Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

14901. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ в процесІ ВИВЧЕННЯ ІнформацІЙно-комунІкативнИх технологІй Автореферат 30 стр.
14902. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 32 стр.
14903. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ СтудентІв У ПРОЦЕСІ навчаннЯ НАРИСНОЇ геометрІЇ з ВИКОРИСТАННЯМ динамічних СТЕРЕОСКОПІЧНих моделей Автореферат 26 стр.
14904. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ Автореферат 31 стр.
14905. Методика формування професійно-особистісних якостей майбутніх учителів музики в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін Автореферат 28 стр.
14906. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ПІЛОТІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПОЛЬОТІВ НА ЕЛЕКТРОННИХ КОМПЛЕКСНИХ Тренажерних СИСТЕМАХ Автореферат 27 стр.
14907. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ КУРСАНТІВ-ЛЬОТЧИКІВ ДО ЛЬОТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 31 стр.
14908. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНОЇ ПОТУЖНОСТІ У СИСТЕМІ АВТОСЕРВІСУ Автореферат 20 стр.
14909. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У НАВЧАННІ ЧИТАННЯ АНГЛОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ Автореферат 32 стр.
14910. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ Автореферат 29 стр.
14911. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Автореферат 35 стр.
14912. Методика формування творчих умінь у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю Автореферат 28 стр.
14913. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ СЛУХО-ВИМОВНИХ НАВИЧОК Автореферат 29 стр.
14914. Методики забезпечення захищеності систем дистанційної освіти Автореферат 26 стр.
14915. МЕТОДИКИ ПЕРЕНАЦІЛЮВАНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ КОДУ ДЛЯ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ АРХІТЕКТУР З НЕРЕГУЛЯРНИМ ДОВГИМ КОМАНДНИМ СЛОВОМ Автореферат 29 стр.
14916. МЕТОДИЧНІ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ Й АУДИТУ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ Автореферат 20 стр.
14917. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ Автореферат 24 стр.
14918. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ Автореферат 22 стр.
14919. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ Автореферат 22 стр.
14920. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ І ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ Автореферат 31 стр.
14921. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 23 стр.
14922. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УСТАНОВАХ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
14923. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВІДБОРУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕТНОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ( 7 клас) Автореферат 28 стр.
14924. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТІВ БІОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Автореферат 28 стр.
14925. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ УМОВНО-ГРАФІЧНОЇ НАОЧНОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ В 10-11 КЛАСАХ Автореферат 28 стр.
14926. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ЯКІСНИХ ЗАДАЧ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО-ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Автореферат 24 стр.
14927. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИСВІТЛЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ПОСТАТЕЙ У ШКІЛЬНИХ КУРСАХ ІСТОРІЇ (30 – 80-ті рр. ХХ ст.) Автореферат 29 стр.
14928. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО РОБОТИ В ШКОЛАХ КИТАЮ ТА УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
14929. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ В КЛАСАХ ПРИРОДНИЧОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 28 стр.
14930. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ Автореферат 30 стр.
14931. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ ОЛІМПІАД УЧНІВ 8–11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 31 стр.
14932. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ Автореферат 25 стр.
14933. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ (ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 34 стр.
14934. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО КОНЦЕРТНО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЕД ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА Автореферат 29 стр.
14935. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ З КУРСУ “СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ” У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 30 стр.
14936. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗАДАЧ З МЕХАНИКИ У КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИЧЕННЯМ ФІЗИКИ Автореферат 31 стр.
14937. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СЛУХО-МОТОРНИХ УЯВЛЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 30 стр.
14938. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ “ХІМІЯ В ПОБУТІ” В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ Автореферат 27 стр.
14939. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОРТІВ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 20 стр.
14940. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ОСВІТИ Автореферат 34 стр.
14941. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС Автореферат 29 стр.
14942. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ Автореферат 28 стр.
14943. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ АНСАМБЛЮ НАРОДНОЇ МУЗИКИ Автореферат 27 стр.
14944. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ Автореферат 29 стр.
14945. Методичні концепти вивчення змісту і форми епічного твору в старших класах загальноосвітньої школи Автореферат 26 стр.
14946. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ КОМУНІКАЦІЙ В ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 23 стр.
14947. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВЗАЄМОЗІСТАВНОГО МЕТОДУ В НАВЧАННІ ГРАМАТИКИ КЛАСИЧНИХ МОВ Автореферат 29 стр.
14948. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ МЕРЕЖНИХ КОМПЛЕКСІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ Автореферат 25 стр.
