Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

13301. МІГРАЦІЯ ТРИТІЮ В ПІДЗЕМНИХ ВОДАХ У РАЙОНІ РОЗТАШУВАННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС Автореферат 23 стр.
13302. МІГРАЦІЯ У ВІДТВОРЕННІ НАСЕЛЕННЯ ПОДІЛЛЯ Автореферат 29 стр.
13303. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В СТРУКТУРІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ Автореферат 23 стр.
13304. Міжбюджетні відносини в унітарній бюджетній системі України Автореферат 29 стр.
13305. МІЖБЮДЖЕТНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ Автореферат 22 стр.
13306. МІЖВОЄННА ІСТОРІОГРАФІЯ ВЗАЄМИН ВЛАДИ І ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ Автореферат 22 стр.
13307. Міжгалузеві аспекти ринкової адаптації територіальних рекреаційних систем (на прикладі Євпаторійської територіальної рекреаційної системи Криму) Автореферат 20 стр.
13308. МІЖГОРМОНАЛЬНІ ВІДНОШЕННЯ АНДРОГЕНІВ ТА ГЛЮКОКОРТИКОЇДІВ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ Автореферат 29 стр.
13309. МІЖЕЛЕКТРОННЕ РОЗСІЯННЯ В ДВОВИМІРНИХ ВИРОДЖЕНИХ ПРОВІДНИКАХ Автореферат 24 стр.
13310. МІЖЕТНІЧНА ВЗАЄМОДІЯ В УМОВАХ ВЕЛИКОГО МІСТА Автореферат 23 стр.
13311. МІЖЕТНІЧНА ВЗАЄМОДІЯ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД Автореферат 45 стр.
13312. Міжкадрове поліадичне кодування для скорочення часу обробки та передачі відеоінформації у системах мобільного радіозв’язку Автореферат 23 стр.
13313. МІЖКУЛЬТУРНІ НЕПОРОЗУМІННЯ І ПРОБЛЕМА МІЖКУЛЬТУРНОГО ПЕРЕКЛАДУ Автореферат 28 стр.
13314. МІЖКУЛЬТУРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ЧИННИК ЗОВНІШНЬОЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ЗРУШЕНЬ Автореферат 29 стр.
13315. МІЖМОВНА ТЕРМІНОЛОГІЧНА ОМОНІМІЯ ЯК ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОГРАФІЇ І ПЕРЕКЛАДУ (на матеріалі німецької та української юридичних терміносистем) Автореферат 31 стр.
13316. МІЖМОЛЕКУЛЯРНІ ВЗАЄМОДІЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ АРОМАТИЧНИХ РЕЧОВИН І ДНК У ВОДНОМУ РОЗЧИНІ Автореферат 40 стр.
13317. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ І ЕФЕКТИВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК Автореферат 25 стр.
13318. Міжнародні ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА ФАКТОРИ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
13319. Міжнародні аспекти формування галузевої економічної політики сталого розвитку (на матеріалах лісового господарства) Автореферат 32 стр.
13320. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УНР ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ Автореферат 34 стр.
13321. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
13322. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВУ ДОПОМОГУ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ І ВНУТРІШНЄ ЗАКОНОДАВСТВО Автореферат 31 стр.
13323. Міжнародні корпоративні стратегії злиття у високотехнологічних секторах економіки Автореферат 29 стр.
13324. Міжнародні маркетингові дослідження в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (на прикладі металургійного комплексу України ) Автореферат 25 стр.
13325. Міжнародні розрахунки України таперспективи їх розвитку Автореферат 30 стр.
13326. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ РІВНОПРАВ’Я ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЖІНОК ТА ПРАКТИКА УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
13327. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИВ СВІТОВІЙ РЕГУЛЯТИВНІЙ СИСТЕМІ Автореферат 23 стр.
13328. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 30 стр.
13329. МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ Автореферат 22 стр.
13330. Міжнародна інформаційна політика: структура, тенденції, перспективи Автореферат 45 стр.
13331. МІЖНАРОДНА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 27 стр.
13332. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДОПОМОГА В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 33 стр.
13333. МІЖНАРОДНА ЖУРНАЛІСТИКА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Автореферат 22 стр.
13334. МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: СПОСОБИ ОЦІНКИ ТА ШЛЯХИ ПОСИЛЕННЯ Автореферат 52 стр.
13335. МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 25 стр.
13336. МІЖНАРОДНА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІНДИВІДІВ ЗА ЗЛОЧИН ГЕНОЦИДУ Автореферат 27 стр.
13337. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 29 стр.
13338. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Автореферат 28 стр.
13339. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ: УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ (за матеріалами західних областей України) Автореферат 29 стр.
13340. МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 31 стр.
13341. Міжнародна співпраця бібліотек на базі комп Автореферат 30 стр.
13342. МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА УКРАЇНИ) Автореферат 27 стр.
13343. МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
13344. МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО, що Застосовується В ПЕРІОД ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ, та ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЙОГО УКРАЇНОЮ Автореферат 26 стр.
13345. МІЖНАРОДНЕ КОРПОРАТИВНЕ ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМПАНІЙ Автореферат 30 стр.
13346. МІЖНАРОДНЕ ПРАВОНАСТУПНИЦТВО ДЕРЖАВ У ПРАКТИЦІ СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ Автореферат 27 стр.
