Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

14701. МЕТОДИ ТИПУ НЬЮТОНА ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ОПЕРАТОРНИХ РІВНЯНЬ І ЗАДАЧ НА ЕКСТРЕМУМ Автореферат 22 стр.
14702. МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГУСЕНИЧНОГО РУШІЯ ШЛЯХОМ АДАПТИВНОЇ НАСТРОЙКИ ЙОГО ЛАНЦЮГА Автореферат 27 стр.
14703. Методи удосконалення свиней миргородської породи та збереження її генофонду Автореферат 51 стр.
14704. МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ СКИДУ ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД Автореферат 24 стр.
14705. Методи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю на промислових підприємствах Автореферат 24 стр.
14706. МЕТОДИ УПРАВЛіННЯ БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ в УМОВАХ ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 26 стр.
14707. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ Автореферат 25 стр.
14708. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ РЕЗЕРВАМИ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 14 стр.
14709. Методи управління нововведеннями на промислових підприємствах Автореферат 25 стр.
14710. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ТА ЕКОЛОГІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ЗА ДАНИМИ МОНІТОРИНГУ Автореферат 49 стр.
14711. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ СТАНОМ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ ПРИ НЕСТАЦІОНАРНОМУ ТРАФІКУ Автореферат 23 стр.
14712. Методи управління стратегією ДИЛЕРСЬКОЇ мережі Транснаціональної корпорації Автореферат 24 стр.
14713. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ МАШИНОБУДІВЕЛЬНОГО КОНЦЕРНУ Автореферат 26 стр.
14714. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 26 стр.
14715. МЕТОДИ УРАХУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАНУЛЯЦІЇ ДАНИХ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ В СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ Автореферат 27 стр.
14716. Методи фокусування і стабілізації розподілів неоднорідних марковських процесів та їх застосування Автореферат 22 стр.
14717. МЕТОДИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ І МОДЕЛІ МОРФОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ Автореферат 23 стр.
14718. МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ АНСАМБЛІВ СКЛАДНИХ СИГНАЛІВ ІЗ ПОКРАЩЕНИМИ ВЗАЄМОКОРЕЛЯЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ДЛЯ СИСТЕМ РАДІОЗВ’ЯЗКУ З КОДОВИМ РОЗДІЛЕННЯМ КАНАЛІВ Автореферат 26 стр.
14719. МЕТОДИ ФОРМУЛЮВАННЯ ГІПОТЕЗ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ Автореферат 43 стр.
14720. МЕТОДИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ В ТЕРМОПРУЖНОСТІ ОРТОТРОПНИХ ПЛАСТИН І ОБОЛОНОК Автореферат 40 стр.
14721. МЕТОДИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ШВИДКОДІЮЧИХ АРИФМЕТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ СИМЕТРИЧНИХ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ Автореферат 28 стр.
14722. МЕТОДИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ (НА ПРИКЛАДІ АТ "НКМЗ") Автореферат 25 стр.
14723. Методи хірургічного і медикаментозного лікування ТА засоби профілактики тромбоемболії легеневої артерії та тромбозу системи нижньої порожнистої вени Автореферат 55 стр.
14724. МЕТОДИ ЧАСТОТНОГО ТА ЧАСОВОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМАХ ОБРОБКИ ВИПАДКОВИХ СИГНАЛІВ ТИПУ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМ Автореферат 23 стр.
14725. МЕТОДИ, АЛГОРИТМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ В СИСТЕМАХ НАВЧАННЯ Автореферат 22 стр.
14726. МЕТОДИ, КРИТЕРІЇ ТА АЛГОРИТМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ З УРАХУВАННЯМ ЇХ НАДІЙНОСТІ Автореферат 19 стр.
14727. МЕТОДИ, МОДЕЛІ І АЛГОРИТМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПАЙКИ П‘ЄЗОКЕРАМІКИ З МЕТАЛОМ Автореферат 19 стр.
14728. МЕТОДИ, МОДЕЛІ І АЛГОРИТМИ ОПТИМІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ Автореферат 24 стр.
14729. МЕТОДИ, МОДЕЛІ І ПРОЦЕДУРИ СИНТЕЗУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЛОГІСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Автореферат 21 стр.
14730. Методи, моделі і стратегії інвестування процесів міжнародних перевезень Автореферат 24 стр.
