Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

15701. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ГРАФІВ ДЛЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ВИДАВНИЧИХ СИСТЕМ Автореферат 25 стр.
15702. Моделі та методи дослідження абстрактних обчислювальних структур в категорній аксіоматиці Автореферат 17 стр.
15703. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ ПРОЦЕСІВ ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 26 стр.
15704. Моделі та Методи ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ надійності бортових систем обробки інформації з використанням версійно-часової надмірності Автореферат 25 стр.
15705. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ КЕРУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯМ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ З ВИКОРИСТАННЯМ АПАРАТА МЕРЕЖ ПЕТРІ Автореферат 23 стр.
15706. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ Автореферат 24 стр.
15707. моделі та Методи комп’ютерного навчання з урахуванням індивідуальних здібностей користувачів Автореферат 20 стр.
15708. Моделі та методи контролю знань в автоматизованій системі управління навчальним процесом Автореферат 23 стр.
15709. моделі та методи контролю якОстІ в проектах розробки ІНнОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 23 стр.
15710. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ХІМІЧНИХ ВИРАЗІВ Автореферат 26 стр.
15711. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ І УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ВИКОНАННІ ПРОЕКТУ Автореферат 24 стр.
15712. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМИ МЕРЕЖАМИ Автореферат 20 стр.
15713. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОБРОБКИ ДАНИХ В ЄДИНІЙ АВТОМАТИЗОВАНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МИТНОЇ СЛУЖБИ Автореферат 24 стр.
15714. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОБРОБКИ ДАНИХ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА ОЦІНЦІ ПАРАМЕТРІВ ТРАЄКТОРІЙ КОМПАКТНОЇ ГРУПИ МАЛОРОЗМІРНИХ КОСМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 44 стр.
15715. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ В ЗАДАЧАХ ОДНОВИМІРНОГО РОЗКРОЮ МАТЕРІАЛУ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 23 стр.
15716. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВУЗЛІВ ТЕРТЯ КОВАЛЬСЬКО-ШТАМПУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ Автореферат 34 стр.
15717. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДИСКРЕТНИХ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА Автореферат 17 стр.
15718. Моделі ТА методи оцінки ефективності комп’ютерних мереж з неоднорідним багатокомпонентним потоком даних Автореферат 17 стр.
15719. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ І РОЗПІЗНАВАННЯ ДВОВИМІРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ Автореферат 22 стр.
15720. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗВІДМОВНОСТІ СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТУРБОАГРЕГАТУ АЕС Автореферат 20 стр.
15721. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ КРИТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ БАГАТОКАНАЛЬНОГО ДУБЛЮВАННЯ Автореферат 26 стр.
15722. Моделі та методи підтримки прийняття рішень в системах автоматизованого управління бібліотекою ВНЗ Автореферат 23 стр.
15723. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ З НАДАННЯ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ Автореферат 25 стр.
15724. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ, ОПЕРАТИВНОГО НАКОПИЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ В СУЧАСНИХ ТОРГОВИХ ЦЕНТРАХ Автореферат 23 стр.
15725. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ВИРОБІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 21 стр.
15726. МОДЕЛІ та методи ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ В програмному середовищі підтримки системних медичних досліджень Автореферат 37 стр.
15727. моделІ та методи проектування комунікаційних систем комп'ютерних мереж МАСШТАБУ підприємства Автореферат 27 стр.
15728. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ проектування нейтронографічної установки Автореферат 23 стр.
15729. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 20 стр.
15730. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ НЕСТАЦІОНАРНОСТІ Автореферат 27 стр.
15731. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВІРОГІДНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОЕКТУ Автореферат 21 стр.
15732. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ КОНСТРУКЦІЙ ЗІ ЗМІННИМИ ГЕОМЕТРИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Автореферат 36 стр.
15733. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ РОЗПІЗНАВАННЯ КЛАСІВ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ОСНОВІ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ Автореферат 19 стр.
15734. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ВНУТРІШНІХ ТЕЧІЙ З УРАХУВАННЯМ АНІЗОТРОПІЇ ВІДКРИТИХ ТУРБУЛЕНТНИХ ПОТОКІВ Автореферат 18 стр.
15735. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ СТРУКТУРНО-НЕОДНОРІДНИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З НЕГЛАДКИМИ МЕЖАМИ ПОДІЛУ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 33 стр.
15736. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ СЕГМЕНТАЦІЇ ГРАНИЦЬ ЗОБРАЖЕНЬ НЕРЕГУЛЯРНОГО ВИГЛЯДУ НА ОСНОВІ АДАПТИВНИХ МАСОК Автореферат 27 стр.
15737. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ СИСТЕМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 17 стр.
