Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

14001. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРВИННИХ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА ОСНОВІ БАЛАНСНОГО НАБЛИЖЕННЯ ЧЕБИШОВСЬКИМИ НЕЛІНІЙНИМИ СПЛАЙНАМИ Автореферат 19 стр.
14002. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У КВАНТОВИХ ЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ Автореферат 22 стр.
14003. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕРХНІ ТРИВИМІРНОГО ТІЛА З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРЛІНАЦІЇ ФУНКЦІЙ Автореферат 21 стр.
14004. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОЗИТИВНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ БАЛАНСОВОГО ТИПУ Автореферат 26 стр.
14005. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В ОБЛАСТЯХ З ВКЛЮЧЕННЯМИ Автореферат 15 стр.
14006. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИНИКНЕННЯ РАДІАЦІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ДНК КЛІТИНИ І ЇХ РЕПАРАЦІЇ Автореферат 25 стр.
14007. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДЕФОРМАЦІЇ ТА КОАЛЕСЦЕНЦІЇ В ВОЛОКНОУТВОРЮЮЧИХ ПОЛІМЕРНИХ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 24 стр.
14008. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАБРУДНЕННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ РІЧКОВИХ ВОД Автореферат 21 стр.
14009. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЛАНДШАФТНОГО МАСОПЕРЕНОСУ Автореферат 21 стр.
14010. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ НЕЧІТКОГО ВИВОДУ Автореферат 23 стр.
14011. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ЦЕНТРУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ Автореферат 28 стр.
14012. математичне моделювання процесів ПОШИРЕННЯ ТЕПЛОВОГО та ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛІВ у неоднорідних середовищах методами приграничних елементів та скінченних різниць Автореферат 54 стр.
14013. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛО- ТА МАСООБМІНУ В КОНДЕНСАТОРІ ЗМІШУЮЧОГО ТИПУ Автореферат 22 стр.
14014. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДЕФОРМАЦІЇ НЕЗВ’ЯЗНОГО ПІЩАНОГО РУСЛА ТУРБУЛЕНТНИМ ВОДНИМ ПОТОКОММАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДЕФОРМАЦІЇ НЕЗВ’ЯЗНОГО ПІЩАНОГО РУСЛА ТУРБУЛЕНТНИМ ВОДНИМ ПОТОКОМ Автореферат 25 стр.
14015. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕПЛОВИДІЛЕННЯ В ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ТІЛАХ ПРИ ЦИКЛІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ Автореферат 27 стр.
14016. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРЯМИХ ТА ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ ЕКОЛОГІЇ Автореферат 15 стр.
14017. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІАЛЬНО-РОЗПОДІЛЕНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 19 стр.
14018. Математичне моделювання реального інвестування в умовах трансформаційної економіки України Автореферат 26 стр.
14019. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЛАКСАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНОСУ Автореферат 32 стр.
14020. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ХВИЛЬ У ВОЛОКОННИХ СВІТЛОВОДАХ Автореферат 20 стр.
14021. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ТА ПРОЦЕСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЯВНИХ І ВИРОДЖЕНИХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 41 стр.
14022. Математичне моделювання складних ІНФОРМАЦІЙНО-фінансових процесів та прийняття рішень Автореферат 20 стр.
14023. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРІЧКОПРОВІДНИХ СИСТЕМ РОТАЦІЙНИХ МАШИН Автореферат 20 стр.
14024. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ ПРУЖНИХ ЗБУРЕНЬ У НЕОДНОРІДНО ДЕФОРМОВАНИХ ТВЕРДИХ ТІЛАХ Автореферат 22 стр.
14025. Математичне моделювання та дослідження термопружних процесів у локально неоднорідних тілах із врахуванням тензорного характеру хімічного потенціалу Автореферат 21 стр.
14026. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ ОДНОСТОРОННІМИ ПРОЦЕСАМИ ДИФУЗІЇ ТА ТЕПЛОМАСООБМІНУ Автореферат 24 стр.
14027. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ РЕМОНТНО-КОНСЕРВАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ Автореферат 19 стр.
14028. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ НЕПЕРЕРВНОГО ВАЛЬЦЮВАННЯ Автореферат 18 стр.
14029. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РУХУ АНТРОПОМОРФНИХ КРОКУЮЧИХ СИСТЕМ Автореферат 25 стр.
14030. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 22 стр.
14031. Математичне моделювання та ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ безступінчаСтих трансмісій колісних тракторів Автореферат 24 стр.
14032. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА СИНТЕЗ РОЗКОЧУВАЛЬНИХ ФАРБОВИХ СИСТЕМ Автореферат 24 стр.
14033. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕЧІЙ В’ЯЗКОЇ РІДИНИ У ОДНОЗВ’ЯЗНИХ ТА БАГАТОЗВ’ЯЗНИХ ОБЛАСТЯХ МЕТОДОМ R-ФУНКЦІЙ Автореферат 20 стр.
14034. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ У КЕРАМІЧНИХ ТА НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛАХ З ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ ЇХ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ Автореферат 46 стр.
