Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

12601. КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ: ЗМІСТ ТА ФОРМА Автореферат 26 стр.
12602. Кримінальне право в Українi (1917-1922 рр.) Автореферат 29 стр.
12603. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ МАЛОЛІТНІХ Автореферат 27 стр.
12604. КРИМІНАЛЬНИЙ СЮЖЕТ І ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОГО ПСИХОЛОГІЗМУ ТА ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ У ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА Автореферат 26 стр.
12605. КРИМІНАЛЬНО - ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРИМИРЕННЯ МІЖ ОСОБОЮ, ЯКА ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН, ТА ПОТЕРПІЛИМ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ФРН) Автореферат 24 стр.
12606. КРИМІНАЛЬНО – ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ Автореферат 21 стр.
12607. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ І КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ. Автореферат 26 стр.
12608. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОСУДНОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ Автореферат 27 стр.
12609. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
12610. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ САНКЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ Автореферат 24 стр.
12611. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВИМ ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО ЗАГРОЗУ ГРОМАДСЬКІЙ БЕЗПЕЦІ Автореферат 28 стр.
12612. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ФІКТИВНЕ БАНКРУТСТВО ТА ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА Автореферат 24 стр.
12613. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ Автореферат 24 стр.
12614. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ Автореферат 26 стр.
12615. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ АБО ПСУВАННЯ Автореферат 29 стр.
12616. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЛІСУ Автореферат 30 стр.
12617. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА МОРАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
12618. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Автореферат 26 стр.
12619. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРЕДСТАВНИКІВ ВЛАДИ І ГРОМАДСЬКОСТІ, ЯКІ ОХОРОНЯЮТЬ ПРАВОПОРЯДОК Автореферат 28 стр.
12620. Кримінально-правова охорона честі та гідності особи Автореферат 25 стр.
12621. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОЦІНКА ПОТУРАННЯ ВЧИНЕННЮ ЗЛОЧИНУ Автореферат 77 стр.
12622. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ Автореферат 55 стр.
12623. кримінально-правова природа затримання особи, що вчинила злочин, як обставини, що виключає злочинність діяння Автореферат 31 стр.
12624. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТА КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ ЯК ВИДУ ПОКАРАННЯ Автореферат 32 стр.
12625. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТА КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВА Автореферат 30 стр.
12626. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ (ст. ст. 157, 158, 159 КК УКРАЇНИ) Автореферат 28 стр.
12627. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СВОБОДИ ОСОБИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
12628. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ВИПУСКУ ТА ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Автореферат 31 стр.
12629. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КВАЛІФІКУЮЧИХ ОЗНАК КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ Автореферат 30 стр.
12630. Кримінально-правова характеристика незаконної порубки лісу за кримінальним законодавством України (на підставі матеріалів практики Автономної Республіки Крим) Автореферат 27 стр.
12631. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП’ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ Автореферат 26 стр.
12632. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕДАЧІ АБО ЗБИРАННЯ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ КОНФІДЕНЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЮ, ЯКА Є ВЛАСНІСТЮ ДЕРЖАВИ Автореферат 30 стр.
12633. Кримінально-правова характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) Автореферат 26 стр.
12634. Кримінально-правова характеристика примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань (ст. 355 КК України) Автореферат 27 стр.
12635. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СІМ’Ї ТА НЕПОВНОЛІТНІХ Автореферат 26 стр.
12636. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА УМИСНИХ ВБИВСТВ ПРИ ПОМ’ЯКШУЮЧИХ ОБСТАВИНАХ (статті 116, 117, 118 КК України) Автореферат 30 стр.
12637. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ЮРИСДИКЦІЯ УКРАЇНИ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ЗА ЇЇ МЕЖАМИ Автореферат 24 стр.
12638. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯННЯ, ПОВ’ЯЗАНОГО З РИЗИКОМ, ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
12639. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ, ЯКА ПІДОЗРЮЄТЬСЯ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ Автореферат 26 стр.
12640. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯ Автореферат 43 стр.
12641. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ КРИМІНАЛЬНИХ СУДІВ Автореферат 26 стр.
12642. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧО-ОПЕРАТИВНИХ ГРУП Автореферат 30 стр.
12643. Кримінально-процесуальні строки при застосуванні заходів процесуального примусу Автореферат 24 стр.
12644. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ, ГЕТЬМАНАТУ СКОРОПАДСЬКОГО ТА ДИРЕКТОРІЇ Автореферат 27 стр.
12645. КРИМІНАЛЬНО–ПРАВОВІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ ІЗ ВТЯГНЕННЯМ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ АБО ІНШУ АНТИГРОМАДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ Автореферат 25 стр.
12646. КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ НЕКОРИСЛИВОЇ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ Автореферат 25 стр.
