Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

15401. механізми ФОРМУВАННЯ та процеси ЕВОЛЮЦІЇ структури, НАПРУЖЕНого СТАНу І властивостей КВАЗІ- ТА НАНОКРИСТАЛІЧНИХ плівок металів під впливом зоВнішнІх чинників Автореферат 48 стр.
15402. МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ Автореферат 31 стр.
15403. МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТОКСИКОЗУ У ДІТЕЙ З ПОЛІОРГАННОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ТА ВИБІР МЕТОДІВ ЕФЕРЕНТНОЇ ДЕТОКСИКАЦІЇ Автореферат 52 стр.
15404. МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТОНКИХ ПЛІВОК, ОТРИМУВАНИХ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ ІОННО-ПЛАЗМОВОГО ОСАДЖУВАННЯ Автореферат 53 стр.
15405. МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ М’ЯЗОВО-СКЕЛЕТНОЇ СИСТЕМИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇЇ РОЗВИТКУ У ХРЕБЕТНИХ Автореферат 54 стр.
15406. МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ПЕРІОД СУСПІЛЬНИХ РЕФОРМ Автореферат 45 стр.
15407. Механізми функціонування стрес-реалізуючих систем виводку, отриманого від радіаційно уражених щурів Автореферат 29 стр.
15408. МЕХАНІЗМИ, ЗАСОБИ ТА ПРИЙОМИ МОВНОЇ ГРИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 29 стр.
15409. МЕХАНІЗМИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ КІНЕТИКУ СПАДУ ГАЛЬМІВНИХ СИНАПТИЧНИХ СТРУМІВ В КУЛЬТУРІ НЕЙРОНІВ ГІПОКАМПУ Автореферат 34 стр.
15410. МЕХАНІКА ГНУЧКИХ ГЛИБОКОВОДНИХ СИСТЕМ Автореферат 37 стр.
15411. МЕХАНІКА ПРОЦЕСУ ОБРІЗУВАННЯ КНИЖКОВо-ЖУРНАЛЬНИХ БЛОКІВ ДИСКОВИМИ НОЖАМИ З ПЛАНЕТАРНИМ ПРИВОДОМ Автореферат 20 стр.
15412. Механіка формозмінювання крутозігнутих колін новим методом холодного пластичного деформування як основа оцінки якості деталей Автореферат 20 стр.
15413. МЕХАНІКА ШЕЛЬФОВИХ НАФТОГАЗОПРОВОДІВ ПРИ УКЛАДАННІ, РЕМОНТІ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ Автореферат 24 стр.
15414. механіко-технологічні і технічні основи підвищення ефективності внесення твердих мінеральних добрив та хіммеліорантів Автореферат 38 стр.
15415. МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ Автореферат 40 стр.
15416. МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ ВЗАЄМОДІЇ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ЛЬОНОЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙНА З РОСЛИННИМ МАТЕРІАЛОМ Автореферат 35 стр.
15417. МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ ТА АГРЕГАТНОГО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КРУП Автореферат 52 стр.
15418. Механіко-технологічне обґрунтування оптимізації взаємодії робочих органів з ґрунтом Автореферат 34 стр.
15419. МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЇСТІВНИХ ГРИБІВ Автореферат 46 стр.
15420. Механоактивовані реакції галогенідних комплексів платини з метилйодидом і ненасиченими вуглеводнями Автореферат 22 стр.
15421. МЕХАНОАКТИВОВАНІ ЦЕМЕНТНІ СУСПЕНЗІЇ ТА БЕТОНИ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 19 стр.
15422. МЕХАНОГЕНЕЗ КЛИНОПОДІБНОСТІ ТА ТОРСІЇ ПРИ СТРУКТУРАЛЬНОМУ СКОЛІОЗІ Автореферат 19 стр.
15423. Механокінетика процесу скорочення-розслаблення гладеньких м'язів caecum щурів та вплив на неї інгібіторів натрієвої помпи Автореферат 27 стр.
15424. МЕХАНОТЕРМОДИФУЗІЙНА ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ З КОНТАКТНО – ПОВЕРХНЕВИМИ НЕОДНОРІДНОСТЯМИ І ДЕФЕКТАМИ Автореферат 51 стр.
15425. МЕХАНОХІМІЯ І РЕОЛОГІЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ МЕХАНІЧНИХ ТРИБОСИСТЕМ Автореферат 44 стр.
15426. МЕЦЕНАТИ І СУСПІЛЬНІ ДІЯЧІ ТАРНОВСЬКІ, ЇХ МІСЦЕ І РОЛЬ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХІХ ст. Автореферат 22 стр.
15427. МЕЦЕНАТСТВО В УКРАЇНІ другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Автореферат 32 стр.
15428. МЕШКАНКИ МІСТ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ:ГЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ ТА ДИНАМІКА ЗМІН (1861-1917 РР.) Автореферат 27 стр.
15429. МИГДАЛЕПОДІБНИЙ КОМПЛЕКС ЛІМБІЧНОЇ СИСТЕМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ МОТОРНОГО КОМПОНЕНТА РУХОВОЇ ПОВЕДІНКОВОЇ РЕАКЦІЇ Автореферат 25 стр.
