Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

13801. Маркетингова політика в оптово-посередницькій діяльності (на прикладі фармацевтичного ринку України) Автореферат 22 стр.
13802. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ДЕПОЗИТНОМУ РИНКУ Автореферат 23 стр.
13803. МАРКЕТИНГОВА СИСТЕМА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 29 стр.
13804. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 26 стр.
13805. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВ В ГАЛУЗІ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ Автореферат 23 стр.
13806. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В УМОВАХ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ ПОПИТУ Автореферат 29 стр.
13807. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ (НА ПРИКЛАДІ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ) Автореферат 26 стр.
13808. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА ОПЕРАТОРІВ РИНКУ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ Автореферат 27 стр.
13809. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі фармацевтичної галузі України) Автореферат 25 стр.
13810. Маркетингова трансформація зернового ринку України Автореферат 24 стр.
13811. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОМУ РИНКУ Автореферат 26 стр.
13812. Маркетингове забезпечення економічного розвитку регіону Автореферат 26 стр.
13813. маркетингове забезпечення зайнятості економічно активного населення в аграрній сфері Автореферат 30 стр.
13814. маркетингове забезпечення конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації Автореферат 23 стр.
13815. Маркетингове забезпечення ПОСЛУГ міжнародного експедирування В Україні Автореферат 28 стр.
13816. МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 25 стр.
13817. МАРКЕТИНГОВЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ Автореферат 43 стр.
13818. Маркетингове управління діяльністю промислових підприємств Автореферат 29 стр.
13819. МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЄЮ ВИРОБНИЦТВА НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 24 стр.
13820. МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (за матеріалами переробних підприємств Вінницької області) Автореферат 27 стр.
13821. маркетингове управління реалізацією стратегічного набору підприємства Автореферат 31 стр.
13822. Маркетингове управління розвитком регіональних рекреаційних систем Автореферат 28 стр.
13823. МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 42 стр.
13824. МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
13825. МАРКЕТИНГОВИЙ Механізм ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОНОПРОДУКТОВОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
13826. МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ (на прикладі харчової промисловості) Автореферат 27 стр.
13827. МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ ПІДПРИЄМСТВА (на базі верстатобудівних підприємств України) Автореферат 23 стр.
13828. МАРКЕТИНГОВИЙ КОМПЛЕКС ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі підприємств поліграфічної галузі) Автореферат 32 стр.
13829. МАРКЕТИНГОВИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 30 стр.
13830. МАРКЕТИНГОВИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ (на прикладі швейної промисловості) Автореферат 22 стр.
13831. МАРКЕТИНГОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ Автореферат 39 стр.
13832. маркетолого-конструкторська інтеграція у забезпеченні конкурентоспроможності нових виробів підприємства Автореферат 28 стр.
13833. МАРКО КРОПИВНИЦЬКИЙ І УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 49 стр.
13834. МАРКування ГЕНІВ VRN і PPD М'ЯКОЇ ПШЕНИЦІ МЕТОДАМИ ПЛР-АНАЛІЗУ Автореферат 29 стр.
13835. МАРКШЕЙДЕРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРОМ Автореферат 21 стр.
13836. МАРКШЕЙДЕРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ПРОГНОЗУ СТІЙКОСТІ БОРТІВ ГЛИБОКИХ КАР'ЄРІВ Автореферат 39 стр.
13837. МАРТЕНСИТНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ПОРОШКАХ ТА КЕРАМІЦІ НА ОСНОВІ ZrO2, ІНІЦІЙОВАНІ ЗОВНІШНІМ МЕХАНІЧНИМ НАПРУЖЕННЯМ Автореферат 19 стр.
13838. МАРТЕНСИТНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В СПЛАВАХ НА ОСНОВІ Ni–Al, ЛЕГОВАНИХ В і Rе Автореферат 20 стр.
13839. мартенситне перетворення та ефект пам'яті форми в сплавах Co-Ni та Co-Al Автореферат 20 стр.
13840. МАС-МЕДІА В ПРОЦЕСАХ ДЕМОКРАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (політико-культурологічний аспект) Автореферат 44 стр.
13841. МАС-СПЕКТРОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТЕРОЇДНИХ ГЛІКОЗИДІВ ТА ЇХ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ З КОМПОНЕНТАМИ БІОПОЛІМЕРІВ Автореферат 21 стр.
13842. МАСИ І НАТОВПИ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 24 стр.
