Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

15801. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИЯВЛЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ СИГНАЛІВ РАДІОЗАКЛАДНИХ ПРИСТРОЇВ У ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ КОМПЛЕКСАХ РАДІОКОНТРОЛЯ Автореферат 27 стр.
15802. МОДЕЛЮВАННЯ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ Автореферат 21 стр.
15803. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ АВІАДИСПЕТЧЕРА В ПОЗАШТАТНИХ ПОЛЬОТНИХ СИТУАЦІЯХ Автореферат 26 стр.
15804. Моделювання і інтенсифікація процесів термічного розкладу дисперсного вапняку у обертових печах Автореферат 23 стр.
15805. МоделЮВАННЯ І ІнтенсифІкацІя процесУ сухоЇ гІдратацІЇ при двохстадІйнІй оброБЦІ ВАПНА водоЮ Автореферат 23 стр.
15806. Моделювання і дослідження поліфакторних впливів-відгуків у вузлі управління складної біотехнічної системи Автореферат 27 стр.
15807. Моделювання і картографічне відтворення площинного змиву ґрунтів Автореферат 29 стр.
15808. МОДЕЛЮВАННЯ І МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ КОРПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ ВЕРСТАТІВ Автореферат 23 стр.
15809. МОДЕЛЮВАННЯ І ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СЕНСОРІВ З КЕРОВАНИМ ЧУТЛИВИМ ЕЛЕМЕНТОМ Автореферат 20 стр.
15810. Моделювання і оптимізація поставок ресурсів і готової продукції в умовах нерівномірності роботи транспорту Автореферат 23 стр.
15811. Моделювання і оптимальне керування періодичними процесами в утфельних вакуум-апаратах Автореферат 24 стр.
15812. МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В СИСТЕМІ ПІДТРИМКИ ПРИНЯТТЯ РІШЕНЬ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ Автореферат 23 стр.
15813. МОДЕЛЮВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯГРОШОВОГО ОБІГУ Автореферат 27 стр.
15814. МОДЕЛЮВАННЯ І РОЗРАХУНКИ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ВОДИ НА ОЧИСНИХ ФІЛЬТРАХ З ВРАХУВАННЯМ ЗМІНИ ГІДРАВЛІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 20 стр.
15815. МОДЕЛЮВАННЯ І РОЗРАХУНКИ ЗСУВНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТА ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ І ОБ’ЄКТІВ Автореферат 27 стр.
15816. МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО- ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ З УРАХУВАННЯМ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ВПЛИВІВ Автореферат 51 стр.
15817. Моделювання і управління системними ризиками в логістиці Автореферат 24 стр.
15818. МОДЕЛЮВАННЯ ІЄРАРХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ХАЛЬКОГЕНІДАХ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ ПІД ТИСКОМ Автореферат 20 стр.
15819. Моделювання інвестиційних процесів на регіональному рівні в Україні Автореферат 24 стр.
15820. Моделювання інвестиційного потенціалу антикризових рішень в електроенергетиці Автореферат 24 стр.
15821. МОДЕЛЮВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ АДАПТАЦІЇ У ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 19 стр.
15822. Моделювання інтелектуальних інформаційних систем з індуктивною компонентою Автореферат 23 стр.
15823. Моделювання інтелектуальної ДІЯЛЬНОСТІ людини-оператора як системи Опрацювання зображень Автореферат 45 стр.
15824. МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СЕМАНТИЧНИХ АНОМАЛІЙ (на матеріалі мовних суперечностей) Автореферат 25 стр.
15825. МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 24 стр.
15826. МОДЕЛЮВАННЯ ІШЕМІЧНОГО УШКОДЖЕННЯ МОЗКУ НА ОРГАНОТИПОВІЙ КУЛЬТУРІ ГІПОКАМПУ ТА ВИВЧЕННЯ НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ L-ФЕНІЛАЛАНІНУ Автореферат 23 стр.
15827. МОДЕЛЮВАННЯ АДСОРБЦІЇ ГАЗІВ НА ПОВЕРХНІ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ Автореферат 20 стр.
15828. МОДЕЛЮВАННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ТА ТЕПЛООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ В ГЕРМЕТИЧНИХ КАБІНАХ ТРАНСПОРТНИХ ЛІТАКІВ Автореферат 40 стр.
15829. МОДЕЛЮВАННЯ БІОМЕДИЧНИХ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ МЕТОДАМИ БАГАТОВИМІРНОЇ ГЕОМЕТРІЇ Автореферат 30 стр.
