Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

14101. МЕДИЧНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В РОЗВИТКУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ Автореферат 30 стр.
14102. Медична допомога постраждалим із пошкодженнями опорно ? рухового апарату при політравмі в умовах сільськогосподарського регіону Автореферат 26 стр.
14103. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ШАХТАРЯМ З ВАЖКОЮ МЕХАНІЧНОЮ ТРАВМОЮ НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ Автореферат 31 стр.
14104. МЕДИЧНА НОМЕНКЛАТУРА В УКРАЇНСЬКИХ ПАМ’ЯТКАХ XVI-XVIII ст. Автореферат 29 стр.
14105. МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ДОБРОЯКІСНИМИ ПУХЛИНАМИ ТА ПУХЛИНОПОДІБНИМИ УРАЖЕННЯМИ КІСТОК (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 42 стр.
14106. МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ІЗ ЗАСТАРІЛИМИ ПЕРЕЛОМАМИ ТА ПЕРЕЛОМОВИВИХАМИ ДИСТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ КІСТОК ПЕРЕДПЛІЧЧЯ Автореферат 28 стр.
14107. МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ З ЗАСТАРІЛИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ КИСТЬОВОГО СУГЛОБА Автореферат 28 стр.
14108. МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ТА ІНВАЛІДІВ З ДЕФОРМАЦІЯМИ КИСТІ ВНАСЛІДОК ПОШКОДЖЕНЬ НЕРВІВ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ Автореферат 27 стр.
14109. Медична система інформаційно-аналітичного забезпечення дослідження та лікування політравм Автореферат 24 стр.
14110. МЕДИЧНА ТА ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ Автореферат 25 стр.
14111. МЕДИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ ЖИРОВОЇ ЕМБОЛІЇ У ХВОРИХ З МЕХАНІЧНОЮ ТРАВМОЮ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ Автореферат 28 стр.
14112. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ НАСЕЛЕННЮ Автореферат 33 стр.
14113. МЕДИЧНО-БIОЛОГIЧНI I СОЦIАЛЬНО-ЕКОНОМIЧНI ЧИННИКИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВЕНЕРИЧНИХ ХВОРОБ В ОКРЕМОМУ РЕГIОНІ Автореферат 26 стр.
14114. МЕЖІ ЗДІЙСНЕННЯ СУБ'ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ Автореферат 26 стр.
14115. МЕЖІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Автореферат 24 стр.
14116. Международное экономическое сотрудничество Украины и Королевства Марокко: состояние и перспективы Автореферат 25 стр.
14117. МЕЖОВІ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ У МОЛОДИХ ОСІБ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ (ДІАГНОСТИКА, КОРЕКЦІЯ, ПРОФІЛАКТИКА) Автореферат 25 стр.
14118. МЕЗОФАЗО- І СКЛОУТВОРЕННЯ, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ АЛКАНОАТІВ ЛАНТАНУ І НЕОДИМУ ТА СИСТЕМ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 21 стр.
14119. МЕЗОФАЗОУТВОРЕННЯ ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АЛКАНОАТІВ ДВОВАЛЕНТНИХ МЕТАЛІВ І СИСТЕМ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 25 стр.
14120. МЕЙОБЕНТОС ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ Автореферат 43 стр.
14121. МЕЛІОРАЦІЯ ТЕМНО-КАШТАНОВИХ ВТОРИННО-ОСОЛОНЦЬОВАНИХ ҐРУНТІВ В КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ ОВОЧЕВІЙ СІВОЗМІНІ Автореферат 21 стр.
14122. МЕЛАНОМА ШКІРИ: ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ, КОМБІНОВАНОГО І КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ Автореферат 53 стр.
14123. МЕЛОГЕОГРАФІЯ ЖНИВНИХ НАСПІВІВ БАСЕЙНУ ПРИП'ЯТІ Автореферат 29 стр.
14124. МЕМБРАНИ З ІММОБІЛІЗОВАНИМИ БАКТЕРІЯМИ ТА ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 23 стр.
14125. МЕМБРАННІ ГЛІКОПРОТЕЇНИ КЛІТИН ЗА УМОВ АПОПТОЗУ: ВИЯВЛЕННЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА, БІОМЕДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 30 стр.
