Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

14601. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СКЛАДАННЯ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ СКЛАДАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ Автореферат 28 стр.
14602. Методи та засоби автоматичного контролю системи “кріплення – породний масив” при проведенні гірничих виробок Автореферат 21 стр.
14603. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АДАПТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОШУКУ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ КОРИСТУВАЧА Автореферат 25 стр.
14604. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АЛГЕБРАЇЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ В РОЗРОБЦІ МАТЕМАТИЧНИХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ Автореферат 30 стр.
14605. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АНАЛІЗУ ДИНАМІЧНОГО СТАНУ ПРОТЕЗОВАНОЇ НОГИ ЛЮДИНИ Автореферат 28 стр.
14606. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АНТИАЛІАЙЗИНГУ КОНТУРІВ ОБ’ЄКТІВ У СИСТЕМАХ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ Автореферат 27 стр.
14607. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ БЕЗСЛОВНИКОВОГО ТЕСТУВАННЯ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ Автореферат 25 стр.
14608. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ВОЛОГОСТІ ПОРОШКОПОДІБНИХ МАТЕРІАЛІВ В ІНФРАЧЕРВОНІЙ ОБЛАСТІ Автореферат 26 стр.
14609. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИКИХ ДОВЖИН ДЛЯ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ ЗОВНІШНЬОТРАЄКТОРНИХ ВИМІРЮВАНЬ Автореферат 24 стр.
14610. МЕТОДи та ЗАСОБИ вимірювання ГЛИБИННИХ ТЕМПЕРАТУР БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 23 стр.
14611. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДОВГОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ГРАФІКІВ НАВАНТАЖЕННЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 30 стр.
14612. Методи та засоби донозологічної діагностики функціонального стану людини Автореферат 27 стр.
14613. Методи та засоби експертної системи вибору раціональних проектних рішень просторових конструкцій Автореферат 21 стр.
14614. Методи та засоби ефективного визначення параметрів відмовостійких багатопроцесорних систем Автореферат 23 стр.
14615. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ ОБ'ЄМНОЇ АКТИВНОСТІ РАДОНУ-222 В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
14616. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВУЧОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Автореферат 25 стр.
14617. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії Автореферат 23 стр.
14618. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПОТУЖНИХ ДУГОВИХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНИХ ПЕЧЕЙ Автореферат 40 стр.
14619. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КОМП'ЮТЕРНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 22 стр.
14620. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КОМПРЕСІЇ ІНФОРМАТИВНИХ СИГНАЛІВ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ Автореферат 27 стр.
14621. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ Автореферат 41 стр.
14622. Методи та засоби контролю похибок вимірювальних каналів автоматизованих систем КОНТРОЛЮ ТА КЕРУВАННЯ Автореферат 22 стр.
14623. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПЕРЕДАЧІ МОВИ В ЦИФРОВІЙ ТЕЛЕФОНІЇ Автореферат 26 стр.
14624. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЛОГАРИФМІЧНОГО АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ Автореферат 40 стр.
14625. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ ДОВЖИНИ НА ГЕОДИНАМІЧНИХ ПОЛІГОНАХ Автореферат 32 стр.
14626. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ МОДЕЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СИСТЕМАХ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИПРОБОВУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕХАНІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 31 стр.
14627. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ КОГНІТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ КОРИСТУВАЧА В АДАПТИВНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 19 стр.
14628. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ЧАСОВОГО ПАРАМЕТРУ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ Автореферат 23 стр.
14629. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ НЕЙРОПОДІБНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ ДЛЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ Автореферат 28 стр.
14630. Методи та засоби норМалізації технології виготовлення книг способом незшивного клейового скріплення Автореферат 38 стр.
14631. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНИМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ Автореферат 21 стр.
14632. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ СУМ, ЕХОПЛЕКСУ ТА ЦИКЛІЧНИХ КОДІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПОМИЛОК ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ І МЕРЕЖАХ Автореферат 26 стр.
14633. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІАГНОСТИКИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ЛЮДИНИ Автореферат 22 стр.
14634. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В ЗАХИЩЕНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 23 стр.
