Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

14201. МЕТАЛООСТЕОСИНТЕЗ І МЕТАЛО-ЦЕМЕНТНИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ДОВГИХ КІСТОК У ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 24 стр.
14202. МЕТАЛООСТЕОСИНТЕЗ І МЕТАЛОЦЕМЕНТНИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ НАВКОЛО-ВНУТРІШНЬОСУГЛОБОВИХ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК У ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ (клініко – експериментальне дослідження) Автореферат 26 стр.
14203. МЕТАЛООСТЕОСИНТЕЗ І МЕТАЛОЦЕМЕНТНИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПЕРЕЛОМІВ ПРОКСИМАЛЬНОГО КІНЦЯ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ (клініко – експериментальне дослідження) Автореферат 29 стр.
14204. МЕТАЛОХІМІЯ СПОЛУК ІНДІЮ З РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИМИ ТА ПЕРЕХІДНИМИ МЕТАЛАМИ Автореферат 55 стр.
14205. Металургійні властивості хромітових руд ПОБУЖжя і розробка раціональних режимів отримання високовуглецевого феррохрому Автореферат 33 стр.
14206. МЕТАЛУРГІЙНІ ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ МЕТАЛОБРУХТУ Автореферат 28 стр.
14207. Метаногенез у рубці Великої рогатої худоби і деякі аспекти його регуляції Автореферат 27 стр.
14208. МЕТАРЕГІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ Автореферат 31 стр.
14209. МЕТАТЕКСТ ЛІТЕРАТУРИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ СПОСІБ ОСЯГНЕННЯ БУТТЯ Автореферат 25 стр.
14210. МЕТАТЕОРІЯ СВІДОМОСТІ: АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 26 стр.
14211. МЕТАФІЗИКА ВСЕЄДНОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ РЕЛІГІЙНІЙ ФІЛОСОФІЇ Автореферат 25 стр.
14212. МЕТАФІЗИКА ЕРОСУ В ТВОРЧОСТІ Б.ВИШЕСЛАВЦЕВА ТА ФІЛОСОФІЯ РОСІЙСЬКОГО РЕЛІГІЙНОГО РЕНЕСАНСУ КІНЦЯ ХIХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ Автореферат 28 стр.
14213. МЕТАФІЗИКА ПОЕТИЧНОГО МИСЛЕННЯ АНТИЧНОСТІ (досвід історико-філософської реконструкції) Автореферат 52 стр.
14214. МЕТАФІЗИЧНІ ІНТЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВІСТІ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 24 стр.
14215. МЕТАФІЗИЧНІ ВИМІРИ УКРАЇНСЬКОЇ ДОХРИСТИЯНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ Автореферат 43 стр.
14216. МЕТАФІЗИЧНА УКРАЇНСЬКА ПОЕЗІЯДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ СТОЛІТТЯ:семантико-художня парадигма Автореферат 28 стр.
14217. МЕТАФІЗИЧНИЙ ДИСКУРС У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ЮРІЯ ЛИПИ Автореферат 29 стр.
14218. МЕТАФОРА В СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬОЇ СВІДОМОСТІ Автореферат 22 стр.
14219. МЕТАФОРА І. КАЛИНЦЯ: ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ Автореферат 25 стр.
14220. МЕТАФОРА В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ТЕКСТІ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: СЕМАНТИКА, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ Автореферат 28 стр.
14221. МЕТАФОРА В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ІВАНА ДРАЧА Автореферат 27 стр.
14222. Метафора в українському політичному дискурсі (за матеріалами сучасної періодики) Автореферат 26 стр.
14223. МЕТАФОРА У СФЕРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Автореферат 27 стр.
14224. МЕТАФОРА ЯК СЕМАНТИЧНА УНІВЕРСАЛІЯ Автореферат 33 стр.
14225. МЕТАФОРА ЯК ФАКТОР ХУДОЖНЬОЇ АКТИВНОСТІ МУЗИЧНОГО ТВОРУ Автореферат 27 стр.
14226. МЕТАФОРИЧНІ ПРОЦЕСИ У ФОРМУВАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЛЕКСИКИ Автореферат 32 стр.
14227. МЕТАФОРИЧНІ СТРУКТУРИ У ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ ПРАЗЬКОЇ ШКОЛИ Автореферат 26 стр.
14228. МЕТАФОРИЧНІСТЬ КАЗКИ ЯК ЗАСІБ АКТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 27 стр.
