Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

1401. АГЕНТСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЯК МЕХАНІЗМ управління розвитком регіону на засадах демократичного врядування Автореферат 32 стр.
1402. АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Автореферат 32 стр.
1403. АГРАРНІ ВІДНОСИНИ У КРИМУ (1918-1926 рр.) Автореферат 24 стр.
1404. АГРАРНІ МАЙНОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ ПРИВАТНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ Автореферат 48 стр.
1405. аграрні підприємства в трансформаційних умовах державного регулювання апк Автореферат 26 стр.
1406. АГРАРНІ ПРАВОВІДНОСИНИ В УКРА-Ї-НІ Автореферат 48 стр.
1407. АГРАРНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ (90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.) Автореферат 30 стр.
1408. Аграрна політика Австро-Угорщини та Німеччини в Україні, 1918 р. Автореферат 27 стр.
1409. АГРАРНА ПОЛІТИКА НІМЕЦЬКИХ ОКУПАЦІЙНИХ ВЛАСТЕЙ НА ТЕРИТОРІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ (1941–1943 рр.) Автореферат 25 стр.
1410. АГРАРНА ПОЛІТИКА НІМЕЧЧИНИ В РЕЙХСКОМІСАРІАТІ ”УКРАЇНА” 1941-1944 рр. Автореферат 24 стр.
1411. АГРАРНА ПОЛІТИКА НА ЗАКАРПАТТІ (1944 – 1950 рр.) Автореферат 31 стр.
1412. Аграрна політика партійно-радянської влади (1944–1964 рр., західні землі України) Автореферат 30 стр.
1413. АГРАРНА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОГО ЦАРАТУ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ У 1793–1861 РР.: ЗМІНИ У ЗЕМЛЕВОЛОДІННІ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ Автореферат 31 стр.
1414. АГРАРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ П.СКОРОПАДСЬКОГО Автореферат 25 стр.
1415. АГРАРНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ (1991-2001 роки) Автореферат 24 стр.
1416. АГРАРНА РЕФОРМА П.А.СТОЛИПІНА ТА ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ (1906-1914 РР.) Автореферат 25 стр.
1417. АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ В УКРАЇНІ ЕПОХИ КАПІТАЛІЗМУ (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст) Автореферат 25 стр.
1418. АГРАРНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 50 стр.
1419. АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РАЦІОНАЛЬНОГОВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУСПИРТОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК Автореферат 28 стр.
1420. АГРЕГАТИВНА СТІЙКІСТЬ ВОДНИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА ГЕТЕРОДИСПЕРСІЙ НІТРИДУ КРЕМНІЮ, ОКСИДІВ АЛЮМІНІЮ ТА ІТРІЮ Автореферат 30 стр.
1421. АГРЕГАТИВНА СТІЙКІСТЬ ВОДНИХ СУСПЕНЗІЙ ДІОКСИДУ ТИТАНУ Автореферат 24 стр.
1422. АГРЕГАТИВНО-ІТЕРАТИВНІ АЛГОРИТМИ ДЛЯ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ З ОБМЕЖЕНИМ И ОПЕРАТОРАМИ Автореферат 19 стр.
1423. агрегатний багаторівневий метод розв’язування скінченноелементних задач будівельної механіки Автореферат 39 стр.
1424. АГРЕГАЦІЙНІ ТА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРОМБОЦИТІВ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ В ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ АНТИАГРЕГАНТАМИ ТА СТАТИНАМИ Автореферат 31 стр.
1425. АГРЕГАЦІЯ КЛІТИН В ОНТОГЕНЕЗІ СПОРОУТВОРЮЮЧИХ МІКРООРГАНІЗМІВ Автореферат 46 стр.
1426. АГРЕСІЯ В СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЇ “МАТИ – ДИТИНА” ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТОВАНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 24 стр.
1427. АГРЕСИВНІ РЕАКЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 25 стр.
