Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

15601. МОДЕЛІ БАРИЦЕНТРИЧНОГО УСЕРЕДНЕННЯ ТА МЕТОДИ ВІДНОВЛЕННЯ ГАРМОНІЧНИХ ФУНКЦІЙ Автореферат 25 стр.
15602. Моделі в фінансовій математиці та математичній статистиці із залученням дробового броунівського руху Автореферат 21 стр.
15603. МОДЕЛІ ВИБОРУ ПРІОРИТЕТІВ У ЛОГІСТИЧНОМУ УПРАВЛІННІ Автореферат 17 стр.
15604. МОДЕЛІ ДАЛЬНЬОГО ПОРЯДКУ В ТВЕРДОМУ ТІЛІ З НАНОМАСШТАБНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ ЙОГО ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ. Автореферат 18 стр.
15605. Моделі дефектів і методика оцінки надійно-сті всипних обмоток асинхронних двигунів Автореферат 23 стр.
15606. МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТОВАНОЇ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТРАФІКУ У МУЛЬТИСЕРВІСНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ Автореферат 28 стр.
15607. МОДЕЛІ ЗАДАЧ МЕХАНІКИ Деформування КОМПОЗИТНИХ БРУСІВ ДИСКРЕТНО-НЕОДНОРІДНОЇ СТРУКТУРИ Автореферат 45 стр.
15608. Моделі й інформаційні технології ОПТИМАльного розподілу ресурсу ДЛЯ ДВОРІВНЕВИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ в умовах НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 20 стр.
15609. МОДЕЛІ Й АЛГОРИТМИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУДУВАННЯ ГЕОЛОГІЧНИХ РОЗРІЗІВ ШАХТНОГО ПОЛЯ Автореферат 27 стр.
15610. МОДЕЛІ Й МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ І КЕРУЮЧИХ СИСТЕМ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС Автореферат 44 стр.
15611. МОДЕЛІ Й МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ Автореферат 22 стр.
15612. Моделі кінцевого стану та їх застосування у задачах аналізу і синтезу систем керування Автореферат 42 стр.
15613. МОДЕЛІ КЕРУВАННЯ ДОСТУПОМ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Автореферат 24 стр.
15614. МОДЕЛІ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 27 стр.
15615. МОДЕЛІ КОРЕКЦІЇ РЕДУКОВАНИХ БІНАРНИХ РОЗВ’ЯЗУЮЧИХ ДЕРЕВ Автореферат 22 стр.
15616. МОДЕЛІ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 26 стр.
15617. МОДЕЛІ ЛЕГКОПРОНИКНОЇ ШОРСТКОСТІ ДЛЯ ЗАДАЧ ГІДРОМЕХАНІКИ І ТЕПЛОФІЗИКИ Автореферат 12 стр.
15618. МОДЕЛІ МОН-ТРАНЗИСТОРІВ ДЛЯ СХЕМОТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ СУБМІКРОННИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ Автореферат 18 стр.
15619. МОДЕЛІ МУЛЬТИГРАНИЧНОЇ СЕГМЕНТАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ Автореферат 23 стр.
15620. МОДЕЛІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА МЕТОД ОЦІНКИ ТЕХНОГЕННОГО РИЗИКУ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА Автореферат 25 стр.
15621. МОДЕЛІ ОБ’ЄКТНО-РЕЛЯЦІЙНОГО СПОЛУЧЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З БАЗАМИ ДАНИХ Автореферат 22 стр.
15622. МОДЕЛІ ОЦІНКИ І АНАЛІЗУ СХИЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДО БАНКРУТСТВА Автореферат 25 стр.
15623. МОДЕЛІ ОЦІНКИ І АНАЛІЗУ У ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 20 стр.
15624. МОДЕЛІ ОЦІНКИ І РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 19 стр.
15625. МОДЕЛІ ОЦІНКИ ТА МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ ПОМИЛОК КОНТРОЛЮ Автореферат 24 стр.
15626. МОДЕЛІ ПОШУКУ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ У БАЗАХ ДАНИХ Автореферат 26 стр.
15627. Моделі прийняття рішень в системі стратегічного планування науково-технічних організацій Автореферат 23 стр.
15628. Моделі прийняття рішень з проблем вдосконалення податкової політики в умовах ринкової трансформації економіки України Автореферат 37 стр.
15629. Моделі промислової логістики в системі контролінгу підприємства Автореферат 46 стр.
15630. МОДЕЛІ РЕАКЦІЙ НЕОКОРТЕКСУ ЛЮДИНИ У РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 26 стр.