15830. моделювання багатовимірних залежностей на основі інтервальних функцій належності з врахуванням пропусків даних Автореферат 22 стр.
15831. МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОМІРНИХ ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 24 стр.
15832. МОДЕЛЮВАННЯ ВІДМОВОСТІЙКИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ ПОТОКІВ ВІДМОВ І ВІДНОВЛЕНЬ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 26 стр.
15833. МОДЕЛЮВАННЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 30 стр.
15834. МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ЕФЕКТИВНИХ ВИДІВ ФУНДАМЕНТІВ З ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНОЮ БАГАТОШАРОВОЮ ОСНОВОЮ Автореферат 41 стр.
15835. Моделювання взаємодії підприємств у ланцюгу постачань Автореферат 22 стр.
15836. Моделювання взаємодії підприємства з активним середовищем Автореферат 25 стр.
15837. МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПАЛЬОВОГО ФУНДАМЕНТУ З НЕЛІНІЙНОЮ ОСНОВОЮ В УМОВАХ ПРИБУДОВИ Автореферат 27 стр.
15838. МОДЕЛЮВАННЯ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ КОКСА Автореферат 16 стр.
15839. Моделювання випадкових процесів та полів із даною точністю та надійністю Автореферат 16 стр.
15840. МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ТА ТОРГІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
15841. МОДЕЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БУДОВИ ЗЕМНОЇ КОРИ НА ОСНОВІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРЯМОЇ ДИНАМІЧНОЇ ЗАДАЧІ СЕЙСМІКИ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 20 стр.
15842. МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ АТМОСФЕРИ НА АСТРОНОМОГЕОДЕЗИЧНІ ВИМІРИ В ПОЛЯРНИХ РЕГІОНАХ Автореферат 43 стр.
15843. МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТА РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ РАДІАЛЬНО-ОСЬОВОЇ ГІДРОТУРБІНИ ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ ЇЇ ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ Автореферат 25 стр.
15844. Моделювання впливу глобалізаційних процесів на функціонування ринку цінних паперів Автореферат 26 стр.
15845. МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ДЕФЕКТІВ КРИСТАЛІЧНОЇ БУДОВИ НА ЕЛЕКТРОННУ ПІДСИСТЕМУ КРИСТАЛУ Автореферат 24 стр.
15846. МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗМІНИ ПОДАТКОВИХ СТАВОК НА ДИНАМІКУ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
15847. МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ МИТНОГО ТАРИФУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
15848. Моделювання впливу податків на підприємництво Автореферат 22 стр.
15849. Моделювання впливу податкової політики на ділову активність суб’єктів підприємницької діяльності Автореферат 25 стр.
15850. МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІКИ ВІБРОКИПЛЯЧОГО ШАРУ З РОЗРОБКОЮ УТИЛІЗАТОРА ТЕПЛА СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 23 стр.
15851. МОДЕЛЮВАННЯ ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ З ЧАСОВИМ РЕЗЕРВУВАННЯМ Автореферат 26 стр.
15852. МОДЕЛЮВАННЯ ГНУЧКОЇ СТРАТЕГІЇ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ НЕСТАЦІОНАРНОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 22 стр.
15853. МОДЕЛЮВАННЯ ГНУЧКОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ Автореферат 19 стр.
15854. МОДЕЛЮВАННЯ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Автореферат 16 стр.
15855. МОДЕЛЮВАННЯ ДІАЛОГОВОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ Автореферат 24 стр.
15856. МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ АМБУЛАТОРНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ISO 9001 Автореферат 26 стр.
15857. Моделювання дефектної структури матеріалІв при деформації та зв’язок еволюції дефектів з діаграмою навантаження Автореферат 25 стр.
15858. МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФЕКТОСКОПІЧНИХ РЕНТГЕНОТЕЛЕВІЗІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 27 стр.
15859. МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 24 стр.
15860. моделювання динаміки фінансування проектів та програм створення нової техніки на основі детермінованого та імовірнісного подання Автореферат 27 стр.
15861. МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ОБВОДІВ АГРЕГАТІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У РУХОМОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 22 стр.
15862. МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОІНЖЕКЦІЙНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ЛАЗЕРАХ Автореферат 19 стр.
15863. МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 22 стр.
15864. моделювання динамічних характеристик фінансових активів в умовах стохастичного середовища Автореферат 24 стр.
15865. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВЗАЄМОДІЙ В СИСТЕМІ "СЕРЕДОВИЩЕ – ІНФЕКЦІЯ – ШКІДНИК – РОСЛИНА" СТОСОВНО ДО КУЛЬТУРИ КАРТОПЛІ Автореферат 19 стр.
