Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

13001. ЛІРНИЦЬКА ТРАДИЦІЯ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 33 стр.
13002. ЛІСІВНИЧІ ОСНОВИ ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА КАБАНА (Sus scrofa L.) ТА КОЗУЛЮ (Capreolus capreolus L.) У ЛІСАХ СХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
13003. лісівничІ основи формування високопродуктивних насаджень у дібровах поділля Автореферат 49 стр.
13004. ЛІСІВНИЧІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУР СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ Автореферат 28 стр.
13005. ЛІСІВНИЧІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОЛЕЗАХИСНА РОЛЬ ЛІСОВИХ СМУГ РІЗНИХ КОНСТРУКЦІЙ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ Автореферат 25 стр.
13006. ЛІСІВНИЧО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСЕРЕДКІВ ВСИХАННЯ PICEA ABIES (L.) KARSTEN B CKOЛІВСЬКИХ БЕСКИДАХ Автореферат 22 стр.
13007. ЛІСІВНИЧО-ЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ ТРАВ’ЯНОГО ПОКРИВУ В КУЛЬТУРАХ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ СХІДНОГО ПОЛІССЯ Автореферат 50 стр.
13008. ЛІСОВІ ГРИЗУНИ В АНТРОПОГЕННО ЗМІННОМУ СЕРЕДОВИЩІ (НА ПРИКЛАДІ ТРЬОХ ФОНОВИХ ВИДІВ ГРАБОВОЇ ДІБРОВИ) Автореферат 34 стр.
13009. ЛІСОВІ МИШІ SYLVAEMUS (MURIDAE) ФАУНИ УКРАЇНИ: ПОШИРЕННЯ, МОРФОМЕТРИЧНА МІНЛИВІСТЬ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ Автореферат 19 стр.
13010. ЛІСОВІ РЕСУРСИ КАРПАТ У СИСТЕМІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Автореферат 29 стр.
13011. ЛІСООХОРОННА СПРАВА В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ (ІХ ст. – 1990 р.) Автореферат 27 стр.
13012. ЛІСОСТЕПОВІ ПОЛІССЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ: СТРУКТУРА, КЛАСИФІКАЦІЯ, РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 22 стр.
13013. ЛІТІЙПРОВІДНІ CПОЛУКИ НА ОСНОВІ СКЛАДНИХ ОКСИДІВ НІОБІЮ І ТАНТАЛУ ЗІ СТРУКТУРОЮ ДЕФЕКТНОГО ПЕРОВСКІТУ Автореферат 24 стр.
13014. література народовецтва і чину на українському підкарпатті в першій половині ХХ століття Автореферат 32 стр.
13015. ЛІТЕРАТУРНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ (1920-1932рр.) Автореферат 24 стр.
13016. ЛІТЕРАТУРНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 20 – 30-х рр. ХХ ст. НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ І ДУХОВНОМУ КОНТЕКСТІ ДОБИ Автореферат 24 стр.
13017. ЛІТЕРАТУРНА ГРУПА “МИТУСА” В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ 1920-х рр. Автореферат 24 стр.
13018. ЛІТЕРАТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ А.А. ДЕЛВІГА Автореферат 25 стр.
13019. літературна критика дж. х. міллера: трансформація західноєвропейських теорій Автореферат 31 стр.
13020. Літературна критика російської еміграції 20-30-х рр. XX ст. Етико-естетичні і жанрово-стильові параметри Автореферат 22 стр.
13021. ЛІТЕРАТУРНА РЕПУТАЦІЯ РОМАНУ Е.ХЕМІНГВЕЯ “ ПО КОМУ ПОДЗВІН” В АМЕРИКАНСЬКОМУ, РОСІЙСЬКОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ Автореферат 29 стр.
13022. ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА ЕНТОНІ МАНДІ: СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВА Автореферат 28 стр.
13023. ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ А.М. НАХІМОВА Автореферат 30 стр.