15631. Моделі релятивістських конфігурацій на основі точних розв’язків загальної теорії відносності Автореферат 22 стр.
15632. МОДЕЛІ СЕМАНТИЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ Автореферат 32 стр.
15633. Моделі ситуаційного механізму прийняття управлінських рішень Автореферат 41 стр.
15634. Моделі соціальної адаптації потерпілих від Чорнобильської катастрофи Автореферат 24 стр.
15635. моделі соціальної політики економічно розвинутих країн: історія та сучасний розвиток Автореферат 29 стр.
15636. МОДЕЛІ СТРУКТУРНО-ОБ’ЄКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ІНТЕРФЕЙСНОГО КОМПЛЕКСУ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 20 стр.
15637. моделі та інструментальні засоби автоматизованого організаційного управління матеріально-технічною базою вузу Автореферат 27 стр.
15638. МОДЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП Автореферат 23 стр.
15639. МОДЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ задач контролю й управління електроенергетичним комплексом Автореферат 30 стр.
15640. МОДЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ КАР'ЄРНИМ АВТОТРАНСПОРТОМ Автореферат 26 стр.
15641. МОДЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ РЕІНЖИНІРІНГУ КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Автореферат 23 стр.
15642. МОДЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ Автореферат 24 стр.
15643. МОДЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 24 стр.
15644. МОДЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ СИНТЕЗУ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ГНУЧКИМИ ВИРОБНИЧИМИ СИСТЕМАМИ Автореферат 23 стр.
15645. МОДЕЛІ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗАСОБИ АДАПТИВНОГО КЕРУВАННЯ АВТОНОМНИМ МОБІЛЬНИМ РОБОТОМ Автореферат 25 стр.
15646. МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ІНЖИНІРИНГУ ДАНИХ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ Автореферат 25 стр.
15647. МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАДАЧАХ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ Автореферат 17 стр.
15648. МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОМПОНЕНТНИМИ ПРОГРАМНИМИ КОМПЛЕКСАМИ Автореферат 22 стр.
15649. МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ НА БАЗІ ІЄРАРХІЧНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МЕРЕЖ Автореферат 20 стр.
15650. МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУДОВИ ДІАГНОСТИЧНИХ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ З ВЕЛИКИМ ОБ’ЄМОМ ЗАЛЕЖНИХ ВХІДНИХ ДАНИХ Автореферат 24 стр.
15651. МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕІНЖИНІРІНГУ УСПАДКОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ Автореферат 22 стр.
15652. МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ РЕГІОНУ Автореферат 26 стр.
15653. МОДЕЛІ та інформаційна технологія розвитку та реінжинірингу просторово-розподіленої комп’ютерної мережі організації Автореферат 21 стр.
15654. Моделі та інформаційна технологія управління розвитком вищого навчального закладу Автореферат 20 стр.
15655. МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 19 стр.
15656. Моделі та інформаційна технологія управління розвитком розподілених ієрархічних систем (на прикладі вищого навчального закладу) Автореферат 19 стр.
15657. МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА) Автореферат 28 стр.
15658. МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ І АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ Автореферат 24 стр.
15659. Моделі та алгоритми ієрархічного трасування НВІС з декомпозицією дво- і тривимірного конструктивного простору Автореферат 26 стр.
15660. МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ФОРМУВАННІ КОЛЕКТИВІВ Автореферат 21 стр.
15661. МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБРОБКИ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ЕХОГРАМ ОРГАНІВ ЛЮДИНИ Автореферат 24 стр.
15662. МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ОПЕРАТИВНОГО НОМЕНКЛАТУРНО-КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ ДИСКРЕТНИХ ВИРОБНИЦТВ Автореферат 24 стр.
15663. моделі та АЛГОРИТМИ АДАПТИВНОГО управління КООРДИНАТНО–ВИМІРЮВАЛЬНИМИ МАШИНАМИ Автореферат 25 стр.
15664. МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО АГЕНТНО-ОНТОЛОГІЧНОГО ПОШУКУ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ Автореферат 28 стр.
15665. МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ БАГАТОВИМІРНИХ ДАНИХ НА ОСНОВІ АВТОАСОЦІАТИВНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ Автореферат 24 стр.
15666. МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ РОБАСТНИХ МЕТОДІВ ПРИ СИНТЕЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАДАЧ АСУ Автореферат 24 стр.
15667. МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ГЕНЕРАЦІЇ ТЕСТІВ ДЛЯ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ, ЩО ПРОЕКТУЮТЬСЯ У СЕРЕДОВИЩІ VHDLМОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ГЕНЕРАЦІЇ ТЕСТІВ ДЛЯ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ, ЩО ПРОЕКТУЮТЬСЯ У СЕРЕДОВИЩІ VHDL Автореферат 22 стр.
