Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

14801. МЕТОДИКА НАВЧАння ЕЛЕМЕНТІВ ТЕОРІЇ ГРАФІВ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІНФОРМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 25 стр.
14802. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ НА ФАКУЛЬТЕТАХ НЕФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 30 стр.
14803. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ПРОЕКТУВАННЮ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ Автореферат 26 стр.
14804. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ Автореферат 34 стр.
14805. Методика навчання майбутніх викладачів технічних дисциплін проектуванню дидактичнОГО матеріалУ Автореферат 32 стр.
14806. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ АПАРАТНИХ І СИСТЕМНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 24 стр.
14807. Методика навчання майбутніх диспетчерів керуваннЮ повітряним рухом В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ НА МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ТРАСАХ Автореферат 29 стр.
14808. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ АНГЛІЙСЬКОГО ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАНУРЕННЯ Автореферат 33 стр.
14809. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРА Автореферат 30 стр.
14810. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ Автореферат 32 стр.
14811. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО АУДІЮВАННЯ Автореферат 34 стр.
14812. Методика навчання майбутніх фахівців аграрного профілю засобами комп’ютерної графіки Автореферат 28 стр.
14813. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МОВИ ФІЗИКИ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 28 стр.
14814. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ ВИЩИХ МОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ Автореферат 32 стр.
14815. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПІЛОТІВ ВЕДЕННЮ РАДІООБМІНУ НА МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ТРАСАХ В УМОВАХ ДЕФІЦИТУ ЧАСУ Автореферат 32 стр.
14816. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПОЛІЛОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Автореферат 29 стр.
14817. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою) Автореферат 24 стр.
14818. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
14819. Методика навчання СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НЕМОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛаДІВ ЧИТАННЯ англійською мовою ДЛЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Автореферат 35 стр.
14820. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В УМОВАХ СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Автореферат 39 стр.
14821. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАСТОСОВУВАТИ СИЛОВІ НАВАНТАЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 29 стр.
14822. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ УСНОГО ЯПОНСЬКОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ Автореферат 28 стр.
14823. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ФОРМ СПОСОБУ ТА ЧАСУ АНГЛІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА Автореферат 28 стр.
14824. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ІРРЕАЛЬНОЇ МОДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ У ЗІСТАВЛЕННІ З АНГЛІЙСЬКОЮ Автореферат 31 стр.
14825. Методика навчання студентів-філологів граматично правильної англомовної писемної комунікації Автореферат 29 стр.
14826. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УСНОГО СПОНТАННОГО МОВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТВОРІВ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ (англійська мова, початковий етап, мовний факультет вищого навчального закладу) Автореферат 21 стр.
14827. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ ОСНОВ КОНСТРУЮВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ Автореферат 29 стр.
14828. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ КЛАСІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ УСНОГО ПІДГОТОВЛЕНОГО МОНОЛОГУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТУ Автореферат 34 стр.
14829. Методика обгрунтування техніко-економічних показників інвестиційних будівельних проектів по зведенню житлово-цивільних об'єктів на стадії передпроектного аналізу Автореферат 22 стр.
14830. МЕТОДИКА ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (на прикладі промислових підприємств Вінницької області) Автореферат 31 стр.
14831. МЕТОДИКА ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ( на прикладі гірничовидобувних підприємств м. Кривого Рогу) Автореферат 24 стр.
14832. МЕТОДИКА ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ТЕХНІКИ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ З УРАХУВАННЯМ ПОЧАСОВОЇ НАДМІРНОСТІ ТА НЕПОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО БЕЗВІДМОВНОСТІ Автореферат 22 стр.
14833. МЕТОДИКА ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН ІНЖЕНЕРНОГО ОЗБРОЄННЯ ПРИ ЇХ ВИКОРИСТАННІ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ Автореферат 22 стр.
14834. МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ У СТАРШИХ КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 27 стр.
14835. Методика оптимізації періодичності регламентних випробувань та переключень систем нормальної експлуатації, важливих для безпеки Автореферат 25 стр.
14836. Методика оптимізації частотного керування асинхронними електроприводами за сукупністю установлених вимог та обмежень Автореферат 16 стр.
14837. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОБОТИ ПІДЛІТКОВОГО КЛАСИЧНОГО АНСАМБЛЮ ГІТАРИСТІВ Автореферат 34 стр.
14838. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА СТАНОМ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 21 стр.
14839. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ЧИТАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЕПІЧНИХ ТВОРІВ Автореферат 29 стр.
14840. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ВПЛИВУ КОЛИВАНЬ РІДКОГО ПАЛИВА НА ДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АВІАЦІЙНО–КОСМІЧНОЇ СИСТЕМИ З УРАХУВАННЯМ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕМПФЕРІВ КОЛИВАНЬ Автореферат 18 стр.
14841. МЕТОДИКА ОЦІНКИ НАВИЧОК ПІЛОТУВАННЯ КУРСАНТІВ–ЛЬОТЧИКІВ В ПРОЦЕСІ ЛЬОТНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 28 стр.
14842. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ЗЛІТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН Автореферат 24 стр.
14843. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗЛИВОВИХ ОПАДІВ НА АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ Автореферат 24 стр.
14844. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ УСПІХУ АВТОМАТИЧНОГО ЗАХОДУ ЛІТАКА НА ПОСАДКУ З УРАХУВАННЯМ НЕОДНОРІДНОСТІ УМОВ ЛЬОТНИХ ВИПРОБУВАНЬ Автореферат 23 стр.
14845. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ТА КАРТУВАННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ БАГАТОСПЕКТРАЛЬНИХ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ Автореферат 25 стр.
