Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

13701. МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКУ Автореферат 29 стр.
13702. Макромікроскопічна анатомія і мієлоархітектоніка нервів надпідязикових та пiдпiдязикових мязiв шиї людини Автореферат 22 стр.
13703. МАКРОМІКРОСКОПІЧНА АНАТОМІЯ БЛІДОЇ КУЛІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ В СИСТЕМІ СТЕРЕОТАКСИЧНИХ КООРДИНАТ Автореферат 20 стр.
13704. МАКРОМІКРОСКОПІЧНА АНАТОМІЯ ТА МІЄЛОАРХІТЕКТОНІКА НЕРВІВ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ЛЮДИНИ Автореферат 25 стр.
13705. МАКРОМІКРОСКОПІЧНА ТА МІКРОСКОПІЧНА АНАТОМІЯ НЕРВІВ І СУДИН ШЛУНКА ЛЮДИНИ НА ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ Автореферат 59 стр.
13706. МАКРОМОВЛЕННЄВИЙ АКТ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ: ЗАСОБИ ОБ'ЄКТИВАЦІЇ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ КОНТЕКСТ (на матеріалі сучасної німецької мови) Автореферат 31 стр.
13707. макромоделі на основі В-елементів для автоматизованого схемотехнічного проектування пристроїв силової електроніки Автореферат 23 стр.
13708. МАКРОМОДЕЛІ НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ ІЗ НЕПЕРІОДИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ Автореферат 17 стр.
13709. МАКРОМОДЕЛЮВАННЯ ПРИСТРОЇВ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Автореферат 28 стр.
13710. МАКРОСКОПІЧНА БУДОВА І СПІРАЛЕПОДІБНА ОРІЄНТАЦІЯ М'ЯЗІВ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ ЛЮДИНИ Автореферат 27 стр.
13711. МАКРОФІНАНСОВА СТАБІЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ Автореферат 52 стр.
13712. МАКРОФІТОБЕНТОС ПІВНІЧНО–ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ (флора, розповсюдження, екологія, перспективи практичного використання) Автореферат 44 стр.
13713. МАКСИМАЛЬНІ АКРЕТИВНІ РОЗШИРЕННЯ СЕКТОРІАЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ Автореферат 32 стр.
13714. МАКСИМАЛЬНИЙ СТіК ВЕСняного водопілля в БАСЕЙНі РічКИ НЯМУНАС (НЕМАН) і розрахунок його ХАРАКТЕРИСТИК Автореферат 22 стр.
13715. Максимальний стік дощових паводків з малих водозборів у Закарпатті Автореферат 20 стр.
13716. МАЛІ КОМІЧНІ ФОРМИ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ЛІТЕРАТУРАХ ВИСОКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І РЕНЕСАНСУ Автореферат 30 стр.
13717. Мала проза Євгена Гуцала. Поетика жанру Автореферат 26 стр.
13718. МАЛА ПРОЗА БОГДАНА ЛЕПКОГО В КОНТЕКСТІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НОВЕЛІСТИКИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
13719. МАЛА ПРОЗА В. ВИННИЧЕНКА У СВІТЛІ АВТОРСЬКОЇ СУБ’ЄКТИВНОСТІ Автореферат 33 стр.
13720. Мала проза Володимира Винниченка: від метафізичного до естетичного Автореферат 35 стр.
13721. Мала” проза Ореста Авдиковича і розвиток західноукраїнської новелістики 90-х років ХІХ століття – 1900-х років Автореферат 29 стр.
13722. МАЛЕ Й СЕРЕДНЄ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
13723. Малий бізнес регіону в умовах стратегії інноваційного розвитку України (на матеріалах Львівської області) Автореферат 26 стр.
13724. МАЛИЙ БІЗНЕС У РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇН ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 27 стр.
13725. МАЛИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ В РОЗВИТКОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 32 стр.
13726. МАЛОIНВАЗИВНI ДIАГНОСТИЧНI I ЛIКУВАЛЬНI ВТРУЧАННЯ У ХВОРИХ НА ПСЕВДОКIСТИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 30 стр.
13727. МАЛОІНВАЗИВНІ ВТРУЧАННЯ ПРИ КІСТОЗНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ НИРОК Автореферат 27 стр.