14126. МЕМБРАННІ МЕХАНІЗМИ ПАТОГЕНЕЗУ ТА ТЕРАПІЇ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ПАРОДОНТУ Автореферат 49 стр.
14127. мембранні оболонки покриттів над трибунами стадіонів З великими вирізами на еліптичному плані Автореферат 20 стр.
14128. Мембранні та гуморальні механізми розвитку гіпертонічної хвороби у віковому аспекті і на фоні лікування Автореферат 51 стр.
14129. МЕМБРАННІ ТА КЛІТИННІ МЕХАНІМИ ДІЇ ІМУНОАКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ЕЛЕКТРОГЕНЕЗ ТА СКОРОЧЕННЯ ГЛАДЕНЬКИХ М'ЯЗІВ Автореферат 46 стр.
14130. МЕМБРАНОЗАЛЕЖНІ ПРОЦЕСИ В ТКАНИНІ МІОКАРДА МОРСЬКИХ СВИНОК ЗА УМОВ ГОСТРОЇ ГІПЕРІМУНОКОМПЛЕКСНОЇ ПАТОЛОГІЇ Автореферат 25 стр.
14131. МЕМОРІАЛЬНА РІЗЬБА ОСЕРЕДКІВ НАРОДНОГО КАМЕНЯРСТВА В ГАЛИЧИНІ КІНЦЯ ХІХ – ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 24 стр.
14132. МЕМУАРИ ПРОФЕСОРІВ ТА СТУДЕНТІВ З ІСТОРІЇ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХІХ – початку ХХ століття Автореферат 28 стр.
14133. МЕМУАРИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (березень 1917 - квітень 1918 рр.) Автореферат 23 стр.
14134. Мемуаристика П. В. Анненкова: жанрова своєрідність та літературний контекст Автореферат 28 стр.
14135. МЕМУАРНА ТВОРЧІСТЬ І.С. ТУРГЕНЄВА Автореферат 26 стр.
14136. МЕМУАРНО-ЩОДЕННИКОВА ПРОЗА М. ВОЛОШИНА: ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ” Автореферат 27 стр.
14137. МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
14138. Менеджмент в молокопереробному підприємстві Автореферат 24 стр.
14139. МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ) Автореферат 52 стр.
14140. МЕНЕДЖМЕНТ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКУ (аспекти формування керівника-підприємця) Автореферат 22 стр.
14141. Менеджмент діяльності банку на фондовому ринку Автореферат 23 стр.
14142. МЕНЕДЖМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 20 стр.
14143. МЕНЕДЖМЕНТ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГАЛУЗЕЙ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
14144. МЕНЕДЖМЕНТ КОМБІКОРМОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
14145. МЕНЕДЖМЕНТ міжнародного туризму (на прикладі Автономної Республіки Крим) Автореферат 28 стр.
14146. менеджмент персоналу в апк україни Автореферат 24 стр.
14147. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ АПК Автореферат 22 стр.
14148. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 22 стр.
14149. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПIДПРИЄМСТВА Автореферат 26 стр.
14150. Менеджмент справляння податків в процесі розвитку підприємництва Автореферат 24 стр.
14151. МЕНЕДЖМЕНТ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 20 стр.
14152. МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 44 стр.
14153. МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 44 стр.
14154. МЕНОНІТСЬКІ КОЛОНІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (1789 – 1917 рр.) Автореферат 27 стр.
14155. МЕНШОВИКИ В УКРАЇНІ У РОКИ РЕВОЛЮЦІЇ І ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ (1917 — 1920 рр.) Автореферат 31 стр.
14156. Мережа бібліотек Півдня України : формування та тенденції розвитку (ХІХ – початок ХХ ст.) Автореферат 30 стр.
14157. МЕРЕЖА З САМОМАРШРУТИЗАЦІЄЮ ТА ОПТИЧНОЮ ОБРОБКОЮ ЗАГОЛОВКА ПАКЕТІВ Автореферат 19 стр.
14158. МЕРЕЖЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІНСЬКИХ СТРУКТУРАХ Автореферат 24 стр.
