Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

13401. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС КОРІННИХ НАРОДІВ Автореферат 26 стр.
13402. МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В ПЕРІОД РОЗПАДУ СРСР Автореферат 48 стр.
13403. МІжпоколінні особливості колективних ідентифікацій в умовах інтенсивних соціальних змін Автореферат 23 стр.
13404. МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 26 стр.
13405. МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВЯЗКИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 26 стр.
13406. МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ Автореферат 28 стр.
13407. міжпредметні зв’язки у вивченні хіміко-технологічних дисциплін в економічному бізнес-коледжі Автореферат 30 стр.
13408. МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ФІЗИКИ І МАТЕМАТИКИ У 9-11 КЛАСАХ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 25 стр.
13409. МІЖПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ТА ЗМІНА СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ Автореферат 24 стр.
13410. Міжрегіональне транскордонне співробітництво України та Угорщини в умовах розширення Європейського Союзу (питання методології, методів і практики) Автореферат 55 стр.
13411. МІЖСИСТЕМНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ЧИННИК ТЕРМІНОТВОРЕННЯ (на прикладі англомовних фінансових термінів) Автореферат 33 стр.
13412. МІЖТРАВНЕ ЖОВЧОВИДІЛЕННЯ, БАЗАЛЬНЕ ТА СТИМУЛЬОВАНЕ ДУОДЕНАЛЬНЕ ЗОНДУВАННЯ У ЗДОРОВИХ ТА ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕКАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ З ДИСКІНЕЗІЯМИ ЖОВЧНОГО МІХУРА Автореферат 22 стр.
13413. Міжурядові трансферти в умовах системної економічної трансформації Автореферат 51 стр.
13414. Міжфазні реакції функціональних олігомерів, як метод створення наношарів і композитних матеріалів Автореферат 59 стр.
13415. Міжфазна область в напів-ВЗАЄМОПРОНИКНИХ ПОЛІМЕРНИХ СІТКАХ і сумішАХ лінійних полімерів, одержаних реакційним формуванням Автореферат 27 стр.
13416. МІЖФАЗНИЙ ІМПЕДАНС. ФАРАДЕЇВСЬКІ ТА АДСОРБЦІЙНІ ПРОЦЕСИ Автореферат 25 стр.
13417. МІЖФАЗНИЙ РОЗПОДІЛ ХЛОРОРГАНІЧНИХ ТОКСИКАНТІВ І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В АНАЛІЗІ Автореферат 26 стр.
13418. МІЖФАЗНИЙ ТЕПЛОМАСООБМІН У ГЕНЕРАТОРІ ВОДЯНОЇ ШУГИ ПРИ ВИПАРНОМУ ОХОЛОДЖЕННІ РОЗСОЛУ Автореферат 23 стр.
13419. Міжчастинкові взаємодії та розчинність речовин різної природи в гліколях та змішаних розчинниках на їх основі Автореферат 25 стр.
13420. МІЖЧАСТИНКОВА ВЗАЄМОДІЯ В ДИСПЕРСІЯХ ОКСИДУ ТИТАНУ (IV) Автореферат 22 стр.
13421. МІКОБІОТА ЗЕРНА КУКУРУДЗИ ТА ТОКСИГЕННІ ВДАСТИВОСТІ ГРИБІВ РОДІВ FUSARIUM LINK I ASPERGILLUS MICHELI Автореферат 25 стр.
13422. МІКОБІОТА ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ, БІОСИНТЕЗ І БІОЛОГІЧНА ДІЯ ОХРАТОКСИНУ А Автореферат 28 стр.
13423. МІКОБАКТЕРІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: БАКТЕРІОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ Автореферат 26 стр.
13424. МІКРОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІМУННИХ ТА МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ПНЕВМОНІЯХ Автореферат 21 стр.
13425. Мікробіологічні ризики на шляху отримання питного молока та підходи до їх усунення Автореферат 24 стр.
13426. МІКРОБІОЛОГІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ВАГІНИ, ОБУМОВЛЕНІ КАНДИДОЗНО-БАКТЕРІАЛЬНИМИ АСОЦІАЦІЯМИ Автореферат 29 стр.
13427. МІКРОБІОЛОГІЧНІ, ІМУНОЛОГІЧНІ ТА ЦИТОМОРФОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ ПРИ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ СЕЧОСТАТЕВИХ ОРГАНІВ Автореферат 34 стр.
