Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

15201. МЕХАНІЗМ ТА СЕЛЕКТИВНІСТЬ ГОМОЛІТИЧНОГО ОКИСНЕННЯ АЛКЕНАРЕНІВ Автореферат 39 стр.
15202. Механізм та стратегії забезпечення ефективності утилізації авіаційної техніки Автореферат 23 стр.
15203. МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ Автореферат 25 стр.
15204. МЕХАНІЗМ УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ТНК ЗІ СТРАТЕГІЧНИМИ ПРІОРИТЕТАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 31 стр.
15205. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі машинобудування) Автореферат 28 стр.
15206. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ Автореферат 23 стр.
15207. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ МАРКЕТИНГУ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ Автореферат 25 стр.
15208. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
15209. Механізм управління відносинами власності в авіакомпанії акціонерного типу Автореферат 28 стр.
15210. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ Автореферат 24 стр.
15211. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
15212. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ КОРПОРАТИВНИХ ПЕНСІЙНИХ ПРОГРАМ Автореферат 30 стр.
15213. Механізм управління накладними затратами в системі формування фінансових результатів промислових підприємств Автореферат 28 стр.
15214. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 22 стр.
15215. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ МАШИНОБУДУВАННЯ) Автореферат 29 стр.
15216. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Автореферат 24 стр.
15217. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ У РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА) Автореферат 29 стр.
15218. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КРЕДИТУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ) Автореферат 28 стр.
15219. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ Автореферат 29 стр.
15220. механізм управління створенням наукоємної продукції в організаціях науково-технологічної сфери Автореферат 30 стр.
15221. механізм управління техногенною безпекою підприємства Автореферат 19 стр.
15222. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 26 стр.
15223. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ КОРПОРАТИВНОГО ТИПУ Автореферат 22 стр.
15224. механізм управління якістю трудового життя Автореферат 30 стр.
15225. МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ РОСТОВИХ МІКРОДЕФЕКТІВ У БЕЗДИСЛОКАЦІЙНИХ МОНОКРИСТАЛАХ КРЕМНІЮ Автореферат 44 стр.
15226. Механізм утворення електрохімічно активних часток у розплавах вольфраматів лужних та лужноземельних металів Автореферат 23 стр.
15227. МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 28 стр.
15228. МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 51 стр.
15229. Механізм фінансового співробітництва з ЄС в системі міжнародних економічних пріоритетів України Автореферат 22 стр.
15230. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ Автореферат 21 стр.
15231. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ГІПЕРТЕНЗІЇ, ЇЇ ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СТЕНОЗ НИРКОВОЇ АРТЕРІЇ. Автореферат 44 стр.
15232. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
15233. механізм формування державного внутрішнього боргу україни Автореферат 26 стр.
15234. Механізм формування диверсифікаційної політики підприємства в умовах трансформаційної економіки Автореферат 25 стр.
15235. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ТОРГОВИХ ПОРТІВ Автореферат 26 стр.
15236. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
15237. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ Автореферат 27 стр.
15238. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ФІРМИ(на прикладі підприємств Івано-Франківської області) Автореферат 22 стр.
15239. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗЕЙ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА ЗОВНІШНЬОМУ І ВНУТРІШНЬОМУ РИНКАХ Автореферат 27 стр.
15240. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
15241. Механізм формування та використання державного бюджету (на матеріалах підприємств АПК) Автореферат 23 стр.
15242. Механізм формування та забезпечення економічної безпеки Автореферат 33 стр.
15243. Механізм формування та реалізації державного управління охороною праці Автореферат 30 стр.
15244. Механізм формування та регулювання дисциплінарних відносин у сфері праці Автореферат 51 стр.
15245. Механізм формування, розподілу і використання фонду оплати праці підприємств машинобудування Автореферат 23 стр.
15246. Механізми формування соціального капіталу (державно-управлінський аспект) Автореферат 32 стр.
15247. МЕХАНІЗМИ І ЗАСОБИ ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДИХАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ Автореферат 49 стр.
15248. Механізми і фармакологічна корекція порушень скорочувальної активності судин, ІНДУКОВАНИХ іонізуючИМ g-ВИПРОМІНЮВАННЯМ Автореферат 54 стр.
15249. Механізми індукції апоптозу у лімфомних клітинах під впливом алкалоїдів чистотілу Автореферат 27 стр.
15250. Механізми інституційного забезпечення розвитку українсько-польського транскордонного регіону Автореферат 24 стр.
15251. МЕХАНІЗМИ ІНТЕГРАЛЬНОГО ФОРМУВАННЯ Імуно-гемокоагуляцІЙного дисбалансУ у ХВОРИХ НА бронхІальнУ астмУ І хронІчНиЙ обструктивнИЙ бронхІт Автореферат 45 стр.
15252. Механізми інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в умовах сучасної міжнародної конкуренції Автореферат 25 стр.
15253. МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ ССАВЦІВ ДО ГІПОКСІЇ ЗА УЧАСТЮ ДИХАЛЬНИХ ГЕМОПРОТЕЇНІВ Автореферат 40 стр.
