Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

1301. АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 24 стр.
1302. Автоматизація управління розвитком виробництва вантажних автомобілів Автореферат 24 стр.
1303. АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕССОМ У ДУГОВИХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНИХ ПЕЧАХ Автореферат 22 стр.
1304. АВТОМАТИЗОВАНІ ГАЗОАНАЛІТИЧНІ ПРИЛАДИ КОНТРОЛЮ ПРОМИСЛОВИХ І ТРАНСПОРТНИХ ВИКИДІВ Автореферат 22 стр.
1305. АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАСОБИ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЕЛЕКТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ІЗОЛЯЦІЇ В СІЛЬСЬКИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ Автореферат 20 стр.
1306. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Автореферат 23 стр.
1307. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ Автореферат 50 стр.
1308. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОБОЧИМИ РУХАМИ ВЕРСТАТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МЕТАЛООБРОБКИ Автореферат 45 стр.
1309. автоматизовані стендові випробування машинобудівних виробів Автореферат 42 стр.
1310. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ АКТИВНИХ НВЧ-ВИРОБІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ Автореферат 21 стр.
1311. АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЕКОЛОГІЧНИХ ВОДОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 21 стр.
1312. АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА, ЩО ҐРУНТУЄТЬСЯ НА НЕЧІТКІЙ МОДЕЛІ ПОРТРЕТА ЛЮДИНИ Автореферат 22 стр.
1313. АВТОМАТИЗОВАНА ДІАГНОСТИКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТЕПЛОМАСООБМІННИХ СИСТЕМ І УСТАТКУВАННЯ ЕНЕРГОУСТАНОВОК НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 25 стр.
1314. АВТОМАТИЗОВАНА МЕТАПОШУКОВА СИСТЕМА НА ОСНОВІ АДАПТИВНОЇ ОНТОЛОГІЇ Автореферат 28 стр.
1315. АВТОМАТИЗОВАНА НАВЧАЮЧА СИСТЕМА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ Автореферат 22 стр.
1316. АВТОМАТИЗОВАНА ОЦІНКА СТАНУ ТІЛ ХРЕБЦІВ Автореферат 24 стр.
1317. АВТОМАТИЗОВАНА ПОБУДОВА ВИКРОЙОК ОББИВКИ М'ЯКИХ МЕБЛІВ Автореферат 26 стр.
1318. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ КЛІТИН (НА ПРИКЛАДІ КУЛЬТИВОВАНИХ ФІБРОБЛАСТІВ) Автореферат 22 стр.
1319. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ АВІАЦІЙНИХ ОПЕРАТОРІВ Автореферат 23 стр.
1320. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ГІЛЬЙОТИННОГО РОЗКРОЮ НА ОСНОВІ ГЕНЕТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ МЕБЛЕВОГО ВИРОБНИЦТВА) Автореферат 21 стр.
1321. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИМІРЮВАНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФІТОПЛАНКТОНУ У ВОДОЙМАХ Автореферат 26 стр.
1322. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКИ БЕТОННИХ ПАЛЬ І СТОВПІВ У ґРУНТІ Автореферат 19 стр.
1323. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЗБОРУ І ЗБЕРІГАННЯ СЕЙСМОЛОГІЧНИХ ДАНИХ Автореферат 20 стр.
1324. Автоматизована система керування технологічними процесами огрудкування металургійної сировини Автореферат 23 стр.
1325. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ КОМПЛЕКСОМ ВИРОБНИЦТВА МАШИН ЗВОРОТНО-ПОСТУПАЛЬНОЇ ДІЇ З НИЗЬКОЮ ВІБРОАКУСТИЧНОЮ АКТИВНІСТЮ Автореферат 26 стр.
1326. Автоматизована система контролю та облІку зерна на пІдприЄмствах зернопереробноЇ промисловостІ Автореферат 16 стр.
1327. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ РІК ТА КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ ОЧИЩЕННЯ Автореферат 18 стр.
1328. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ПОРУШЕНЬ СУЦІЛЬНОСТІ МЕТАЛУ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ДЕТАЛЕЙ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ФОРМИ Автореферат 21 стр.
1329. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДИСТАНЦІЙ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАЛІЗНИЦ Автореферат 23 стр.
1330. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ДОБОРУ І РОЗПОДІЛУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
1331. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ (НА ПРИКЛАДІ ВИРОБНИЦТВА ФОРМАЛІНУ) Автореферат 26 стр.
1332. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ ЛІКАРСЬКИХ РІШЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ ТИРЕОТОКСИЧНОГО СЕРЦЯ) Автореферат 26 стр.
1333. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РОЗВЯЗАННЯ ПРЯМИХ ЗАДАЧ ГРАВІМЕТРІЇ ДЛЯ ТРИВИМІРНИХ НЕОДНОРІДНИХ ШАРУВАТИХ СЕРЕДОВИЩ Автореферат 25 стр.