13428. МІКРОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГІОНЕЛ, ЯКІ ЦИРКУЛЮЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ТА ДЕЯКІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЛЕГІОНЕЛЬОЗУ Автореферат 22 стр.
13429. Мікробіологічне обгрунтування використання плацентарних препаратів та декаметоксину при синьогнійній інфекції Автореферат 21 стр.
13430. МІКРОБІОЛОГІЧНЕ обгрунтуваннЯ ЗАСТОСУВАННЯ МІРАМІСТИНУ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ШКІРИ Автореферат 27 стр.
13431. мікробіологічне обгрунтування Нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властиВостей похідних тіазолідину, фурану, ХІНОліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження Автореферат 63 стр.
13432. МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СУМІСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ГЛЮКОКОРТИКОЇДІВ І НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЗАСОБІВ З АНТИБІОТИКАМИ Автореферат 54 стр.
13433. Мікробіологічне ОБҐРУНТУВАННЯ комплексного використання антисептиків з антибіотиками і сульфаніламідами Автореферат 21 стр.
13434. МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПУ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ АНТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ З УПЕРЕДЖУВАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ Автореферат 27 стр.
13435. МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУМІСНОГО ВИКОРИСТАННЯ АНТИБІОТИКІВ З АНТИСЕПТИКАМИ ГРУПИ ЧЕТВЕРТИННОГО АМОНІЮ Автореферат 23 стр.
13436. МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЕТІОЛОГІЇ ТА АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ЗБУДНИКІВ ОПОРТУНІСТИЧНИХ ІНФЕКЦІЙ Автореферат 28 стр.
13437. МІКРОБІОЦЕНОЗ ПІХВИ ПРИ ЗАГРОЗІ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ І ЙОГО КОРЕКЦІЯ Автореферат 25 стр.
13438. МІКРОБІОЦЕНОЗ ПІХВИ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ У ЖІНОК, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ОВАРІЕКТОМІЮ У ПЕРИ- ТА ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ВІЦІ Автореферат 24 стр.
13439. МІКРОБІОЦЕНОЗ ПОРОЖНИНИ ТОВСТОЇ КИШКИ У ХВОРИХ НА ГРИП Автореферат 25 стр.
13440. МІКРОБІОЦЕНОЗ ШКІРИ СТОПИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ А-БАКТЕРИНОМ Автореферат 26 стр.
13441. МІКРОБНА ЕКОСИСТЕМА КИШЕЧНИКА ДІТЕЙ, НОВІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОЦІНКИ ТА КОРЕКЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 47 стр.
13442. МІКРОВОДОРОСТІ ЯК КОРМОВІ ОБ'ЄКТИ ЛИЧИНОК МІДІЙ І УСТРИЦЬ Автореферат 31 стр.
13443. Мікрогаметофітний добір на стійкість до фузаріозу у рицини Автореферат 27 стр.
13444. МІКРОГЛІАЛЬНІ КЛІТИНИ МОЗКУ ЩУРІВ В ОНТОГЕНЕЗІ ТА ПРИ УРАЖЕННІ НЕРВОВОЇ ТКАНИНИ Автореферат 27 стр.
13445. МІКРОЕКОЛОГІЯ КИШЕЧНИКУ НА ТЛІ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ І ПУХЛИН ТРАВНОГО ТРАКТУ Автореферат 40 стр.
13446. МІКРОЕЛЕКТРОННІ МАГНІТНІ ЧАСТОТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ Автореферат 19 стр.
13447. МІКРОЕЛЕКТРОННІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НА КРЕМНІЄВІЙ СТРУКТУРІ З ДІЕЛЕКТРИЧНОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ Автореферат 27 стр.
13448. Мікроелектронні сенсори на основі КНІ-структур з рекристалізованим шаром полікремнію Автореферат 29 стр.
13449. МІКРОЕЛЕКТРОННІ ЧАСТОТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ВОЛОГОСТІ НА ОСНОВІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУР З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ Автореферат 22 стр.
13450. МІКРОЕЛЕМЕНТИ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ ВІД ШКІДНИКІВ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
13451. МІКРОКОНТАКТНА СПЕКТРОСКОПІЯ НАДПРОВІДНОГО НІКЕЛЬБОРОКАРБІДУ YNi2B2C ТА ГЕТЕРОКОНТАКТІВ ФЕРОМАГНЕТИК-НЕМАГНІТНИЙ МЕТАЛ Автореферат 19 стр.