13024. Літературна творчість Григорія Сковороди в українській та світовій гуманістиці ХХ століття Автореферат 23 стр.
13025. ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ Е.І. ГУБЕРА Автореферат 30 стр.
13026. ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ М.В. СТАНКЕВИЧА Автореферат 26 стр.
13027. ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ МУСІЯ КОНОНЕНКА: ПРОБЛЕМАТИКА І ПОЕТИКА Автореферат 27 стр.
13028. ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ Х.Д.АЛЧЕВСЬКОЇ    Автореферат 28 стр.
13029. ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ НАРОДНОЇ БАЛАДИ "ОЙ НЕ ХОДИ, ГРИЦЮ…": ПРОБЛЕМА ОЛІТЕРАТУРЕННЯ СЮЖЕТУ І ЖАНРУ Автореферат 33 стр.
13030. ЛІТЕРАТУРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВАПЛІТЕ Й ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІ ШУКАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 50 стр.
13031. Літературний портрет Романа Купчинського: жанрові та художньо-стильові аспекти Автореферат 28 стр.
13032. ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 27 стр.
13033. ЛІТЕРАТУРНО-ЕСТЕТИЧНІ ПОЗИЦІЇ І ТВОРЧА СПАДЩИНА ІВАНА ЄРОФЕЇВА Автореферат 29 стр.
13034. ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИЙ ДИСКУРС: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ Автореферат 29 стр.
13035. ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ТА НАУКОВІ ПОШУКИ МАРІЇ ЗАГІРНЬОЇ Автореферат 28 стр.
13036. ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ Автореферат 30 стр.
13037. ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ АНТРОПОНІМІКОН П.КУЛІША: СКЛАД, ДЖЕРЕЛА, ФУНКЦІЇ Автореферат 19 стр.
13038. ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ А. КРИМСЬКОГО: ПРОБЛЕМАТИКА І ПОЕТИКА Автореферат 27 стр.
13039. Літературознавчі концепції Івана Франка у контексті методологічних пошуків українського літературознавства другої половини ХІХ – початку ХХ століття Автореферат 48 стр.
13040. ЛІТОЛОГІЯ І ЗОЛОТОНОСНІСТЬ ЧЕТВЕРТИННИХ АЛЮВІАЛЬНИХ ВІДКЛАДІВ БАСЕЙНУ РІЧОК ЧОРНИЙ І БІЛИЙ ЧЕРЕМОШ Автореферат 34 стр.
13041. ЛІТОЛОГІЯ І ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ ВІЗЕЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ (У ЗВ`ЯЗКУ З НАФТОГАЗОНОСНІСТЮ) Автореферат 36 стр.
13042. ЛІТОЛОГІЯ І ФАЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЛІГОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ Автореферат 32 стр.
13043. ЛІТОЛОГІЯ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ РОЗСИПІВ НА ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОМУ ШЕЛЬФІ ЧОРНОГО МОРЯ Автореферат 33 стр.
13044. Літологія неоком-нижньосеноманських відкладів автохтона покутсько-буковинської частини передкарпатського прогину Автореферат 35 стр.
13045. Літологія турнейсько-нижньовізейських алювіальних відкладів Дніпровсько-Донецької западини (в зв'язку з нафтогазоносністю) Автореферат 30 стр.
13046. ЛІТОЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І УМОВИНИ УТВОРЕННЯ РОДОВИЩ СІРКИ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО СІРКОНОСНОГО БАСЕЙНУ (НА ПРИКЛАДІ ЯЗІВСЬКОГО РОДОВИЩА) Автореферат 28 стр.
13047. ЛІТОЛОГО-ПЕТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕРИГЕННИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ГЕОФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ (НА ПРИКЛАДІ РОДОВИЩ НАФТИ ТА ГАЗУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДДЗ) Автореферат 31 стр.