14035. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОФIЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ТВЕРДНЕННI ВIДЛИВКIВ З ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ Автореферат 21 стр.
14036. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТУРБУЛЕНТНОЇ В’ЯЗКОЇ ТЕЧІЇ У ВХІДНИХ ВІДСІКАХ ТУРБОМАШИН Автореферат 24 стр.
14037. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ПОЛІВ З ГВИНТОВИМ ТИПОМ СИМЕТРІЇ МЕТОДОМ R-ФУНКЦІЙ Автореферат 19 стр.
14038. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ДЕФОРМАЦІЙ В ҐРУНТАХ З УРАХУВАННЯМ ВЗАЄМОВПЛИВУ ХАРАКТЕРИСТИК СЕРЕДОВИЩА ТА ПРОЦЕСУ Автореферат 25 стр.
14039. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ГРУНТІВ З УРАХУВАННЯМ ПЕРЕНОСУ СОЛЕЙ Автореферат 24 стр.
14040. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФАЗОВИХ РІВНОВАГ У ВУГЛЕВОДНЕВИХ ТА МЕТАЛОГІДРИДНИХ РОБОЧИХ ТІЛАХ ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ Автореферат 23 стр.
14041. Математичне пізнання в естетичному аспекті. Автореферат 25 стр.
14042. Математичне та інформаційне забезпечення системи підтримки прийняття рішень при управлінні багатономенклатурним запасом в умовах невизначеності Автореферат 21 стр.
14043. Математичне та комп’ютерне моделювання параметрів об’єктів з джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферу Автореферат 23 стр.
14044. МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТРАНСПОРТУ РЕЧОВИНИ В ОРГАНІЧНИХ ЕЛЕКТРОХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 30 стр.
14045. МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФОТОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ КІНЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ Автореферат 24 стр.
14046. Математичне та програмне забезпечення теплового проектування резисторних надпровідних обмежувачів струму для захисту мікроелектронних пристроїв Автореферат 21 стр.
14047. МАТЕМАТИЧНИЙ І ПРОГРАМНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПЕРЕТВОРЕННЯ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННИЙ ВИГЛЯД Автореферат 27 стр.
14048. МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЯ НАПЛАВЛЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИМ СПЛАВОМ ЕЛЕМЕНТІВ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ Автореферат 28 стр.
14049. матеріали на основі композиції Al2О3–SiC–C Для сталерозливних стаканів з Підвищеною стійкістю до окиснення Автореферат 23 стр.
14050. МАТЕРІАЛИ, ЩО РОЗШИРЯЮТЬСЯ, ДЛЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ НА ОСНОВІ ВАПНЯНО-ЗАЛІЗИСТИХ КОМПОЗИЦІЙ Автореферат 23 стр.
14051. МАТЕРІАЛЬНЕ ТА МОРАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 27 стр.
14052. Матеріально-правові і процесуальні гарантії законності притягнення до адміністративної відповідальності Автореферат 21 стр.
14053. МАТРИКСНА МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗА -9 ТА ІНШІ МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ В ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ СТАТИНАМИ Автореферат 26 стр.
14054. МАТРИЦІ ГРІНА РІВНЯНЬ І СИСТЕМ ЕЛІПТИЧНОГО ТИПУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ СКЛАДЕНИХ ТІЛ Автореферат 19 стр.
14055. МАТРИЦЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: МОДЕЛЮВАННЯ, МОЖЛИВОСТІ, ПРОГНОЗУВАННЯ Автореферат 24 стр.
14056. Матричні задачі над алгебраїчно незамкненими полями Автореферат 17 стр.
14057. Матричні перетворювачі в інваріантних системах керування асинхронними двигунами Автореферат 19 стр.
14058. МАТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА (керування, комутація струму) Автореферат 28 стр.
14059. МАТРИЧНО-ТОПОЛОГІЧНИЙ СИНТЕЗ СТРУКТУР ВЕНТИЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ Автореферат 34 стр.
14060. МАХНОВСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ 1917-1921 рр.: ПРОБЛЕМИ ІДЕОЛОГІЇ, СУСПІЛЬНОГО ТА ВІЙСЬКОВОГО УСТРОЮ Автореферат 27 стр.
14061. МЕГАМЕТАФОРА “ПРОСТІР” В СИСТЕМІ СОЦІОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ Автореферат 25 стр.
14062. МЕДІАНЕКРОЗ АОРТИ – РОЗШАРОВУЮЧА АНЕВРИЗМА АОРТИ: ЕТІОЛОГІЯ ТА МОРФОГЕНЕЗ Автореферат 29 стр.
14063. МЕДІАПОЛІТИЧНА СИСТЕМА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ (інтегрована комунікаційна модель) Автореферат 29 стр.
14064. медіатори запальної відповіді у діагностиці та лікуванні гострого панкреатиту Автореферат 51 стр.
14065. МЕДИКАМЕНТОЗНА АЛЕРГІЯ У ІНФІКОВАНИХ ТА ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ДІТЕЙ (ЧАСТОТА, СТРУКТУРА, ДІАГНОСТИКА, ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ РОЗВИТКУ) Автореферат 29 стр.
