Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

13601. МІФОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС У РОМАНАХ Ж.-М. Г. ЛЕ КЛЕЗІО ТА ТАГАРА БЕН ДЖЕЛУНА Автореферат 26 стр.
13602. Міфологічний компонент ментальності особистості в культурно-історичній психології Автореферат 34 стр.
13603. МІФОЛОГІЧНИЙ ФОЛЬКЛОРИЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (на матеріалі творів Ольги Кобилянської, Михайла Коцюбинського, Лесі Українки) Автореферат 27 стр.
13604. МІФОЛОГЕМА КАЇНА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ XIX – XX СТОЛІТЬ Автореферат 21 стр.
13605. МІФОЛОГЕМИ ВОГНЮ ТА СОНЦЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ МОДЕЛІ Автореферат 26 стр.
13606. МІФОЛОГЕМИ ОЛЕКСАНДРА БЛОКА У РОСІЙСЬКОМУ ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ Автореферат 22 стр.
13607. МІФОЛОГЕМИ ПОЕЗІЇ ПАВЛА ТИЧИНИ: СПРОБА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Автореферат 29 стр.
13608. МІФОПОЕТИКА ДРАМАТУРГІЇ АБСУРДУ (на матеріалі драматичних творів Семюеля Беккета) Автореферат 29 стр.
13609. МІФОПОЕТИКА Й ІНТЕРТЕКСТ ПРОЗИ Л. АНДРЕЄВА Автореферат 29 стр.
13610. МІФОПОЕТИКА М.Є.САЛТИКОВА-ЩЕДРІНА ("ІСТОРІЯ ОДНОГО МІСТА", "ПАНИ ГОЛОВЛЬОВИ", "КАЗКИ") Автореферат 30 стр.
13611. Міфопоетика метаморфози і способи її об’єктивації в художньому мовленні: лінгвосеміотичний аспект (на матеріалі прози М. В. Гоголя та М. О. Булгакова) Автореферат 30 стр.
13612. МІФОПОЕТИКА СКУЛЬПТУРИ О. АРХИПЕНКА ТА І. КАВАЛЕРІДЗЕ Автореферат 20 стр.
13613. МІФОПОЕТИКА ТВОРЧОСТІ М.М. КОЦЮБИНСЬКОГО Автореферат 26 стр.
13614. МІФОПОЕТИКА ТВОРЧОСТІ Д. Г. ЛОУРЕНСА Автореферат 28 стр.
13615. МІФОПОЕТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО І ФОЛЬКЛОРНОГО ТВОРУ: ТЕНДЕНЦІЇ В ІСТОРІЇ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 58 стр.
13616. Міфопоетична модель світу в поезії Василя Герасим’юка Автореферат 95 стр.
13617. Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській “прозі про землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. Автореферат 29 стр.
13618. МІФОПОЕТИЧНЕ ВІДТВОРЕННЯ АРХЕТИПУ Автореферат 24 стр.
13619. МІФОТВОРЧІСТЬ У ВОЄННОМУ ДИСКУРСІ: НАЦІОНАЛЬНИЙ МІФ ПРО КРИМСЬКУ ВІЙНУ 1853-1856 РОКІВ У ЛІТЕРАТУРІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ Автореферат 58 стр.
13620. міцелярна екстракція аліфатичних амінів, катіонних поверхнево-активних речовин та внутрішньо-комплексних сполук на їх основі в аналітичних цілях Автореферат 29 стр.
13621. МІЦНІСТЬ І ВИТРИВАЛІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ, ЩО ЗГИНАЮТЬСЯ, ПРИ ЦИКЛІЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Автореферат 22 стр.
13622. Міцність і деформативність великопрольотної стержневої оболонки покриття з великим вирізом на еліптичному плані Автореферат 18 стр.
13623. Міцність і деформативність залізобетонних плит, армованих сталевим профільованим настилом і поперечними анкерами Автореферат 21 стр.
13624. МІЦНІСТЬ І ДЕФОРМАТИВНІСТЬ РОЗТЯГНУТО-ЗІГНУТИХ СТАЛЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ З УРАХУВАННЯМ ПЛАСТИЧНОЇ СТАДІЇ РОБОТИ Автореферат 28 стр.