15254. МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ, РАННЯ ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ ЇХ ПОРУШЕНЬ У СПОРТІ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ Автореферат 37 стр.
15255. Механізми активізації розвитку підприємництва під впливом малої приватизації (на прикладі малих підприємств Криму) Автореферат 26 стр.
15256. МЕХАНІЗМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 17 стр.
15257. Механізми антитілоіндукованої модуляціїкальцієвого гомеостазу в клітинах-мішенях Автореферат 53 стр.
15258. МЕХАНІЗМИ БАГАТОСТАДІЙНОГО піролізу ГІДРАТЦЕЛЮЛОЗИ, ІМПРЕГНОВАНОЇ SiO2, та утворення ВОЛОКОН в-SiC Автореферат 27 стр.
15259. МЕХАНІЗМИ ВІДНОВЛЕННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ, ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ, ОХОРОНИ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛУЧНИХ АГРОБІОГЕОЦЕНОЗІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ Автореферат 46 стр.
15260. МЕХАНІЗМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ (на прикладі Автономної Республіки Крим) Автореферат 22 стр.
15261. МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ Автореферат 29 стр.
15262. Механізми взаємодії FMRFa-подібних пептидів з протон-активованими каналами в сенсорних нейронах щурів Автореферат 28 стр.
15263. Механізми взаємодії місцевих державних адміністрацій та територіальних підрозділів Центральних органів виконавчої влади Автореферат 21 стр.
15264. Механізми взаємодії мишачих макрофагоподібних клітин лінії J774.2 з клітинами-мішенями Автореферат 30 стр.
15265. МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМ РЕГУЛЯЦІЇ АГРЕГАТНОГО СТАНУ КРОВІ ТА ВОДНО-CОЛЬОВОГО ОБМІНУ Автореферат 38 стр.
15266. МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА КОНКУРЕНТНОГО ЗВ'ЯЗУВАННЯ З ДНК АРОМАТИЧНИХ АНТИПУХЛИННИХ ПРЕПАРАТІВ Автореферат 22 стр.
15267. МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРОЦЕСІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ І ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ ДОХОДАМИ Автореферат 29 стр.
15268. Механізми визначення інвестиційної вартості активів на міжнародних ринках титулів власності Автореферат 32 стр.
15269. МЕХАНІЗМИ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАТОРІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Автореферат 45 стр.
15270. Механізми виникнення та прояви втоми у хворих на розсіяний склероз, методи діагностики та лікування Автореферат 32 стр.
15271. Механізми внутрішньоклітинної кальцієвої регуляції в екзокринних клітинах Автореферат 59 стр.
15272. МЕХАНІЗМИ ВОДНЕВОГО ОКРИХЧЕННЯ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА З ГЦК ГРАТКОЮ Автореферат 17 стр.
15273. МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОНІВ ТА АКУСТИЧНИХ ПОЛІВ НА БІОЛОГІЧНІ МЕМБРАНИ Автореферат 31 стр.
15274. механізми впровадження стратегіЇ розвитку Агропромислового комплексу УКРАЇНИ на Регіональному рівні Автореферат 28 стр.
15275. МЕХАНІЗМИ ДІЯЛЬНОСТІ МОЗКУ ПРИ ФІЗІОЛОГІЧНОМУ ТА ПАТОЛОГІЧНОМУ (ХВОРОБА АЛЬЦГЕЙМЕРА) ПСИХІЧНОМУ СТАРІННІ Автореферат 44 стр.
15276. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ВИРОБНИЧУ СФЕРУ РЕГІОНУ Автореферат 29 стр.
15277. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАТЕРІАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 25 стр.
15278. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Автореферат 29 стр.
15279. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ З ПІДПРИЄМСТВАМИ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ Автореферат 29 стр.
15280. Механізми ДЕРЖАВНОГО регулювання використання трудового ПОТЕНЦІАЛУ населення Автореферат 27 стр.
15281. Механізми державного регулювання науково-технологічного та інноваційного розвитку Автореферат 29 стр.
15282. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕФОРМУВАННЯМ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ Автореферат 24 стр.
15283. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ В ПРАЦЕНАДЛИШКОВИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
15284. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ Автореферат 24 стр.
15285. Механізми ДЕРЖАВНого РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ людського капіталу Автореферат 25 стр.
15286. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 26 стр.
15287. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 24 стр.
15288. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ Автореферат 22 стр.
15289. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
15290. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 23 стр.
15291. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
15292. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 27 стр.
15293. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 28 стр.
15294. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) Автореферат 28 стр.
15295. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕМОГРАФІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ Автореферат 26 стр.
15296. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЄЮ НАДРОКОРИСТУВАННЯ У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
15297. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ (НА ПРИКЛАДІ ДЕГРАДОВАНИХ І МАЛОПРОДУКТИВНИХ ЗЕМЕЛЬ) Автореферат 53 стр.
15298. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МіськиМ продовольчиМ комплексОМ Автореферат 53 стр.
15299. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИМИ ПРОГРАМАМИ ТА ПРОЕКТАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Автореферат 25 стр.
15300. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152  [153]  154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389