Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

13901. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ Й СИНТЕЗУ ТОПОЛОГІЙ КОМП’ЮТЕРНИХ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 43 стр.
13902. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ДЛЯ ВЕКТОРНИХ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ Автореферат 24 стр.
13903. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ КОМБІНАТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В ГЕОМЕТРИЧНОМУ ПРОЕКТУВАННІ Автореферат 45 стр.
13904. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАКЦІЇ ЦУКРУ В ПОХИЛОМУ ДИФУЗІЙНОМУ АПАРАТІ Автореферат 19 стр.
13905. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ КОНФІГУРУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 23 стр.
13906. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ МЕХАНІКИ ТОНКОСТІННИХ ПРУЖНИХ ТІЛ ПРИ ЛОКАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Автореферат 47 стр.
13907. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ НЕЛІНІЙНОЇ МЕХАНІКИ ВІБРОЕВОЛЮЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЛОКАЛЬНО НЕОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ТІЛАХ ПРИ ПЕРІОДИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Автореферат 45 стр.
13908. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ НОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТИВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В СИСТЕМАХ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ Автореферат 25 стр.
13909. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ФІЗИКИ В ЗАДАЧАХ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Автореферат 25 стр.
13910. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЙНОГО ВІДТВОРЕННЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ Автореферат 45 стр.
13911. МАТЕМАТИЧНІ Моделі ТА обчислювальні МЕТОДИ аНАЛІЗУ багатокомпонентних ПСЕВДОПАРАБОЛІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 20 стр.
13912. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТЕОРІЇ СИЛЬНО НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩ Автореферат 13 стр.
13913. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАГАТОПОТОКОВИХ ГНУЧКИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЛІНІЙ І ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ЇХ МІЖОПЕРАЦІЙНИХ НАКОПИЧУВАЧІВ Автореферат 4 стр.
13914. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЯКОСТІ ЗВ'ЯЗКУ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 21 стр.
13915. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ, АЛГОРИТМИ І СИСТЕМИ ЗБОРУ, ОБРОБКИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 45 стр.
13916. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ, МЕТОДИ І ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ АЛГОРИТМИ НЕПЕРЕРВНО-ДИСКРЕТНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ ЗІ ЗВОРОТНИМ ЗВ'ЯЗКОМ Автореферат 34 стр.
13917. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ, МЕТОДИ Й АЛГОРИТМИ ПРОСТОРОВО ЧАСОВОГО АНАЛІЗУ МАГНІТНИХ ПОЛІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМАХ ДІАГНОСТИКИ І ВИЯВЛЕННЯ Автореферат 49 стр.
13918. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ, ЧИСЕЛЬНО-АНАЛІТИЧНІ Й ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ В НЕЛІНІЙНІЙ ТЕОРІЇ СИНТЕЗУ ВИПРОМІНЮЮЧИХ СИСТЕМ Автореферат 50 стр.
13919. МАТЕМАТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ КОЛИВАНЬ СТРАТИФІКОВАНОЇ РІДИНИ Автореферат 21 стр.
13920. МАТЕМАТИЧНІ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ РІЧКОВИХ ВОД ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ЇХ ОЧИЩЕННЯ Автореферат 45 стр.
13921. Математичні та програмні засоби побудови мережевих навчальних інформаційних систем. Автореферат 18 стр.
13922. МАТЕМАТИЧНІ ТА ПРОГРАМНО-АЛГОРИТМІЧНІ ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ІГРОВИХ ЗАДАЧ ВИБОРУ ВАРІАНТІВ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 23 стр.
13923. МАТЕМАТИЧНІ ТРИВИМІРОВІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ В’ЯЗКИХ ТЕЧІЙ ДЛЯ АЕРОДИНАМІЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ВІНЦІВ ТУРБОМАШИН Автореферат 48 стр.
13924. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ І МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ ЗАДАЧІ РОЗМІЩЕННЯ НЕОРІЄНТОВАНИХ БАГАТОКУТНИКІВ ТА КРУГІВ Автореферат 19 стр.
