Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

12801. ЛІКАРСЬКІ МАКРОМІЦЕТИ У ПОВЕРХНЕВІЙ ТА ГЛИБИННІЙ КУЛЬТУРІ Автореферат 30 стр.
12802. лікарське забезпечення терапії алкогольної залежності Автореферат 29 стр.
12803. ЛІКАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СПОРТСМЕНКАМИ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ СКЛАДНОКООРДИНАЦІЙНИМИ ВИДАМИ СПОРТУ Автореферат 34 стр.
12804. ЛІКАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ФІЗИЧНИХ ТРЕНУВАННЯХ СТУДЕНТІВ З НЕДОСТАТНЬОЮ ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВЛЕНІСТЮ Автореферат 30 стр.
12805. ЛІКАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЯ І ТИРЕОЇДНОЇ СИСТЕМИ У ЮНИХ СПОРТСМЕНОК, ЯКІ ТРЕНУЮТЬСЯ НА ВИТРИВАЛІСТЬ Автореферат 32 стр.
12806. ЛІКВІДАЦІЯ БІЛЬШОВИКАМИ ЕСЕРІВСЬКОЇ ТА МЕНШОВИЦЬКОЇ ПАРТІЙНО-ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ (кінець 1919 - 1924 рр.). Автореферат 36 стр.
12807. ЛІКВІДАЦІЯ БІЛЬШОВИКАМИ ОПОЗИЦІЙНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ (1920 – 1925 РР.) Автореферат 27 стр.
12808. ЛІКВІДАЦІЯ БАГАТОПАРТІЙНОСТІ В УКРАЇНІ (1920-1925 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Автореферат 30 стр.
12809. Ліквідація екологічних наслідків транспортних аварій з нафтопродуктами Автореферат 21 стр.
12810. ЛІКВІДАЦІЯ НОВОЇ БУРЖУАЗІЇ УКРАЇНИ (1928-1932 рр.) Автореферат 38 стр.
12811. ЛІКВІДНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ: УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 28 стр.
12812. Ліквідність та платоспроможність комерційного банку Автореферат 23 стр.
12813. ЛІКВОРОШУНТУЮЧІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ПУХЛИНАХ ЗАДНЬОЇ ЧЕРЕПНОЇ ЯМКИ У ДІТЕЙ Автореферат 22 стр.
12814. ЛІКУВАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНДУКТОРІВ ІНТЕРФЕРОНОУТВОРЕННЯ У ХВОРИХ НА ОПЕРІЗУВАЛЬНИЙ ГЕРПЕС І ВІТРЯНУ ВІСПУ Автореферат 26 стр.
12815. ЛІКУВАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АМІЗОНУ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ ТА ОСТЕОАРТРОЗ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 25 стр.
12816. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично – ішемічних ураженнь нервової системи Автореферат 29 стр.
12817. ЛІКУВАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАЗІ АЛЬТАНОВОЇ ПРИ ПАРОДОНТИТІ (експериментальне дослідження) Автореферат 28 стр.
12818. ЛІКУВАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА ЗАСТОСУВАННЯ ФЛУОКСЕТИНУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ, КОМОРБІДНУ З СОМАТОГЕННИМИ ДЕПРЕСІЯМИ Автореферат 27 стр.
12819. ЛІКУВАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ХОЛЕЦИСТОкіНІНУ ОКТАПЕПТИДУ (26-33) ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ (експериментальне дослідження) Автореферат 25 стр.
12820. ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ 11- 13 РОКІВ З ХРОНІЧНИМИ БРОНХІТАМИ ТА ПНЕВМОНІЯМИ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 27 стр.
12821. Лікувальний ефект антагоністів опіатних рецепторів при гострій шокогенній крововтраті Автореферат 23 стр.
12822. ЛІКУВАЛЬНИЙ ПАТОМОРФОЗ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ТРАВНОГО ТРАКТУ Автореферат 46 стр.
12823. ЛІКУВАЛЬНИЙ ПАТОМОРФОЗ САРКОМ М’ЯКИХ ТКАНИН ПРИ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНІЙ ПРОМЕНЕВІЙ ТА ХІМІОТЕРАПІЇ Автореферат 23 стр.
12824. ЛІКУВАЛЬНО - ПРОФІЛАКТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ ЕКСО ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПАРОДОНТИТІ Автореферат 27 стр.
12825. ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНА ТАКТИКА ПРИ МЕХАНІЧНІЙ ЖОВТЯНИЦІ НЕПУХЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Автореферат 27 стр.
12826. ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ПРИ АБСЦЕСІ МАТКОВОЇ ТРУБИ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ Автореферат 24 стр.
12827. ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ПРОЦЕС І ПРОФІЛАКТИКА АЦЕТОНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ У ДІТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ Автореферат 21 стр.
