Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

16001. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ КОМПЕНСАЦІЇ ЕКОЛОГО–ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ Автореферат 29 стр.
16002. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ “ ПОРТОВИЙ ФЛОТ” Автореферат 24 стр.
16003. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КРЕДИТАМИ І ПЛАТЕЖАМИ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 20 стр.
16004. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Автореферат 32 стр.
16005. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО–КАДРОВОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 29 стр.
16006. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНОГО ВНЗ, ЩО ФУНКЦІОНУЄ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
16007. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ОБ'ЄКТОМ В СТРУКТУРІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 21 стр.
16008. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ СТРАХУВАННЯМ Автореферат 15 стр.
16009. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЮ СФЕРОЮ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ, ЩО ФУНКЦІОНУЄ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
16010. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ КОШТАМИ ГАЛУЗЕВОГО МІНІСТЕРСТВА Автореферат 22 стр.
16011. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗЕМЛІ НА ОСНОВІ ГЕОДЕЗИЧНИХ ТА АСТРОНОМІЧНИХ ДАНИХ Автореферат 18 стр.
16012. МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВІЙСЬКОВОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 29 стр.
16013. МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ВИДІВ ДИНАМІКИ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ Автореферат 21 стр.
16014. МОДЕЛЮВАННЯ СЛАБОСТРУКТУРОВАНИХ ЗАДАЧ В СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ Автореферат 22 стр.
16015. МОДЕЛЮВАННЯ СПЕКТРІВ ЗІР ПІЗНІХ СПЕКТРАЛЬНИХ КЛАСІВ Автореферат 19 стр.
16016. МОДЕЛЮВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ БОРЦІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В ЗАКЛЮЧНОМУ МАКРОЦИКЛІ НА ЕТАПІ МАКСИМАЛЬНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ Автореферат 28 стр.
16017. МОДЕЛЮВАННЯ СПОРУД НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ ДЛЯ ОЦІНКИ ЇХ НАПРУЖЕНО- ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ Автореферат 43 стр.
16018. Моделювання спостережності конфліктної економічної системи страхового типу Автореферат 20 стр.
16019. МОДЕЛЮВАННЯ СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ Автореферат 24 стр.
16020. моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів (на прикладі Києва) Автореферат 33 стр.
16021. Моделювання стратегії розвитку гірничорудних підприємств з урахуванням ризику Автореферат 43 стр.
16022. МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 21 стр.
16023. Моделювання стратегій розвитку малих підприємств В УМОВАХ перехіднОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 24 стр.
16024. МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Автореферат 17 стр.
16025. Моделювання стратегічного потенціалуасоційованої системи Автореферат 21 стр.
16026. МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ГРАНИЧНОГО ШАРУ АТМОСФЕРИ І РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН (НА ПРИКЛАДІ В'ЄТНАМУ) Автореферат 19 стр.
16027. МОДЕЛЮВАННЯ СУБМІКРОННИХ КОМПОНЕНТІВ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ НА СПОЛУКАХ AIIIBV Автореферат 52 стр.
16028. Моделювання сховищ даних з невизначеністю на основі реляційної моделі Автореферат 26 стр.
16029. Моделювання та інтенсифікація процесу масообміну в реакторах-аеротенках Автореферат 23 стр.
16030. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ ПІДТРИМКИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 25 стр.
16031. МОДЕЛЮВАННЯ ТА АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ЦІЛЬОВОГО ПРОДУКТУ В ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 17 стр.
16032. МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОБМІНУ РЕЧОВИНОЮ НА ХІМІЧНУ ЕВОЛЮЦІЮ ГАЛАКТИК ТА ЇХ ОТОЧЕННЯ Автореферат 27 стр.
16033. МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ НА ПІДҐРУНТІ ТЕОРІЇ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ Автореферат 53 стр.
16034. МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ МЕХАНІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЕФОРМІВНИХ ТІЛ ЗА ОХОЛОДЖЕННЯ ПІСЛЯ ВИТРИМКИ ПРИ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОМУ ВІДПАЛІ Автореферат 25 стр.
16035. МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНИХ СИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРАХ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТИ МАГНІТНОТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 18 стр.