1428. АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЗИМОСТІЙКОСТІ ТА УРОЖАЙНОСТІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 46 стр.
1429. Агробіологічні основи вирощування льону-довгунця в Поліссі України Автореферат 45 стр.
1430. АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 61 стр.
1431. АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ХАРЧОВИХ ПІДВИДІВ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ СХОДУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
1432. АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ КАПУСТИ БРОКОЛІ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
1433. АГРОБІОЛОГІЧНІ ТА АГРОТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ, РИЦИНИ, САФЛОРУ В УМОВАХ ПІВДЕННОЇ ПІДЗОНИ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 59 стр.
1434. АГРОБІОЛОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАСІННЯ ГРЕЧКИ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 45 стр.
1435. АГРОБІОЛОГІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРЕНЕВЛАСНОГО РОЗМНОЖЕННЯ ЖИМОЛОСТІЇСТІВНОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
1436. АГРОБІОЛОГІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОРТІВ І НОВИХ ФОРМ СУНИЦІ АНАНАСНОЇ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
1437. АГРОБІОЛОГІЧНА І ТЕХНОЛОГІЧНА ОЦІНКА НОВИХ ТЕХНІЧНИХ ФОРМ ВИНОГРАДУ СЕЛЕКЦІЇ ІВіВ ім. В.Є. ТАЇРОВА Автореферат 23 стр.
1438. АГРОБІОЛОГІЧНА І ТЕХНОЛОГІЧНА ОЦІНКА СОРТІВ ВИНОГРАДУ ПЕРЛИНКА, ПРАЗДНІЧНИЙ МАГАРАЧА, АЙ-ПЕТРІ І КАФА В ЗАХІДНІЙ ПРЕДГІРНО-ПРИМОРСЬКИЙ ЗОНІ ВИНОГРАДАРСТВА КРИМУ Автореферат 23 стр.
1439. АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА КЛОНОВИХ ПІДЩЕП ГРУШІ В МАТОЧНИКУ І ПОЛЯХ РОЗСАДНИКА В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ЧАСТИНИ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
1440. АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА КЛОНОВИХ ПІДЩЕП ДЛЯ АЛИЧІ ТА ЇЇ РОЗМНОЖЕННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
1441. Агробіологічна оцінка клонових підщеп яблуні в умовах Донбасу Автореферат 27 стр.
1442. АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА НОВИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ В УМОВАХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНОЇ ЗОНИ ЗАПОРІЖЖЯ Автореферат 24 стр.
1443. АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПІДЩЕПИ ВИНОГРАДУ СОРТУ ТАЇРОВСЬКИЙ 1 Автореферат 26 стр.
1444. АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВНОГО СОРТИМЕНТУ ЯБЛУНІ ДЛЯ ПОДІЛЛЯ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
1445. АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ТЕХНІЧНИХ ГІБРИДНИХ ФОРМ ВИНОГРАДУ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
1446. АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ТРАВИ КОЛУМБА У ЗВ'ЯЗКУ З ІНТРОДУКЦІЄЮ ЇЇ У КРИМ Автореферат 24 стр.
1447. Агробіологічне обгрунтування виробництва капусти білоголової для продовольчих і насіннєвих цілей в Лісостепу і ПоліссІ України Автореферат 55 стр.
1448. АГРОБІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ВИСОКОЯКІСНОГО НАСІННЯ ГОРОХУ ПРИ ЗБИРАННІ МЕТОДОМ ПРЯМОГО КОМБАЙНУВАННЯ Автореферат 21 стр.
1449. АГРОБІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ підвищення продуктивності ОДНОРІЧНИХ АГРОЦЕНОЗІВ ПРИ КОНВЕЄРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ КОРМІВ В УМОВАХ ЗРОшЕННЯ Степу України Автореферат 54 стр.