14635. Методи та засоби підвищення ефективності розподілених систем на основі багатоканальних зв'язків Автореферат 44 стр.
14636. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ ГАЗУ Автореферат 44 стр.
14637. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ТА ПОТУЖНОСТІ ОЕС УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
14638. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАТИВНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ У МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖАХ Автореферат 24 стр.
14639. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДАНИХ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 26 стр.
14640. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ВЕКТОРНИХ МАСИВІВ ДАНИХ Автореферат 22 стр.
14641. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ОДНОКРАТНИХ ЧАСОВИХ ІНТЕРВАЛІВ В СИСТЕМАХ ВИМІРЮВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ Автореферат 21 стр.
14642. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 25 стр.
14643. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПОБУДОВИ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАДАЧ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ ТА НАВІГАЦІЇ Автореферат 21 стр.
14644. Методи та засоби позиціонування сайтів в системі World Wide Web Автореферат 38 стр.
14645. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПОКРАЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ВУЗЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ Автореферат 45 стр.
14646. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ДИНАМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ ДЛЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ Автореферат 26 стр.
14647. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ Автореферат 24 стр.
14648. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СТРУКТУРИ ГЕНЕРУЮЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ОБ‘ЄДНАНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ РИНКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ Автореферат 26 стр.
14649. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 21 стр.
14650. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ РЕІНЖЕНЕРІЇ МОБІЛЬНИХ ЗАСТОСУВАНЬ ІЗ ГРАФІЧНИМ ІНТЕРФЕЙСОМ Автореферат 23 стр.
14651. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ Автореферат 17 стр.
14652. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ Слабоструктурованих задач формування розкладів та розподілу ресурсів Автореферат 24 стр.
14653. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ САМООРГАНІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ЗНАНЬ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ТА НАВЧАННЯ Автореферат 19 стр.
14654. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ СЕГМЕНТАРНОЇ РЕОГРАФІЇ ЛЕГЕНІВ Автореферат 19 стр.
14655. Методи та засоби синтезу й відображення динамічних об'єктів (для центрів оперативного управління) Автореферат 27 стр.
14656. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ СПОВІЛЬНЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ІНТЕРАКТИВНИХ СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ Автореферат 27 стр.
14657. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІАЛЬНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ Автореферат 25 стр.
14658. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ СТИСНЕННЯ ДАНИХ В РОЗПОДІЛЕНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ КОДІВ ПОЛЯ ГАЛУА Автореферат 19 стр.
14659. методи та засоби теплового проектування меп з кристалами на жорстких виводах Автореферат 25 стр.
14660. МЕтоди та засоби УПРАВЛІННЯ бюджетОМ будівництва складних ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТів З ВРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ Автореферат 22 стр.
14661. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ШИФРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ РЕКУРЕНТНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ Автореферат 22 стр.
14662. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЯКІСНОГО МОДЕЛЮВАННЯ КРИТИЧНИХ ЗА УМОВАМИ БЕЗПЕКИ МЕРЕЖНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 18 стр.
14663. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ІНТЕГРОВАНОЇ КОМПОНЕНТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ Автореферат 20 стр.
14664. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ АДАПТАЦІЇ ПРОЕКТІВ В ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ Автореферат 20 стр.
14665. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ АДАПТИВНОЇ НОРМАЛІЗАЦІЇ В СИСТЕМАХ ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ Автореферат 20 стр.
14666. Методи та моделі аналізу розвитку нечітких онтологій складних систем Автореферат 22 стр.
14667. Методи та моделі вартісної оцінки інтелектуального капіталу суб’єктів господарювання Автореферат 25 стр.
14668. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСПОСТЕРЕЖЕНЬ У НОРМУВАННІ ПРАЦІ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ) Автореферат 21 стр.
14669. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 25 стр.
14670. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗЕРВУВАННЯ ВІДМОВОСТІЙКИХ СИСТЕМ АВІАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ Автореферат 24 стр.
14671. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ „ОПЕРАТОР-АСУ” З УРАХУВАННЯМ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПЕРАТОРА Автореферат 25 стр.