12828. лікувально-профілактичні заходи при інвазійних хворобах молоді райдужної форелі в умовах західного регіону україни Автореферат 26 стр.
12829. ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯ КОМПЛЕКСУ АДАПТОГЕННИХ ПРЕПАРАТІВ НА СТОМАТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС У ДІТЕЙ В ЗОНІ ЕНДЕМІЧНОГО ФЛЮОРОЗУ Автореферат 25 стр.
12830. ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИРОДНОГО СОРБЕНТУ ТА АНТИОКСИДАНТІВ ПРИ ТРИВАЛОМУ НАДХОДЖЕННІ В ОРГАНІЗМ ФТОРИДІВ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 24 стр.
12831. ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТІОТРИАЗОЛІНУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЕРОЗИВНО-ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕННЯХ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА Автореферат 26 стр.
12832. лікування крилопіднебінного гангліоніту імунобіологічними препаратами Автореферат 24 стр.
12833. ЛІКУВАННЯ Candida-АСОЦІЙОВАНОГО СТОМАТИТУ У ЖІНОК З УРОГЕНІТАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ГРИБКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ Автореферат 27 стр.
12834. ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ У ДІТЕЙ З УРОДЖЕНИМИ ЩІЛИНАМИ ВЕРХНЬОЇ ГУБИ ТА ПІДНЕБІННЯ Автореферат 31 стр.
12835. ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА ГНІЙНО–СЕПТИЧНИХ ТА ТРОМБОЕМБОЛІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ Автореферат 29 стр.
12836. ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА РАННЬОГО СИФІЛІСУ З УРАХУВАННЯМ КЛІНІЧНИХ, ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ І МОРФО-ПАТОГЕНЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАХВОРЮВАННЯ Автореферат 26 стр.
12837. ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА СЕРЦЕВО-СУДИННИХ УСКЛАДНЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК ТЕРМІНАЛЬНОЇ СТАДІЇ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ГЕМОДІАЛІЗІ Автореферат 54 стр.
12838. ЛІКУВАННЯ АМЕТРОПІЙ ВИСОКОГО СТУПЕНЯ З АСТИГМАТИЗМОМ ШЛЯХОМ РЕФРАКЦІЙНОЇ ЗАМІНИ КРИШТАЛИКА З НАСТУПНОЮ ЕКСИМЕР-ЛАЗЕРНОЮ ХІРУРГІЄЮ РОГІВКИ Автореферат 28 стр.
12839. ЛІКУВАННЯ АНОМАЛІЙ ПОЛОЖЕННЯ ОКРЕМО СТОЯЧИХ ЗУБІВ ТА ПРИКУСУ ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ТРЕЙНЕРАМИ Автореферат 28 стр.
12840. ЛІКУВАННЯ АНОМАЛІЙ ФОРМИ ТА ЗМІНИ КОЛЬОРУ ОКРЕМИХ ЗУБІВ Автореферат 27 стр.
12841. ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНИХ АНЕВРИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ Автореферат 33 стр.
12842. ЛІКУВАННЯ БАГАТОформноЇ ЕКСУДАТИВНОЇ ЕритемИ З РІЗНИМИ КЛІНІЧНИМИ ПРОЯВАМИ НА СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ ПОРОЖНИНИ РОТА У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ Автореферат 27 стр.
12843. ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ, ЩО ВИКЛИКАНЕ СИНДРОМОМ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ З ЗАСТОСУВАННЯМ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 26 стр.
12844. ЛІКУВАННЯ ВІДКРИТИХ ПОЄДНАНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ З ТРАВМОЮ МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН Автореферат 28 стр.
12845. Лікування відкритих пошкоджень кисті у жителів сільськогосподарських районів Автореферат 21 стр.
12846. ЛІКУВАННЯ ВІДКРИТИХ УШКОДЖЕНЬ НАДП’ЯТКОВО-ГОМІЛКОВОГО СУГЛОБА З ВИКОРИСТАННЯМ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 30 стр.
12847. ЛІКУВАННЯ ВАГІТНИХ З НЕВИНОШУВАННЯМ ЗА НАЯВНОСТІ ГЕНІТАЛЬНОГО ГЕРПЕСУ Автореферат 30 стр.
12848. ЛІКУВАННЯ ВАГІТНИХ З НЕВИНОШУВАННЯМ ЗА НАЯВНОСТІ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ Автореферат 30 стр.
12849. Лікування внутрішньосуглобових переломів проксимального відділу великогомілкової кістки Автореферат 27 стр.
12850. ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ ТА ХРОНІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ВУХА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕДИЧНОЇ П’ЯВКИ HIRUDO MEDICINALIS ТА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ЇЇ ОСНОВІ Автореферат 24 стр.
12851. ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ З ПРІОРИТЕТОМ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕКЗО- І ЕНДОКРИННОЇ ФУНКЦІЙ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 47 стр.