15738. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ТЕОРІЇ ПОБУДОВИ І КОДУВАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ПРОСТОРОВИХ k-ЗНАЧНИХ СТРУКТУР Автореферат 47 стр.
15739. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ інтелектуальною власнІстЮ у проектах створення авіаційної техніки Автореферат 23 стр.
15740. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ НАВАНТАЖЕННЯМ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В УМОВАХ НЕЧІТКОСТІ ВИХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 19 стр.
15741. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ І КОНТРОЛЮ ВИМОГ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ І ЗМІСТОМ ПРОЕКТІВ СТВОРЕННЯ СКЛАДНОЇ ТЕХНІКИ Автореферат 26 стр.
15742. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТА РОЗМІРІВ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 20 стр.
15743. Моделі та методи формування та планування реалізації портфеля проектів розвитку автодоріг Автореферат 19 стр.
15744. МОДЕЛІ ТА СТРАТЕГІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ ЦИКЛІЧНОСТІ Автореферат 23 стр.
15745. МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ В ЕКОНОМІЦІ Автореферат 36 стр.
15746. МОДЕЛІ ТИПУ ЛЕОНТЬЄВА-ФОРДА, ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ВЕЛИКОЇ РОЗМІРНОСТІ Автореферат 16 стр.
15747. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧОЇ ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 21 стр.
15748. Моделі управління запасами у логістичних системах Автореферат 23 стр.
15749. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ПОТОКОВИМИ МЕТОДАМИ Спеціальність Автореферат 20 стр.
15750. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ Автореферат 22 стр.
15751. МОДЕЛІ УТВОРЕННЯ ДОВГОПЕРІОДНИХ СТРУКТУР І ВПОРЯДКОВАНИХ СИСТЕМ ПЛАНАРНИХ ДЕФЕКТІВ У КРИСТАЛАХ Автореферат 41 стр.
15752. МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПОРОВИХ СИСТЕМ ТЕРИГЕННИХ ПОРІД в НИЖНЬОКАМ’ЯНОВУГІЛЬНИХ ВІДКЛАДах Дніпровсько-Донецької западини Автореферат 27 стр.
15753. МОДЕЛІ ФУНКЦІОНАЛЬНО – ОРІЄНТОВАНОГО ПРОЦЕСОРА З ГНУЧКОЮ АРХІТЕКТУРОЮ Автореферат 21 стр.
15754. МОДЕЛІ ЧАСУ В ПОЕЗІЇ АРСЕНІЯ ТАРКОВСЬКОГО Автореферат 27 стр.
15755. МОДЕЛІ, АЛГОРИТМИ І ПРОГРАМИ ІНЖЕНЕРІЇ ЗНАНЬ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ ІМОВІРНІСНИХ ДАНИХ Автореферат 24 стр.
15756. МОДЕЛІ, АЛГОРИТМИ І ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ РОЗПОДІЛЕНИХ БАЗ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ Автореферат 16 стр.
15757. МОДЕЛІ, АЛГОРИТМИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ В АСУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 17 стр.
15758. МОДЕЛІ, АЛГОРИТМИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ) Автореферат 22 стр.
15759. МОДЕЛІ, АЛГОРИТМИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯМ ТА РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ Автореферат 18 стр.
15760. МОДЕЛІ, АЛГОРИТМИ ТА СТРУКТУРИ СПЕЦПРОЦЕСОРІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ РЕЛЬЄФУ В СИСТЕМАХ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ Автореферат 26 стр.
15761. МОДЕЛІ, АЛГОРИТМИ ТА СТРУКТУРИ СПЕЦПРОЦЕСОРІВ ФОРМУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ОБ’ЄКТІВ, ЩО РУХАЮТЬСЯ, В СИСТЕМАХ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ Автореферат 25 стр.
15762. МОДЕЛІ, МЕТОД ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ БАГАТОВЕРСІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ НА БАЗІ АВТОМАТІВ З ПРОГРАМОВАНОЮ ЛОГІКОЮ Автореферат 24 стр.
15763. МОДЕЛІ, МЕТОДИ І ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ ФУНКЦІОНАЛЬНО НЕОДНОРІДНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ ПІДРОЗДІЛІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 18 стр.
15764. МОДЕЛІ, МЕТОДИ І АЛГОРИТМИ ПОБУДОВИ ПРОЕКТІВ СИСТЕМ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ Автореферат 25 стр.
15765. МОДЕЛІ, МЕТОДИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Автореферат 20 стр.
15766. МОДЕЛІ, МЕТОДИ Й ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ агрегативного КОДУВАННЯ і СТИСКу мультимедійних ДАНИХ Автореферат 40 стр.
15767. МОДЕЛІ, МЕТОДИ Й ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ НАУКОЄМНОГО ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 21 стр.