13728. МАЛОІНВАЗИВНІ МЕТОДИ В ЛІКУВАННІ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИХ ВИРАЗОК, ЩО КРОВОТОЧАТЬ, У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ Автореферат 28 стр.
13729. МАЛОІНВАЗИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛІКУВАННІ ПЕРИТОНІТУ ПРИ ПЕРФОРАТИВНІЙ ВИРАЗЦІ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ Автореферат 25 стр.
13730. МАЛОІНВАЗИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ГОСТРИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ Автореферат 26 стр.
13731. МАЛОІНВАЗИВНІ ХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ ПРИ СУПРАТЕНТОРІАЛЬНИХ ВНУТРІШНЬОМОЗКОВИХ ГЕМАТОМАХ, ОБУМОВЛЕНИХ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ Автореферат 49 стр.
13732. МАЛОІНВАЗИВНА ХІРУРГІЯ ДИСКОГЕННИХ НЕЙРОКОМПРЕСІЙНИХ СИНДРОМІВ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА Автореферат 40 стр.
13733. МАЛОІНВАЗИВНИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КІСТОЧОК ГОМІЛКИ Автореферат 31 стр.
13734. маловитратні технології для підвищення екологічної безпеки теплоенергетичних об’єктів та систем Автореферат 50 стр.
13735. Малогабаритні антени з керованою поляризацією випромінювання для рухомих об’єктів радіозв’язку Автореферат 26 стр.
13736. МАЛОГАБАРИТНА ВИХОРЕВА ТУРБІНА ЯК ПРИВІД ГІДРОДИНАМІЧНОГО ОЧИСНИКА В’ЯЗКИХ РІДИН Автореферат 22 стр.
13737. МАЛОЗНАЧНІСТЬ ДІЯННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
13738. МАЛОКУТОВЕ РОЗСІЮВАННЯ СВІТЛА ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЗАРОДЖЕННЯ І РОСТУ СПОНТАННИХ ҐРАТОК У СВІТЛОЧУТЛИВИХ ПЛІВКАХ AgCl-Ag Автореферат 24 стр.
13739. МАЛОПОТОЧНА МЕМБРАННА ОКСИГЕНАЦІЯ КРОВІ ПРИ ГОСТРІЙ ДИХАЛЬНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ Автореферат 27 стр.
13740. малопоширені лісові природні комплекси карпатської частини басейну дністра Автореферат 25 стр.
13741. МАЛОРОСІЙСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ГУБЕРНАТОР МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ РЄПНІН Автореферат 31 стр.
13742. МАЛОФОРМАТНИЙ АНГЛОМОВНИЙ ПОЛІТИКО-БІОГРАФІЧНИЙ ТЕКСТ: СТРУКТУРНИЙ І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 33 стр.
13743. МАЛЬЦЕВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА АВТОМАТИЗОВАНЕ ФОРМУВАННЯ СПРЯЖЕНИХ ГВИНТОВИХ НЕЛІНІЙЧАТИХ ПОВЕРХОНЬ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ІНТЕРФЕРЕНЦІЮ Автореферат 21 стр.
13744. МАЛЯРСТВО І ГРАФІКА ГАЛИЧИНИ ПЕРІОДУ РОМАНТИЗМУ: ЖАНРОВА СТРУКТУРА І ХУДОЖНЬО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ Автореферат 24 стр.
13745. Маніпулювання релігійною свідомістю: сутність і засоби Автореферат 26 стр.
13746. МАНІПУЛЯТИВНІ СТРАТЕГІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (на матеріалі текстів друкованих та Інтернет-видань 2000–2005 років) Автореферат 29 стр.
13747. МАРГІНАЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 24 стр.
13748. МАРГІНАЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ Автореферат 24 стр.
13749. Маргарет тетчер та її реформаторська діяльність на чолі консервативного уряду Великої британії (1979-1990 рр.) Автореферат 27 стр.
13750. МАРЖИНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Автореферат 23 стр.
13751. МАРКЕРИ ЕНДОТОКСЕМIЇ ПРИ ГНIЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ Автореферат 24 стр.
13752. Маркери малігнізації у цитологічній діагностиці захворювань щитоподібної залози Автореферат 23 стр.