12852. ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З УКУШЕНИМИ РАНАМИ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВОЇ ДІЛЯНКИ, ЯКІ НАНЕСЕНІ СОБАКАМИ (клініко-мікробіологічне дослідження) Автореферат 23 стр.
12853. Лікування дерма-титу та екземи у робітників хімічної промисловості з урахуванням фізіологічного стану шкіри та деяких показників гомеостазу Автореферат 28 стр.
12854. ЛІКУВАННЯ ДЕСТРУКТИВНИХ ФОРМ ПЕРІОДОНТИТУ У ДІТЕЙ Автореферат 26 стр.
12855. ЛІКУВАННЯ ЗАГРОЗИ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК З ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ Автореферат 28 стр.
12856. ЛІКУВАННЯ НЕАТИПової ГіПЕРПЛАЗії ЕНДОМЕТРія У ЖІНОК З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ В ПРЕМЕНОПАУЗі Автореферат 31 стр.
12857. ЛІКУВАННЯ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ, АСОЦІЙОВАНОГО З УРОГЕНІТАЛЬНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ ТА АНТИФОСФОЛІПІДНИМ СИНДРОМОМ Автореферат 25 стр.
12858. лікування невралгії ІІ та ІІІ гілок трійчастого нерва периферійного генезу біологічно активними препаратами Автореферат 24 стр.
12859. ЛІКУВАННЯ ОСТЕОМІЄЛІТІВ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМБІНОВАНОГО ІОНОФОРЕЗУ АНТИБІОТИКІВ З ДИМЕКСИДОМ ТА ГЕПАРИНУ (ЕСПЕРИМЕНТАЛЬНО - КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 21 стр.
12860. ЛІКУВАННЯ ПАНКРЕОНЕКРОЗУ Автореферат 31 стр.
12861. лікування пацієнтів з гострим інфарктом міокарда на догоспітальному етапі при використанні системної тромболітичної терапії та негемоглобінового носія кисню Автореферат 23 стр.
12862. ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ ВЕРТЛЮГОВОЇ ДІЛЯНКИ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ АПАРАТАМИ ЗОВНІШНЬОЇ ФІКСАЦІЇ НА СТЕРЖНЕВІЙ ОСНОВІ Автореферат 24 стр.
12863. ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ ВИЛИЦЕВОГО КОМПЛЕКСУ, ЩО ПРИЗВЕЛИ ДО ЗМІНИ ОБ’ЄМУ ОРБІТИ Автореферат 27 стр.
12864. лікування переломів виросткоВОГО ВІДРОСТКА нижньої щелепи із застосуваннЯм пристрою НАШої Конструкції Автореферат 27 стр.
12865. ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ ГОМІЛКОВИХ КІСТОК АПАРАТОМ ЗОВНІШНЬОЇ ФІКСАЦІЇ НА ОСНОВІ СТЕРЖНІВ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 20 стр.
12866. ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ ДИСТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ КІСТОК ГОМІЛКИ МЕТОДОМ ЗОВНІШНЬОГО ЧЕРЕЗКІСТКОВОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ Автореферат 24 стр.
12867. ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ ДОВГИХ КІСТОК НИЖНІХ КІНЦІВОК ТА ЇХ УСКЛАДНЕНЬ У ДІТЕЙ СПИЦЕСТРИЖНЬОВИМ АПАРАТОМ. Автореферат 24 стр.
12868. ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ МЕТОДОМ ОСТЕОСИНТЕЗУ НАКІСТНИМИ ПЛАСТИНАМИ Автореферат 17 стр.
12869. Лікування переломів, переломо-вивихів таранної кістки, підтаранних вивихів стопи та суміжних пошкоджень Автореферат 24 стр.
12870. Лікування перитонітів апендикулярної етіологіїу дітей Автореферат 20 стр.
12871. ЛІКУВАННЯ ПЕРИФЕРІЙНИХ УРАЖЕНЬ ЛИЦЕВОГО НЕРВА ПРОДУКТАМИ ЕМБРІОФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 26 стр.
12872. Лікування поєднаних трахео-стравохідних захворювань та пошкоджень Автореферат 33 стр.
12873. ЛІКУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ З ПОЛІСИСТЕМНИМИ ТА ПОЛІОРГАНИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ Автореферат 25 стр.
12874. ЛІКУВАННЯ ПРОГРЕСУЮЧОЇ ТРУБНОЇ ВАГІТНОСТІ МЕТОТРЕКСАТОМ І НАСТУПНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ іЗ ВИКОРИСТАННЯМ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ТКАНИНИ Автореферат 24 стр.
12875. Лікування рецидивуючих фурункулів носа Автореферат 26 стр.
12876. ЛІКУВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕНОГО РАКУ ЯЄЧНИКІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМБІНОВАНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ Автореферат 24 стр.