14731. МЕТОДИ, Моделі І стратегії в проектах ОРГАНІЗАЦІЇ РЕМОНТУ дорожньо-будівельної техніки Автореферат 22 стр.
14732. МЕТОДИ, МОДЕЛІ І СТРАТЕГІЇ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ Автореферат 25 стр.
14733. МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ І ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРИРОДНИХ СИТУАЦІЙ Автореферат 38 стр.
14734. Методи, моделі та алгоритми контекстного обміну даними та їх використання при проектуванні інформаційних систем Автореферат 23 стр.
14735. Методи  ущільнення  даних  без  втрат  інформації з  використанням  конкуруючих  моделей інформаційного  джерела Автореферат 24 стр.
14736. Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах Автореферат 31 стр.
14737. Методика і організація контролю в бюджетних установах Автореферат 27 стр.
14738. МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 26 стр.
14739. МЕТОДИКА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Автореферат 28 стр.
14740. Методика аналізу інвестиційного та кредитного портфелів банку Автореферат 32 стр.
14741. Методика аналізу геоекологічних ризиків (на прикладі Волинської області) Автореферат 30 стр.
14742. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ СИСТЕМ АБОНЕНТСЬКОГО РАДІОДОСТУПУ Автореферат 25 стр.
14743. Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку Автореферат 23 стр.
14744. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ- КОНТРАГЕНТІВ НА РИНКУ МІЖБАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ Автореферат 25 стр.
14745. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Автореферат 22 стр.
14746. МЕТОДИКА АРХІТЕКТУРНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ДОНБАСУ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕНІ ТЕРИТОРІЇ Автореферат 31 стр.
14747. МЕТОДИКА АУДИТОРСЬКОЇ ОЦІНКИ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Автореферат 25 стр.
14748. МЕТОДИКА ВІДНОВЛЕННЯ КЕРОВАНОСТІ ЛІТАКА В УМОВАХ ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ СИТУАЦІЇ У ПОЛЬОТІ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОГО РЕГУЛЯТОРА Автореферат 22 стр.
14749. МЕТОДИКА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОСТОРОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ Автореферат 27 стр.
14750. МЕТОДИКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗАНОГО НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ШКОЛАХ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 31 стр.
14751. МЕТОДИКА ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛОПАТКОВИХ ВІНЦІВ ВиСОКонавантажених ступенів ОСЬОВОГО КОМПРЕСОРА ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА Автореферат 13 стр.
14752. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ІМЕННИКА У ШКІЛЬНИХ КУРСАХ РОСІЙСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ (порівняльний аспект) Автореферат 29 стр.
14753. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ПИСЬМЕННИКА НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ Автореферат 30 стр.
14754. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРИКУТНИКА В УМОВАХ РІВНЕВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ Автореферат 22 стр.
14755. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКАХ З УКРАЇНСЬКОЮ НА УРОКАХ У 8-11 КЛАСАХ Автореферат 27 стр.
14756. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЕПІЧНИХ ТВОРІВ МОДЕРНІЗМУ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 32 стр.
14757. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЕПІЧНОГО ТВОРУ ПАРАБОЛІЧНОГО ТИПУ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (11 КЛАС)   Автореферат 29 стр.
14758. Методика вивчення математики на економічних факультетах вищих закладів освіти Автореферат 27 стр.
14759. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ НА ОСНОВІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 27 стр.
14760. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЙНОЇ ПРОЗИ В СТАРШИХ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 26 стр.
14761. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКИ З ОПОРОЮ НА РОЗКРИТТЯ ЇЇ КОСМОГОНІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ Автореферат 30 стр.
14762. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ЇХ СПОЛУК У КЛАСАХ ХІМІКО-БІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ Автореферат 23 стр.
14763. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ “НАСКРІЗНИХ” ТЕМ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ “ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА” Автореферат 30 стр.
14764. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ “УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ВИШИВКИ” МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ ПРАЦІ Автореферат 31 стр.
14765. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ СУЧАСНИХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ОЗБРОЄННЯ Автореферат 22 стр.
14766. Методика визначення оптимального періоду проведення технічного обслуговування повітряних суден вітчизняного виробництва Автореферат 22 стр.
14767. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АЕС Автореферат 20 стр.
14768. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ІНФОРМАТИВНОСТІ СВІТЛОСИГНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ПОСАДЦІ ПОВІТРЯНОГО СУДНА У СКЛАДНИХ МЕТЕОУМОВАХ Автореферат 17 стр.