13452. МІКРОКОНТАКТНА СПЕКТРОСКОПІЯ НАДПРОВІДНОГО СТАНУ В ІНТЕРМЕТАЛІДІ CeRu2 Автореферат 26 стр.
13453. МІКРОКОНТАКТНА СПЕКТРОСКОПІЯ СИСТЕМ З СИЛЬНИМИ ЕЛЕКТРОННИМИ КОРЕЛЯЦІЯМИ Автореферат 37 стр.
13454. МІКРОЛЕГУВАННЯ ЛИВАРНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ КОМПЛЕКСАМИ МІКРОДОМІШОК ВУГЛЕЦЮ ТА ТИТАНУ Автореферат 31 стр.
13455. МІКРОМІЦЕТИ ПОДРІБНЕНОЇ ДЕРЕВИНИ ГІЛОК ЛИСТЯНИХ ПОРІД ТА ЇХ ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ В УМОВАХ ДЕРНОВО-СЛАБОПІДЗОЛИСТОГО ГРУНТУ ПІВНІЧНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
13456. Мікромодифіковані диоксидносвинцеві електроди Автореферат 45 стр.
13457. Мікронеоднорідність металевих рідин евтектичних систем на основі нікелю і заліза та вплив її на реакційну спроможність металевих стекол, одержуваних із рідкого стану. Автореферат 24 стр.
13458. мікроорганізми ризосфери пшениці озимої за біооргано-мінеральної системи удобрення Автореферат 25 стр.
13459. мікроорганізмИ як чинники пошкоджень творів станкового живопису музейного фонду україни Автореферат 34 стр.
13460. МІКРОПЛАСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ КРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ Автореферат 58 стр.
13461. Мікропластичність алмазоподібних кристалів (Si, Ge, GaAs, InAs) Автореферат 50 стр.
13462. МІКРОПОТУЖНІ ОПТОЕЛЕКТРОННІ ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ЦИФРОВИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ НА ТВЕРДОТІЛЬНИХ СВІТЛОВИПРОМІНЮЮЧИХ І ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИЛАДАХ Автореферат 31 стр.
13463. МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ТИРИСТОРНИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ З АВТОМАТИЧНОЮ НАСТРОЙКОЮ ТА ЗМІНЮВАНИМ ІНТЕРВАЛОМ ДИСКРЕТНОСТІ Автореферат 22 стр.
13464. МІКРОСКОПІЧНА ДИНАМІЧНА ТЕОРІЯ ТА КІНЕТИКА МОДЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ НЕПОЛЯРНИХ МОЛЕКУЛ Автореферат 20 стр.
13465. МІКРОСКОПІЧНА ТЕОРІЯ КІНЕТИЧНИХ КОЛЕКТИВНИХ ЗБУДЖЕНЬ ТА ЇХ ПРОЯВІВ У ДИНАМІЦІ ПРОСТИХ ТА БІНАРНИХ РІДИН Автореферат 39 стр.
13466. МІКРОСТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА ЕЛЕКТРОЛІТНИХ РОЗЧИНІВ НА ОСНОВІ АЦЕТОНІТРИЛУ І МЕТАНОЛУ: МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 20 стр.
13467. МІКРОТЕРІОФАУНА СУЧАСНОГО РУСЛОВОГО АЛЮВІЮ ДНІПРА Автореферат 31 стр.
13468. Мікротопонімія Західного Поділля Автореферат 31 стр.
13469. МІКРОТОПОНІМІЯ КІРОВОГРАДА Автореферат 29 стр.
13470. МІКРОТОПОНІМІЯ СКОЛІВЩИНИ Автореферат 25 стр.
13471. МІКРОФІТОФОСИЛІЇ (ДИНОЦИСТИ) ПІЗНЬОГО ПАЛЕОГЕНУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ТА ЇХ СТРАТИГРАФІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ Автореферат 33 стр.
13472. МІКРОФІТОФОСИЛІЇ ВЕНДСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ВОЛИНІ ТА ЇХ СТРАТИГРАФІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ Автореферат 32 стр.
13473. МІКРОФАЗОВА СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ МОДИФІКОВАНИХ УРЕТАНOВМІСНИХ ПОЛІМЕРІВ Автореферат 47 стр.
13474. МІКРОФЛОРА ЗАБРУДНЕНИХ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ГРУНТІВ, ЇХ ІНДИКАЦІЯ ТА ШЛЯХИ ОЗДОРОВЛЕННЯ Автореферат 20 стр.
