Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

15901. Моделювання нелінійних систем з імпульсними впливами Автореферат 21 стр.
15902. Моделювання неоднорідної слабоструктурованої системи переваг в інформаційних системах підтримки прийняття рішень Автореферат 21 стр.
15903. Моделювання неперервних динамічних систем нецілого порядку на основі некласичного Операційного підходу Автореферат 19 стр.
15904. МОДЕЛЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЛЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ Автореферат 26 стр.
15905. Моделювання оптимальної податкової стратегії підприємства Автореферат 20 стр.
15906. МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ НОВИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ Автореферат 19 стр.
15907. Моделювання ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ в системі управління професійно-технічними навчальними закладами Автореферат 25 стр.
15908. МОДЕЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ РИЗИКІВ ВТРАТИ ЦІЛІСНОСТІ АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 21 стр.
15909. МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ СЕЗОННИХ ФАКТОРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЧО–ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 24 стр.
15910. МОДЕЛЮВАННЯ ПІДСИСТЕМ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ Автореферат 20 стр.
15911. МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 29 стр.
15912. МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕТВОРЕНЬ ВІТАМІНУ В1 І ЙОГО СТРУКТУРНИХ ТІАЗОЛІЄВИХ АНАЛОГІВ В ПРОЦЕСАХ БІОЛОГІЧНОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 21 стр.
15913. МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ АВІАБУДІВНОЇ ТА АВІАТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗЕЙ Автореферат 42 стр.
15914. МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДIНКИ НЕСТАЦIОНАРНИХ РЕЛЕЙНИХ СИСТЕМ, ЩО САМОНАЛАШТОВУЮТЬСЯ, В ПРОСТОРІ ПРИРОСТІВ ПАРАМЕТРІВ Автореферат 20 стр.
15915. МОДЕЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 45 стр.
15916. МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ ПІДПРИЄМСТВ НА РОБОЧУ СИЛУ Автореферат 16 стр.
15917. МОДЕЛЮВАННЯ ПОТОКІВ ПЛАТЕЖІВ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 18 стр.
15918. Моделювання початкової стадії корозії металів із застосуванням квантово-хімічного підходу Автореферат 26 стр.
15919. Моделювання прийняття ризикових рішень з формування інвестиційного портфеля Автореферат 21 стр.
15920. Моделювання прийняття фінансових рішень на основі функції вигідності з грошовим та часовим аргументами Автореферат 24 стр.
15921. Моделювання примусового повітрообміну в локальних системах подачі повітря Автореферат 26 стр.
15922. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ (на прикладі Полтавської області) Автореферат 27 стр.
15923. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ В СТРУКТУРУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Автореферат 24 стр.
15924. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ АДАПТАЦІЇ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 21 стр.
15925. Моделювання процесів адаптивно-пошукової ідентифікації нелінійних динамічних систем Автореферат 23 стр.
15926. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ АДАПТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 18 стр.
15927. Моделювання процесів антикризового управління підприємством Автореферат 31 стр.
15928. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ АНТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ Автореферат 22 стр.
15929. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ Автореферат 26 стр.
15930. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В ТЕПЛОНАСОСНІЙ УСТАНОВЦІ ДЛЯ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ Автореферат 19 стр.
15931. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОЇ АТОМІЗАЦІЇ В АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОМУ СПЕКТРОМЕТРІ: КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ З ДВОМА НЕЗАЛЕЖНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ Автореферат 23 стр.
15932. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗМІШУВАННЯ ПОЛІМЕРІВ ПРИ РОЗРОБЦІ ЗМІШУВАЧІВ ДЛЯ ЕКСТРУЗІЙНОГО ТА ЛИТТЄВОГО ОБЛАДНАННЯ Автореферат 26 стр.
15933. моделювання процесів зубонарізання конічних коліс з круговим зубом Автореферат 23 стр.
15934. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КООРДИНАЦІЇ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 23 стр.
15935. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 19 стр.
15936. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ Автореферат 20 стр.
15937. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МЕНЕДЖМЕНТУ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 27 стр.
15938. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ПРАЦІ (НА ПРИКЛАДІ МАШИНОБУДУВАННЯ) Автореферат 22 стр.
15939. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 20 стр.
15940. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В ЕЛЕКТРО- ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
15941. МОДЕЛЮВАННЯ процесів передавання даних в ІНФОРМАЦІйно-вимірювальних системах інженерних мереж Автореферат 26 стр.
15942. моделювання процесів переносу в надшаровому просторі реактора з циркулюючим киплячим шаром Автореферат 24 стр.
15943. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Автореферат 21 стр.
15944. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ НА МАКРОРІВНІ Автореферат 52 стр.
15945. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РЕІНЖИНІРИНГУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 33 стр.
15946. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РЕІНЖИНІРИНГУ ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФІРМИ Автореферат 20 стр.
15947. Моделювання процесів рефлексивного управління механізмами формування попиту на продукцію підприємств Автореферат 22 стр.
15948. Моделювання процесів розподілу ресурсів у децентралізованих системах Автореферат 24 стр.
15949. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СУПЕРКАВІТАЦІЇ Автореферат 18 стр.
15950. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕРТЯ ТА ЗHОШУВАHHЯ У ТРИБОСИСТЕМАХ ГІДРОМАШИH ЯК ОСHОВА РІШЕHHЯ ЗАДАЧ ПРОЕКТУВАHHЯ Автореферат 39 стр.