15430. МИРНИЙ ДОГОВІР МІЖ ЙОРДАНІЄЮ ТА ІЗРАЇЛЕМ 1994 РОКУ: АКТУАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ Автореферат 22 стр.
15431. МИРНИЙ ДОГОВІР МІЖ ЙОРДАНІЄЮ ТА ІЗРАЇЛЕМ 1994 РОКУ: АКТУАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ Автореферат 22 стр.
15432. МИРОВА УГОДА У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ Автореферат 28 стр.
15433. МИРОВА ЮСТИЦІЯ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ ЗА СУДОВОЮ РЕФОРМОЮ 1864 року Автореферат 25 стр.
15434. Мистецтво Острозького осередку др. пол. XVI – п. пол. XVII століття (Синтезування середньовічних візантійських та ренесансних західноєвропейських ідейно-художніх концепцій) Автореферат 29 стр.
15435. Мистецтво в’єтнамської гравюри 1925 – 1985 років (Традиції і новаторство) Автореферат 27 стр.
15436. МИСТЕЦТВО В’ЯЗАННЯ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (ІСТОРІЯ, ТИПОЛОГІЯ, ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ, ОСЕРЕДКИ) Автореферат 24 стр.
15437. МИСТЕЦТВО НАРОДНОЇ КЕРАМІКИ ВОЛИНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ХХ стОЛІТЬ (типологія, стилістика, художні особливості) Автореферат 27 стр.
15438. МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬОГО ЖИТТЯ МЕЖІ СТОЛІТЬ. 1890–1910-ті РОКИ Автореферат 49 стр.
15439. Мистецькі об’єднання в Україні 1920-х – початку 1930-х років (теоретичні засади та творча практика) Автореферат 29 стр.
15440. МИСТЕЦЬКІ ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО У ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ ТУРЧИНЯКА 1900-1939 років Автореферат 25 стр.
15441. МИСТЕЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА КОШИЦЯ В КОНТЕКСТІ МУЗИКИ ХХ СТОРІЧЧЯ Автореферат 25 стр.
15442. МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ СЕРЕДИНИ ХІХ – СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: структурування, методологія, художні позиції Автореферат 58 стр.
15443. МИСТЕЦЬКА ПЕРІОДИКА ОДЕСИ ДРУГОГО ДЕСЯТИРІЧЧЯ ХХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ Автореферат 31 стр.
15444. Мистецьке життя Львова у 1730–1770-х роках: архітектори, скульптори, малярі Автореферат 25 стр.
15445. МИСТЕЦЬКИЙ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВИЙ КОМПОНЕНТ У ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 33 стр.
15446. МИСТЕЦЬКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ РУХ: МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ І МОДЕРНІЗМ Автореферат 34 стр.
15447. МИТНА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВЕКТОРУ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
15448. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВІ ПИТАННЯ. Автореферат 24 стр.
15449. МИТНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ТРАНЗИТУ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
15450. Митно-тарифна політика в активізації розвитку Причорноморського регіону Автореферат 24 стр.
15451. МИТО ЯК ФІСКАЛЬНИЙ РЕСУРС ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ Автореферат 29 стр.
15452. МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ І ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ УКРАЇНЦІВ Автореферат 24 стр.
15453. МИХАЙЛО БОЙЧУК ТА ЙОГО КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА (перша третина ХХ ст.) Автореферат 49 стр.
15454. МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ – ДОСЛІДНИК УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ Автореферат 32 стр.
15455. МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ І ГАЗЕТА “ВОЛЬНОЕ СЛОВО” (1881 – 1883) В ПОЛЕМІЦІ З РОСІЙСЬКОЮ СОЦІАЛІСТИЧНОЮ ЖУРНАЛІСТИКОЮ Автореферат 23 стр.
15456. МИХАЙЛО НАЗАРОВИЧ ПЕТРОВ (1826–1887) ТА ЙОГО ВНЕСОК В ІСТОРИЧНУ НАУКУ Автореферат 26 стр.
15457. МИХАЙЛО ПАВЛИК — ЛІТЕРАТУРНИЙ КРИТИК І ПЕРЕКЛАДАЧ Автореферат 22 стр.
15458. Многоелементна задача Карлемана та її застосування до диференціальних рівнянь Автореферат 19 стр.
15459. МНОЖИННІ АРТЕРІАЛЬНІ АНЕВРИЗМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ: ДІАГНОСТИКА ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ Автореферат 31 стр.
15460. МНОЖИННІ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНІ МЕНІНГІОМИ: ДІАГНОСТИКА, ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ Автореферат 25 стр.
15461. МНОЖИННИЙ ПІДХІД ДО ОПИСУ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ Автореферат 21 стр.
15462. МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗМУ Автореферат 21 стр.
15463. Мобільна розчинозмішувальна установка з однопоршневим розчинонасосом Автореферат 28 стр.