13625. Міцність і коливання коробчастих оболонок, в тому числі при наявності прямолінійних дефектів Автореферат 25 стр.
13626. МІЦНІСТЬ І РОЗРАХУНКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНКЕРНИХ БОЛТових з’єднань НА МОДИФІКОВАНИХ АКРИЛОВИХ КЛЕЯХ Автореферат 23 стр.
13627. МІЦНІСТЬ І ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ СТАЛЕФіБРОБЕТОННиХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО ЗГИНАЮТЬСЯ, АРМОВАНИХ ЕФЕКТИВНИМИ ВИДАМИ СТАЛЕВОЇ ФІБРИ Автореферат 22 стр.
13628. МІЦНІСТЬ БЕТОННИХ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ ЗРІЗІ Автореферат 25 стр.
13629. МІЦНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК В ЗОНІ ДІЇ ПОПЕРЕЧНИХ СИЛ З УРАХУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОШКОДЖЕНОСТІ Автореферат 21 стр.
13630. Міцність залізобетонних згинаних елементів, завантажених в межах висоти перерізу Автореферат 24 стр.
13631. міцність з’єднання бетонних елементів акриловими клеями при тривалому та багаторазово повторному навантаженнях Автореферат 26 стр.
13632. Міцність композиційних матеріалів в умовах високих температур з урахуванням їх пошкодженості Автореферат 22 стр.
13633. МІЦНІСТЬ КОСОСТИСНУТИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ З УРАХУВАННЯМ НЕЛІНІЙНОСТІ ДЕФОРМУВАННЯ БЕТОНУ Автореферат 24 стр.
13634. МІЦНІСТЬ НОРМАЛЬНИХ ПЕРЕРІЗІВ ЗГИНАНИХ І ПОЗАЦЕНТРОВО СТИСНЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ФОРМИ, РОЗМІРІВ І ХАРАКТЕРУ АРМУВАННЯ Автореферат 22 стр.
13635. МІЦНІСТЬ ПОХИЛИХ ПЕРЕРІЗІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК З ДВОЗНАЧНОЮ ЕПЮРОЮ ЗГИНАЛЬНИХ МОМЕНТІВ, ЗАВАНТАЖЕНИХ ЗОСЕРЕДЖЕНИМИ СИЛАМИ Автореферат 27 стр.
13636. МІЦНІСТЬ СТАЛЕБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРЯМОКУТНОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ПРИ КРУЧЕННІ Автореферат 14 стр.
13637. МІЦНІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ЗБІРНИХ МЕТАЛЕВОДЕРЕВ'ЯНИХ ГІПЕРБОЛІЧНИХ ПОКРИТТІВ Автореферат 19 стр.
13638. МІЦНІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ПОЗАЦЕНТРОВО СТИСНУТИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ ДІЇ МІСЦЕВОГО НАГРІВУ Автореферат 28 стр.
13639. міцність та деформативність сталезалізобетонних балкових конструкцій Автореферат 20 стр.
13640. міцність та тріщиностійкість залізобетонних балок ЗА похилиМИ перерізамИ ПРИ ДІЇ МАЛОЦИКЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ Автореферат 23 стр.
13641. МІЦНІСТЬ, ДЕФОРМАТИВНІСТЬ І ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ КІЛЬЦЕВОГО ПЕРЕРІЗУ ПРИ ЗНАКОЗМІННОМУ ПОЗАЦЕНТРОВОМУ СТИСНЕННІ І КОРОТКОЧАСНОМУ НАГРІВАННІ ДО 150С Автореферат 24 стр.
13642. МІЦНІСТЬ, ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ЛЕГКИХ БЕТОНІВ І КОНСТРУКЦІЙ НА МАЛОЦЕМЕНТНОМУ ВАПНОМІСТЯЩОМУ В’ЯЖУЧОМУ Автореферат 26 стр.