14229. МЕТАФОРИЧНА СХЕМА ОБЖИТОГО ПРОСТОРУ: МІСЦЕ ІНШОГО, ЧУЖОГО, ВІДТОРГНЕНОГО Автореферат 40 стр.
14230. МЕТАХРОННИЙ РАК МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ (МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПРОГНОЗ) Автореферат 29 стр.
14231. МЕТОД p-АНАЛІТИЧНИХ ФУНКЦІЙ В КРАЙОВИХ ЗАДАЧАХ ДЛЯ ЕЛІПТИЧНИХ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 17 стр.
14232. Метод і засоби конструювання трафика в мобільних комп'ютерних мережах Автореферат 21 стр.
14233. Метод і засоби підтримки мобільності об'єднаних комп'ютерних мережах Автореферат 19 стр.
14234. МЕТОД І ЗАСОБИ ТЕСТОВОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТА МІКРОПРОЦЕСОРНИХ ПРИСТРОЇВ З КОМПОНЕНТАМИ, ПОБУДОВАНИМИ ЗА КМДН-ТЕХНОЛОГІЄЮ Автореферат 26 стр.
14235. МЕТОД І КОМПЛЕКС АПАРАТУРИ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ІЗОЛЯЦІЇ КАБЕЛЬНИХ ВИРОБІВ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА Автореферат 24 стр.
14236. Метод і Моделі формування портфеля проектів на основі аналізу стратегій діяльності підприємства Автореферат 26 стр.
14237. МЕТОД І ПРИЛАДИ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ З ЧПК ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДІВ Автореферат 31 стр.
14238. МЕТОД І ПРИСТРІЙ ЕЛЕКТРОХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНОГО ВИМІРЮВАННЯ КОМПОНЕНТІВ БІОРІДИН НА ПРИКЛАДІ ГІСТАМІНУ Автореферат 29 стр.
14239. МЕТОД І ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЛИВАРНИХ АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ Автореферат 29 стр.
14240. МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОСМІЧНИХ ОБЄКТІВ ПО НЕКОНТРОЛЬОВАНОМУ ВИПРОМІНЮВАННЮ ДЛЯ НАВІГАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОСМІЧНИМИ АПАРАТАМИ Автореферат 19 стр.
14241. МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮДИНИ НА ОСНОВІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО МОВНОГО КОДУ Автореферат 22 стр.
14242. МЕТОД ІТЕРАТИВНОГО ДЕКОДУВАННЯ ТУРБОКОДІВ ЗМЕНШЕНОЇ СКЛАДНОСТІ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 26 стр.
14243. метод автоматизованого проектування технологічних процесів на основі інтегрування конструкторської і технологічної інформації Автореферат 25 стр.
14244. МЕТОД АНАЛІЗУ І ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ВИБІРОК НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ Автореферат 23 стр.
14245. Метод Аналізу проектів з урахуванням причинно-наслідкових зв’язків факторів ризику Автореферат 24 стр.
14246. Метод багатовимірних аналогів як спосіб підвищення ефективності кількісної інтерпретації даних промислової геофізики Автореферат 30 стр.
14247. МЕТОД БАГАТОШАРОВОЇ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ПРЕДИКАТІВ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ Автореферат 26 стр.
14248. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СКЛАДЕНОГО КРИЛА ЛІТАКА ТРАНСПОРТНОЇ КАТЕГОРІЇ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРОЕКТУВАННЯ Автореферат 18 стр.
14249. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ВОГНЕВИХ ПОЗИЦІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЇ СИГНАЛЬНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ЦІЛЕЙ В РЛС РВП. Автореферат 28 стр.
14250. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ НАВІГАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ РУХУ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ РЕНТГЕНІВСЬКИХ ПУЛЬСАРІВ Автореферат 21 стр.
14251. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФІЛЮ ЗІ СТРУМЕНЕВИМ ЗАКРИЛКОМ Автореферат 21 стр.
14252. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ АВАРІЙНОЇ БРОНІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ Автореферат 22 стр.
14253. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ІНФРАЧЕРВОНИХ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ В УМОВАХ ЛЬОТНИХ ВИПРОБУВАНЬ ПО ПАСИВНОМУ ТЕСТ - ОБ’ЄКТУ Автореферат 26 стр.
14254. МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ПРОХІДНОЇ ПОТУЖНОСТІ В БАГАТОМОДОВИХ ХВИЛЕВОДАХ ГАЛЬВАНОМАГНІТНИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ Автореферат 25 стр.