15464. МОВА І СТИЛЬ ТВОРІВ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Автореферат 31 стр.
15465. МОВА ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА: КЛЮЧОВІ КОНЦЕПТИ, КОРПУС, ТЕЗАУРУС Автореферат 29 стр.
15466. МОВА ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ. СТРУКТУРНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ (віршовані жанри) Автореферат 18 стр.
15467. МОВА ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА У ЛІНГВОКУЛЬТУРНОМУ АСПЕКТІ Автореферат 30 стр.
15468. МОВА ЕПОХИ ТА МОВНА ОСОБИСТІСТЬ У САТИРИКО-ГУМОРИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ Автореферат 49 стр.
15469. МОВА НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ Автореферат 8 стр.
15470. МОВА ПРАВА ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКО - ЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ (історичний аспект) Автореферат 26 стр.
15471. МОВА ПРОПОВІДЕЙ ЙОСИФА СЛІПОГО Автореферат 26 стр.
15472. МОВА Публіцистики Івана Багряного Автореферат 28 стр.
15473. МОВА РАННІХ ТВОРІВ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА Автореферат 22 стр.
15474. МОВА ТА ВЛАДА: ВІДНОШЕННЯ ГЛОБАЛЬНЕ/ЛОКАЛЬНЕ В ДИСКУРСІ ПОСТКОЛОНІАЛІЗМУ Автореферат 32 стр.
15475. МОВА ТВОРІВ МИКОЛИ ЧЕРНЯВСЬКОГО Автореферат 25 стр.
15476. МОВА УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ І. МАЦИНСЬКОГО Автореферат 22 стр.
15477. МОВА УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ ПОЕЗІЇ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 24 стр.
15478. МОВА ЯК ЗАСІБ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 21 стр.
15479. Мова як трансценденція Автореферат 25 стр.
15480. МОВА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Автореферат 34 стр.
15481. Мовленнєві акти з перформативними виразами в сучасній німецькій мові Автореферат 27 стр.
15482. МОВЛЕННЄВІ АКТИ ОФЕРАТИВ І ДЕКЛІНАТИВ У СИСТЕМІ МОВЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ) Автореферат 27 стр.
15483. Мовленнєві тактики в репертуарі російської мовної особистості (на матеріалі комунікативної ситуації „примирення”) Автореферат 21 стр.
15484. МОВЛЕННЄВА АГРЕСІЯ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ В МАСМЕДІЙНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНИ (НА МАТЕРІАЛІ РОСІЙСЬКОМОВНОЇ ГАЗЕТНОЇ КОМУНІКАЦІЇ) Автореферат 29 стр.
15485. МОВЛЕННЄВА АДАПТАЦІЯ ДО ПОВНИХ ЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ Автореферат 24 стр.
15486. МОВЛЕННЄВА СТРУКТУРА ОБРАЗУ АВТОРА У ТВОРЧОСТІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА Автореферат 29 стр.
15487. МОВЛЕННЄВЕ ВИРАЖЕННЯ СТАТУСУ АДРЕСАТА В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ЗАКОХАНИХ Автореферат 28 стр.
15488. МОВЛЕННЄВИЙ АКТ ІРОНІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі художньої літератури XVI та ХХ століть Автореферат 28 стр.
15489. МОВНІ ДОМІНАНТИ ХУДОЖНІХ СТИЛІВ ПОЛЬСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ Автореферат 28 стр.
15490. МОВНІ ЗАСОБИ АРГУМЕНТАЦІЇ В ЮРИДИЧНОМУ ДИСКУРСІ (на матеріалі англомовних законодавчих та судових документів) Автореферат 27 стр.
15491. МОВНІ ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ МІФОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі давньоанглійського епосу та сучасних британських художніх творів жанру фентезі) Автореферат 29 стр.
15492. МОВНІ ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ СИТУАЦІЇ ЗМІНА МАТРИМОНІАЛЬНОГО СТАНУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ХХ СТОЛІТТЯ (лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти) Автореферат 28 стр.
15493. МОВНІ ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУ ЗЛОЧИНЕЦЬ У СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ТА ГАЗЕТНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ Автореферат 32 стр.
15494. Мовні засоби вираження імпресіонізму в художньому тексті (на матеріалі творчості О.С. Гріна) Автореферат 24 стр.
15495. МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІРОНІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МАЛІЙ ПРОЗІ Автореферат 30 стр.
15496. МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО КОНЦЕПТУ СТРАХ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози) Автореферат 31 стр.
15497. МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СИМВОЛУ (на матеріалі російської поезії символізму) Автореферат 25 стр.
15498. МОВНІ ЗАСОБИ ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ РОМАНУ В.В. НАБОКОВА “ДАР” Автореферат 26 стр.
15499. МОВНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ КРАСА В ПОЕЗІЇ УКРАЇНСЬКИХ ШІСТДЕСЯТНИКІВ Автореферат 25 стр.
15500. МОВНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ГУМОРИСТИЧНОГО ЕФЕКТУ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі романів П.Г. Вудхауза) Автореферат 30 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154  [155]  156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389