13925. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ І МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ ЗАДАЧІ РОЗМІЩЕННЯ ЦИЛІНДРІВ І ПАРАЛЕЛЕПІПЕДІВ У ПРИЗМІ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦІАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ Автореферат 22 стр.
13926. математична модель двовимірного в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння Автореферат 25 стр.
13927. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ЗВОЛОЖЕННЯ ЗЕРНА НА БАЗІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ Автореферат 23 стр.
13928. Математична модель електростанції для аналізу перехідних процесів і оцінки поведінки пристроїв релейного захисту Автореферат 23 стр.
13929. математична модель задачі оптимізації компоновочних рішень при синтезі екологічних та теплофізичних систем з дискретними джерелами Автореферат 22 стр.
13930. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МОВНОГО СИГНАЛУ ДЛЯ БІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ФУНКЦІЙ МОВНОГО АПАРАТУ Автореферат 22 стр.
13931. Математична модель психосоціальної сфери людини для системи підтримки прийняття психодіагностичних рішень Автореферат 24 стр.
13932. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РИТМІЧНОГО БІОСИГНАЛУ В ЗАДАЧАХ ФОТОПЛЕТИЗМОДІАГНОСТИКИ Автореферат 23 стр.
13933. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУЙНУВАННЯ ЕРИТРОЦИТІВ У СИСТЕМІ ПРОГНОЗУВАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ АЛЕРГІЇ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ Автореферат 23 стр.
13934. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛь ТА МЕТОД БІОМЕТРИЧНОГО ЗАХИСТУ В КРИПТОГРАФІЧНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 22 стр.
13935. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА МЕТОД НАБЛИЖЕНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ УПАКУВАННЯ ОПУКЛИХ БАГАТОГРАННИКІВ Автореферат 21 стр.
13936. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА МЕТОД ПРОГНОЗУ ГАЗОСПОЖИВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ЦИКЛІЧНОСТІ Автореферат 23 стр.
13937. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА МЕТОД РОЗВ Автореферат 14 стр.
13938. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ РОЗМІЩЕННЯ ПРЯМОКУТНИКІВ З УРАХУВАННЯМ ПРИПУСТИМИХ ВІДСТАНЕЙ Автореферат 17 стр.
13939. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТРИВИМІРНОЇ ЗАДАЧІ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРФЛЕТАЦІЇ ФУНКЦІЙ Автореферат 19 стр.
13940. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ІМПУЛЬСНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ НА МІКРОСТРУКТУРИ Автореферат 24 стр.
13941. Математична модель та чисельні методи розв’язання задачі оптимізації розміщення прямокутників Автореферат 22 стр.
13942. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОМАСООБМІННИХ І ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІД ЧАС ПРЕСУВАННЯ ДЕРЕВНОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ Автореферат 25 стр.
13943. МАТЕМАТИЧНА ТА ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗОБРАЖЕННЯ ДЛЯ ЗАДАЧІ Х-ПРОМЕНЕВОЇ ЛОКАЛЬНОЇ ТОМОГРАФІЇ Автореферат 24 стр.
13944. Математичне моделювання вуглецевого балансу екосистем Карпатського регіону України Автореферат 25 стр.
13945. МАТЕМАТИЧНЕ І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСТАВРАЦІЇ ОБРАЗІВ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ Автореферат 26 стр.
13946. МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ПРОЦЕДУР ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПУСКІВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ ЧАСТОТНОЇ СЕЛЕКЦІЇ Автореферат 25 стр.
13947. МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТУВАННЯМ Автореферат 25 стр.
13948. МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ МІКРОСМУЖКОВИХ НВЧ ФІЛЬТРІВ З ДОПУСКОВИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ Автореферат 28 стр.
13949. МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИНТЕЗУ ТОПОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР ТЕРИТОРІАЛЬНО РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Автореферат 25 стр.
13950. МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОЗРАХУНКІВ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ПОЛІВ Автореферат 14 стр.
