Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

14401. МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ (на прикладі КНР і України) Автореферат 21 стр.
14402. Методи аналізу та зменшення динамічних похибок балістичних гравіметрів Автореферат 25 стр.
14403. Методи аналізу трафіку гетерогенних комп’ютерних мереж Автореферат 25 стр.
14404. МЕТОДИ АНТИСТРЕСОРНОГО ЗАХИСТУ ХВОРИХ З ГОСТРОЮ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ ПРИ РІЗНИХ УШКОДЖЕННЯХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ Автореферат 29 стр.
14405. МЕТОДИ АРХІТЕКТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МІСЬКИХ ГРОМАДСЬКО-ТРАНСПОРТНИХ ВУЗЛІВ Автореферат 25 стр.
14406. МЕТОДИ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 26 стр.
14407. МЕТОДИ ВІДНОВЛЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПТИЧНО АКТИВНИХ ДОМІШОК ЗА ДАНИМИ ВИМІРЮВАНЬ КОЕФІЦІЄНТА ЯСКРАВОСТІ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 26 стр.
14408. МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОНАВСЬКОГО АПАРАТУ МУЗИКАНТА-ІНСТРУМЕНТАЛІСТА Автореферат 27 стр.
14409. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ АТМОСФЕРНОЇ ПОПРАВКИ У СУПУТНИКОВІ ВИМІРИ В ОПТИЧНОМУ ТА РАДІОДІАПАЗОНАХ Автореферат 21 стр.
14410. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВЕКТОРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАМАГНІЧУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ АНІЗОТРОПНИХ БЕЗГІСТЕРЕЗИСНИХ СЕРЕДОВИЩ Автореферат 24 стр.
14411. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ТЕПЛОВОЇ І РАДІАЦІЙНОЇ ПОВЗУЧОСТІ НА КОЛИВАННЯ ТА СТІЙКІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 23 стр.
14412. Методи визначення корозійної тривкості, довговічності та антикорозійний захист залізобетонних конструкцій Автореферат 29 стр.
14413. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ ТА МІЦНІСТЬ НЕМЕТАЛІЧНИХ ВОЛОКНИСТИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР Автореферат 16 стр.
14414. МЕТОДИ ВТОРИННОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ ТА ЗОБРАЖЕНЬ У СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МІРІАДНОГО ОЦІНЮВАННЯ Автореферат 31 стр.
14415. МЕТОДИ ВТОРИННОЇ ОБРОБКИ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ОЦІНОК ДІАГНОСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЯ Автореферат 25 стр.
14416. МЕТОДИ ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ Автореферат 16 стр.
14417. Методи діагностики комп’ютерних систем та мереж з ВИКОРИСТОВУВАННЯМ експертних систем реального часу Автореферат 23 стр.
14418. МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ВЕРТЕБРОГЕННИХ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИХ КОРІНЦЕВИХ БОЛЬОВИХ СИНДРОМІВ У ХВОРИХ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП Автореферат 32 стр.
14419. МЕТОДИ ДИНАМІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Автореферат 27 стр.
14420. МЕТОДИ ДИНАМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ЦИФРОВІЙ МЕРЕЖІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ БАГАТОАГЕНТНИХ СИСТЕМ Автореферат 18 стр.
14421. МетодИ дистанцІЙНОГО контролЮ ГЕОМЕТРИЧНИХ параметрІв ВЕЛИКОгабаритнИх ВИРОБІВ Автореферат 44 стр.
14422. Методи добування тематичної інформації з глобальної мережі на основі агентного підходу Автореферат 24 стр.
14423. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ДОДАТКОВИМИ УМОВАМИ Автореферат 12 стр.
14424. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТАЛИХ СТРУКТУР У СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 27 стр.
14425. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ ТА ОБМЕЖЕННЯМИ Автореферат 11 стр.
14426. Методи ДОСЛІДЖЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ДАНИХ ПРЕДМЕТА ПОСЯГАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ Автореферат 25 стр.
14427. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ІМПУЛЬСНИХ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ПАРАМЕТРАМИ ТА ОБМЕЖЕННЯМИ Автореферат 13 стр.
14428. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ З ЕКСТРЕМАЛЬНОЮ ГРАНИЧНОЮ УМОВОЮ Автореферат 10 стр.
14429. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ОРІЄНТАЦІЄЮ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ Автореферат 24 стр.
14430. МЕТОДИ ЕРГОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ АКУСТИЧНОГО ТА СВІТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОБУВАННЯ Автореферат 20 стр.
14431. МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ (за матеріалами промислових підприємств Автономної Республіки Крим) Автореферат 27 стр.
14432. МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ БЕЗПЕКИ КОРИСТУВАЧІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ Автореферат 25 стр.
14433. МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНСАЛТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 20 стр.
14434. МЕТОДИ ЗАСТОСУВАННЯ ТАБЛИЦЬ РІШЕНЬ У СИСТЕМАХ ФОРМАЛЬНОГО ВИВОДУ І ПРОГРАМНИХ КОМПЛЕКСАХ Автореферат 24 стр.