14066. МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ПЕРИФЕРІЙНОГО КРОВООБІГУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ ОСТЕОМІЄЛІТ ГОМІЛКИ Автореферат 14 стр.
14067. МЕДИКАМЕНТОЗНА ПІДГОТОВКА У ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ У ЖІНОК, ЩО ГОТУЮТЬСЯ ДО ПІХВОВИХ ПЛАСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ Автореферат 27 стр.
14068. Медико-генетичне консультування в системі генетичного моніторингу населення Автореферат 56 стр.
14069. Медико-географічні основи здоров’я дитячого населення (на матеріалах Хмельницької області) Автореферат 25 стр.
14070. МЕДИКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ У ХВОРИХ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ Автореферат 22 стр.
14071. МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖІНОК З НЕБАЖАНОЮ ВАГІТНІСТЮ Автореферат 20 стр.
14072. МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПСИХОВЕГЕТАТИВНИХ РОЗЛАДІВ У РОБІТНИКІВ АТОМНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ САНАТОРІЮ Автореферат 27 стр.
14073. МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ Автореферат 33 стр.
14074. МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ ФОРМ СОМАТОФОРМНИХ РОЗЛАДІВ (психодіагностичні особливості, патопсихологічні механізми формування, принципи психотерапевтичної корекції) Автореферат 25 стр.
14075. медико-психологІчНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРи СОМАТОФОРМНиХ Розладів В АМБУЛАТОРНО-ПОЛіКЛіНіЧній ПРАКТИці за Умов великоГО ПРОМисловОГО ЦЕНТРу Автореферат 26 стр.
14076. МЕДИКО-САНІТАРНІ НАСЛІДКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЇХ ЛІКВІДАЦІЯ У ПЕРІОД ВІДБУДОВИ (1943 – 1950 рр.) Автореферат 34 стр.
14077. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ВЕНЕРИЧНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ Автореферат 24 стр.
14078. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИМ ХВОРИМ Автореферат 20 стр.
14079. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ КАТАСТРОФИ В МЕГАПОЛІСІ Автореферат 37 стр.
14080. Медико-соціальні аспекти порушень природного вигодовування та їх профілактика Автореферат 23 стр.
14081. Медико-соціальні закономірності формування перинатальної патології та оптимізація медичної допомоги вагітним і новонародженим Автореферат 35 стр.
14082. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ Автореферат 62 стр.
14083. Медико-соціальні основи збереження здоров’я Сільських МЕШКАНЦІВ (наукова розробка соціометричних моделей для основних типів сільських населених пунктів) Автореферат 39 стр.
14084. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ОСНОВИ РЕФОРМУВАННЯ МЕДСЕСТРИНСЬКИХ КАДРОВИХ РЕСУРСІВ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Автореферат 50 стр.
14085. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ Автореферат 47 стр.
14086. Медико-соціальні та організаційні аспекти надання медичної допомоги хворим на доброякісну гіперплазію простати та шляхи її удосконалення Автореферат 24 стр.
14087. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА ТА МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА КОКСАРТРОЗ Автореферат 27 стр.
14088. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ З НЕВРОЛОГІЧНИМИ ПРОЯВАМИ ОСТЕОХОНДРОЗУ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА Автореферат 28 стр.
14089. медико-соціальна характеристика ІНВАЛІДНОСТІ дітей з хворобами нервової системи ТА УДОСКОНАЛЕННЯ регіональної системи Її ПРОФІЛАКТИКИ І РЕАБІЛІТАЦІЇ Автореферат 29 стр.
14090. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ВАГІТНИХ ЖІНОК ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ Автореферат 25 стр.
14091. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я НОВОНАРОДЖЕНИХ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ АНТЕНАТАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ Автореферат 25 стр.
14092. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ТА НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНОЇ І ПРОГНОЗНОЇ ПОТРЕБИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНІЙ ДОПОМОЗІ Автореферат 23 стр.
14093. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМУВАННЯ ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ У СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ ЙОМУ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ Автореферат 25 стр.
14094. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ НА МОДЕЛІ ХВОРОБ ОРГАНІВ ДИХАННЯ Автореферат 26 стр.
14095. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ НА ПАРЕНТЕРАЛЬНІ ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ В і С Автореферат 33 стр.
14096. медико-соціальне обҐрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді Автореферат 44 стр.
14097. Медико-соціальне обґрунтування створення закладів паліативної медицини Автореферат 33 стр.
14098. МЕДИКО-СОЦАЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА ТА РЕАБЛТАЦЯ НВАЛДВ ВНАСЛІДОК ГПЕРТОНЧНОЇ ХВОРОБИ Автореферат 31 стр.
14099. МЕДИКО-СОЦАЛЬНА РЕАБЛТАЦЯ НВАЛДВ ВНАСЛІДОК БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ Автореферат 29 стр.
14100. МЕДИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СЛУЖБИ ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я ЖІНОК В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140  [141]  142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389