15951. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЮ ПРУЖНИХ СЕРЕДОВИЩ З ОБ’ЄМНИМИ НЕОДНОРІДНОСТЯМИ Автореферат 21 стр.
15952. МОДЕЛЮВАННЯ процесів управління в медичних установах в умовах переходу До ринку Автореферат 23 стр.
15953. Моделювання процесів управління економічною безпекою регіону Автореферат 20 стр.
15954. Моделювання процесів управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії Автореферат 23 стр.
15955. Моделювання процесів управління конкурентНоздатністю комерційного банку Автореферат 20 стр.
15956. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНИХ ЗМІН РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 24 стр.
15957. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УЩІЛЬНЕННЯ ГРУНТУ ПРИ ВІСЕСИМЕТРИЧНОМУ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОМУ СТАНІ ОСНОВ Автореферат 48 стр.
15958. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 19 стр.
15959. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 22 стр.
15960. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ Автореферат 20 стр.
15961. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 20 стр.
15962. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ З МЕТОЮ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 33 стр.
15963. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ АНАЛІЗУ І КЛАСИФІКАЦІЇ ГОЛОСОВИХ КОМАНД Автореферат 26 стр.
15964. Моделювання процесу вибору стратегії фінансово-господарської діяльності підприємств у ринкових умовах Автореферат 26 стр.
15965. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНУ Автореферат 25 стр.
15966. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 24 стр.
15967. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРУЗІЇ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙ ЗІ СПІНЮЮЧИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ Автореферат 26 стр.
15968. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ Автореферат 33 стр.
15969. Моделювання ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 24 стр.
15970. Моделювання процесу структурних змін виробничих потужностей промислових підприємств (квантово-інвестиційний підхід) Автореферат 29 стр.
15971. Моделювання процесу формування планових завдань виробництва готової продукції в умовах розвитку ринкових відносин (на прикладі металургійного виробництва) Автореферат 24 стр.
15972. МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 23 стр.
15973. МОДЕЛЮВАННЯ РАДІОЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МЕТОДОМ КАМЕРНИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ОЦІНЦІ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЛОКАЛЬНИХ ЕКОСИСТЕМ Автореферат 24 стр.
15974. МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ РОЗСЕЛЕННЯ Автореферат 30 стр.
15975. МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ Автореферат 22 стр.
15976. моделювання редактора формул секвенційних алгоритмів Автореферат 19 стр.
15977. МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ ГРУПОВОГО ВИБІГУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВУЗЛІВ ЕНЕРГОСИСТЕМ З ДВИГУННИМ НАВАНТАЖЕННЯМ Автореферат 23 стр.
15978. МОДЕЛЮВАННЯ РЕКРИСТАЛІЗАЦІЇ ТА РОСТУ ЗЕРНА В ТЕКСТУРОВАНИХ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛАХ Автореферат 18 стр.
15979. МОДЕЛЮВАННЯ РЕСУРСНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА В ПОТОЧНОМУ Й ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ Автореферат 23 стр.
15980. МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ В ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ НА БАЗІ ТЕОРЕТИКО-ІГРОВОГО ПІДХОДУ Автореферат 21 стр.
15981. МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 26 стр.
15982. моделювання роботи клапанів трипоршневих бурових насосів для підвищення ефективності їх проектування та експлуатації Автореферат 25 стр.
15983. МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ І ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОДНОВАЛКОВОЇ ШАХТНОЇ ДРОБАРКИ ДЛЯ МІЦНИХ ПОРІД Автореферат 26 стр.
15984. МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ У ТАНГЕНЦІАЛЬНІЙ ТИХОХІДНІЙ АВІАЦІЙНІЙ ТУРБІНІ З РОЗДІЛЬНИМИ ЛОПАТКАМИ Автореферат 20 стр.
15985. МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 23 стр.
15986. Моделювання розвитку виробництва з урахуванням залучення додаткових інвестицій Автореферат 24 стр.
15987. МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Автореферат 43 стр.
15988. МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ПРОЦЕСІВ ВЗАЄМОДІЇ Автореферат 24 стр.
15989. МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПРУЖНИХ ХВИЛЬ У ШАРУВАТИХ ГІРСЬКИХ ПОРОДАХ ДЛЯ ОЦІНКИ СЕЙСМІЧНОЇ ДІЇ ВИБУХУ Автореферат 21 стр.
15990. МОДЕЛЮВАННЯ РОЗСІЮВАННЯ СВІТЛА ПЛАНЕТНИМИ РЕГОЛІТАМИ Автореферат 22 стр.
15991. Моделювання рухів зображення джерела У гравітаційно–лінзових системах Автореферат 17 стр.
15992. Моделювання синергетичного ефекту при розробці   маркетингових стратегій виробничо-економічних систем Автореферат 19 стр.
15993. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ПОТОКОРОЗПОДІЛОМ В МЕРЕЖАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ Автореферат 23 стр.
15994. моделювання систем розпізнавання на основі показників вірогідності для малих тестових вибірок Автореферат 24 стр.
15995. Моделювання системи інтелектуального аналізу даних на основі реляційних баз даних Автореферат 22 стр.
15996. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 27 стр.
15997. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 20 стр.
15998. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ Автореферат 31 стр.
15999. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
16000. Моделювання системи захисту інформації у реляційних базах даних Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159  [160]  161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389