14435. МЕТОДИ Й АЛГОРИТМИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ НА РОЗМІЩЕННЯХ З ДОДАТКОВИМИ УМОВАМИ Автореферат 23 стр.
14436. МЕТОДИ Й ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ РІЗЬБОВИХ З’ЄДНАНЬ ТРУБНИХ КОЛОН Автореферат 25 стр.
14437. МЕТОДИ КВАДРАТИЧНОГО ІНЕРЦІЙНОГО ЗГЛАДЖУВАННЯ   В РОЗРАХУНКАХ НАВАНТАЖЕНЬ ПРОМИСЛОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ Автореферат 21 стр.
14438. МЕТОДИ КОДУВАННЯ ТА ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ ПОВІДОМЛЕНЬ В РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ З ОПТИЧНИМ КАНАЛОМ ЗВ’ЯЗКУ Автореферат 20 стр.
14439. МЕТОДИ КОМПЮТЕРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ З НАБЛИЖЕНО ЗАДАНИМИ ВИХІДНИМИ ДАНИМИ Автореферат 30 стр.
14440. Методи комп’ютерної алгебри та символьних перетворень при проектуванні математичних систем учбового призначення Автореферат 19 стр.
14441. Методи консолідації західного внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи при використанні різних генотипових груп чорно-рябої худоби Автореферат 50 стр.
14442. МЕТОДИ КОНТРОЛЮТЕПЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСІВ СПАЛЮВАННЯ Автореферат 42 стр.
14443. МЕТОДи КОРЕКЦІЇ динамічних магнітних параметрів плоских виробів Автореферат 21 стр.
14444. Методи лінеаризації амплітудно-частотних характеристик п’єзоелектричних перетворювачів механічних величин Автореферат 22 стр.
14445. МЕТОДИ ЛІНЕАРИЗАЦІЇ ДЛЯ НЕЛІНІЙНИХ МАТРИЧНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 15 стр.
14446. МЕТОДИ ЛІТНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ ПАРАШУТНИХ СИСТЕМ І ПАРАПЛАНЕРНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ Автореферат 50 стр.
14447. МЕТОДИ МІНІМІЗАЦІЇ ЗАТРИМОК ТРАНСПОРТУ НА МАГІСТРАЛЬНІЙ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ МЕРЕЖІ МІСТ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
14448. МЕТОДИ МІСТОБУДІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВЕЛИКИХ МІСТ УКРАЇНИ (на прикладі м. Рівне) Автореферат 23 стр.
14449. МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ЕКОНОМІЧНИХ ОБ‘ЄКТІВ Автореферат 36 стр.
14450. МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ ТА РОЗВ'ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ В СИСТЕМІ КООПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ Автореферат 41 стр.
14451. МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА РЕЖИМІВ РОБОТИ ПОТУЖНИХ КОНВЕЄРНИХ УСТАНОВОК Автореферат 18 стр.
14452. МЕТОДИ МОРФОЛОГІЧНОЇ НОРМАЛІЗАЦІЇ БІНАРНИХ ПЕРЕРІЗІВ ЗОБРАЖЕНЬ Автореферат 22 стр.
14453. МЕТОДИ НАВІГАЦІЙНО – ЦИФРОВОЇ ФОТОГРАММЕТРІЇ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ КІНЕМАТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 52 стр.
14454. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ШКОЛІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
14455. МЕТОДИ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО РОЗПОДІЛЕНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ОСНОВІ ПРЕЦЕДЕНТІВ І АНАЛОГІЙ Автореферат 49 стр.
14456. методи нормування технологічних допусків у виробництві стільникових заповнювачів для авіакосмічної техніки Автореферат 18 стр.
14457. МЕТОДИ НОРМУВАННЯ ТИМЧАСОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА УМОВ НЕПОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 40 стр.
14458. МЕТОДИ ОБРОБКИ ДИНАМІЧНИХ СЦЕН ПРИ ВПЛИВІ НЕСТАЦІОНАРНИХ ЗАВАД У РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ СУПРОВОДЖЕННЯ НАДВОДНИХ ПРОТЯЖНИХ ОБ'ЄКТІВ Автореферат 24 стр.
14459. МЕТОДИ ОБРОБКИ ЕКСПЕРТНИХ ДАНИХ В ЗАДАЧі автоматизації профвідбору Автореферат 25 стр.
14460. методи обробки та прийняття рішень при АНАЛІЗі СТАНУ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ КОН’ЮНКТИВИ ОКА Автореферат 24 стр.
14461. МЕТОДИ ОБЧИСЛЕННЯ СПЛАЙНІВ ОРІЄНТОВАНІ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАСОБАМИ ОДНОРІДНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ Автореферат 25 стр.
14462. МЕТОДИ ОДНОВИМІРНИХ НОРМАЛІЗАЦІЙ АФІННИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ЗАДАЧАХ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ Автореферат 28 стр.