14159. МЕРЕЖЕВА СИСТЕМА ТЕПЛОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ МЕП, БАГАТОВАРІАНТНИХ СТОСОВНО КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИКОНАННЯ Автореферат 24 стр.
14160. МЕРЕЖЕВА СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ Автореферат 21 стр.
14161. МЕРЕЖЕВЕ НЕЙРО-ФАЗЗІ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ МІЖ ОБ'ЄКТАМИ З РІЗНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ Автореферат 22 стр.
14162. МЕРЕЖНІ МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПОБУДОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТЕСТІВ АПАРАТНО-ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ У СКЛАДІ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ Автореферат 35 стр.
14163. МЕРОМОРФНІ МАЙЖЕ ПЕРІОДИЧНІ ФУНКЦІЇ ТА ЇХ УЗАГАЛЬНЕННЯ Автореферат 14 стр.
14164. МЕРОПЛАНКТОН ПРИБЕРЕЖНИХ ВОД КРИМУ (ЧОРНОМОРСЬКИЙ СЕКТОР) Автореферат 29 стр.
14165. МЕСІАНСЬКІ ІДЕЇ МОНОТЕЇСТИЧНИХ РЕЛІГІЙ Автореферат 20 стр.
14166. МЕТАБОЛIЧНI МЕХАНIЗМИ АДАПТАЦII ЧОРНОМОРСЬКИХ РИБ ДО ГIПОКСИЧНИХ СТАНIВ Автореферат 54 стр.
14167. МЕТАБОЛІЗМ АЗОТУ У ПРІСНОВОДНИХ ВОДОРОСТЕЙ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ЇХ УГРУПОВАНЬ І ЯКОСТІ ВОДИ Автореферат 50 стр.
14168. МЕТАБОЛІЗМ ЗАЛІЗА ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА КОРЕКЦІЯ ЙОГО ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНУ АНЕМІЮ Автореферат 28 стр.
14169. МЕТАБОЛІЗМ КСЕНОБІОТИКІВ - СУБСТРАТІВ ЦИТОХРОМУ Р450 В УМОВАХ ГОЛОДУВАННЯ, ВВЕДЕННЯ ІНДУКТОРІВ ТА ІНГІБІТОРІВ Автореферат 31 стр.
14170. Метаболізм пропіонової і лінолевої кислот в організмі великої рогатої худоби при додаванні до раціону різних форм сечовини Автореферат 23 стр.
14171. МЕТАБОЛІЗМ САХАРОЗИ І ЙОГО РЕГУЛЯЦІЯ В РОСЛИНАХ З РІЗНИМ складом ЗАПАСНИХ ВУГЛЕВОДІВ Автореферат 48 стр.
14172. Метаболіти бактерій роду Pseudomonas як селективний фактор стійкості цукрових буряків до бактеріальних хвороб Автореферат 30 стр.
14173. МЕТАБОЛІЧНІ ЕФЕКТИ ІНГІБІТОРІВ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ ПРИ ДИСФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ Автореферат 26 стр.
14174. МЕТАБОЛІЧНІ ЗМІНИ В ЕРИТРОЦИТАХ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ГЕМОГЛОБІНУ ПРИ ДІЇ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ Автореферат 26 стр.
14175. метаболічні зміни в органах щурів за умов свинцево-кадмієвих токсикозів та їх корекція гепатопротекторами Автореферат 23 стр.
14176. МЕТАБОЛІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 21 стр.
14177. МЕТАБОЛІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ У РОБОЧИХ МАШИНОБУДУВАННЯ Автореферат 30 стр.
14178. МЕТАБОЛІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, СИСТЕМНЕ ЗАПАЛЕННЯ ТА СТАН КОРОНАРНОГО КРОВООБІГУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МАСИ ТІЛА Автореферат 27 стр.
14179. МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ, УРАЖЕНИХ НІТРИТОМ НАТРІЮ, ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ І НИЗЬКИМИ ДОЗАМИ РАДІАЦІЇ, ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 39 стр.
14180. МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ АВТОНОМНІЙ НЕЙРОПАТІЇ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ПЕРШОГО І ДРУГОГО ТИПУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 26 стр.