13347. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ПОЗИКОВІЙ ФОРМІ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
13348. Міжнародне співробітництво держав у боротьбі з фальшивомонетництвом Автореферат 23 стр.
13349. Міжнародне співробітництво кооперативних організацій у процесі європейської інтеграції України Автореферат 30 стр.
13350. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ У ГАЛУЗІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ (кримінально-процесуальний аспект) Автореферат 29 стр.
13351. Міжнародний відділ новин на телебаченні: організаційний, жанрово-творчий і технологічний потенціал Автореферат 27 стр.
13352. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: АДАПТАЦІЯ В УМОВАХ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
13353. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ЗОН ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В СРВ Автореферат 28 стр.
13354. МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД З ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА Автореферат 22 стр.
13355. Міжнародний Кримінальний Суд за Римським Договором 1998 року Автореферат 21 стр.
13356. Міжнародний лізинг в умовах ринкової трансформації економіки україни Автореферат 27 стр.
13357. Міжнародний маркетинг високотехнологічної продукції Автореферат 23 стр.
13358. Міжнародний маркетинг Підприємств України у торговельно-економічних відносинах Із США Автореферат 21 стр.
13359. МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ТРАНСФЕР У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 25 стр.
13360. МІЖНАРОДНИЙ ОБМІН ТЕХНОЛОГІЯМИ У ФОРМУВАННІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ (НА ПРИКЛАДІ ІТАЛІЇ) Автореферат 27 стр.
13361. МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 31 стр.
13362. МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЯХ Автореферат 20 стр.
13363. міжнародний трансфер технологій в умовах євроінтеграції україни Автореферат 28 стр.
13364. Міжнародно-інформаційна діяльність Української держави. 1917-1923 рр. Автореферат 24 стр.
13365. МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ СПІЛЬНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКОВОЇ ТА ОБОРОННОЇ ПОЛІТИКИ Автореферат 27 стр.
13366. МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНА ПРОТИДІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЮ НАРКОТИКІВ ЯК ЧИННИКА ДЕСТРУКТИВНОГО ВПЛИВУ НА СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК Автореферат 27 стр.
13367. МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЛІВАНСЬКОГО КОНФЛІКТУ Автореферат 56 стр.
13368. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ТОРГІВЛЕЮ ЖІНКАМИ ТА ДІТЬМИ Автореферат 30 стр.
13369. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА ЮРИДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 29 стр.
13370. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВСТВА В СР ЮГОСЛАВІЇ Автореферат 23 стр.
13371. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ Автореферат 23 стр.
13372. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ УЧАСТІ УКРАЇНИ У БОРОТЬБІ ІЗ НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 28 стр.
13373. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЧЛЕНСТВА ЙОРДАНІЇ В СИСТЕМІ ГАТТ/СОТ Автореферат 22 стр.
13374. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА Автореферат 29 стр.
13375. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ІНТЕРПОЛУ Автореферат 30 стр.
13376. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ Й ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН Автореферат 59 стр.
13377. Міжнародно-правові погляди академіка В.Е. Грабаря Автореферат 25 стр.
13378. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО МИТНОГО ПРОСТОРУ В АРАБСЬКОМУ РЕГІОНІ Автореферат 23 стр.
13379. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ У ТРАНСКОРДОННОМУ ОБІГУ ФІНАНСОВИХ КОШТІВ Автореферат 20 стр.
13380. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ З МІЖНАРОДНИМИ ЕКОНОМІЧНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ Автореферат 27 стр.
13381. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ЗЛОЧИНУ Автореферат 52 стр.
13382. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ПРАКТИКА ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ Автореферат 29 стр.
13383. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ РЕЛІГІЙНОЇ БЕЗПЕКИ Автореферат 30 стр.
13384. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АНТИДЕМПІНГУ НА БАГАТОСТОРОННІЙ ОСНОВІ В СИСТЕМІ ГАТТ/СОТ Автореферат 23 стр.
13385. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ “БРУДНИХ” ГРОШЕЙ Автореферат 24 стр.
13386. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 26 стр.
13387. МІжнародно-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ОЗБРОЄНЬ Автореферат 24 стр.
13388. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ (нетарифний аспект) Автореферат 25 стр.
13389. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ І ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ Автореферат 27 стр.
13390. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН В ЄВРОПІ Автореферат 29 стр.
13391. Міжнародно-правове регулювання співробітництва регіональних організацій колективної безпеки з ООН (на прикладі миротворчих операцій НАТО в Південно-Східній Європі) Автореферат 29 стр.
13392. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ ЯДЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 28 стр.
13393. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В БОРОТЬБІ З РАБСТВОМ І РАБОТОРГІВЛЕЮ Автореферат 23 стр.
13394. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПРИЧОРНОМОРСЬКИХ ДЕРЖАВ Автореферат 23 стр.
13395. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У БОРОТЬБІ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ ВІД НАРКОБІЗНЕСУ Автореферат 25 стр.
13396. Міжнародно-правовий дискурс: когнітивно-комунікативний аспект Автореферат 46 стр.
13397. Міжнародно-правовий захист національних меншин (тенденції сучасного розвитку) Автореферат 26 стр.
13398. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЖІНОК І ДІТЕЙ У ПЕРІОД КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ Автореферат 25 стр.
13399. Міжнародно-правовий захист права людини на приватність персоніфікованої інформації Автореферат 25 стр.
13400. Міжнародно-правовий режим міжнародних водотоків ненавігаційного використання Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133  [134]  135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389