14769. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ НА ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНО-ДІАЛОГІЧНИХ ЗАСАДАХ Автореферат 56 стр.
14770. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Автореферат 26 стр.
14771. Методика використання графічних засобів навчання алгебри та початків аналізу студентів техніко-технологічних спеціальностей технікумів і коледжів Автореферат 28 стр.
14772. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОДАТКІВ ДО ПІДРУЧНИКІВ ФІЗИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ Автореферат 28 стр.
14773. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ЕПІСТОЛЯРНИХ МАТЕРІАЛІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 28 стр.
14774. Методика використання комп Автореферат 24 стр.
14775. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО КРАЄЗНАВСТВА В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ Автореферат 26 стр.
14776. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАДАЧ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ У ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ Автореферат 26 стр.
14777. МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ ТА ДОСВІД АНАЛІЗУ БІДНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
14778. МЕТОДИКА ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ СИНТАКСИСУ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ 5-х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ З РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ Автореферат 31 стр.
14779. методика геоінформаційного математично-картографічного моделювання проектної регіональної екомережі в басейні росі Автореферат 33 стр.
14780. МЕТОДИКА ГЕОГРАФО-ТОПОНІМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (на прикладі ойконімів) Автореферат 26 стр.
14781. МЕТОДИКА ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Автореферат 34 стр.
14782. МЕТОДИКА ДІАГНОСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 5 – 9 КЛАСІВ на уроках трудового навчання Автореферат 25 стр.
14783. МЕТОДИКА ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ ЗОВНІШНЬОГО ОБВОДУ КРИЛА ЛІТАКА У ПОЛЬОТІ Автореферат 18 стр.
14784. МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ СТИЛІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТВОРІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 9–11 КЛАСАХ Автореферат 31 стр.
14785. Методика застосування філософських джерел у процесі вивчення зарубіжної літератури (9–11 кл.) Автореферат 30 стр.
14786. МЕТОДИКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИВУЧОСТІ СИСТЕМИ“ ЛІТАК-ЕКІПАЖ-СЕРЕДОВИЩЕ” У ПОЛЬОТІ Автореферат 24 стр.
14787. МЕТОДИКА КЕРУВАННЯ ПАРАМЕТРАМИ ТВЕРДОТІЛЬНИХ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ОЗБРОЄННЯ, ЩО НЕОБСЛУГОВУЮТЬСЯ Автореферат 26 стр.
14788. МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ-АГРАРНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Автореферат 30 стр.
14789. МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АНАЛОГОВИХ МОДУЛІВ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ОЗБРОЄННЯ НА МІСЦІ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПАРАІМПУЛЬСНОГО МЕТОДУ ДІАГНОСТУВАННЯ Автореферат 24 стр.
14790. МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АНАЛОГОВИХ ПРИСТРОЇВ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ОЗБРОЄННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ УЗАГАЛЬНЕНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ ТОЧКИ Автореферат 27 стр.
14791. МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЦИФРОВИХ ТИПОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАМІНИ В РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБАХ ОЗБРОЄННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЕРГОСТАТИЧНОГО МЕТОДУ ДІАГНОСТУВАННЯ Автореферат 25 стр.
14792. МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЦИФРОВИХ ТИПОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАМІНИ, ЯКІ МІСТЯТЬ ЕЛЕМЕНТИ З ЗВОРОТНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ, БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА МІСЦІ ДИСЛОКАЦІЇ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ОЗБРОЄННЯ Автореферат 27 стр.
14793. МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОТОКОЛІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ З ВИКОРИСТАННЯМ АПАРАТІВ Е-МЕРЕЖ ТА ЙМОВІРНОСНО-ЧАСОВИХ ГРАФІВ Автореферат 21 стр.
14794. МЕТОДИКА МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ НА ІСТОРИКО-СТИЛЬОВІЙ ОСНОВІ Автореферат 28 стр.
14795. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Автореферат 28 стр.
14796. Методика навчання інформатикив школах нового типу Автореферат 20 стр.
14797. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ПРИЙМЕННИКІВ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ Автореферат 30 стр.
14798. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ УЧНІВ 8-9 КЛАСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 26 стр.
14799. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ СТУДЕНТІВ СТАРШИХ КУРСІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 35 стр.
14800. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНІ “БЕЗПЕКА ПОЛЬОТІВ” МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147  [148]  149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389