Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

15101. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СУБ’ЄКТІВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Автореферат 26 стр.
15102. Механізм управління ризиками інвестиційних проектів на підприємствах Автореферат 28 стр.
15103. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 24 стр.
15104. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ГНУЧКИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ Автореферат 22 стр.
15105. МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 29 стр.
15106. Механізм інвестування підприємницької діяльності (регіональний аспект дослідження) Автореферат 31 стр.
15107. МЕХАНІЗМ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 21 стр.
15108. МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ (за матеріалами підприємств сільськогосподарського машинобудування України) Автореферат 29 стр.
15109. МЕХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЇ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РИНОК Автореферат 27 стр.
15110. МЕХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ І ЄДИНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ Автореферат 23 стр.
15111. МЕХАНІЗМ ІнтеграціЇ України ДО СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ Автореферат 29 стр.
15112. МЕХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК Автореферат 25 стр.
15113. МЕХАНІЗМ ІНТЕГРУВАННЯ УКРАЇНИ У ЄВРОАЗІАТСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТРУКТУРИ Автореферат 27 стр.
15114. МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ДО РИЗИКУ Автореферат 24 стр.
15115. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА Автореферат 29 стр.
15116. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 31 стр.
15117. МЕХАНІЗМ АНАЛЬГЕТИЧНОЇ ДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГОНАРТРОЗ (клініко-експериментальні дослідження) Автореферат 26 стр.
15118. МЕХАНІЗМ АНТИКРИЗОВОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ Автореферат 29 стр.
15119. МЕХАНІЗМ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ Автореферат 34 стр.
15120. МЕХАНІЗМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ Автореферат 26 стр.
15121. МЕХАНІЗМ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМ ГОСПОДАРСТВОМ Автореферат 24 стр.
15122. МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 22 стр.
15123. МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ВИПРОМІНЮВАННЯ З ОБЛАСТІ ВЛАСНОГО ПОГЛИНАННЯ МОНОКРИСТАЛІЧНОГО Si НА ЙОГО ТЕПЛОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ В ІЗОТЕРМІЧНИХ УМОВАХ Автореферат 26 стр.
15124. МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН НА СОЦІАЛЬНУ НАПРУЖЕНІСТЬ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ МЕГАПОЛІСУ) Автореферат 32 стр.
15125. МЕХАНІЗМ ГНУЧКОГО КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИМИ СИСТЕМАМИ Автореферат 19 стр.
15126. МЕХАНІЗМ ГРАНИЧНОГО ЗМАЩУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ З ЧАСТКОВО РЕГУЛЯРНИМ МІКРОРЕЛЬЄФОМ ТА ЇХ ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 25 стр.
15127. МЕХАНІЗМ ДІЇ ВИСОКОГО ТИСКУ і ТЕМПЕРАТУРИ НА ДЕЯКІ МІКРООРГАНІЗМИ та ВІТАМІНИ Автореферат 23 стр.
15128. МЕХАНІЗМ державної РЕГУЛЯТОРНОЇ політики У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
15129. механІзм ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ЗАЛУЧЕНня ІНВЕСТИЦІЙ Автореферат 24 стр.
15130. Механізм державного регулювання імпорту сільськогосподарської продукції в Україну Автореферат 31 стр.
15131. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ Автореферат 26 стр.
15132. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ Автореферат 27 стр.
15133. Механізм державного регулювання підготовки управлінського персоналу в реальному секторі економіки Автореферат 24 стр.
15134. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
15135. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 30 стр.
15136. механізм державного регулювання розвитку економічної системи проблемного регіону Автореферат 28 стр.
15137. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
15138. Механізм державного та регіонального управління соціальною безпекою Автореферат 32 стр.
15139. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯМ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
15140. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНО-ІННОВАЦІЙНИМИ ЗРУШЕННЯМИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
15141. МЕХАНІЗМ довгострокового інвестування промислового виробництва Автореферат 29 стр.
15142. МЕХАНІЗМ ДОСЯГНЕННЯ І ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
15143. МЕХАНІЗМ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ‘ЄКТІВ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 24 стр.
15144. Механізм екологоорієнтованої структурної перебудови господарського комплексу карпатського регіону Автореферат 24 стр.
15145. Механізм економічного регулювання корпоративного сектору державної форми власності Автореферат 29 стр.
15146. Механізм забезпечення економіко-екологічної безпеки господарських систем Автореферат 25 стр.
15147. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧення економічної ефективності діяльності підприємств з аеронавігаційного обслуговування Автореферат 21 стр.
15148. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ економічной ефективності ІННОВАЦІЙ ( на прикладі водоспоживальних систем енергоустановок) Автореферат 22 стр.
15149. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ (на прикладі машинобудівних підприємств) Автореферат 28 стр.
15150. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ Автореферат 26 стр.
15151. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 29 стр.
15152. механізм забезпечення прав і свобод особи: питання теорії і практики Автореферат 24 стр.
15153. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Автореферат 22 стр.
15154. Механізм запобігання та протидії міжнародним фінансовим кризам на глобальному та національному рівнях Автореферат 24 стр.