13843. МАСИВНІ ЗІРКИ В ГАЛАКТИКАХ З АКТИВНИМ ЗОРЕУТВОРЕННЯМ І ЇХНЯ ВЗАЄМОДІЯ З МІЖЗОРЯНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ Автореферат 50 стр.
13844. МАСИВНО-ПЛИТНІ ФУНДАМЕНТИ ПІД МАШИНИ З ВЕРТИКАЛЬНИМ ІМПУЛЬСНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ Автореферат 24 стр.
13845. МАСЛИНКА БАГАТОКВІТКОВА (ELAEAGNUS MULTIFLORА THUNB.) В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (РІСТ, РОЗВИТОК, РОЗМНОЖЕННЯ) Автореферат 26 стр.
13846. МАСОВІ РЕПРЕСІЇ НА ПІВДНІ УРСР В 20-ТІ - НА ПОЧАТКУ 50-Х РОКІВ Автореферат 37 стр.
13847. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917-1941 рр.): Джерелознавче дослідження Автореферат 43 стр.
13848. МАСОНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ (1900-1920): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Автореферат 25 стр.
13849. МАСООБМІН ПРИ ХІМІЧНОМУ РОЗКЛАДІ ФОСФАТНОЇ СИРОВИНИ У ВИРОБНИЦТВІ ЕКСТРАКЦІЙНОЇ ФОСФОРНОЇ КИСЛОТИ Автореферат 16 стр.
13850. МАСОПЕРЕНОС ПРИ ХІМІКО-ТЕРМІЧНІЙ ОБРОБЦІ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ХЛОРИДНИХ АКТИВАТОРІВ В КАМЕРНИХ ПЕЧАХ Автореферат 26 стр.
13851. МАСТИЛЬНА ДІЯ МАСЕЛ ТА МАСТИЛ В УМОВАХ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ Автореферат 25 стр.
13852. МАСТИЛЬНА ДІЯ ОЛИВ У ТОЧКОВОМУ КОНТАКТІ ТЕРТЯ В УМОВАХ рясного МАЩЕННЯ ТА МАСТИЛЬНОГО ГОЛОДУВАННЯ Автореферат 24 стр.
13853. МАТВІЙ ТЕРЕНТІЙОВИЧ СИМОНОВ (НОМИС): ЖИТТЯ, КУЛЬТУРНО-НАУКОВА, ГРОМАДСЬКА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Автореферат 33 стр.
13854. МАТЕМАТИКО-КАРТОГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЛІНГВІСТИЧНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Автореферат 30 стр.
13855. МАТЕМАТИЧНI МОДЕЛI КОАКСIАЛЬНИХ ГIРОТРОНIВ IЗ ГОФРОВАНИМИ ВСТАВКАМИ ДЛЯ ЧИСЕЛЬНОГО АНАЛIЗУ ВЛАСНИХ МОД Автореферат 20 стр.
13856. МАТЕМАТИЧНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ КОЛИВАНЬ РІДИНИ В БАСЕЙНІ, ЧАСТКОВО ВКРИТОМУ КРИГОЮ Автореферат 22 стр.
13857. МАТЕМАТИЧНі методи в управлінні адаптацією виробничого потенціалу підприємства Автореферат 22 стр.
13858. Математичні методи в управлінні ЗАПАСАМИ складських та гуртових ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
13859. МАТЕМАТИЧНі МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 20 стр.
13860. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ І ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КОМПЛЕКСУ ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИХ ДАНИХ (на прикладі нафтогазопошукових задач) Автореферат 52 стр.
13861. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ І МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ РОЗМІЩЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 45 стр.
13862. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ АДАПТИВНОГО РАДІОКАНАЛУ ЗВ`ЯЗКУ З СИСТЕМАМИ ПІД-РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ПЕРЕДАВАЧА Автореферат 20 стр.
13863. Математичні моделі адаптивного радіоканалу зв’язку з системами регулювання потужності передавача на базі нечіткої логіки Автореферат 21 стр.
13864. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ АКТИВНОГО ТА ПАСИВНОГО СЕЙСМОАКУСТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПРИРОДНИХ ТА ПРИРОДНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 12 стр.
13865. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ АСИМЕТРИЧНИХ НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ У ВИЩИХ ЗОНАХ НЕСТІЙКОСТІ КОЛИВАНЬ Автореферат 22 стр.
