Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

1501. АГРОЛАНДШАФТНІ СИСТЕМИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЇ Автореферат 21 стр.
1502. АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ПРИ ЗМІНІ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ Автореферат 23 стр.
1503. АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПОСІВІВ CІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ АЕРОКОСМІЧНИМИ ЗАСОБАМИ (ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ, МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 45 стр.
1504. АГРОТЕХНІЧНІ І БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВВЕДЕННЯ ТОПІНАМБУРА В ПРОМИСЛОВУ КУЛЬТУРУ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 46 стр.
1505. Агротехнічні основи процесІВ МехаНізованого вирощування НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ Автореферат 41 стр.
1506. агротехнічні особливості вирощування садивного матеріалу дерену справжнього зеленими живцями в умовах Правобережного Лісостепу України Автореферат 22 стр.
1507. АГРОТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ ВИРОЩУВАННЯ КОРЕНЕПЛІДНИХ КУЛЬТУР НА НАСІННЯ БЕЗВИСАДКОВИМ СПОСОБОМ В ЗРОШУВАНИХ УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
1508. АГРОТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ ВИРОЩУВАННЯ ТИМ'ЯНА ЗВИЧАЙНОГО В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
1509. АГРОТЕХНІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ГРЕЧКИ В ПРОМІЖНИХ ПОСІВАХ НА ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 20 стр.
1510. АГРОТЕХНІЧНЕ І ЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СОРТОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ В УМОВАХ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
1511. АГРОТЕХНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКА ЯРОГО НА НАСІННЯ В УМОВАХ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 21 стр.
1512. АГРОТЕХНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ІНТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ СТАРОСІЯНИХ ТРАВОСТОЇВ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
1513. Агротехногенна трансформація ґрунтів Сокальського пасма Автореферат 25 стр.
1514. АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИРОЩУВАННЯ ЯБЛУНІ НА ГРУНТАХ ЛЕГКОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ Автореферат 53 стр.
1515. АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ СОРТІВ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ В ПІВНІЧНІЙ ПІДЗОНІ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
1516. Агрохімічна ефективність мінеральних добрив при вирощуванні гібридів білоголової капусти різних груп стиглості Автореферат 22 стр.
1517. АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ АМОФОСФОГІПСУ ЯК ДОБРИВА В УМОВАХ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
1518. Агрохімічна оцінка використання добрив при вирощуванні буряка столового в Північному Лісостепу України Автореферат 22 стр.
1519. Агрохімічна оцінка використання добрив при вирощуванні цибулі ріпчастої на темно-сірих опідзолених грунтах Північного Лісостепу України Автореферат 24 стр.
1520. АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ДОВГОТРИВАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ ТА РИЗОГУМІНУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ГОРОХУ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
1521. АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ПІД КУКУРУДЗУ НА ЗЕРНО У СІВОЗМІНІ НА ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОМУ КАРБОНАТНОМУ ҐРУНТІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
1522. Агрохімічна оцінка застосування добрив під огірок на темно-сірому опідзоленому грунті північного Лісостепу України Автореферат 23 стр.
1523. АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО НА ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОМУ КАРБОНАТНОМУ ҐРУНТІ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
1524. АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТІВ ВЕРМИКУЛЬТИВУВАННЯ НА ТЕМНО – СІРИХ ОПІДЗОЛЕНИХ ҐРУНТАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
1525. АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА НОВИХ ВИДІВ ДОБРИВ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ НА ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОМУ ҐРУНТІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
1526. Агрохімічна оцінка нових видів органічних добрив на основі відходів міст Автореферат 30 стр.
1527. АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА НОВОГО ВИДУ ДОБРИВА НА ОСНОВІ БУРОГО ВУГІЛЛЯ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ НА ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОМУ ҐРУНТІ ПІВНІЧНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
1528. АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ФОСФОРИТОНОСНИХ АГРОРУД ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ МІСЦЕВИХ ЗЕРНИСТИХ ТА ЖОВНОВИХ ФОСФОРИТІВ) Автореферат 24 стр.
1529. АГРОХІМІЧНЕ ОБґРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ ПІД ОЗИМУ ТА ЯРУ ПШЕНИЦЮ В СІВОЗМІНІ НА ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОМУ ґРУНТІ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
1530. Агрохімічне ОБҐРУНТУВАННЯ підвищення продуктивності цукрових буряків на лучно-чорноземному карбонатному ҐРУНТі Лісостепу україни Автореферат 28 стр.
1531. АДАПТАЦІЙНІ ЗМІНИ ЛЕЙКОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ПРИ ДІЇ ДОЗОВАНОГО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 27 стр.
1532. АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ ПРИ ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ ТА ХРОНІЧНОМУ ГАСТРОДУОДЕНІТІ, ПОЄДНАНИХ З ХРОНІЧНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ ТА ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ Автореферат 31 стр.
1533. АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПЕРІОДІ РЕМІСІЇ РЕЦИДИВУЮЧОГО БРОНХІТУ ТА БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ Автореферат 27 стр.