16036. Моделювання та аналіз Системи електронних платежів України Автореферат 23 стр.
16037. МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ СПЕКТРІВ AP ЗІРОК Автореферат 24 стр.
16038. МОДЕЛЮВАННЯ ТА БАГАТОВИМІРНИЙ АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ БІЗНЕСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Автореферат 30 стр.
16039. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОМОБІЛЬНОЇ ТРАНСМІСІЇ ІЗ ЗУБЧАСТО-ВАЖІЛЬНИМ ВАРІАТОРОМ Автореферат 26 стр.
16040. МОДЕЛЮВАННЯ ТА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ ЗАСОБИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ АДМІНІСТРУВАННІ ПОДАТКІВ Автореферат 29 стр.
16041. МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗОННОЇ ЧАСОВОЇ СТРУКТУРИ ЕЛЕКТРОКАРДІОСИГНАЛУ В АВТОМАТИЗОВАНИХ ДІАГНОСТИЧНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 26 стр.
16042. МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБКИ КАРДІОІНТЕРВАЛОГРАМ ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Автореферат 22 стр.
16043. МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБКИ ЦИКЛІЧНИХ СИГНАЛІВ СЕРЦЯ НА БАЗІ ЛІНІЙНИХ ВИПАДКОВИХ ФУНКЦІЙ Автореферат 25 стр.
16044. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ НЕСТАЦІОНАРНОСТІ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 27 стр.
16045. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ І ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ ЗМІЩЕНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Автореферат 27 стр.
16046. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ З'ЄДНАНЬ ПРИ ОБМЕЖЕННЯХ НА ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТРАС Автореферат 24 стр.
16047. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ ОПЕРАЦІЙ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРАБЛІВ У ПОРТУ Автореферат 20 стр.
16048. Моделювання та оптимізація лінійних дискретних систем керування з крайовими умовами Автореферат 19 стр.
16049. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПЛІВКОВИХ ОХОЛОДЖУВАЧІВ Автореферат 19 стр.
16050. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 19 стр.
16051. Моделювання та оптимізація технологічних процесів очищення дифузійного соку Автореферат 23 стр.
16052. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ ТРАНСФОРМУВАННЯ ВІДНОШЕНЬ ВЛАСНОСТІ І ІНФЛЯЦІЇ Автореферат 22 стр.
16053. Моделювання та орієнтовані на знання засоби підтримки прийняття рішень в нафтогазовидобувному комплексі України Автореферат 27 стр.
16054. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 23 стр.
16055. МОДЕЛЮВАННЯ ТА РЕГУЛЯРИЗАЦІЯ ЗАДАЧІ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ ЧАСТИНОК ЗА РОЗМІРАМИ В ДИСПЕРСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ОПТИЧНИМ МЕТОДОМ Автореферат 21 стр.
16056. Моделювання та розпізнавання випадкових та хаотичних збурень, діючих на неоднорідні марковські системи Автореферат 21 стр.
16057. МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ Автореферат 22 стр.
16058. МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК ПРОЦЕСУ ВИСОЛЮЮЧОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ СОЛЕЙ ІЗ РОЗЧИНІВ У КЛАСИФІКУЮЧОМУ КРИСТАЛІЗАТОРІ Автореферат 22 стр.
16059. МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРОБКА КОМБІНОВАНОГО ЗБУДЖЕННЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ ГЕНЕРАТОРІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З МЕТОЮ ПОЛІПШЕННЯ ЇХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ Автореферат 19 стр.
16060. МОДЕЛЮВАННЯ та РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 19 стр.
16061. Моделювання та розробка системи управління кредитними ризиками комерційного банку (за прикладом АКБ "ТК Кредит") Автореферат 23 стр.
16062. моделювання та синтез діалогових агентів в інтелектуальних системах Автореферат 43 стр.
16063. МОДЕЛЮВАННЯ ТА СИНТЕЗ СКЛАДНИХ ЗОБРАЖЕНЬ СИМЕТРИЧНОЇ СТРУКТУРИ Автореферат 20 стр.