13643. МІЦНІСТЬ, ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ТА ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ СЛАБОАРМОВАНИХ ПЛИТ ПРИ ЧИСТОМУ ЗГИНІ В ДВОХ НАПРЯМКАХ ПРИ ДІЇ ПОСТІЙНИХ ТА МАЛОЦИКЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ Автореферат 20 стр.
13644. МІЦНІСТЬ, ДЕФОРМАТИВНІСТЬ, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК ПРИ ДІЇ АГРЕСИВНОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 26 стр.
13645. МІЦНІСТЬ, ДЕФОРМАТИВНІСТЬ, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК, відновлених після корозії Автореферат 26 стр.
13646. МІЦНІСТЬ, ЖОРСТКІСТЬ ТА ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ЗГИНАНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ РЕЖИМНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Автореферат 23 стр.
13647. МІЦНІСТЬ, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ, ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНИХ В ДВОХ НАПРЯМКАХ Автореферат 23 стр.
13648. МІЦНІСТЬ, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ТА ДЕФОРМАЦІЇ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ПІДСИЛЕННЯ РОЗТЯГНУТОЇ ЗОНИ Автореферат 22 стр.
13649. МІЦНІСТЬ, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ, ДЕФОРМАТИВНІСТЬ КЕРАЛІТОБЕТОНУ ТА КОНСТРУКЦІЙ НА ЙОГО ОСНОВІ Автореферат 25 стр.
13650. МАГНІТНІ ЕФЕКТИ ПРИ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ В СПЛАВАХ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА: Fe-B, Fe-Si-B, Fe-C Автореферат 29 стр.
13651. магнітні поля зірок пізніх спектральних типів Автореферат 22 стр.
13652. МАГНІТНІ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕОДНОРІДНИХ МАНГАНІТОВИХ СПОЛУК ЗІ СТРУКТУРОЮ ПЕРОВСКІТУ Автореферат 44 стр.
13653. МАГНІТНІ, ТРАНСПОРТНІ I РЕЗОНАНСНІ ВЛАСТИВОСТІ САМОДОПІЙОВАНИХ ТА ДОПІЙОВАНИХ КАЛЬЦІЄМ МАНГАНІТІВ Автореферат 23 стр.
13654. МАГНІТНА АНІЗОТРОПІЯ ДОКЕМБРІЙСЬКИХ ГРАНІТОЇДІВ (на прикладі Середньопридніпровського блока Українського щита) Автореферат 28 стр.
13655. МАГНІТНА МОДЕЛЬ ЗЕМНОЇ КОРИ ПІВДЕННОГО ЗАХОДУ СХІДНО - ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ Автореферат 43 стр.
13656. МАГНІТНА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ ВЕРХНЬОГО ГОРИЗОНТУ ГРУНТІВ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
13657. МАГНІТНА СТРУКТУРА ЕПІТАКСІАЛЬНИХ ПЛІВОК ФЕРИТ-ГРАНАТІВ В ПРОСТОРОВО-НЕОДНОРІДНИХ МАГНІТНИХ ПОЛЯХ Автореферат 19 стр.
13658. МАГНІТНА СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ШТУЧНО СТВОРЕНИХ НАНО- ТА ГЕТЕРОГЕННИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 43 стр.
13659. МАГНІТНЕ ВПОРЯДКУВАННЯ В СПЛАВАХ З ПАМ’ЯТТЮ ФОРМИ Автореферат 23 стр.
13660. МАГНІТНЕ ЛІНІЙНЕ ДВОЗАЛОМЛЮВАННЯ ЗВУКУ У БОРАТІ ЗАЛІЗА Автореферат 21 стр.
13661. МАГНІТНИЙ КОЕРЦИТИМЕТРИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ Автореферат 28 стр.
13662. МАГНІТНО-РЕАГЕНТНЕ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ В МАГНІТНИХ ВІДСТІЙНИКАХ СОТОВОЇ СТРУКТУРИ Автореферат 26 стр.
13663. МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ І МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА АНГІОГРАФІЯ В ДИАГНОСТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ СУДИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ Автореферат 24 стр.
13664. МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ЛЕГЕНЕВОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ Автореферат 53 стр.
13665. МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ПУХЛИН ЗАДНЬОЇ ЧЕРЕПНОЇ ЯМКИ Автореферат 15 стр.