14672. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ КОМПЛЕКСНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 30 стр.
14673. МетодИ ТА моделІ логІстичНого АНАЛІЗУ процесів прийняття рішень і УПРАВЛІННЯ автоматизованиМИ багаторівневиМИ рОЗПОДІЛЕНИМИ системАМИ Автореферат 26 стр.
14674. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ МЕТАКОНТЕКСТНОГО ОБМІНУ ДАНИМИ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 21 стр.
14675. Методи та моделі оптимізації системи управління навчальним процесом в вищих закладах освіти Автореферат 29 стр.
14676. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ ТЕСТУВАННЯ Автореферат 22 стр.
14677. Методи та моделі оцінювання зрілості процесів захисту інформації Автореферат 26 стр.
14678. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ НА СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЕРІОД Автореферат 22 стр.
14679. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 38 стр.
14680. Методи та моделі управління конфігурацією проекту вдосконалення системи пожежогасіння в сільському адміністративному районі (на прикладі Львівської області) Автореферат 24 стр.
14681. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 18 стр.
14682. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ Автореферат 27 стр.
14683. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОЇ ОБРОБКИ ТЕКСТІВ ПРИРОДНОЇ МОВИ У СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ Автореферат 23 стр.
14684. МЕТОДИ ТА ПРИЛАДИ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ПУЛЬСАЦІЙ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ Автореферат 24 стр.
14685. МЕТОДИ ТА ПРИЛАДИ КОНТРОЛЮ ПЕРЕМІЩЕНЬ НА ОСНОВІ БЕЗКОНТАКТНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ФАЗА-КОД Автореферат 21 стр.
14686. МЕТОДИ ТА ПРИСТРОЇ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ДЕФЕКТІВ БІМОРФНИХ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 22 стр.
14687. МЕТОДИ ТА ПРИСТРОЇ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ОБЛІК ГАЗУ В КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВІЙ СФЕРІ Автореферат 23 стр.
14688. МЕТОДИ ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ СЕРВІСІВ МЕРЕЖНИХ НАВЧАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ Автореферат 25 стр.
14689. МетодИ ТА програмно – апаратнІ зАСОБИ оптимального планування експерименту при дослідженні технологІчНИХ процесІв Автореферат 25 стр.
14690. МЕТОДИ ТА ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ВІДМОВОСТІЙКИХ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ З ПРОГРАМОВАНОЮ ЛОГІКОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ Автореферат 27 стр.
14691. МЕТОДИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ радІацІЙНОГО, теплового ТА водного балансІв СИСТЕМИ океан–аТМОСФЕРА Автореферат 23 стр.
14692. МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЗБУДЖЕННЯ ВІБРАЦІЙ ТА УДАРІВ Автореферат 17 стр.
14693. МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ СТАТИСТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРІВ НА БАЗІ ЦИКЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 27 стр.
14694. Методи та СПЕЦПРОЦЕСОРИ ПОДВІЙНОГО ЗГОРТАННЯ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ СИГНАЛІВ ДІАГНОСТУВАННЯ Автореферат 24 стр.
14695. методи ТА ТЕХНОЛОГІЇ впливу політичної реклами (на прикладі передвиборНої кампанії) Автореферат 23 стр.
14696. Методи та цифрові процесори обробки даних на основі процедури рандомізації Автореферат 21 стр.
14697. Методи теплового розрахунку фрикційних елементів при квазістаціонарному та нестаціонарному режимах теплоутворення Автореферат 22 стр.
14698. МЕТОДИ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ЧАСТОТНОГО ПЛАНУВАННЯ СТІЛЬНИКОВИХ СИСТЕМ РУХОМОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ та АНАЛІЗ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ Автореферат 30 стр.
14699. МЕТОДИ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЦЕГЛяНИХ БУДИНКІВ, що експлуатуються у звичайних та складних умовах будівництва Автореферат 23 стр.
14700. МЕТОДИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ НАФТОПРОВОДІВ ПРИ ПОСЛІДОВНОМУ ПЕРЕКАЧУВАННІ РІЗНОСОРТНИХ НАФТ Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146  [147]  148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389