1334. Автоматизована система розв’язку задач інверсії даних сейсмоакустики для багатокомпонентного анізотропного геологічного середовища Автореферат 26 стр.
1335. автоматизована система розкрою листового прокату в суднобудуванні Автореферат 21 стр.
1336. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ ПОСЛІДОВНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЮВАЧІВ З РОЗПОДІЛЕНОЮ ПАМ'ЯТТЮ Автореферат 18 стр.
1337. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ МІЦНОСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛІВ НА ОСНОВІ ГІБРИДНИХ НЕЙРОннИХ МЕРЕЖ Автореферат 25 стр.
1338. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ В ЗБІЙНИХ СИТУАЦІЯХ В АЕРОПОРТІ САНА Автореферат 19 стр.
1339. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УпраВліННЯ ГЕНЕРАТИВНИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ПО ТЕПЛОВОМУ СТАНУ ЗАТВЕРДілоГО ШАРУ Автореферат 19 стр.
1340. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ГРАНУЛОУТВОРЕННЯМ ПРИ ОГРУДКУВАННІ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 20 стр.
1341. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДІЛЯНКОЮ ОЧИЩЕННЯ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ НА БАЗІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ Автореферат 19 стр.
1342. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮСКЛАДНИХ РЕГЕНЕРУЮЧИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 26 стр.
1343. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПОВСЯКДЕННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА БАЗІ ЛОКАЛЬНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ Автореферат 21 стр.
1344. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ Автореферат 24 стр.
1345. Автоматизована система управління технологічним процесом приготування пралінових мас на основі експертних оцінок Автореферат 32 стр.
1346. АВТОМАТИЗОВАНЕ ФОРМУВАННЯ СПРЯЖЕНИХ ПОВЕРХОНЬ ВИЩИХ КІНЕМАТИЧНИХ ПАР Автореферат 18 стр.
1347. АВТОМАТИЗОВАНЕ АГРОЛАНДШАФТНЕ РАЙОНУВАННЯ Автореферат 22 стр.
1348. АВТОМАТИЗОВАНЕ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ УПРАВЛІННЯ НАСОСНОЮ СТАНЦІЄЮ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ Автореферат 26 стр.
1349. АВТОМАТИЗОВАНЕ ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯМ В УМОВАХ НЕПОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 41 стр.
1350. Автоматизоване оцінювання та прогнозування гідрохімічного стану водних ресурсів Подільського Придністер’я Автореферат 24 стр.
1351. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ ГЕОЛОГА МОНІТОРИНГУ ПІДЗЕМНИХ ЗАЛІЗОРУДНИХ СВЕРДЛОВИН Автореферат 25 стр.
1352. АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ У РОЗПОДІЛЕНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ СПЕЦИФІКОВАНИХ ПРОТОКОЛЬНИХ АВТОМАТІВ Автореферат 50 стр.
1353. АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ (МОДЕЛІ, МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ) Автореферат 34 стр.
1354. АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ БРАГОРЕКТИФІКАЦІЙНОЮ УСТАНОВКОЮ НА ОСНОВІ СЦЕНАРНОГО ПІДХОДУ Автореферат 24 стр.
1355. Автоматизоване управління виробництвом багатоасортиментної продукції молокозаводу Автореферат 20 стр.
1356. АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ Автореферат 23 стр.
1357. АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ КОЛОННОЮ ДИФУЗІЙНОЮ УСТАНОВКОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИНЦИПІВ КООРДИНАЦІЇ ТА АДАПТАЦІЇ Автореферат 19 стр.
1358. АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТОКОРОЗПОДІЛОМ СИСТЕМ ПОДАЧІ Й РОЗПОДІЛУ ВОДИ У ШТАТНИХ ТА АВАРІЙНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ Автореферат 43 стр.
1359. АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ОСНОВІ ГІБРИДНИХ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ Автореферат 26 стр.
1360. Автоматизоване управління складними технологічними об’єктами та комплексами харчової промисловості з використанням методів оперативної ідентифікації Автореферат 20 стр.
1361. Автоматизоване управління технологічним процесом генерації вологої пари в енергоблоках з реакторами ВВЕР-1000 Автореферат 25 стр.
1362. АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ СИСТЕМАМИ МЕХАНООБРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 25 стр.
1363. Автоматизований аналіз критеріїв якості відбитків для удосконалення технології друкування Автореферат 22 стр.
1364. АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ І ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
1365. АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС ФІЗИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ Автореферат 24 стр.
1366. АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОНТРОЛЬ МОМЕНТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН Автореферат 44 стр.