13951. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗМІЩЕННЯ ОПУКЛИХ n-ВИМІРНИХ ПОЛІТОПІВ У n-ВИМІРНОМУ ПАРАЛЕЛЕПІПЕДІ Автореферат 24 стр.
13952. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І ОБРОБКА ДИНАМІЧНО ВВЕДЕНОГО ПІДПИСУ ДЛЯ ЗАДАЧІ АУТЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ У ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 25 стр.
13953. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ КОСМІЧНИХ РУШІЙНИХ СИСТЕМ ВЕЛИКОЇ ТЯГИ Автореферат 23 стр.
13954. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ КИСНЕВОГО РЕЖИМУ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 20 стр.
13955. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І РОЗРАХУНОК СИЛОВИХ І ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПІДВоДу ВЕРТИКАЛЬНОЇ ГІДРОТУРБІНИ ОСЬОВОГО ТИПУ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЇЇ ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ Автореферат 20 стр.
13956. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ інвестиційної діяльності ПІДПРИЄМСТВа з врахуванням ризику Автореферат 24 стр.
13957. Математичне моделювання інформаційних потоків біотехнічної системи, з метою побудови автоматизованої системи управління технологічними процесами (на прикладі промислового пташника) Автореферат 20 стр.
13958. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АЕРОЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ МОНОТОННИХ РІЗНИЦЕВИХ СХЕМ Автореферат 39 стр.
13959. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОФАЗНИХ СЕРЕДОВИЩ В ЗЛИВКУ, ЩО ТВЕРДНЕ Автореферат 23 стр.
13960. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ДИНАМІЧНИХ ЗАДАЧАХ СЕЙСМІКИ СТОСОВНО ДО ВИВЧЕННЯ БУДОВИ ЗЕМНОЇ КОРИ Автореферат 49 стр.
13961. математичне моделЮванНЯ в задачах оптимізації складних динамічних систем на основі принципу найменшої дії Автореферат 19 стр.
13962. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В КОМП’ЮТЕРНІЙ ТОМОГРАФІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРФЛЕТАЦІЇ ФУНКЦІЙ Автореферат 19 стр.
13963. Математичне моделювання в стратегічному управлінні підприємством Автореферат 18 стр.
13964. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ Автореферат 20 стр.
13965. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
13966. математичне моделювання ВЛАСНИХ коливань РЕЗОНАТОРІВ З тонкОЮ ОПУКЛОЮ п’єзоелектричною пластинОЮ Автореферат 23 стр.
13967. математичне моделювання впливу техногенних навантажень на еКОЛОГічні СИСТЕМи Автореферат 38 стр.
13968. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОГАЗОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛОПАТКОВИХ МАШИНАХ Автореферат 40 стр.
13969. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІКИ ТА ТЕПЛОМАСООБМІНУ В ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 19 стр.
13970. Математичне моделювання динамічних режимів електричних машин змінного струму на основі статичних частотних характеристик Автореферат 25 стр.
13971. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИФУЗІЇ І СПОЖИВАННЯ КИСНЮ І ГЛЮКОЗИ В ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИНАХ Автореферат 20 стр.
13972. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ СИСТЕМАХ З МІКРОЕЛЕКТРОДАМИ РІЗНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФОРМ Автореферат 22 стр.
13973. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СЕРЕДОВИЩАХ З ВИПАДКОВИМИ ТА РЕГУЛЯРНИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ Автореферат 42 стр.
13974. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИФУЗІЙНОГО ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕПЛА І МАСИ У СЕРЕДОВИЩАХ З ТОНКИМИ ПОКРИТТЯМИ ТА ВКЛЮЧЕННЯМИ Автореферат 15 стр.
13975. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ Автореферат 25 стр.
13976. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ В ОБЛАСТЯХ З ЦИКЛІЧНОЮ СИМЕТРІЄЮ ТА ГЕОМЕТРИЧНИМИ СИНГУЛЯРНОСТЯМИ МЕТОДОМ R-ФУНКЦІЙ Автореферат 20 стр.