15768. МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ КЕРУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ З ЖОРСТКОЮ ЛОГІКОЮ Автореферат 29 стр.
15769. МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ Автореферат 27 стр.
15770. Моделі, методи та інструментальні засоби розробки багатоверсійного програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем критичного застосування Автореферат 28 стр.
15771. МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АДАПТИВНОЇ РОЗРОБКИ ТА РЕІНЖИНІРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ Автореферат 42 стр.
15772. МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ І УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ІЄРАРХІЧНИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР Автореферат 24 стр.
15773. МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 24 стр.
15774. МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ІНЖЕНЕРІЇ КВАНТІВ ЗНАНЬ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ В ГАРЯЧЕШТАМПУВАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 25 стр.
15775. МоделІ, МЕТОДИ та інформаційна технологія в управлінні розвитком виробництва сільськогосподарських тракторів Автореферат 25 стр.
15776. Моделі, методи та інформаційна технологія оцінки якості програмного забезпечення на основі профілювання та засіву дефектів Автореферат 25 стр.
15777. МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ Автореферат 22 стр.
15778. МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПАРАЛЕЛЬНОГО ЛОГІЧНОГО КЕРУВАННЯ ОБ’ЄКТАМИ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ Автореферат 27 стр.
15779. МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АДАПТИВНОСТІ КОРИСТУВАЛЬНИЦЬКОГО ІНТЕРФЕЙСУ. Автореферат 23 стр.
15780. МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ СИСТЕМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ОПЕРАТИВНИМ ПОЖЕЖОГАСІННЯМ Автореферат 25 стр.
15781. МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ управління НАВЧАННЯМ КОРИСТУВАЧА РОБОТІ в АВТОМАТИЗОВАНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ Автореферат 26 стр.
15782. МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЯДРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ Автореферат 24 стр.
15783. МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ВІДМОВОСТІЙКИХ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ З ПРОГРАМОВАНОЮ ЛОГІКОЮ Автореферат 25 стр.
15784. МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ Автореферат 21 стр.
15785. МОДЕЛІ, МЕТОДИ, АЛГОРИТМИ РАЦІОНАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ПОТОКОРОЗПОДІЛОМ У ТРУБОПРОВІДНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 21 стр.
15786. Моделі, обчислювальні алгоритми та автоматизація розрахунку неусталених процесів в багатокомпонентних середовищах Автореферат 21 стр.
15787. МОДЕЛЬ І МЕТОДИ ПОБУДОВИ РОЗКЛАДІВ АВТОМАТИЗОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ПОРТФЕЛЮ ЗАМОВЛЕНЬ, ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ Автореферат 22 стр.
15788. МОДЕЛЬ НАКОПИЧЕННЯ РОЗСІЯНИХ ПОШКОДЖЕНЬ В КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛАХ ПРИ ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНОМУ ДЕФОРМУВАННІ Автореферат 18 стр.
15789. МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЯКОСТІ КАНАЛУ ПЕРЕДАВАННЯ ГОЛОСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 24 стр.
15790. МОДЕЛЬ ПРИВАТНОЇ ПРАКТИКИ В СТОМАТОЛОГІЇ В ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВИХ ВІДНОСИН Автореферат 32 стр.
15791. МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУ ТА ПОШУКІВ ДЖЕРЕЛ КОРІННОЇ АЛМАЗОНОСНОСТІ І ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Автореферат 62 стр.
15792. МОДЕЛЬ СВІТУ ТА ФОРМИ ЇЇ ХУДОЖНЬОГО ВИРАЖЕННЯ В ПОЕЗІЇ ЮРІЯ ТАРНАВСЬКОГО Автореферат 35 стр.
15793. Модель тіла людини як об’єкта захисту в електричних мережах до 1000 вольт Автореферат 23 стр.
15794. МОДЕЛЬ ТА МЕТОД АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ В АГРЕГАТНО-СКЛАДАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ АВІАБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 28 стр.
15795. МОДЕЛЬНІ ОКИСНЮВАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТІАМІНУ І ТІАМІНФОСФАТІВ Автореферат 21 стр.
15796. МОДЕЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІЗИЧНОЇ І ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНІВ СПОРТИВНОЇ АЕРОБІКИ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 29 стр.
15797. МОДЕЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ВИРОБНИЧИМИ СИСТЕМАМИ Автореферат 48 стр.
15798. МОДЕЛЬНО-ЦІЛЬОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНАКІВ ПРИЗОВНОГО ВІКУ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 30 стр.
15799. МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ "МАШИНА – ДИСКРЕТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ" Автореферат 28 стр.
15800. МОДЕЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОПУЧКОВИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ВРАХУВАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДІАГНОСТИКИ НА ПРИСКОРЮВАЧАХ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК Автореферат 23 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157  [158]  159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389