15866. Моделювання Експлуатаційної надійності та раціональне планування системи технічних обстежень сталевих резервуарів для нафтопродуктів Автореферат 24 стр.
15867. МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ БАГАТОКАНАЛЬНОЇ ПУЛЬСОМЕТРІЇ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ПРИСТРОЮ ФОРМУВАННЯ ПУЛЬСОВИХ СИГНАЛІВ Автореферат 29 стр.
15868. МОДЕЛЮВАННЯ ЕМПАТІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 49 стр.
15869. Моделювання ефективної рекламної політики підприємства Автореферат 20 стр.
15870. моделювання залізничних транспортних коридорів на базі Поширених мереж Петрі Автореферат 21 стр.
15871. МОДЕЛЮВАННЯ ЗНАКОВИХ СТРУКТУР (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ КУЛЬТУРИ) Автореферат 21 стр.
15872. МОДЕЛЮВАННЯ КВАЗІСТАЦІОНАРНИХ ПРИСТІННИХ ТЕЧІЙ ПРИ РОЗРАХУНКУ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕМЕНТІВ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ Автореферат 26 стр.
15873. моделювання комплексів машин для основного обробітку ҐРУНТУ в системі сівозмін Автореферат 31 стр.
15874. МОДЕЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
15875. МОДЕЛЮВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНО-РОЗПОДІЛЬЧИХ ПРОЦЕСІВ У МАРКЕТИНГОВОМУ УПРАВЛІННІ Автореферат 24 стр.
15876. МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНО-КООПЕРАЦІЙНИХ ВЗАЄМОДІЙ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 24 стр.
15877. МОДЕЛЮВАННЯ КОНТРАКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ОБ’ЄКТУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 23 стр.
15878. МОДЕЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ Автореферат 24 стр.
15879. моделювання КРЕДИТНОГО процесу В БАНКІВСЬКІЙ УСТАНОВІ Автореферат 27 стр.
15880. МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ОСНОВІ НЕЙРОНЕЧІТКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 24 стр.
15881. Моделювання лавиноподібних процесів у соціально-економічних системах Автореферат 51 стр.
15882. МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИКИ БЕЗПЕРЕРВНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 29 стр.
15883. МОДЕЛЮВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЛЮДИНО-МАШИННИХ СИСТЕМ КОЛЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Автореферат 20 стр.
15884. МОДЕЛЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ Автореферат 25 стр.
15885. МОДЕЛЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИБОРУ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ Автореферат 21 стр.
15886. МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 20 стр.
15887. МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧИМ КОМПЛЕКСОМ Автореферат 20 стр.
15888. МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ Автореферат 20 стр.
15889. Моделювання маркетингової стратегії підприємства (НА ПРИКЛАДІ продукції виробничо-технічного призначення) Автореферат 20 стр.
15890. МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 27 стр.
15891. МОДЕЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 26 стр.
15892. МОДЕЛЮВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ ТА НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР ЗАСОБАМИ НЕЧIТКИХ МЕРЕЖ ПЕТРI Автореферат 20 стр.
15893. Моделювання механізмів взаємодії підприємства та споживача Автореферат 24 стр.
15894. МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСОВИМИ КОШТАМИ У РЕГІОНІ Автореферат 20 стр.
15895. Моделювання механізму формування та регулювання виробничих зв'язків у широкомасштабних системах в умовах ринкової економіки (на прикладі лісопромислового комплексу) Автореферат 29 стр.
15896. МОДЕЛЮВАННЯ МОТИВАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКА В УМОВАХ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Автореферат 25 стр.
15897. МОДЕЛЮВАННЯ МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 23 стр.
15898. МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ АЛГОРИТМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ З ПОМИЛКАМИ РІЗНИХ ТИПІВ Автореферат 22 стр.
15899. МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІIНIІЙНОЇ ПОВЗУЧОСТІIІ НЕОСЕСИІМЕТРИІЧНИХ ОБОЛОНОК ОБЕРТАННЯ ПРИ СТАТИЧНIІЙ, ДИНАМІIЧНIІЙ I РАДІIАЦІIЙНIІЙ ДIІЇ Автореферат 21 стр.
15900. моделЮВАННЯ нелІнІйнИх об’ЄктІв З рОЗпОдІлЕнИми параметрами на основІ вІДТВОРЮЮЧих ядер   Автореферат 35 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158  [159]  160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389