13977. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАҐНЕТНИХ ПРОЦЕСІВ З УРАХУВАННЯМ ЯВИЩА ГІСТЕРЕЗИСУ Автореферат 17 стр.
13978. Математичне моделювання електромеханічних перехідних процесів у неявнополюсних електричних машинах Автореферат 22 стр.
13979. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ задач маркетингу У підприємництві Автореферат 24 стр.
13980. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗБУРЕНЬ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПОРИСТИХ ПЛАСТАХ Автореферат 24 стр.
13981. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КАНАЛІВ, СИГНАЛІВ І СИСТЕМ ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕНЗОРНИХ МЕТОДІВ Автореферат 24 стр.
13982. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КВАЗІСТАЦІОНАРНИХ ТА НЕСТАЦІОНАРНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ Автореферат 20 стр.
13983. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КЕРОВАНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА З вентильно-трансформаторним ІНВЕРТОРОМ ДЛЯ ШАХТНОГО ЕЛЕКТРОВОЗа Автореферат 22 стр.
13984. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОЛИВАНЬ РІДИНИ В БАКАХ З ПЕРЕГОРОДКАМИ Автореферат 12 стр.
13985. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ МЕТОДАМИ АНАЛІЗУ ІНТЕРВАЛЬНИХ ДАНИХ Автореферат 23 стр.
13986. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ З НЕПОВНО ВИЗНАЧЕНИМИ ПОЧАТКОВО-КРАЙОВИМИ УМОВАМИ Автореферат 19 стр.
13987. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ СИСТЕМ ІЗ СИНГУЛЯРНИМИ РІВНЯННЯМИ СТАНІВ Автореферат 21 стр.
13988. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПРОЦЕСІВ З ФАЗОВИМИ ПЕРЕТВОРЕННЯМИ НА ОСНОВІ КЛІТИННИХ АВТОМАТІВ Автореферат 24 стр.
13989. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В СИЛОВИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДАХ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 26 стр.
13990. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАДВИСОКОЧАСТОТНИХ ТА ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ В ОБЛАСТЯХ З РУХОМИМИ МЕЖАМИ Автореферат 17 стр.
13991. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗБУРЕНЬ ПРОЦЕСІВ ТИПУ “ФІЛЬТРАЦІЯ-КОНВЕКЦІЯ-ДИФУЗІЯ” З ПІСЛЯДІЄЮ Автореферат 45 стр.
13992. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ФІЛЬТРАЦІЇ З УРАХУВАННЯМ СУФОЗІЙНИХ ЯВИЩ Автореферат 22 стр.
13993. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ ТИПУ “КОНВЕКЦІЯ-ДИФУЗІЯ-МАСООБМІН“ Автореферат 24 стр.
13994. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ В’ЯЗКИХ ПРОСТОРОВИХ ТЕЧІЙ У ПРОТОЧНИХ ЧАСТИНАХ ТУРБОМАШИН Автореферат 50 стр.
13995. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ СТОХАСТИЧНИХ ЕНЕРГОПОТОКІВ НА ОСНОВІ ТРИКУТНОЇ МОДЕЛІ Автореферат 17 стр.
13996. Математичне моделювання нестаціонарних теплофізичних процесів, які протікають в багатокомпонентних конденсованих системах з фазовими переходами Автореферат 21 стр.
13997. Математичне моделювання низькоемісійного спалювання природного газу та вдосконалення пальникових пристроїв на цій основі Автореферат 28 стр.
13998. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИЧНИХ ШАРУВАТИХ ПОКРИТТІВ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЇХ СТРУКТУРИ Автореферат 22 стр.
13999. Математичне моделювання періодичних процесів електротехнічних пристроїв Автореферат 36 стр.
14000. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРВИННИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН НА ОСНОВІ АПРОКСИМАЦІЙНИХ МЕТОДІВ Автореферат 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139  [140]  141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389