14255. МЕТОД ВСТАНОВЛЕННЯ ЦИКЛІЧНИХ РЕСУРСІВ АВІАЦІЙНИХ ГТД, ЗАСНОВАНИЙ НА ВИКОРИСТАННІ ДОСВІДУ ДОВОДКИ, ВИПРОБУВАНЬ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРОТОТИПУ Автореферат 22 стр.
14256. МЕТОД ГРАНИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ В ТЕОРІЇ РОЗШИРЕНЬ СИМЕТРИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ В ПРОСТОРАХ З ІНДЕФІНІТНОЮ МЕТРИКОЮ Автореферат 34 стр.
14257. МЕТОД динамічної маршрутизації з підтримкою якості обслуговування в мобільних комп’ютерних мережах Автореферат 23 стр.
14258. МЕТОД ДОВГОСТРОКОВОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПРОГНОЗУ МАКСИМАЛЬНИХ ВИТРАТ ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ (на прикладі річок басейнів Верхнього Дніпра, Західної Двіни і Німану) Автореферат 23 стр.
14259. Метод дослідження надійності та ефективності захисних систем безпеки АЕС на етапі експлуатації Автореферат 26 стр.
14260. МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИЗНОСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ РАДІАЛЬНИХ КОЛИВАННЯХ ВАЛУ Автореферат 20 стр.
14261. МЕТОД ЗАХИСТУ кабельних ліній зв’язку телекомунікаційних мереж ВІД ПОТУЖНИХ ІМПУЛЬСНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЗАВАД Автореферат 21 стр.
14262. МЕТОД ЗБУРЕННЯ В МЕХАНIЦI ПРУЖНИХ (ВЯЗКОПРУЖНИХ) АНІЗОТРОПНИХ І КОМПОЗИЦIЙНИХ МАТЕРIАЛIВ Автореферат 29 стр.
14263. МЕТОД ЗОВНІШНЬОГО АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ ЛЮДИНИ Автореферат 16 стр.
14264. МЕТОД ЗОВНІШНЬОГО СТАНДАРТУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ І КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ Автореферат 21 стр.
14265. МЕТОД КЛАСТЕРНИХ РОЗКЛАДІВ ПРЕДСТАВЛЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ РІВНЯНЬ БОГОЛЮБОВА ДЕЯКИХ БАГАТОЧАСТИНКОВИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 18 стр.
14266. МЕТОД КОМБІНОВАНОГО ПОЕТАПНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ЦИФРОВИХ І МІКРОПРОЦЕСОРНИХ ПРИСТРОЇВ СИСТЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ АВТОМАТИЧНИХ ТЕЛЕФОННИХ СТАНЦІЙ Автореферат 21 стр.
14267. Метод комплексної оцінки і прогнозування потужності викидів оксиду азоту із газотурбінних установок та зниження техногенного забруднення атмосфери. Автореферат 22 стр.
14268. МЕТОД КОМП’ЮТЕРНОЇ РЕНТГЕНОМОРФОМЕТРІЇМЕТАКАРПАЛЬНИХ КІСТОК ЛЮДИНИУ ДІАГНОСТИЦІ ОСТЕОПОРОЗУ Автореферат 21 стр.
14269. МЕТОД КОНТРОЛЮ ЗА ВИТОКАМИ І НЕСАНКЦІОНОВАНИМИ ВІДБОРАМИ НАФТИ З МАГІСТРАЛЬНИХ НАФТОПРОВОДІВ Автореферат 32 стр.
14270. МЕТОД ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ, В УМОВАХ СПЕЛЕОСАНАТОРІЮ М. СОЛЕДАРА Автореферат 27 стр.
14271. МЕТОД МАРШРУТИЗАЦІЇ ПАКЕТІВ ЗА КРИТЕРІЄМ РІВНОМІРНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ МЕРЕЖІ Автореферат 22 стр.
14272. МЕТОД МАРШРУТИЗАЦІЇ У ГЕТЕРОГЕННИХ комп’ютерних мережах на основі аналізу ієрархій Автореферат 23 стр.
14273. МЕТОД МЕЛЕРА-ФОКА У КОНТАКТНИХ ЗАДАЧАХ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ПІВПРОСТОРУ З КРУГОВИМИ ЛІНІЯМИ РОЗДІЛУ ГРАНИЧНИХ УМОВ Автореферат 21 стр.
14274. Метод нелінійного оцінювання в задачах стохастичної оптимізації та ідентифікації Автореферат 11 стр.