13753. МАРКЕРИ ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ ТА ЗАПАЛЕННЯ У МОЛОДИХ ОСІБ З ОБТЯЖЕНОЮ ЩОДО АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ СПАДКОВІСТЮ ТА У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ Автореферат 32 стр.
13754. Маркетинг інновацій на підприємствах України Автореферат 27 стр.
13755. МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ (на прикладі науково-дослідних інститутів сфери транспорту) Автореферат 32 стр.
13756. МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
13757. МАРКЕТИНГ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ Автореферат 26 стр.
13758. МАРКЕТИНГ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОРПОРАТИВНОГО ТИПУ Автореферат 26 стр.
13759. МАРКЕТИНГ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 25 стр.
13760. МАРКЕТИНГ В ОСВІТІ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ Автореферат 50 стр.
13761. МАРКЕТИНГ В ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ Автореферат 22 стр.
13762. МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АПК Автореферат 25 стр.
13763. Маркетинг військово-технічної продукції і напрямки удосконалення зовнішньоекономічної діяльності на ринках озброєнь Автореферат 19 стр.
13764. МАРКЕТИНГ ВИНОГРАДУ І ВИНА Автореферат 46 стр.
13765. МАРКЕТИНГ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПО ВИРОБНИЦТВУ ТА ПЕРЕРОБЦІ МОЛОКА Автореферат 24 стр.
13766. МАРКЕТИНГ НА РИНКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТОВАРІВ Автореферат 41 стр.
13767. МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА РИНКУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Автореферат 29 стр.
13768. маркетинг підприємств туристичної галузі Автореферат 50 стр.
13769. МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ НА РИНКУ СКЛАДНО-ТЕХНІЧНИХ ТОВАРІВ Автореферат 24 стр.
13770. МАРКЕТИНГ ПРОДУКЦІЇ Реального інвестування Автореферат 28 стр.
13771. МАРКЕТИНГ РИНКУ ПРАЦІ (методологія дослідження) Автореферат 23 стр.
13772. МАРКЕТИНГ У ЗАЛУЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Автореферат 26 стр.
13773. Маркетинг у зовнішньоекономічній діяльності та його ефективність Автореферат 20 стр.
13774. МАРКЕТИНГ У ПРОФЕСІЙНОМУ ФУТБОЛІ Автореферат 24 стр.
13775. МАРКЕТИНГ У СФЕРІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ Автореферат 47 стр.
13776. МАРКЕТИНГ У СФЕРІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ (на прикладі підприємств залізничного транспорту) Автореферат 23 стр.
13777. МАРКЕТИНГ У ФОРМУВАННІ СТОСУНКІВ БАНКУ З КЛІЄНТАМИ Автореферат 26 стр.
13778. Маркетинг як засіб розвитку банківської системи в Україні Автореферат 26 стр.
13779. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЗАЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
13780. Маркетингові дослідження ринку товарів для особистих селянських господарств Автореферат 27 стр.
13781. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ Автореферат 30 стр.
13782. МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РИНКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 49 стр.
13783. МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ УЗГОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ВИРОБНИКА ТА СПОЖИВАЧА Автореферат 26 стр.
13784. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ПІСЛЯПРОдажного обслуговування Автореферат 22 стр.
13785. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 26 стр.
13786. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ТОРГІВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ Автореферат 30 стр.
13787. Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для лікування діабету Автореферат 33 стр.
13788. Маркетингові технології експорту військово-технічної продукції Автореферат 22 стр.
13789. МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦІЯ торгОвельної ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ Автореферат 30 стр.
13790. МАРКЕТИНГОВА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ( на базі Асоціації консультаційних фірм України “Укрконсалтінг”) Автореферат 26 стр.
13791. МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ спеціальність Автореферат 29 стр.
13792. МАРКЕТИНГОВА ГЕОГРАФІЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ Автореферат 25 стр.
13793. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ФІЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФІЛЮ У СИСТЕМІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
13794. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ Автореферат 26 стр.
13795. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 30 стр.
13796. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ Автореферат 29 стр.
13797. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 27 стр.
13798. МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Автореферат 22 стр.
13799. МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ТОВАРІВ З РАДІОПРОТЕКТОРНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Автореферат 23 стр.
13800. маркетингова орієнтація промислових підприємств на оновлення продукції Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137  [138]  139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389