13475. МІКРОФЛОРА МОЛОКА ТА ПОКАЗНИКИ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ЗДОРОВИХ І ХВОРИХ НА СУБКЛІНІЧНИЙ МАСТИТ КОРІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПОЛТАВСЬКОГО БІШОФІТУ Автореферат 27 стр.
13476. мікрофлора рубця великої рогатої худоби при надходженні 137Cs з кормами Автореферат 20 стр.
13477. МІКРОФЛОРА СЕКРЕТУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ТА ІМУНОЛОГІЧНА РЕАКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ КОРІВ, ХВОРИХ НА МАСТИТ Автореферат 27 стр.
13478. МІКРОХІРУРГІЯ УШКОДЖЕНЬ ПЕРИФЕРИЧНИХ НЕРВІВ НИЖНІХ КІНЦІВОК В УМОВАХ, НЕСПРИЯТЛИВИХ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ НЕРВА (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 46 стр.
13479. МІКРОХВИЛЬОВІ ПАРАМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ КОМПЛЕКСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕННО-ФІДЕРНИХ ПРИСТРОЇВ Автореферат 24 стр.
13480. МІКРОХВИЛЬОВІ ПРИСТРОЇ З АКТИВНИМИ РЕЗОНАТОРАМИ Автореферат 29 стр.
13481. Мікрохвильові пристрої на основі резонаторів біжної хвилі Автореферат 29 стр.
13482. МІКРОХВИЛЬОВА АКТИВНІСТЬ СОНЦЯ: ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ В ПЕРЕХІДНІЙ ЗОНІ ХРОМОСФЕРА-КОРОНА ТА ЇХ ДІАГНОСТИКА Автореферат 37 стр.
13483. МІКРОХВИЛЬОВА ОБРОБКА НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ Автореферат 26 стр.
13484. Мікрохвильова резонансна терапія У комплексному лікуванні хворих на травматичний остеомієліт Автореферат 24 стр.
13485. МІКРОХВИЛЬОВИЙ ВІДГУК НАДПРОВІДНИКІВ ПРИ КОВЗНИХ КУТАХ ПАДІННЯ ХВИЛІ Автореферат 22 стр.
13486. МІКСОМІЦЕТИ КРИМСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА Автореферат 32 стр.
13487. Міксоміцети національного природного парку “Гомільшанські ліси” Автореферат 27 стр.
13488. МІКУЛА ОЛЬГА ІВАНІВНА ТВОРЧІСТЬ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ І ФОЛЬКЛОР Автореферат 25 стр.
13489. МІЛІМЕТРОВІ ТА ІНФРАЧЕРВОНІ СпектрИ молекул У взаЄмодІЮЧИХ колИВАЛЬНИХ стАНАХ Автореферат 41 стр.
13490. Мілісекундні пульсації радіовипромінювання Сонця:фізичні властивості та походження Автореферат 41 стр.
13491. МІЛІТАРИЗАЦІЯ БЛИЗЬКОСХІДНОГО РЕГІОНУ В 70-90-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 29 стр.
13492. МІЛІЦІЯ УКРАЇНИ В 1945-1953 рр. Автореферат 28 стр.
13493. МІЛІЦІЯ ХАРКІВЩИНИ у 1917-1930 рр. Автореферат 26 стр.
13494. МІНІІНВАЗИВНІ НЕЙРОХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ ПРИ МНОЖИННИХ ГРИЖАХ МІЖХРЕБЦЕВИХ ДИСКІВ ПОПЕРЕКОВО - КРИЖОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА Автореферат 21 стр.
13495. МІНІІНВАЗИВНІ ХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ У ХВОРИХ ХОЛЕДОХОЛІТІАЗОМ Автореферат 28 стр.
13496. МІНІІНВАЗИВНА ХІРУРГІЯ ГИДАТИДНОГО ЕХІНОКОКОЗУ ПЕЧІНКИ Автореферат 30 стр.
13497. МІНІІНВАЗИВНЕ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ХОЛЕЦИСТИТ Автореферат 25 стр.
13498. Мініатюра як феномен музичної культури (на матеріалі фортепіанних творів українських композиторів кінця ХІХ – ХХ століть) Автореферат 28 стр.
13499. Мінімізація втрат електроенергії в системах електропостачання рухомих об’єктів Автореферат 15 стр.
13500. МІНІМІЗАЦІЯ КОНФЛІКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СПОРТСМЕНІВ У ЮНАЦЬКИХ ЗБІРНИХ КОМАНДАХ З ФУТБОЛУ Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134  [135]  136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389