15668. МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ДІАГНОСТИКИ В МЕДИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 24 стр.
15669. Моделі та алгоритми комплектації в системах з багатоваріантними технологіями Автореферат 19 стр.
15670. МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛЕНИХ БАЗ ДАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Автореферат 22 стр.
15671. МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ ОПОРЯДЖЕННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 22 стр.
15672. МоделІ та алгоритми процесу ідентифікації при вимірюванні складних просторових поверхонь об’єктів Автореферат 22 стр.
15673. МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ РОЗРОБКИ БАЗ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦІЛЬОВОГО ПРОГРАМУВАННЯ Автореферат 26 стр.
15674. МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ РОЗРОБКИ ЛОГІСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ Автореферат 23 стр.
15675. МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОГІДРОІМПУЛЬСНИМИ ПРОЦЕСАМИ Автореферат 22 стр.
15676. МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ НА ОСНОВІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 23 стр.
15677. МОДЕЛІ ТА ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИКЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В КЛАСІ ЗАДАЧ ТИПУ КОМІВОЯЖЕРА Автореферат 23 стр.
15678. Моделі та засоби автоматичного керування плавністю ходу мобільних машин і агрегатів в агропромисловому комплексі Автореферат 21 стр.
15679. МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ШТРИХКОДОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 23 стр.
15680. МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ КОМБІНАТОРНО-ТОПОЛОГІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ДВОМІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 24 стр.
15681. Моделі та засоби оцінювання знань за допомогою гібридної нечітко-нейронної інформаційної технології Автореферат 16 стр.
15682. МОДЕЛІ ТА МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ОСНОВІ МОДУЛЯРНОЇ АРИФМЕТИКИ Автореферат 21 стр.
15683. МОДЕЛІ ТА МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ АЕС З ВИКОРИСТАННЯМ БАГАТОВЕРСІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 24 стр.
15684. МОДЕЛІ ТА МЕТОД КОНФІГУРАЦІЙНОГО СИНТЕЗУ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ РАНІШЕ РОЗРОБЛЕНИХ КОМПОНЕНТІВ Автореферат 22 стр.
15685. Моделі та метод розрахунку армованих геосинтетиками підпірних конструкцій автомобільних доріг Автореферат 19 стр.
15686. моделі та метод розрахунку асфальтобетонних шарів нежорстких дорожніх одягів армованих синтетичними матеріалами Автореферат 22 стр.
15687. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ІНЖЕНЕРІЇ НЕЧІТКИХ КВАНТІВ ЗНАНЬ ДЛЯ ДЕДУКТИВНОГО ВИВОДУ РІШЕНЬ В ЕКСПЕРТНІЙ СИСТЕМІ ПРИ СКЛАДАННІ РОЗКЛАДІВ У ВНЗ Автореферат 23 стр.
15688. моделі та методи інформаційної підтримки організаційних структур управління створенням виробів приладобудування Автореферат 25 стр.
15689. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ АДАПТИВНОГО СИНТЕЗУ ОПТИМАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ СКЛАДАННЯ Автореферат 40 стр.
15690. Моделі та методи автоматизації прийняття рішень з управління основною діяльністю страхової компанії Автореферат 25 стр.
15691. МОДЕЛІ та методи автоматизації проектування МАГНІТНИХ СИСТЕМ СТЕЛЛАРАТОРНОГО ТИПУ Автореферат 25 стр.
15692. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ФОРМОУТВОРЕННЯ ДЕТАЛЕЙ Автореферат 24 стр.
15693. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯМ РОЗОСЕРЕДЖЕНИХ ПАРКІВ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ Автореферат 22 стр.
15694. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СКЛАДАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В ЛІТАКОБУДУВАННІ Автореферат 27 стр.
15695. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ, ОСНОВАНІ НА ВИРОБНИЧІЙ ЛОГІСТИЦІ Автореферат 21 стр.
15696. моделі та методи алгоритмізації функціональних задач управління і переробки інформації в бортових приладових комплексах Автореферат 26 стр.
15697. МОДЕЛі ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ АВТОМАТИЗОВАНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖАХ Автореферат 24 стр.
15698. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ ХАРАКТЕРИСТИК КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ГЛОБАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ Автореферат 16 стр.
15699. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АПАРАТНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ НА КРИСТАЛАХ Автореферат 27 стр.
15700. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АПАРАТНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ НА КРИСТАЛАХ Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156  [157]  158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389