1450. АГРОБІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОДНОРІЧНИХ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ДЛЯ КОНВЕЄРНОГО ВИРОБНИЦТВА ЗЕЛЕНИХ КОРМІВ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 54 стр.
1451. АГРОБІОЦЕНОТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАХИСТУ ПЛОДОВИХ РОЗСАДНИКІВ ВІД ОСНОВНИХ ШКІДНИКІВ ЗЕРНЯТКОВИХ КУЛЬТУР У ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 54 стр.
1452. Агрогеохімічні закономірності міграції та акумуляції важких металів у зрошуваних ґрунтах Автореферат 34 стр.
1453. АГРОГОСПОДАРСЬКА ОЦIНКА НОВИХ СТIЙКИХ СТОЛОВИХ СОРТIВ ВИНОГРАДУ В УМОВАХ ЗАХIДНОI ПЕРЕДГIРСЬКО-ПРИМОРСЬКОI ЗОНИ КРИМУ Автореферат 21 стр.
1454. АГРОЕКОЛОГІНЧНА ОЦІНКА СТАНУ ТЕМНО-СІРИХ ЛІСОВИХ ГРУНТІВ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ Автореферат 22 стр.
1455. АГРОЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПОСІВАХ СОЇ Автореферат 21 стр.
1456. АГРОЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ У ЛАНКАХ ПОЛЬОВОЇ СІВОЗМІНИ СХІДНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
1457. АГРОЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ ГОРОХУ В УМОВАХ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 20 стр.
1458. АГРОЕКОЛОГІЧНІ Й АГРОТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ВВЕДЕННЯ АМАРАНТУ В КУЛЬТУРУ В ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 42 стр.
1459. АГРОЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАХИСТУ ЯБЛУНІ ВІД ПАРШІ ТА ІНШИХ ХВОРОБ Автореферат 54 стр.
1460. АГРОЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ФОСФАТМОБІЛІЗУЮЧИХ БАКТЕРІЙ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР Автореферат 27 стр.
1461. Агроекологічні основи збереження родючості грунтів в промисових насадженнях яблуні та їх якісна оцінка в садівництві України Автореферат 42 стр.
1462. АГРОЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ҐРУНТУ Автореферат 50 стр.
1463. АГРОЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПШЕНИЦІ ВІД СЕПТОРІОЗУ В УМОВАХ ПОЛІССЯ І ПІВНІЧНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
1464. АГРОЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ПАСОВИЩНОГО КОНВЕЄРА ДЛЯ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ МЯСНОГО НАПРЯМКУ ПРОДУКТИВНОСТІ В УМОВАХ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
1465. АГРОЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОРМОВИРОБНИЦТВА В ПОЛІССІ УКРАЇНИ Автореферат 66 стр.
1466. АГРОЕКОЛОГІЧНІ особливості високоефективного ВИКОРИСТАННЯ ОСУШУВАНИХ торфових грунтів полісся і лісостепу Автореферат 22 стр.
1467. АГРОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОДЮЧОСТІ ЗМИТИХ ГРУНТІВ В ПІДЗОНІ ЧОРНОЗЕМІВ ЗВИЧАЙНИХ Автореферат 30 стр.
1468. АГРОЕКОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЇ ВІДРОДЖЕННЯ ВИНОГРАДАРСТВА КРИМУ Автореферат 42 стр.
1469. АГРОЕКОЛОГІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ОЗИМОГО ЖИТА І ТРИТІКАЛЕ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 61 стр.
1470. АГРОЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБРИВ ТА СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ СІРИХ ОПІДЗОЛЕНИХ ГРУНТІВ В УМОВАХ ПОЛІССЯ Автореферат 24 стр.
1471. АГРОЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХИСНО-СТИМУЛЮЮЧИХ СУМІШЕЙ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ Автореферат 23 стр.
1472. АГРОЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ ПІД ЯЧМІНЬ ЯРИЙ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ ПОЛІССЯ Автореферат 31 стр.