13666. МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТА Автореферат 27 стр.
13667. МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ В ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ НИРКОВО-КЛІТИННОГО РАКУ, ПЛАНУВАННІ ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧИХ ТА РОЗШИРЕНИХ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ Автореферат 20 стр.
13668. МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ В РАННІЙ ДІАГНОСТИЦІ ГОСТРОГО ІШЕМІЧНОГО ІНФАРКТУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ Автореферат 21 стр.
13669. МАГНІТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ВНУТРІШНЬОСПИННОМОЗКОВИХ ПУХЛИН Автореферат 25 стр.
13670. МАГНІТОКЕРОВАНА ЕЛЕКТРОШЛАКОВА ПЛАВКА БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ Автореферат 25 стр.
13671. МАГНІТОЛАЗЕРОТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ Автореферат 30 стр.
13672. магнітомеханічний ефект в кристалах кремнію Автореферат 26 стр.
13673. МАГНІТООПТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЦЕНТРОАНТИСИМЕТРИЧНИХ АНТИФЕРОМАГНЕТИКІВ. Автореферат 25 стр.
13674. МАГНІТООПТИЧНІ ЯВИЩА В ПРОСТОРОВО НЕОДНОРІДНИХ МАГНІТНИХ СРЕДОВИЩАХ Автореферат 40 стр.
13675. МАГНІТОСТАТИЧНІ ПОЛЯ В ОСЕРДЯХ ІЗ ПЛАСТИН АНІЗОТРОПНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ СТАЛІ Автореферат 24 стр.
13676. МАГНІТОФОРЕЗ БРОМУ ТА МАГНІТОТЕРАПІЯ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З СИНДРОМОМ ВЕГЕТО-СУДИННОЇ ДИСТОНІЇ, ЩО ЗУМОВЛЕНИЙ ЗАКРИТОЮ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ ТА ЦЕРЕБРАЛЬНИМ АРАХНОЇДИТОМ Автореферат 29 стр.
13677. МАГНЕТОПРУЖНІ ЕФЕКТИ В ДВОВИМІРНИХ КВАНТОВИХ ФЕРОМАГНЕТИКАХ Автореферат 19 стр.
13678. МАЙЖЕ ДОДАТНІ ІНТЕГРАЛЬНІ МЕТОДИ ПІДСУМОВУВАННЯ Автореферат 11 стр.
13679. МАЙЖЕ ПЕРІОДИЧНІ РОЗВ'ЯЗКИ АЛГЕБРАЇЧНИХ ТА ІНШИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 17 стр.
13680. МАЙНОВИЙ СТАН В ПЕРЕХІДНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОГО РОЗШАРУВАННЯ Автореферат 19 стр.
13681. МАКЕТНО-ГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ МАЙБУТНІМИ ІНЖЕНЕРАМИ-ПЕДАГОГАМИ Автореферат 30 стр.
13682. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
13683. МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УЧАСТІ УКРАЇНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ЧОРНОМОРСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Автореферат 28 стр.
13684. МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ Автореферат 30 стр.
13685. МАКРОЕКОНОМІЧНЕ КОРОТКОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ВВП З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ Автореферат 23 стр.
13686. МАКРОЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ Автореферат 26 стр.
13687. МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ в АПК (НА МАТЕРІАЛАХ ПРОМИСЛОВО-ОРІЄНТОВАНОГО РЕГІОНУ) Автореферат 28 стр.
13688. МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
13689. Макроекономічне регулювання попиту і пропозиції Автореферат 44 стр.
13690. МАКРОЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
13691. МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТУВАННЯ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
13692. Макроекономічний аналіз аграрних теорій ділових циклів Автореферат 25 стр.
13693. МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ внутрішньої КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
13694. Макроекономічний аналіз державного боргу в перехідній економіці України Автореферат 28 стр.
13695. МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАОЩАДЖЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 46 стр.
13696. Макроекономічний аналіз сукупних видатків в україні Автореферат 29 стр.
13697. МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
13698. Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва Автореферат 52 стр.
13699. МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 23 стр.
13700. МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136  [137]  138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389