14463. МЕТОДИ ОПЕРАТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 24 стр.
14464. МЕТОДИ ОПЕРАТИВНОГО ФОТОГРАММЕТРИЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ЗНІМКІВ, ОТРИМАНИХ НА РАСТРОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ МІКРОСКОПАХ Автореферат 22 стр.
14465. Методи Опису та розпізнавання дактилоскопічних зображень для створення інформаційно-вимірювальних систем Автореферат 29 стр.
14466. МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ КОМПОЗИЦІЙНИХ МІКРОПРОГРАМНИХ ПРИСТРОЇВ КЕРУВАННЯ З РОЗДІЛЕННЯМ КОДІВ НА FPGA Автореферат 19 стр.
14467. МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ТА РЕЖИМІВ РОБОТИ ВИХОРОСТРУМОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДЕФЕКТОСКОПІВ Автореферат 34 стр.
14468. МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИСТРОЇВ КЕРУВАННЯ З ГЕТЕРОГЕННОЮ СТРУКТУРОЮ Автореферат 20 стр.
14469. МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВИБІРКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Автореферат 43 стр.
14470. МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ ДАНИХ В РОЗПОДІЛЕНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ МАТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ Автореферат 24 стр.
14471. МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АВТОМОБІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі СП “АВТОЗАЗ-ДЕУ”) Автореферат 28 стр.
14472. МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН У РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 47 стр.
14473. МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ТРУБОПРОВОДІВ З УРАХУВАННЯМ ПАРАМЕТРІВ НАДІЙНОСТІ І ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ Автореферат 26 стр.
14474. Методи отримання та обробки кардинальних експертних оцінок Автореферат 26 стр.
14475. МЕТОДИ ОЦІНКИ І ВИБОРУ РІШЕНЬ У ПРОЦЕСІ АРХІТЕКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СЕЛЬБИЩНИХ ТЕРИТОРІЙ МІСТ Автореферат 25 стр.
14476. МЕТОДИ ОЦІНКИ І ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЕТАЛЕЙ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРИ КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНОМУ ЗНОШУВАННІ Автореферат 37 стр.
14477. методи оцінки інвестиційних проектів у промисловості Автореферат 20 стр.
14478. МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНТЕРМОДУЛЯЦІЙНИХ ЗАВАД ПРИ МНОЖИННИХ ВПЛИВАХ НА ВХІДНІ КАСКАДИ РАДІОПРИЙМАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ Автореферат 23 стр.
14479. МЕТОДИ ОЦІНКИ ДОВГОВІЧНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ ШАСІ КОЛІСНИХ ТРАКТОРІВ Автореферат 36 стр.
14480. МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ Автореферат 25 стр.
14481. МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ Автореферат 28 стр.
14482. МЕТОДИ ОЦІНКИ ЗНОСУ І НАДІЙНОСТІ ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ В УМОВАХ ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ Автореферат 23 стр.
14483. МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ Автореферат 25 стр.
14484. Методи оцінки міцності, тріщиностійкості позацентрово стиснутих і розтягнутих залізобетонних елементів конструкцій під час короткочасних навантажень Автореферат 24 стр.
14485. Методи оцінки та засади протидії іллегалізації перехідних економік в умовах глобалІзації Автореферат 35 стр.
14486. МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 26 стр.
14487. МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 21 стр.
14488. МЕТОДИ ОЦІНКИ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА УМОВ СКЛАДНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 45 стр.
14489. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 26 стр.
14490. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ ПРОФІЛІВ ВІТРОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ВИСОТНІ БУДІВЛІ І СПОРУДИ Автореферат 22 стр.
14491. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В ПРОЦЕСАХ НАФТОПЕРЕРОБКИ Автореферат 27 стр.
14492. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НЕСИМЕТРІЇ І НЕСИНУСОЇДАЛЬНОСТІ РЕЖИМІВ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ З РІЗКОЗМІННИМ НАВАНТАЖЕННЯМ Автореферат 24 стр.
14493. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ВІДТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ КОРІВ УКРАЇНСЬКИХ ЧОРНО-РЯБОЇ ТА ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНИХ ПОРІД Автореферат 26 стр.
14494. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРИБОТЕХНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 25 стр.
14495. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ Автореферат 23 стр.
14496. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА І ВИКОРИСТАННЯ КОРМІВ ЗА ЦІЛОРІЧНО ОДНОТИПНОЇ ГОДІВЛІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ Автореферат 63 стр.
14497. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНИХ ГІРНИЧИХ МАШИН ТА УСТАНОВОК ВУГІЛЬНИХ ШАХТ Автореферат 44 стр.
14498. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ Автореферат 25 стр.
14499. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ СИСТЕМ ВТОРИННОЇ РАДІОЛОКАЦІЇ Автореферат 27 стр.
14500. Методи підвищення захищеності інформаційних ресурсів автоматизованих систем спеціального призначення та оптимізації структур систем їхнього технічного захисту Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144  [145]  146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389