Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

1601. АДАПТОВНІ СИЛОВІ МОДУЛІ ІМПУЛЬСНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ МАЛОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ПОТУЖНОСТІ Автореферат 24 стр.
1602. АДАПТОГЕННІ ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ Автореферат 48 стр.
1603. АДВЕНТИВНА ФЛОРА м.ЧЕРНІВЦІВ Автореферат 23 стр.
1604. АДВЕНТИВНА ФРАКЦІЯ СИНАНТРОПНОЇ ФЛОРИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ Автореферат 30 стр.
1605. АДВЕРБІАЛЬНА ДИСТРИБУЦІЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУП УКРАЇНСЬКИХ ДІЄСЛІВ Автореферат 27 стр.
1606. АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Автореферат 25 стр.
1607. Адгезивні та імуномодулюючі ВЛАСТИВОСТІ бактерій роду LACTOBACILLUS Автореферат 24 стр.
1608. АДГЕЗИВНА ТЕХНІКА ГЕРМЕТИЗАЦІЇ КОРЕНЕВОГО КАНАЛУ ПРИ ШТИФТОВОМУ ПРОТЕЗУВАННІ ЗУБІВ КОМПОЗИТНИМИ МАТЕРІАЛАМИ Автореферат 29 стр.
1609. АДДУКТИ ТРИБРОМІДУ БОРУ ТА ЇХ КИСЛОТНО- КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ У НЕВОДНИХ ОКСИГЕНОВМІСНИХ РОЗЧИННИКАХ Автореферат 23 стр.
1610. Адекватність кримінального покарання як філософсько-правова проблема Автореферат 23 стр.
1611. АДЕНОМИ ГІПОФІЗА З ІНСУЛЬТОПОДІБНИМ ПЕРЕБІГОМ: ДІАГНОСТИКА ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ Автореферат 29 стр.
1612. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ Автореферат 28 стр.
1613. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ Автореферат 55 стр.
1614. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У МИТНІЙ СФЕРІ Автореферат 30 стр.
1615. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОСТУПКИ: СУТНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ Автореферат 27 стр.
1616. АДМІНІСТРАТИВНІ СТЯГНЕННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 26 стр.
1617. АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Автореферат 23 стр.
1618. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Автореферат 28 стр.
1619. Адміністративна відповідальність військовослужбовців за законодавством україни Автореферат 26 стр.
1620. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ Автореферат 25 стр.
1621. Адміністративна відповідальність за зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка Автореферат 33 стр.
1622. адміністративна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин Автореферат 25 стр.
1623. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ Автореферат 29 стр.
1624. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ Автореферат 25 стр.
1625. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕКЛАМУ Автореферат 25 стр.
1626. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА Автореферат 42 стр.
1627. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ МОРАЛІ Автореферат 22 стр.
1628. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 29 стр.
1629. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на права і свободи громадян Автореферат 26 стр.
1630. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ Автореферат 25 стр.
1631. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
1632. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ, БАТЬКІВ АБО ОСІБ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ Автореферат 24 стр.
1633. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 26 стр.
1634. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ Автореферат 28 стр.
1635. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 27 стр.
1636. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Автореферат 25 стр.
1637. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮРИДИЧНИХ ОСІБ Автореферат 20 стр.
1638. АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ Автореферат 62 стр.
1639. АДМІНІСТРАТИВНА ПРАВОСУБ`ЄКТНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ВІДНОСИНАХ Автореферат 34 стр.
1640. АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА: ТЕОРІЯ ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 28 стр.
1641. АДМІНІСТРАТИВНА ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ А. Я. ФАБРА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (30-ті – ПЕРША ПОЛОВИНА 60-х рр. XIX ст.) Автореферат 31 стр.
1642. АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ Автореферат 27 стр.
1643. АДМІНІСТРАТИВНЕ РЕФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 31 стр.
1644. Адміністративне судочинство: становлення та здійснення Автореферат 27 стр.
1645. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 40 стр.
1646. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДОГОВІРЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ(ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) Автореферат 26 стр.
1647. АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ Автореферат 29 стр.
1648. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
1649. адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції В УКРАЇНІ Автореферат 47 стр.
1650. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС У ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД ТА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 56 стр.
1651. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС У СФЕРІ ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА Автореферат 27 стр.
1652. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС У ПАРАДИГМІ ПРАВА Автореферат 44 стр.
1653. АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ НА ТРАНСПОРТІ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ МВС УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
1654. АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ) Автореферат 30 стр.
1655. АДМІНІСТРАТИВНО – ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
1656. АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ Автореферат 26 стр.
1657. АДМІНІСТРАТИВНО-КОМАНДНЕ КЕРІВНИЦТВО ВАЖКОЮ ПРОМИСЛОВІСТЮ ДОНБАСУ У 1938-ЧЕРВНІ 1941 РОКІВ Автореферат 27 стр.
1658. АДМІНІСТРАТИВНО-НАГЛЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ В УКРАЇНІ Автореферат 56 стр.
1659. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ Автореферат 20 стр.
1660. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 23 стр.
1661. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ Автореферат 27 стр.
1662. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ Автореферат 25 стр.
1663. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА Автореферат 51 стр.
1664. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН Автореферат 26 стр.
1665. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АТЕСТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Автореферат 27 стр.
1666. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ Автореферат 28 стр.
1667. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВСТАНОВЛЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО АРЕШТУ, ВИПРАВНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ Автореферат 29 стр.
1668. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇ Автореферат 27 стр.
1669. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОГО ГОЛОВИ Автореферат 28 стр.
1670. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ Автореферат 26 стр.
1671. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ Автореферат 26 стр.
1672. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Автореферат 55 стр.
1673. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 29 стр.
1674. Адміністративно-правові засади провадження із звернень громадян в органах прокуратури Автореферат 27 стр.
1675. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Автореферат 30 стр.
1676. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ Автореферат 26 стр.
1677. АдміністративнО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ЕКОЛОГІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ Автореферат 26 стр.
1678. Адміністративно-правові засади розвитку державного управління в сучасній Україні Автореферат 33 стр.
1679. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Автореферат 51 стр.
1680. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Автореферат 25 стр.
1681. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ Автореферат 23 стр.
1682. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КАДРІВ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ Автореферат 34 стр.
1683. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ міліціЄЮ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ Автореферат 27 стр.
1684. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ Автореферат 26 стр.
1685. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Автореферат 25 стр.
1686. Адміністративно-правові засоби зДІЙСНення митної справи Автореферат 25 стр.
1687. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
1688. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
1689. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ПОРУШЕННЯМИ МИТНИХ ПРАВИЛ Автореферат 26 стр.
1690. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ Автореферат 28 стр.
1691. Адміністративно-правові заходи протидії правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Автореферат 27 стр.
1692. Адміністративно-правові основи діяльності приватних охоронних структур та їх взаємодія з ОВС України Автореферат 27 стр.
1693. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
1694. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ УТВОРЕННЯ МІСЦЕВОЇ МІЛІЦІЇ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
1695. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Автореферат 19 стр.
1696. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ Автореферат 55 стр.
1697. Адміністративно-правові проблеми ліцензування господарської діяльності органами внутрішніх справ Автореферат 26 стр.
1698. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ РЕЖИМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
1699. Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина Автореферат 53 стр.
1700. Адміністративно-правові та організаційні заходи забезпечення збереження вантажів на об’єктах залізничного транспорту Автореферат 22 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  [17]  18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389