15155. МЕХАНІЗМ ЗАРОДЖЕННЯ ІНДУКОВАНИХ ВОДНЕМ ТРІЩИН В ЗВАРНИХ З’ЄДНАННЯХ ВИСОКОМІЦНИХ НИЗЬКОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ Автореферат 25 стр.
15156. МЕХАНІЗМ ЗМІНИ СТУПЕНЮ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ І МОЛЕКУЛЯРНО-МАСОВОГО РОЗПОДІЛУ ПРИ ПОПЕРЕДНЬОМУ ДОЗРІВАННІ ЛУЖНОЇ ЦЕЛЮЛОЗИ У ВІСКОЗНОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 19 стр.
15157. МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ: ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ І ПРОТЕКЦІОНІЗМ Автореферат 54 стр.
15158. механізм КАДРОВого ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ економіки за умов формування ринкових відносин Автореферат 24 стр.
15159. МЕХАНІЗМ КАТАЛІТИЧНИХ ТА ТОПОХІМІЧНИХ RED-OX РЕАКЦІЙ У СИСТЕМІ Ni-NiO-ГАЗОВА ФАЗА Автореферат 20 стр.
15160. МЕХАНІЗМ КОРИГУВАННЯ ДИСБАЛАНСУ ЗОВНІШНІХ ПЛАТЕЖІВ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
15161. МЕХАНІЗМ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Автореферат 24 стр.
15162. МЕХАНІЗМ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ Автореферат 27 стр.
15163. Механізм оподаткування ДОДАНОЇ ВаРТОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
15164. Механізм оподаткування прибуТКУ і ефективність функціонування промислових підприємств Автореферат 22 стр.
15165. Механізм ОРГАНІЗАЦІЇ віртуальних каналів в ОДНОРАНГОВИХ ETHERNET МЕРЕЖАХ Автореферат 24 стр.
15166. МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ РИЗИКІВ У СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ Автореферат 28 стр.
15167. МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 30 стр.
15168. МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОСЛУГ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ Автореферат 24 стр.
15169. МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ВЕДЕННЯ РЕЄСТРІВ (НА ПРИКЛАДІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ) Автореферат 24 стр.
15170. МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИРОДООХОРОННИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ Автореферат 26 стр.
15171. МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЛІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ Автореферат 32 стр.
15172. МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ Автореферат 20 стр.
15173. Механізм підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства на олігополістичному ринку (на прикладі феросплавних заводів України) Автореферат 25 стр.
15174. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА УЧАСТЬ У ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Автореферат 26 стр.
15175. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ БАНКІВ У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 27 стр.
15176. Механізм регулювання бюджетно-кредитної діяльності регіону в умовах підвищення рівня економічної самостійності Автореферат 19 стр.
15177. МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 53 стр.
15178. МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
15179. МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАЦІ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 49 стр.
15180. МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ Автореферат 20 стр.
15181. Механізм регулювання конкурентних відносин на регіональних сировинних ринках Автореферат 25 стр.
15182. Механізм регулювання міграційних процесів сільського населення Автореферат 27 стр.
15183. МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ В УМОВАХ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ Автореферат 34 стр.
15184. МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ) Автореферат 22 стр.
15185. МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ В ТОРГОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 24 стр.
15186. МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СТРОКОВИХ КОНТРАКТІВ НА ЗЕРНО В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
15187. МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РУХУ КАПІТАЛУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 20 стр.
15188. МЕХАНІЗМ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 31 стр.
15189. МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 50 стр.
15190. МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 27 стр.
15191. МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 28 стр.
15192. МЕХАНІЗМ СИНТЕЗУ ЛІТІЙВМІСНИХ ФЕРИТІВ, РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ Автореферат 26 стр.
15193. МЕханізм справляння Податку на додану вартість в Україні Автореферат 34 стр.
15194. Механізм стимулювання виробничої діяльності персоналу підприємства Автореферат 22 стр.
15195. МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 29 стр.
15196. МЕХАНІЗМ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПРМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКУ Автореферат 26 стр.
15197. МЕХАНІЗМ ТА КІНЕТИКА ДЕСОРБЦІЇ ЦІЛЬОВИХ КОМПОНЕНТІВ З АДСОРБЕНТІВ, ПОКРИТИХ ПОЛІМЕРНИМИ ОБОЛОНКАМИ Автореферат 22 стр.
15198. Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту Автореферат 21 стр.
15199. МЕХАНІЗМ ТА КІНЕТИКА ЕЛЕКТРОДНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ОСАДЖЕННІ ТА СПІВОСАДЖЕННІ ВОЛЬФРАМУ ТА МОЛІБДЕНУ З КОБАЛЬТОМ ТА НІКЕЛЕМ З ВОЛЬФРАМАТНИХ РОЗПЛАВІВ Автореферат 25 стр.
15200. МЕХАНІЗМ ТА КІНЕТИКА ЕЛЕКТРООКИСЛЕННЯ ІОНІВ Mn(II) З ФТОРВМІСНОГО ЕЛЕКТРОЛІТУ Автореферат 17 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151  [152]  153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389