13048. ЛІТОЛОГО-ФАЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕКТОНІЧНИХ СТРУКТУР КЕРЧЕНСЬКОГО ПІВОСТРОВА Автореферат 20 стр.
13049. ЛІТОНІТ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ГНІЙНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ М'ЯКИХ ТКАНИН (ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ І РЕЗУЛЬТАТИ) Автореферат 23 стр.
13050. ЛІТОСФЕРА ЄВРОПИ ЗА ДАНИМИ ТРИВИМІРНОГО ГРАВІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 51 стр.
13051. Літургічна музика як жанрово-стильовий феномен в творчості вітчизняних композиторів кінця ХХ – початку ХХІ століття Автореферат 27 стр.
13052. ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР - ПРАВОВА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПАТЕНТНИХ ПРАВ Автореферат 29 стр.
13053. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) Автореферат 23 стр.
13054. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
13055. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ Автореферат 26 стр.
13056. ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ З ПЕДАГОГІКИ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ В УНІВЕРСИТЕТІ Автореферат 27 стр.
13057. лабораторна діагностика кліщового енцефаліту та іксодового кліщового бореліозу серед населення ендемічних територій Автореферат 30 стр.
13058. ладоінтонаційна ситуаційність В музиці сучасних українських композиторів Автореферат 25 стр.
13059. ЛАЗЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СИНТЕЗУ РОБАСТНИХ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ Автореферат 34 стр.
13060. ЛАЗЕРНА ДІАГНОСТИКА САМОПОДІБНИХ ОПТИЧНО-НЕОДНОРІДНИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 26 стр.
13061. лазернА діагностична система на основі аналізу індикатриси розсіяння крові Автореферат 23 стр.
13062. Лазерна кореляційна спектроскопія в диференційній діагностиці пієлонефриту Автореферат 18 стр.
13063. ЛАЗЕРНА КОРЕЛЯЦІЙНА СПЕКТРОСКОПІЯ КРОВІ ЯК МЕТОД ФАРМАКОЛОГІЧНОГО СКРИНІНГУ Автореферат 24 стр.
13064. ЛАЗЕРНА ПОЛЯРИМЕТРІЯ ОБ’ЄКТІВ З ІЗОТРОПНОЮ ДЕПОЛЯРИЗАЦІЄЮ Автореферат 25 стр.
13065. ЛАЗЕРНА ПОЛЯРИМЕТРІЯ СВІТЛОРОЗСІЮЮЧИХ ОБ Автореферат 41 стр.
13066. ЛАЗЕРНе ПОЛЯРИзаційне картографування біологічних Тканин: статистичний і фрактальний підходи Автореферат 22 стр.
13067. ЛАЗЕРОТЕРАПІЯ ПРИ ГОСТРОМУПІСЛЯРОДОВОМУ ЕНДОМЕТРИТІ У КОРІВ Автореферат 23 стр.
13068. ЛАЗЕРОТЕРАПІЯ ТА ПОЛІОКСИДОНІЙ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕРПЕСВІРУСНИХ УРАЖЕНЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ Автореферат 29 стр.
13069. ЛАМІНІТ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ (етіологія, патогенез, лікування і профілактика) Автореферат 49 стр.
13070. Ламінарні течії та теплообмін у співвісних конічних каналах хіміко-технологічного обладнання Автореферат 43 стр.
13071. ЛАНДШАФТНИЙ АНАЛІЗ ІНДУСТРІАЛЬНО-УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ (на прикладі міста Дніпропетровська) Автореферат 28 стр.
13072. ЛАНДШАФТНИЙ КАДАСТР УКРАЇНСЬКОГО МАРМАРОШУ Автореферат 23 стр.
13073. Ландшафтно-геохімічне обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу (на прикладі Київської області) Автореферат 25 стр.
13074. ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГІРСЬКИХ БІОСФЕРНИХ РЕЗЕРВАТІВ (наприкладі української частини міжнародного біосферного резервата “Східні Карпати”) Автореферат 30 стр.