1534. АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРИ ТРИВАЛИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Автореферат 50 стр.
1535. АДАПТАЦІЙНІ РЕАКЦІЇ СОНЯШНИКА ДО ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ІОНІВ СВИНЦЮ ТА КАДМІЮ Автореферат 25 стр.
1536. АДАПТАЦІЙНІ РЕАКЦІЇ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ У КЛІНІЦІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ Автореферат 51 стр.
1537. АДАПТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ НАСЕЛЕННЮ ІЗ КАРДІОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ Автореферат 49 стр.
1538. Адаптаційна реакція яєчних курей різних генотипів та прогнозування їх природної резистентності в ранньому онтогенезі Автореферат 31 стр.
1539. АДАПТАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 25 стр.
1540. АДАПТАЦІЙНИЙ СИНДРОМ РОСЛИН в УМОВах ПОСУХИ Автореферат 49 стр.
1541. АДАПТАЦІЙНО-КОМПЕНСАТОРНІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗМІ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ПІД ВПЛИВОМ НАДЛИШКУ НІТРАТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (за даними артеріо-венозної різниці) Автореферат 30 стр.
1542. АДАПТАЦІЙНО-ПРИСТОСУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ПІД ВПЛИВОМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ПРИ ЇХ НОРМУВАННІ У ДОВКІЛЛІ Автореферат 47 стр.
1543. Адаптаційно-реадаптаційні закономірності росту, будови і формування кісток скелета тварин з певним типом вегетативної нервової системи в умовах клітинного зневоднення організму (експериментально-морфологічне дослідження) Автореферат 27 стр.
1544. адаптаційно-резервні можливості здорових дітей молодшого шкільного віку та метаболічна корекція їх порушень Автореферат 22 стр.
1545. АДАПТАЦІЯ АВІАЦІЙНИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ СИТУАЦІЙНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 46 стр.
1546. Адаптація аграрних внз до підготовки спеціалістів сільського господарства у ринкових умовах Автореферат 26 стр.
1547. АДАПТАЦІЯ АГРАРНОГО ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕРВІСУ ДО РИНКОВИХ УМОВ ( на прикладі Волинської області) Автореферат 27 стр.
1548. АДАПТАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ОСОБИСТИХ ПРАВ ГРОМАДЯН ДО НОРМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Автореферат 28 стр.
1549. АДАПТАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ОНІМНОЇ ЛЕКСИКИ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ Автореферат 24 стр.
1550. АДАПТАЦІЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ КУКУРУДЗИ ПЛАЗМИ ЛАКАУНЕ ДО УМОВ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
1551. АДАПТАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ВИМОГ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Автореферат 59 стр.
1552. АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З ПЕРИНАТАЛЬНОЮ ГІПОКСИЧНОЮ ПОРАЗКОЮ МОЗКУ ( ПОКАЗНИКИ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗУ, ЦИТОАРХІТЕКТОНІКИ ЕРИТРОЦИТІВ І ОБМІНУ ЕЛЕКТРОЛІТІВ КРОВІ ) І ЇЇ ДИНАМІКА ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ Автореферат 22 стр.
1553. АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ – СИРІТ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО УМОВ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНО – ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 28 стр.
1554. АДАПТАЦІЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 28 стр.
1555. АДАПТАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО УМОВ РИНКУ Автореферат 56 стр.
1556. АДАПТАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ДО УМОВ СВІТОВОГО РИНКУ Автореферат 27 стр.
1557. АДАПТАЦІЯ КОРІВ ДО УМОВ УТРИМАННЯ І ДОЇННЯ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ І ФАРМАКОЛОГІЧНИМИ ПРЕПАРАТАМИ Автореферат 65 стр.
1558. АДАПТАЦІЯ КУКУРУДЗИ ДО УМОВ ХЛОРИДНОГО ЗАСОЛЕННЯ НА РАННІХ ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ: ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ Автореферат 24 стр.
1559. АДАПТАЦІЯ КУРСАНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ навчальному закладі Автореферат 3 стр.
1560. Адаптація методів нечіткого моделювання до умов функціонування сільськогосподарських підприємств Автореферат 20 стр.
1561. АДАПТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ БАВОВНЯНОЇ ГАЛУЗІ ДО РИНКОВИХ УМОВ Автореферат 30 стр.
1562. АДАПТАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Автореферат 31 стр.
1563. АДАПТАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО РИНКОВИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Автореферат 23 стр.
1564. АДАПТАЦІЯ РАННІХ ПАЛЕОАНТРОПІВ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ Автореферат 21 стр.
1565. АДАПТАЦІЯ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ТА СОЇ ДО ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ІОНІВ КАДМІЮ Автореферат 26 стр.
1566. АДАПТАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 28 стр.
1567. АДАПТАЦІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ І СТАН ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ В УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ВПЛИВОМ ТРИВАЛИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ Автореферат 31 стр.
1568. АДАПТАЦІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ПРИ ТРИВАЛИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Автореферат 34 стр.