13866. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ В ЗАДАЧАХ ОЦІНЮВАННЯ ВИРІШАЛЬНИХ ПРАВИЛ КОНТРОЛЮ Автореферат 25 стр.
13867. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 28 стр.
13868. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ВЕНТИЛЬНОГО РЕАКТИВНОГО ДВИГУНА З БУФЕРАМИ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЇХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА Автореферат 25 стр.
13869. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ТЕЧІЇ ПОВІТРЯ З ПРУЖНО ЗАКРІПЛЕНОЮ ЛОПАТТЮ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 18 стр.
13870. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ЗМІЩЕНОГО ОЦІНЮВАННЯ Автореферат 24 стр.
13871. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДЕТЕРМІНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ Автореферат 26 стр.
13872. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ СТАНУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ МІСЬКИХ ТРАМВАЇВ Автореферат 21 стр.
13873. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ТЕМПЕРАТУРНОГО СТАНУ ДЕТАЛЕЙ ГТД В СИСТЕМАХ ОБЛІКУ ВИРОБІТКУ РЕСУРСУ Автореферат 25 стр.
13874. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ Автореферат 20 стр.
13875. Математичні моделі звукової голограми та обчислювальні методи реконструкції акустичних зображень в системах ехоскопії високого розрізнення Автореферат 35 стр.
13876. Математичні моделі й процедури багатофакторного оцінювання і ранжування альтернатив у системах організаційного управління Автореферат 37 стр.
13877. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ Й ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ СИНТЕЗУ АНТЕННИХ РЕШІТОК З ІДЕАЛЬНО ПРОВІДНИХ ВИПРОМІНЮВАЧІВ Автореферат 25 стр.
13878. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ КВАЗІДЕТЕРМІНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 31 стр.
13879. математичні моделі мікрорезонаторів електростатичного типу для вбудованих систем Автореферат 22 стр.
13880. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ НАДІЙНОСТІ РЕМОНТОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ОСНОВІ РОЗШИРЕННЯ ПРОСТОРУ СТАНІВ Автореферат 24 стр.
13881. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ НЕОДНОРІДНИХ ПРОЦЕСІВ МАСОДИНАМІКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ЗАДАЧАХ ОПТИМІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Автореферат 22 стр.
13882. Математичні моделі оптимального розподілу інформаційних ресурсів серед вузлів обчислювальних мереж та методи їх реалізації Автореферат 24 стр.
13883. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ОЦІНКИ Стану системи зовнішнього дихання ЛЮДИНИ ТА ЇХ КОМП’ЮТЕРНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 22 стр.
13884. Математичні моделі прогнозування динамічних рядів у дилінгових інформаційних системах Автореферат 25 стр.
13885. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 24 стр.
13886. Математичні моделі процесу АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ДО ГІПОКСІЇ ТА ЇХ аналіз Автореферат 20 стр.
13887. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ІНВЕСТУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА Автореферат 24 стр.
13888. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ГІПОКСІЇ ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ, ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ ТА ЇХ АНАЛІЗ Автореферат 24 стр.
13889. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ДЕКОМПРЕСІЄЮ ТА ЇХ АНАЛІЗ Автореферат 17 стр.
13890. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
13891. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ РОТОРІВ У СИСТЕМАХ ДІАГНОСТИКИ ОБЕРТАЮЧИХ ВУЗЛІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН Автореферат 20 стр.
13892. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СЕРЕДНЬОГО РЕМОНТУ СУЧАСНИХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ОЗБРОЄННЯ, ЩО ПРОВОДИТЬСЯ У ВІЙСЬКОВИХ РЕМОНТНИХ ОРГАНАХ Автореферат 27 стр.
13893. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛУ ЗІ СТОХАСТИЧНИМИ ЗСУВАМИ СПЕКТРУ ТА МЕТОДИ ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО ВИЯВЛЕННЯ Автореферат 36 стр.
13894. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПРОЦЕСАМИ Автореферат 50 стр.
13895. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ ПРОТИКОРОЗІЙНОГО ЗАХИСТУ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ Автореферат 21 стр.
13896. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ДИСКРЕТНИХ ФІНАНСОВИХ ПРОЦЕСАХ Автореферат 40 стр.
13897. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ Автореферат 23 стр.
13898. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 22 стр.
13899. Математичні моделі та елементи інформаційної технології для магнітометричних систем вимірювання малих переміщень Автореферат 20 стр.
13900. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ВАЛЮТНИХ КРЕДИТІВ Автореферат 17 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138  [139]  140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389