14846. МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ДІАГНОСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ СИСТЕМ ПОВІТРЯНОГО СУДНА Автореферат 19 стр.
14847. Методика підготовки диспетчерів-інструкторів служби повітряного руху до педагогічної діяльності в умовах модульної технології Автореферат 30 стр.
14848. Методика підготовки майбутніх учителів до викладання біології англійською мовою Автореферат 29 стр.
14849. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА Автореферат 29 стр.
14850. МЕТОДИКА ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ СИТУАЦІЙ НА ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТАХ Автореферат 25 стр.
14851. МЕТОДИКА ПОБУДОВИ КОМПОЗИЦІЙ ГРУПОВИХ ВПРАВ У ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ Автореферат 27 стр.
14852. МЕТОДИКА ПОЧАТКОВОЇ АЗИМУТАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ І КОРЕГУВАННЯ ІНЕРЦІАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ Автореферат 28 стр.
14853. МЕТОДИКА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АГРОНОМІВ З МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 29 стр.
14854. МЕТОДИКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПО УПРАВЛІННЮ МЕРЕЖЕЮ ОБМІНУ ДАНИМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 21 стр.
14855. МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТОРІВ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИСТЕМ Автореферат 22 стр.
14856. МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ-ШТУРМАНІВ ДО ДІЙ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ Автореферат 24 стр.
14857. Методика регіонального конструктивно-географічного аналізу водогосподарського комплексу Автореферат 26 стр.
14858. МЕТОДИКА РЕКОНСТРУКЦІЇ АНТИЧНОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНЕСА ТАВРІЙСЬКОГО) Автореферат 28 стр.
14859. МЕТОДИКА РОБОТИ З НАУКОВО-ХУДОЖНІМИ ТВОРАМИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ Автореферат 23 стр.
14860. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ АКТИВНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ У ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬО-ПРЕДМЕТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 30 стр.
14861. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ 5-8-х КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
14862. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 28 стр.
14863. МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ МІЖПРЕДМЕТНОГО ЗМІСТУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Автореферат 31 стр.
14864. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК І ДИНАМІКИ РУХУ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА У ПОТОЦІ ІДЕАЛЬНОЇ НЕСТИСЛИВОЇ РІДИНИ НАД ЕКРАНОМ Автореферат 19 стр.
14865. Методика розрахунку довговічності болтових і заклепочних з,єднань елементів авіаційних конструкцій за локальним напружено-деформованим станом Автореферат 21 стр.
14866. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЕМІСІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ (НОВІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ ЕКОЛОГО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ) Автореферат 31 стр.
14867. Методика розрахунку плитних фундаментів змінної жорсткості на ґрунтовій основі, що має властивості повзучості Автореферат 18 стр.
14868. МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (старший ступінь у вищому технічному закладі освіти) Автореферат 27 стр.
14869. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, ПРИХОВАНИХ ІНСЦЕНУВАННЯМ Автореферат 25 стр.
14870. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ Автореферат 31 стр.
14871. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ`ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ Автореферат 21 стр.
14872. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМИ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА Автореферат 26 стр.
14873. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК ВАНТАЖІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ, ВЧИНЕНИХ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ Автореферат 29 стр.
14874. МЕТОДИКА розслідування ПІДРОБЛЕННЯ ПРОЇЗНИХ КВИТКІВ Автореферат 26 стр.
14875. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ Автореферат 31 стр.
14876. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ХАБАРНИЦТВА Автореферат 20 стр.
14877. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ Автореферат 24 стр.
14878. МЕТОДИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ АГРАРНОГО КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН Автореферат 31 стр.
14879. МЕТОДИКА СИНТЕЗУ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ПРИ КОНСТРУЮВАННІ АВТОМАТИЧНОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ Автореферат 23 стр.
14880. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДОЧІРНІХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
14881. Методика створення і використання відеофрагментів художніх творів у процесі вивчення української літератури в педагогічному коледжі Автореферат 32 стр.
14882. МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 27 стр.
14883. МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Автореферат 30 стр.
14884. МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИТРАТ У ТУРИСТСЬКІЙ ГАЛУЗІ (на прикладі туристських підприємств Автономної Республіки Крим) Автореферат 26 стр.
14885. МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОЦІНКИ АКТИВІВ В ОБЛІКУ І АУДИТІ Автореферат 21 стр.
14886. МЕТОДИКА ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 5–7 КЛАСІВ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Автореферат 34 стр.
14887. МЕТОДИКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ СІЛЬСЬКИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 29 стр.
14888. МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН Автореферат 24 стр.
14889. МЕТОДИКА ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ У ГОСПРОЗРАХУНКОВИХ ВІДОСОБЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛАХ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ Автореферат 26 стр.
14890. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ І ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ НА РАННІХ СТАДІЯХ ПРОЕКТУВАННЯ Автореферат 26 стр.
14891. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Автореферат 27 стр.
14892. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ САМОРЕГУЛЮВАННЯ МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ-ПЕДАГОГІВ У ВИЩИХ МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 31 стр.
14893. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН Автореферат 27 стр.
14894. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 29 стр.
14895. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ Автореферат 23 стр.
14896. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ергономічних знань та умінь майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп’ютерних технологій Автореферат 30 стр.
14897. Методика формування естетичних орієнтацій підлітків засобами дитячого музичного театру – студії Автореферат 27 стр.
14898. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ КОЛИВАНЬ” Автореферат 30 стр.
14899. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ФОРТЕПІАННОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 29 стр.
14900. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ) Автореферат 31 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148  [149]  150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389