14949. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ З АСТРОНОМІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ Автореферат 31 стр.
14950. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ Автореферат 27 стр.
14951. Методичні основи організації систем доставки вантажів з використанням засобів укрупнення Автореферат 23 стр.
14952. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 24 стр.
14953. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В СФЕРІ ЖИТЛОВОГО ТА КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
14954. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ Автореферат 27 стр.
14955. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 53 стр.
14956. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ (НА ПРИКЛАДІ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ) Автореферат 23 стр.
14957. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РЕКОНСТРУКЦІЇ КОМПОЗИЦІЙНИХ СТРУКТУР ІСТОРИЧНИХ МІСТ ( на прикладі міст Центральної України) Автореферат 27 стр.
14958. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРТЕПІАННОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 29 стр.
14959. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ФУНКЦІЙ КЕРІВНИКА (НА ПРИКЛАДІ ВИРОБНИЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ) Автореферат 22 стр.
14960. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 24 стр.
14961. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ Автореферат 19 стр.
14962. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ФУНКЦІЄЮ ПОДАТКІВ (НА ПРИКЛАДІ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ) Автореферат 28 стр.
14963. Методичні основи управління змістом та цілями в проектах реструктуризації (на прикладі комунальної теплоенергетики) Автореферат 24 стр.
14964. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ Автореферат 28 стр.
14965. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУВАННЯМ І СКЛАДУВАННЯМ ВАНТАЖІВ У ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ (на прикладі Українського Причорномор’я) Автореферат 21 стр.
14966. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ Автореферат 26 стр.
14967. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 22 стр.
14968. Методичні особливості розбудови механізму захисту прав споживачів в Україні Автореферат 23 стр.
14969. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ В УМОВАХ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ Автореферат 22 стр.
14970. Методичні проблеми формування регіональних рекреаційних систем (на прикладі Полтавської області) Автореферат 26 стр.
14971. МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 27 стр.
14972. МЕТОДИЧНІКИ ОСНОВИТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯ БАНКОМУ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМТОПОГРАФІЧНИХ ЦИФРОВИХ КАРТ Автореферат 41 стр.
14973. методична підготовка вчителів ПОЧАТКОВИХ класів у педагогічних навчальних закладах україни(1956-1996 рр.) Автореферат 29 стр.
14974. МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ВИВЧЕННЯ БУДОВИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЧОВИНИ В КУРСІ ФІЗИКИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ Автореферат 25 стр.
14975. Методична система вивчення геометричних тіл у загальноосвітній школі Автореферат 34 стр.
14976. МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ Автореферат 49 стр.
14977. МЕТОДИЧНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ І КОРИГУВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ Автореферат 30 стр.
14978. МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ ЕЛЕМЕНТІВ ГЕОМЕТРІЇ Автореферат 23 стр.
14979. Методична система навчання учнів початкових класів розв’язування сюжетних математичних задач Автореферат 67 стр.
14980. МЕТОДИЧНА СИСТЕМА РІВНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ІНФОРМАТИКА” Автореферат 54 стр.
14981. МЕТОДИЧНА СИСТЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СТАНДАРТУ З АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ У ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ Автореферат 29 стр.
14982. МЕТОДИЧНА СИСТЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ЗАДАЧ В НАВЧАННІ ПЛАНІМЕТРІЇ Автореферат 28 стр.
14983. МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 29 стр.
14984. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ НЕМАШИНОБУДІВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ) Автореферат 31 стр.
14985. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ТА ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ Автореферат 29 стр.
14986. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ У СИСТЕМІ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ Автореферат 25 стр.
14987. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (на прикладі плодоовочевої консервної промисловості України) Автореферат 27 стр.
14988. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 27 стр.
14989. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ Автореферат 34 стр.
14990. Методичне осмислення зв’язків словотвору й синтаксису як засіб оптимізації навчального процесу Автореферат 31 стр.
14991. МЕТОДИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИРОБНИЧИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Автореферат 27 стр.
14992. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В КОНТЕКСТІ ЇЇ РОЗВИТКУ Автореферат 50 стр.
14993. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ Автореферат 27 стр.
14994. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ Автореферат 46 стр.
14995. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ ВНУТРІШНЬОЇ ЕКОНОМІКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Автореферат 41 стр.
14996. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЯК ПУБЛІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Автореферат 45 стр.
14997. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОЇ СТАТИСТИКИ Автореферат 29 стр.
14998. методОЛОГічні засади РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 57 стр.
14999. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 45 стр.
15000. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СУСПІЛЬСТВА Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149  [150]  151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389