1569. АДАПТАЦІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНОК У СИНХРОННОМУ ПЛАВАННІ ПРОТЯГОМ РІЧНОГО ЦИКЛУ ПІДГОТОВКИ Автореферат 23 стр.
1570. АДАПТАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 24 стр.
1571. Адаптація студентів педагогічних училищ до нових умов життєдіяльності Автореферат 29 стр.
1572. АДАПТАЦІЯ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИЩА ДО УМОВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЗАСОБАМИ ПЕДАГОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Автореферат 28 стр.
1573. АДАПТАЦІЯ ФРАНЦУЗЬКИХ ОНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ Автореферат 31 стр.
1574. АДАПТАЦІЯ ЯБЛУНІ В УКРАЇНІ Автореферат 50 стр.
1575. адаптивнІ алгоритми усуненнЯ Імпульсних шумІв зІ зображень з використаннЯм порЯдкових статистик Автореферат 17 стр.
1576. АДАПТИВНІ ЕЛЕКТРОННІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ ВИСОКОТОЧНИХ ІМПУЛЬСНИХ ТА ФАЗОВИХ ЛАЗЕРНИХ ДАЛЕКОМІРІВ Автореферат 26 стр.
1577. АДАПТИВНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ РЕАКЦІЙ ВУЗЛІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ МОБІЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ДИНАМІЧНОЇ СТРУКТУРИ Автореферат 25 стр.
1578. АДАПТИВНІ ЗМІНИ АКТИВНОСТІ ГІДРОЛАЗ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ КУРЕЙ ЗА ДІЇ АЛІМЕНТАРНИХ ЧИННИКІВ Автореферат 25 стр.
1579. АДАПТИВНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ СТОХАСТИЧНИХ ПОЛІВ СПОСТЕРЕЖЕНЬ Автореферат 10 стр.
1580. АДАПТИВНІ МЕТОДИ ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВИСОКОГРАДІЄНТНИХ ПРОЦЕСІВ В ОБ’ЄКТАХ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ Автореферат 43 стр.
1581. АДАПТИВНІ МОДЕЛІ ВИБОРУ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 20 стр.
1582. АДАПТИВНІ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ Автореферат 20 стр.
1583. АДАПТИВНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОСТАВОК В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ Автореферат 24 стр.
1584. АДАПТИВНі МОЖЛИВОСТі серцево-судинної системи ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ та шляхи їх ОПТИМІЗАЦІЇ Автореферат 26 стр.
1585. АДАПТИВНІ ПІДХОДИ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ МЕТОДАМИ ПСЕВДОІНВЕРСІЇ ТА СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ Автореферат 22 стр.
1586. Адаптивність сортів і селекційних ліній озимої м’якої пшениці у зв’язку із строками сівби Автореферат 32 стр.
1587. АДАПТИВНІСТЬ СОРТІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ Й ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЯЦІЇ ЇХНЬОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 54 стр.
1588. АДАПТИВНІСТЬ СОРТІВ ТА СПОСОБИ ВИРОЩУВАННЯ СУНИЦІ В ПІВНІЧНО-СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
1589. АДАПТИВНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ВИРОБНИЦТВА КВАРЦОВИХ ТРУБ Автореферат 24 стр.
1590. АДАПТИВНА ОБРОБКА СИГНАЛІВ НА ФОНІ ЗАВАД З ДОВІЛЬНИМ ПРОСТОРОВИМ СПЕКТРОМ ПОТУЖНОСТІ Автореферат 22 стр.
1591. АДАПТИВНА ПЕРЕБУДОВА КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ ДЕФІЦИТІ НАВАНТАЖЕННЯ ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ ВІДНОВЛЕННЯ ПІД ВПЛИВОМ ДОЗОВАНОЇ ГІПОКСИЧНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ Автореферат 64 стр.
1592. АДАПТИВНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ФЛОТАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ З ІСТОТНИМ ЗАПІЗНЮВАННЯМ Автореферат 20 стр.
1593. АДАПТИВНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ РЕЗОНАНСНИХ ВІБРАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МАШИН Автореферат 26 стр.
1594. АДАПТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАГАТОЗОННИМИ ПРОХІДНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ АГРЕГАТАМИ Автореферат 20 стр.
1595. АДАПТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ МАГНІТНОЇ СЕПАРАЦІЇ ЗАЛІЗНИХ РУД НА БАЗІ ЗАСОБІВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЮ Автореферат 24 стр.
1596. АДАПТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ЗА УМОВ ПОГОДНОГО РИЗИКУ Автореферат 21 стр.
1597. Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу Автореферат 28 стр.
1598. АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ Автореферат 39 стр.
1599. АДАПТИВНО-НАСІННИЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЕЛЕМЕНТИ ЗОНАЛЬНОГО НАСІННИЦТВА МАЛОПОШИРЕНИХ КУЛЬТУР І ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ В КРИМУ Автореферат 21 стр.
1600. АДАПТОВАНІ СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНІ МОДЕЛІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ ПЛОСКОНАПРУЖЕНИХ КОРОДУЮЧИХ ПЛАСТИН Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  [16]  17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389