14275. МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛЕННЯ ПОТОКІВ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ З ТЕХНОЛОГІЄЮ MPLS Автореферат 23 стр.
14276. Метод оцінки впливу експлуатаційних факторів на запас газодинамічної стійкості компресорів ГТД Автореферат 16 стр.
14277. МЕТОД ОЦІНКИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ, ЩО ВИПРОМІНЮЄТЬСЯ ПОВЕРХНЕЮ ОБЕРТАННЯ ЯК ФАКЕЛОМ ПОЛУМ Автореферат 19 стр.
14278. МЕТОД ОЦІНЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ У МОДЕЛЮВАННІ КРИВИХ ТА ПОВЕРХОНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ Автореферат 18 стр.
14279. МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ПРИЙОМНИХ ПРИСТРОЇВ НАЗЕМНИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ КОСМІЧНИХ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ Автореферат 18 стр.
14280. МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ПЕРЕШКОДОЗАХИЩЕНОСТІ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ КОСМІЧНИМИ АПАРАТАМИ Автореферат 19 стр.
14281. Метод підвищення пропускної спроможності радіоканалу управління космічними апаратами систем супутникового звязку Автореферат 22 стр.
14282. метод підвищення точності систем діагностики технічного обладнання на основі стаціонаризації вимірювальної інформації Автореферат 22 стр.
14283. МЕТОД ПЕРЕКОНУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 27 стр.
14284. Метод побудови областей стійкості і якості систем автоматичного керування просторово-одномірними тепловими об'єктами при конвективному теплообміні Автореферат 22 стр.
14285. метод побудови програмного забезпечення систем дистанційного навчання Автореферат 20 стр.
14286. МЕТОД ПОБУДОВИ РОЗВ’ЯЗКІВ НЕЛІНІЙНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ПРЯМОКУТНИХ ПЛАСТИН Автореферат 20 стр.
14287. Метод побудови стратифікованої семантичної мережі для підтримки прийняття управлінських рішень у складних організаційних ієрархічних системах критичного застосування Автореферат 27 стр.
14288. МЕТОД ПОСЛІДОВНИХ НАБЛИЖЕНЬ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ АКТУАРНОЇ МАТЕМАТИКИ Автореферат 18 стр.
14289. метод ПРОГНОЗУВАННЯ АДАПТАЦІЇ оператора до дії шкідливих факторів машинобудівного ВИРОБНИЦтва Автореферат 18 стр.
14290. МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ ТРИВАЛОЇ МІЦНОСТІ МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ РІЗНИХ КЛАСІВНА ВЕЛИКІ строки СЛУЖБИ Автореферат 21 стр.
14291. МЕТОД ПРОСТОРОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ БАГАТОМІРНИХ СИГНАЛІВ ТВ ЗОБРАЖЕНЬ Автореферат 18 стр.
14292. МЕТОД РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ ПОЖЕЖНИХ ДЕПО ПРИ ПРОЕКТУВАННІ І ОНОВЛЕННІ РАЙОНІВ МІСТА Автореферат 23 стр.
14293. МЕТОД РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ ВНУТРІШНЬОЇ СТРУКТУРИ ОБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМУ ЗВОРОТНОГО ПРОЕКТУВАННЯ Автореферат 27 стр.
14294. Метод рекурентнИх сПІВВІДНОШЕНЬ У статиЦІ ТА динамІЦІ КОМБІНОВАНИХ цилІндричНих оболоНОк Автореферат 25 стр.
14295. МЕТОД РОЗРАХУНКОВОГО ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВИГЛЯДУ СНАРЯДА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАДАНИМИ АЕРОДИНАМІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Автореферат 26 стр.
14296. МЕТОД РОЗРАХУНКУ ВІБРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНИХ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 30 стр.
14297. МЕТОД РОЗРАХУНКУ ДОВГОВІЧНОСТІ РЕСОРИ ШАСІ ЛЕГКОГО ЛІТАКА З УРАХУВАННЯМ НЕРІВНОСТЕЙ АЕРОДРОМУ Автореферат 20 стр.
14298. МЕТОД РОЗРАХУНКУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ВИХРОСТРУМОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ Автореферат 16 стр.
14299. МЕТОД РОЗРАХУНКУ ФЛАНЦЕВИХ З’ЄДНАНЬ АПАРАТІВ ВИСОКОГО ТИСКУ Автореферат 23 стр.
14300. Метод розрахунку ЦИЛІНДРИЧНИХ відбивачів вибухових хвиль для гасіння лісових пожеж Автореферат 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142  [143]  144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389