12877. Лікування сифілісу у вагітних пеніциліном G і бензатинпеніциліном з урахуванням форми захворювання і фармакотерапевтичних властивостей препаратів Автореферат 25 стр.
12878. ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНО-ГНІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ, ОПЕРОВАНИХ З ПРИВОДУ ОБЛІТЕРУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАНЬ АРТЕРІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК Автореферат 26 стр.
12879. ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА СПАЙКОВОЇ ХВОРОБИ У ДІТЕЙ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНИХ ГОСТРИХ ХІРУРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 23 стр.
12880. ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПОСТРАЖДАЛИХ З ПЕРЕЛОМАМИ КІСТОК СЕРЕДНЬОЇ ЗОНИ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПЕЛОІДОТЕРАПІЇ ТА МАГНІТО-ПЕЛОІДОТЕРАПІЇ Автореферат 25 стр.
12881. ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПОСТРАЖДАЛИХ З ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ, ЩО ЗЛОВЖИВАЮТЬ АЛКОГОЛЕМ Автореферат 28 стр.
12882. ЛІКУВАННЯ ТРИХОМОНАДНО-БАКТЕРІАЛЬНОЇ ІНФЕКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ, СКЛАДУ МІКРОБНИХ АСОЦІАЦІЙ, МОРФОЛОГІЇ ЗБУДНИКІВ ТА ПОКАЗНИКІВ ІМУНІТЕТУ Автореферат 26 стр.
12883. Лікування уретероцеле подвоєних сечоводів у дорослих пацієнтів Автореферат 22 стр.
12884. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГОСТРИМИ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ М’ЯКИХ ТКАНИН ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕПАРАТІВ ГЕНТАКСАН ТА ТРАУМЕЛЬ-С Автореферат 25 стр.
12885. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИМИ ДЕФЕКТАМИ ЩЕЛЕП Автореферат 26 стр.
12886. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ В МЕЖАХ ЗУБНОГО РЯДУ ОКЛЮЗІЙНОЮ ШИНОЮ (експериментальноклінічне дослідження) Автореферат 21 стр.
12887. Лікування хворих на ранній сифіліс поєднаним застосуванням прокаїн-пеніциліну і бензатин-пеніциліну а також феноксіметилпеніциліну (клініко-лабораторне дослідження) Автореферат 28 стр.
12888. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ З ПОРУШЕННЯМИ ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ ТА ГЕМОДИНАМІКИ Автореферат 28 стр.
12889. Лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, ускладнений ренальною дисфункцією Автореферат 29 стр.
12890. лікування хворих на гострий гнійний та загострений хронічний верхівковий періодонтит з використанням дозованого вакууму Автореферат 26 стр.
12891. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА КОЛОВИДНЕ ОБЛИСІННЯ З УРАХУВАННЯМ ІМУННОГО СТАТУСУ ТА СТАНУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ Автореферат 20 стр.
12892. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ОБМЕЖЕНУ СКЛЕРОДЕРМІЮ З УРАХУВАННЯМ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СУДИННОГО ЕНДОТЕЛІЮ ТА ЛІПІДНОГО ОБМІНУ Автореферат 29 стр.
12893. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СЕРОРЕЗИСТЕНТНИЙ СИФІЛІС ПІДВИЩЕНИМИ ДОЗАМИ ПРЕПАРАТІВ ГРУПИ ПЕНІЦИЛІНУ, ДОКСИЦИКЛІНУ В СПОЛУЧЕННІ З КВАНТОВОЮ ГЕМОТЕРАПІЄЮ ТА ГЕПАТОПРОТЕКТОРНИМИ ЗАСОБАМИ Автореферат 24 стр.
12894. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТЯЖКИЙ ФЛЮОРОЗ ЗУБІВ КЕРАМІЧНИМИ ВІНІРАМИ Автореферат 22 стр.
12895. Лікування хворих на флюороз зубів помірної та тяжкої форми з використанням сучасних композиційних матеріалів світлового затвердіння (клініко - лабораторне дослідження) Автореферат 20 стр.
12896. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНІВ З УРАХУВАННЯМ ЦИРКАДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 30 стр.
12897. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ВЕРХІВКОВИЙ ПЕРІОДОНТИТ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОБТУРАЦІЇ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ Автореферат 24 стр.
12898. Лікування хворих на хронічний катаральний риніт з використанням нестероїдного протизапального препарату та імуномодуляторів Автореферат 18 стр.
12899. Лікування хворих похилого та старечого віку з виразкою дванадцятипалої кишки, ускладненою гострою кровотечею /Клініко-експериментальне дослідження/ Автореферат 45 стр.
12900. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ХРОНІЧНИМ ГНІЙНИМ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИМ СИНУЇТОМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТІОТРИАЗОЛІНУ Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128  [129]  130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389