1367. АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ БУРОІН'ЄКЦІЙНИХ ПАЛЬ ВЕЛИКОГО ДІАМЕТРУ Автореферат 24 стр.
1368. АВТОМАТИЗОВАНИЙ ОПЕРАТИВНИЙ ВИБІР СХЕМ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕНЕРГОБЛОКІВ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ Автореферат 24 стр.
1369. АВТОМАТИЗОВАНИЙ СИНТЕЗ І МОДЕЛІ ГНУЧКИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ТРЕНАЖЕРІВ ШИРОКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Автореферат 25 стр.
1370. Автоматизований синтез маршрутних технологічних процесів складання Автореферат 24 стр.
1371. АВТОМАТИЗОВАНИЙ СТРУКТУРНИЙ СИНТЕЗ ЧИСЛО-ІМПУЛЬСНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ Автореферат 23 стр.
1372. АВТОМАТИЧНІ РЕФРАКТОМЕТРИ ДЛЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ПЕРЕРОБКОЮ РІДКИХ ПРОДУКТІВ Автореферат 21 стр.
1373. АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПЛОСКОГО ШЛІФУВАННЯ Автореферат 22 стр.
1374. АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ РУХОМ САМОХІДНИХ ПІДВОДНИХ АПАРАТІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 30 стр.
1375. АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ БАГАТОЗВ’ЯЗНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВУГЛЕПЕРЕРОБНИХ І ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ Автореферат 21 стр.
1376. АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЗГУЩЕННЯ СУСПЕНЗІЙ РІДКІСНОМЕТАЛІЧНИХ РУД ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИХІДНИХ ПРОДУКТІВ РАДІАЛЬНОГО ЗГУЩУВАЧА Автореферат 32 стр.
1377. АВТОНОМІЯ сторін В міжнародному приватному правІ Автореферат 28 стр.
1378. Автономні інвертори як складова частина електротехнологічних установок Автореферат 20 стр.
1379. АВТОНОМНА НЕЙРОПАТІЯ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ: ФАКТОРИ РИЗИКУ, ПЕРЕБІГ, ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ Автореферат 54 стр.
1380. Автономна Республіка Крим на ринку рекреаційних послуг (суспільно-географічна оцінка конкурентних позицій) Автореферат 29 стр.
1381. АВТОР І ГЕРОЙ У ПРОЗІ АНАТОЛІЯ ДІМАРОВА: ЕВОЛЮЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ (КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 32 стр.
1382. Автор Та герой як суб’єкти поетичного буття Автореферат 22 стр.
1383. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Автореферат 17 стр.
1384. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Автореферат 21 стр.
1385. АВТОРЕФЛЕКСИВНИЙ ТЕКСТ ЄВГЕНА ПАШКОВСЬКОГО ЯК ЯВИЩЕ УКРАЇНСЬКОГО ПОСТМОДЕРНІЗМУ Автореферат 30 стр.
1386. АВТОРИЗАЦІЯ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі англомовних статей Автореферат 29 стр.
1387. АВТОРИТАРНИЙ ДИСКУРС (на матеріалі сучасної англійської мови) Автореферат 25 стр.
1388. АВТОРСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОМОЧНОСТЕЙ СУБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА Автореферат 30 стр.
1389. АВТОРСЬКА ПОЗИЦІЯ В РОМАНАХ І.О. ГОНЧАРОВА Автореферат 26 стр.
1390. АВТОРСЬКА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ У МОВІ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ПРЕСИ (СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ) Автореферат 26 стр.
1391. Авторське право і суміжні права в засобах масової інформації України та Польщі Автореферат 30 стр.
1392. АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ТВОРИ АРХІТЕКТУРИ Автореферат 28 стр.
1393. АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ТВОРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Автореферат 29 стр.
1394. АВТОРСЬКЕ ПРАВО У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ Автореферат 25 стр.
1395. АВТОРСЬКИЙ ГОЛОС У ХУДОЖНІЙ СТРУКТУРІ ТВОРІВ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ Автореферат 26 стр.
1396. АВТОРСЬКИЙ СТИЛЬ Й. БРАМСА (теоретико-методологічний та аналітичний аспекти) Автореферат 29 стр.
1397. АВТОХВИЛЬОВІ РОЗВ'ЯЗКИ МОДЕЛІ СЕРЕДОВИЩА З ПРОСТОРОВОЮ ТА ЧАСОВОЮ НЕЛОКАЛЬНОСТЯМИ Автореферат 19 стр.
1398. АГІТАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (1941–1944 рр.) Автореферат 36 стр.
1399. АГАРИКОЇДНІ ГРИБИ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ Автореферат 29 стр.
1400. АГЕНТИВНО-ПРОФЕСІЙНІ НАЗВИ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ В ЛЕКСИКОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ ТА УЗУСІ Автореферат 32 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  [14]  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389