13075. ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМ ЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ УКРАЇНИ Автореферат 60 стр.
13076. ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ АГРОГЕОСИСТЕМ ДЛЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ Автореферат 27 стр.
13077. ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ СТОЛИЧНОГО МІСТА (на прикладі міст Києва і Берліна) Автореферат 26 стр.
13078. ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ (на прикладі території Сумської області) Автореферат 28 стр.
13079. ландшафтно-екологічний аналіз та оцінка території для цілей садівництва (на прикладі хотинської височини) Автореферат 22 стр.
13080. Ландшафтно-рекреаційний потенціал Національного природного парку „Синевир” Автореферат 27 стр.
13081. ландшафтно-урбанізаційні системи України Автореферат 51 стр.
13082. ЛАНДШАФТОЗНАВЧІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИРОДНО- ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 23 стр.
13083. ЛАНДШАФТОЗНАВЧЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРІШЕНЬ ЛОКАЛЬНИХ ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ (НА ПРИКЛАДІ БОЯРСЬКОГО ПРИРОДНО- ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДРАЙОНУ) Автореферат 26 стр.
13084. ЛАПАРОСКОПІЧНІ МЕТОДИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ТОВСТОЇ КИШКИ Автореферат 26 стр.
13085. ЛАПАРОСКОПІЧНІ МЕТОДИКИ В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ Автореферат 25 стр.
13086. ЛАПАРОСКОПІЧНІ ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧІ ОПЕРАЦІЇ В ЛІКУВАННІ МІОМИ МАТКИ Автореферат 24 стр.
13087. ЛАПАРОСКОПІЧНА ГЕРНІОПЛАСТИКА В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ПАХВИННИМИ ГРИЖАМИ Автореферат 23 стр.
13088. Лапароскопічна діагностика та лікування ектопічної трубної вагітності із збереженням маткової труби (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 29 стр.
13089. ЛАПАРОСКОПІЧНА ХІРУРГІЯ ТОВСТОЇ КИШКИ Автореферат 56 стр.
13090. Лапароскопічна холецистектомія при гострому калькульозному холециститі Автореферат 28 стр.
13091. ЛАПАРОСТОМІЯ ТА ГІРУДОТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПЕРИТОНІТУ У ДІТЕЙ Автореферат 28 стр.
13092. ЛАТЕРАЛЬНА ТЕРАПІЯ ВНУТРІШНІХ ЗАХВОРЮВАНЬ (КЛІНІКО – ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ) Автореферат 69 стр.
13093. ЛАТИНСЬКОМОВНА ІНСКРИПЦІЯ В УКРАЇНІ КІНЦЯ XVI – ПОЧАТКУ XVIII СТОЛІТЬ (ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 29 стр.
13094. ЛАТИНСЬКОМОВНА ІСТОРІОГРАФІЯ В УКРАЇНІ СЕРЕДИНИ XVII СТ. ЯК МОВНО-КУЛЬТУРНЕ ДЖЕРЕЛО (на матеріалі хронік про Визвольну війну українського народу 1648Ї1657 років) Автореферат 27 стр.
13095. ЛАФЕРОН В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО УРОГЕНІТАЛЬНОГО ХЛАМІДІОЗУ Автореферат 23 стр.
13096. ЛЕГІТИМІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ ЯК ЧИННИК КОНСТИТУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПОРЯДКУ Автореферат 31 стр.
13097. ЛЕГІТИМАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 51 стр.
13098. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ (ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ) Автореферат 26 стр.
13099. ЛЕГКОТОПКІ ГРУНТОВІ БЕЗКОБАЛЬТОВІ СКЛОЕМАЛІ З КОМПЛЕКСНИМ АКТИВАТОРОМ ЗЧЕПЛЕННЯ Автореферат 22 стр.
13100. ЛЕЖКОЗДАТНІ І СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ СОРТІВ КАРТОПЛІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130  [131]  132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389