14181. метаболічні порушення та структурно-функціональні зміни серця у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з цукровим діабетом другого типу та ожирінням і шляхи їх корекції Автореферат 25 стр.
14182. Метаболічні процеси в організмі кролів за умов створення стану штучного вуглекислотного гіпобіозу Автореферат 27 стр.
14183. МЕТАБОЛІЧНІ РОЗЛАДИ ЗА АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОГО УРАЖЕННЯ МЕЗЕНТЕРІАЛЬНИХ АРТЕРІЙ ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 32 стр.
14184. МЕТАБОЛІЧНІ та КЛІНІЧНІ ЕФЕКТИ статинів та ІНГІБІТОРІВ ангіотензинперетворюючого ФЕРМЕНТУ при ІШЕМІЧНій ХВОРОБі СЕРЦЯ Автореферат 28 стр.
14185. МЕТАБОЛІЧНІ, ПРОДУКТИВНІ ТА РЕПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ЗА РІЗНОГО СКЛАДУ РАЦІОНУ Автореферат 27 стр.
14186. МЕТАБОЛІЧНА І ПРОДУКТИВНА ДІЯ ПРОТЕЇНОВО-МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ ДЛЯ ОВЕЦЬ Автореферат 21 стр.
14187. МЕТАБОЛІЧНА ТА ПРОДУКТИВНА ДІЯ БІКАРБОНАТУ АМОНІЮ ПРИ ЙОГО ВИКОРИСТАННІ В ГОДІВЛІ ТЕЛЯТ Автореферат 24 стр.
14188. МЕТАБОЛІЧНА ТЕРАПІЯ ПОЛІОРГАННИХ УРАЖЕНЬ ГІПОКСИЧНО-ІШЕМІЧНОГО ГЕНЕЗУ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ Автореферат 23 стр.
14189. Метаботропна регуляція синаптичного пуринергічного гальмування в вісцеральних гладеньких м’язах Автореферат 25 стр.
14190. МЕТАЖАНР ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ: МІСТЕРІЯ - ЛІТУРГІЯ - ОПЕРА - “МІСТЕРІЯ” спеціальність 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури Автореферат 21 стр.
14191. метакрилові мономери з різноактивними подвійними зв’язками для фоторезистних технологій Автореферат 25 стр.
14192. МЕТАЛЕВІ ВКЛЮЧЕННЯ В ПОРОЖНИНІ РОТА У ДІТЕЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ Автореферат 29 стр.
14193. МЕТАЛЕВІ ОДНОШАРОВІ ЦИЛІНДРИЧНІ СТЕРЖНЕВІ ПОКРИТТЯ Автореферат 23 стр.
14194. металевий гафній ядерної чистоти Автореферат 24 стр.
14195. МЕТАЛОГЕНІЧНІ ЕПОХИ У ДОРИФЕЙСЬКІЙ ГЕОЛОГІЧНІЙ ICTOPIЇ УКРАЇНИ Автореферат 41 стр.
14196. МЕТАЛОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОКАТКИ ЗЛИВКІВ Автореферат 24 стр.
14197. МЕТАЛОЛІПОСОМАЛЬНА КОРЕКЦІЯ КЛІНІКО-БІОХІМІЧНИХ ТА ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ГОСТРИМ САЛЬПІНГООФОРИТОМ Автореферат 27 стр.
14198. МЕТАЛООБРОБКА У НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ЛІСОСТЕПОВОЇ УКРАЇНИ ЗА ДОБИ ПІЗНЬОЇ БРОНЗИ Автореферат 29 стр.
14199. МЕТАЛООКСИДИ ЯК ДЖОЗЕФСОНІВСЬКІ СЕРЕДОВИЩА: ОСОБЛИВОСТІ СТРУМЕНЕВОГО СТАНУ І СПЕКТРОСКОПІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Автореферат 43 стр.
14200. МЕТАЛООКСИДНІ СПОЛУКИ Y-Ba-Cu-O та Bi-Sr-Ca-Cu-O І ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЇХ МІКРОСТУКТУРИ З ВИСОКИМИ НАДПРОВІДНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141  [142]  143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389