИХ ПИТАНЬ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Автореферат 27 стр.
16174. МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В ЛІКУВАННІ ГІПЕРТРОФІЧНОЇ ФОРМИ АУТОІМУННОГО ТИРЕОЇДИТА Автореферат 24 стр.
16175. МОЖЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ І ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІКОВОЇ КАТАРАКТИ ПРИ ПОРУШЕННІ ДЕЗІНТОКСИКАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ Автореферат 24 стр.
16176. Можливості ранньої діагностики і вибір тактики лікування хворих на гостру кишкову непрохідність Автореферат 22 стр.
16177. Можливості стрес-ехокардіографії з добутаміном для об’єктивізації важкості перебігу ішемічної хвороби серця та виявлення гібернованого міокарду Автореферат 29 стр.
16178. МОЖЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА МОНІТОРИНГУ ПОЄДНАНО - ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ РАКУ ЕНДОМЕТРІЮ Автореферат 20 стр.
16179. МОЖЛИВОСТІ ХОЛТЕРIВСЬКОГО МОНIТОРУВАННЯ ЕЛЕКТРОКАРДIОГРАМИ ТА АНАЛIЗ ВАРIАБЕЛЬНОСТI РИТМУ СЕРЦЯ У ДІТЕЙ З ВЕГЕТАТИВНИМИ ДИСФУНКЦІЯМИ Автореферат 39 стр.
16180. МОЛДАВАНИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ІІ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК Автореферат 25 стр.
16181. МОЛЕКУЛЯРНI МЕХАНIЗМИ БIОЛОГIЧНОЇ ДIЇ СИНТЕТИЧНИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН Автореферат 45 стр.
16182. МОЛЕКУЛЯРНІ ВЗАЄМОДІЇ, структура і властивості ПОЛІМЕРНИХ СУМІШей – плівкоутворювачів для оздоблення натуральних та створення синтетичних шкір Автореферат 53 стр.
16183. МОЛЕКУЛЯРНІ КОМПЛЕКСИ ОДНОЛАНЦЮГОВИХ РНК З ІНТЕРКАЛЯТОРАМИ - ІНДУКТОРИ ІНТЕРФЕРОНІВ I ТИПУ Автореферат 33 стр.
16184. молекулярні маркери в еколого-генетичному моніторингу сільськогосподарських тварин” Автореферат 30 стр.
16185. МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ КОЛАГЕНОВИХ СТРУКТУР ДО ЗМІН ТЕМПЕРАТУРИ Автореферат 20 стр.
16186. МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ АКУСТИЧНИХ РЕЛАКСАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ВАЖКІЙ ВОДІ, ПРОПІЛОВИХ СПИРТАХ ТА ЇХ ВОДНИХ РОЗЧИНАХ Автореферат 18 стр.
16187. МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ НОВИХ АНТИБІОТИКІВ АКТИНОЦИНОВОГО РЯДУ З МАТРИЦЯМИ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ Автореферат 22 стр.
16188. МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННОЇ ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛУ ЗА УМОВ ЗЛОЯКІСНОГО РОСТУ ТА ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 23 стр.
16189. МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ГІДРАТАЦІЇ ТА КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ З БІОЛОГІЧНО АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ Автореферат 48 стр.
16190. МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ДІЇ ВУГЛЕКИСЛОТИ НА РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМАННЯ ГІПОБІОТИЧНОГО СТАНУ ТВАРИН Автореферат 47 стр.
16191. МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ПЕРЕНЕСЕННЯ СИГНАЛІВ РЕГУЛЯТОРІВ ФУНКЦІЇ КОРИ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ Автореферат 53 стр.
16192. МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕЙРОТРОПНОЇ ДІЇ ВІТАМІНУ РР ТА ЙОГО БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПОХІДНИХ Автореферат 28 стр.
16193. Молекулярні механізми структурної динаміки хроматину Автореферат 54 стр.
16194. МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ УТВОРЕННЯ ФІБРИНУ ТА ФІБРИНОЛІЗУ Автореферат 34 стр.
16195. МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ ЗМІН СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КЛІТИН КРОВІ ЗА УМОВ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 1-го ТИПУ Автореферат 50 стр.
16196. МОЛЕКУЛЯРНІ ТА БІОФІЗИЧНІ МЕХАНІЗМИ ДІЇ УЛЬТРАЗВУКУ НА ТКАНИНИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАПАЛЕННІ І ХРОНІЧНОМУ ТОНЗИЛІТІ Автореферат 53 стр.
16197. Молекулярна структура мономерних фрагментів нуклеїнових кислот, ізольованих у низькотемпературних інертних матрицях Автореферат 22 стр.
16198. МОЛЕКУЛЯРНИЙ МЕХАНІЗМ СИКВЕНС – СПЕЦИФIЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ІНТЕРКАЛЮЮЧИХ ЛIГАНДIВ З ДЕЗОКСИОЛIГОНУКЛЕОТИДАМИ РІЗНОЇ ДОВЖИНИ І ВТОРИННОЇ СТРУКТУРИ Автореферат 40 стр.
16199. МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БІЛКОВО-МЕМБРАННИХ ВЗАЄМОДІЙ: ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ І КІНЕТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ВБУДОВУВАННЯ Автореферат 38 стр.
16200. МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШТАМІВ ВІРУСУ НЬЮКАСЛСЬКОЇ ХВОРОБИ, ВИДІЛЕНИХ В УКРАЇНІ, ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161  [162]  163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389