1473. АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ РІЗНИХ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ТА УДОБРЕННЯ на ГРУНТОВІ ПРОЦЕСИ Автореферат 27 стр.
1474. АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАСОБІВ БІОЛОГІЧНОГО І ХІМІЧНОГО КОНТРОЛЮ КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО Автореферат 22 стр.
1475. Агроекологічна оцінка застосування калійних добрив під картоплю на дерново-підзолистих грунтах Полісся України Автореферат 28 стр.
1476. АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО БІОПРЕПАРАТУ І ПОЛІМІНЕРАЛЬНОГО ДОБРИВА ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЯЧМЕНЮ З ПІДСІВОМ ЕСПАРЦЕТУ Автореферат 22 стр.
1477. Агроекологічна оцінка земель сільськогосподарського призначення Автореферат 28 стр.
1478. АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ЗА ВПЛИВОМ НА ГРУНТОВУ СИСТЕМУ Автореферат 50 стр.
1479. АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І ГЕРБІЦИДІВ В РЕСУРСООЩАДНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ Автореферат 22 стр.
1480. АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ КАРТОПЛІ Автореферат 26 стр.
1481. АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ЛЬОНОПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ Автореферат 28 стр.
1482. Агроекологічне обгрунтування вирощування томатів у ланці зрошуваної зерно – овочевої сівозміни Автореферат 24 стр.
1483. АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА СОЇ В УМОВАХ Центрального ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
1484. АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКА ЯРОГО В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
1485. АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВНЕСЕННЯ БІОГУМУСУ ПІД ГРЕЧКУ В УМОВАХ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 20 стр.
1486. АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАСИЧЕННЯ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН РІЗНИМИ ЗЕРНОФУРАЖНИМИ КУЛЬТУРАМИ у південній частині лісостепу україни Автореферат 25 стр.
1487. Агроекологічне обґрунтування оптимізації живлення суданської трави за вирощування її в основному посіві в умовах зрошення півдня України Автореферат 19 стр.
1488. Агроекологічне обґрунтування освоєння і використання лесоподібного суглинку при рекультивації земель в Нікопольському марганцеворудному басейні Автореферат 28 стр.
1489. агроекологічне обґрунтування основного обробітку ґрунту в сівозмінах на меліорованих землях південного степу україни Автореферат 52 стр.
1490. АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗМІЩЕННЯ ВИНОГРАДНИХ НАСАДЖЕНЬ у Північному причорномор’ї (на прикладі Овідіопольського району Одеської області) Автореферат 22 стр.
1491. Агроекологічне обґрунтування сільськогосподарського Використання рекультивованих земель в умовах ПІВДЕННОГО сухого Степу УКРАЇНИ (на прикладі Камиш-Бурунського залізорудного родовища) Автореферат 28 стр.
1492. АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЯРОГО ПИВОВАРНОГО ЯЧМЕНЮ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
1493. Агроекологічний моніторинг та відтворення родючості ґрунтів північно-західного регіону України Автореферат 54 стр.
1494. АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ГРУНТІВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ, ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЇХ РОДЮЧІСТЮ І ПРОДУКТИВНІСТЮ АГРОЦЕНОЗІВ Автореферат 29 стр.
1495. АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ОСУШУВАНИХ ТОРФОВИХ ҐРУНТІВ ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ Автореферат 27 стр.
1496. АГРОКЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ ПРОДУКТИВНОСТІ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ В УКРАЇНІ Автореферат 13 стр.
1497. АГРОКЛІМАТИЧНА ОЦІНКА УМОВ ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР Автореферат 26 стр.
1498. АГРОКЛІМАТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ І МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
1499. АГРОКЛІМАТИЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ СТОСОВНО ВИРОЩУВАННЯ ПЛОДОВИХ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР Автореферат 20 стр.
1500. АГРОКУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ БУКОВИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. Автореферат 22 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  [15]  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389