16064. МОДЕЛЮВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЕНЕРГОВИКОРИСТОВУЮЧИХ ПРОЦЕСІВ ТА АПАРАТІВ ХАРЧОКОНЦЕНТРАТНИХ ВИРОБНИЦТВ Автореферат 24 стр.
16065. МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ВЕКСЕЛЬНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ Автореферат 27 стр.
16066. МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ Автореферат 55 стр.
16067. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОДИФІКОВАНИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ СКЛОПОДІБНИХ ХАЛЬКОГЕНІДІВ ГЕРМАНІЯ Автореферат 22 стр.
16068. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗІ ШВИДКОЗМІННИМИ В ЧАСІ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Автореферат 24 стр.
16069. Моделювання тактичних дій у процесі підготовки юнацьких команд з футболу Автореферат 25 стр.
16070. МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛО- І МАСОПЕРЕНОСУ ПРИ ЗНЕВОДНЕННІ ПОРИСТИХ ТІЛ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ Автореферат 20 стр.
16071. МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕМЕНТАХ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ тес і аес ШЛЯХОМ РОЗВ’ЯЗАННЯ СПРЯЖЕНИХ ЗАДАЧ ТЕПЛООБМІНУ Автореферат 23 стр.
16072. МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОГО та термонапруженОГО станУ зливків ПРИ НАГРІВІ Автореферат 20 стр.
16073. МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНОСУ В ПРОЦЕСІ КОНВЕКТИВНОГО СУШІННЯ ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ Автореферат 18 стр.
16074. МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНОСУ ТА ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОВИТРАТ ПРИ БЛОЧНОМУ ВИМОРОЖУВАННІ Автореферат 22 стр.
16075. МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБ’ЄКТУ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ Автореферат 26 стр.
16076. МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗАМОРОЖУВАННЯ ТА ОБЕЗВОДНЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 23 стр.
16077. МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І РОЗРОБКА ПРОГРЕСИВНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ Автореферат 40 стр.
16078. МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ГІДРОДИНАМІЧНОГО ШТАМПУВАННЯ ЗАКІНЦІВОК ТРУБОПРОВОДІВ ПОВІТРЯНИХ СИСТЕМ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ Автореферат 28 стр.
16079. МОДЕЛЮВАННЯ ТОПОГРАФІЇ, БУДОВИ ТА ВНУТРІШНЬОГО ГРАВІТАЦІЙНОГО ПОЛЯ МІСЯЦЯ Автореферат 20 стр.
16080. МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСЛЯТОРА СТРУКТУР ДАНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СХЕМ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН Автореферат 18 стр.
16081. Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні Автореферат 26 стр.
16082. Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні Автореферат 26 стр.
16083. МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ Автореферат 21 стр.
16084. МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ) Автореферат 22 стр.
16085. МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ Автореферат 21 стр.
16086. МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 23 стр.
16087. МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
16088. Моделювання управління системою пенсійного забезпечення у регіоні (на прикладі Запорізької області) Автореферат 19 стр.
16089. МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 21 стр.
16090. МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У ДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ Автореферат 23 стр.
16091. МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ Автореферат 25 стр.
16092. Моделювання управлінських рішень з підвищення ефективності бурякоцукрового комплексу України Автореферат 26 стр.
16093. МОДЕЛЮВАННЯ УЩІЛЬНЕННЯ ЛИВАРНИХ ФОРМ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕФЕКТІ-В ВИЛИВКІВ. Автореферат 30 стр.
16094. МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ МЕТОДАМИ ТЕОРІЇ R-ФУНКЦІЙ ТА НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ Автореферат 22 стр.
16095. МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЛОГІСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧО-СПОЖИВЧИМИ СИСТЕМАМИ Автореферат 23 стр.
16096. МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЛОГІСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧО-СПОЖИВЧИМИ СИСТЕМАМИ Автореферат 23 стр.
16097. МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 26 стр.
16098. моделювання хвильових процесів в просторово-розвинутих квазіоптичних резонансних структурах приладів міліметрового діапазону Автореферат 23 стр.
16099. МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАЦІОНАРНОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 24 стр.
16100. МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ СФЕРИ Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160  [161]  162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389