12647. Кримінологічні аспекти сімейноговиховання Автореферат 30 стр.
12648. КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ НАРКОМАНІЇ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
12649. КРИМІНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АМНІСТІЇ Автореферат 27 стр.
12650. Кримінологічні проблеми нелегальної міграції в Україні Автореферат 28 стр.
12651. КРИМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ НА МОРАЛЬНИЙ І ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НЕПОВНОЛІТНІХ Автореферат 32 стр.
12652. КРИМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ШАХРАЙСТВА Автореферат 21 стр.
12653. КРИМІНОЛОГІЧНІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ТОРГІВЛЕЮ ЖІНКАМИ ТА ДІТЬМИ Автореферат 28 стр.
12654. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості Автореферат 30 стр.
12655. КРИМІНОЛОГІЧНІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ Автореферат 49 стр.
12656. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ РОЗБОЇВ, ПОЄДНАНИХ З ПРОНИКНЕННЯМ У ЖИТЛО Автореферат 32 стр.
12657. Кримінологічна концепція альтернативних мір покарання Автореферат 26 стр.
12658. Кримінологічна характеристика девіантної поведінки неповнолітніх Автореферат 28 стр.
12659. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ Автореферат 27 стр.
12660. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРИСЛИВО – НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ ВІДНОСНО ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН Автореферат 27 стр.
12661. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦІВ, ЩО ВЧИНИЛИ УМИСНІ ВБИВСТВА ПРИ ОБТЯЖУЮЧИХ ОБСТАВИНАХ Автореферат 24 стр.
12662. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ) Автореферат 24 стр.
12663. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОМУ НАРКОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
12664. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО НАРКООБІГУ Автореферат 25 стр.
12665. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ, ЩО ВЧИНЮЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ Автореферат 30 стр.
12666. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ Засуджених В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ Автореферат 24 стр.
12667. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ (за матеріалами УМВСУ на Львівській залізниці) Автореферат 29 стр.
12668. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕЗАКОННОГО ВИРОБНИЦТВА, ВИГОТОВЛЕННЯ, ПРИДБАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЧИ ПЕРЕСИЛАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН АБО ЇХ АНАЛОГІВ БЕЗ МЕТИ ЗБУТУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ) Автореферат 27 стр.
12669. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ, які вчиняються ПРАЦІВНИКами МІЛІЦІЇ у сфері службової діяльності Автореферат 25 стр.
12670. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМИСНИХ УБИВСТВ І ЗАПОДІЯННЯ ТЯЖКОЇ ШКОДИ ЗДОРОВ’Ю ОСОБИ ТА ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ РЕСПУБЛІКИ ТИВА) Автореферат 25 стр.
12671. КРИМІНОЛОГІЯ ВЕРБАЛЬНОЇ АГРЕСІЇ Автореферат 27 стр.
12672. КРИМСЬКІ БОЛГАРИ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА Автореферат 25 стр.
12673. КРИМСЬКІ ТАТАРИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ РОСІЇ (КІНЕЦЬ XVIII - ПОЧАТОК XX СТ.) Автореферат 26 стр.
12674. КРИМСЬКІ ТАТАРИ У ЛІБЕРАЛЬНОМУ РУСІ МУСУЛЬМАНСЬКИХ НАРОДІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПОЧАТКУ ХХ ст. Автореферат 29 стр.
12675. КРИМСЬКЕ ХАНСТВО: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОСТІ ТА ПРАВА (перша половина XV – друга половина XVIII ст.) Автореферат 26 стр.
12676. КРИМСЬКИЙ МАКРОМІФ У ЖИТТІ ТА ТВОРЧОСТІ В.В. НАБОКОВА Автореферат 27 стр.
12677. Кримськотатарська лінгвістична термінологія: історія та сучасний стан Автореферат 21 стр.
12678. КРИМСЬКОТАТАРСЬКА ПОЕЗІЯ 1920-Х РОКІВ Автореферат 21 стр.
12679. КРИМСЬКОТАТАРСЬКА ПРЕСА ПЕРІОДУ 1917 – 1928 рр.: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Й НАЦІОНАЛЬНА СВОЄРІДНІСТЬ Автореферат 27 стр.
12680. КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ НАРОД В УМОВАХ ДЕПОРТАЦІЇ (1944 - 1967 рр. ) Автореферат 23 стр.
12681. КРИСТАЛІЗАЦІЯ В ЕКСТРАКТОРІ ПРИ ФАЗОВОМУ ПЕРЕХОДІ НАПІВГІДРАТУ СУЛЬФАТУ КАЛЬЦІЮ В ДИГІДРАТ У БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 22 стр.
12682. КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА НОВИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ АЛЮМІНІЙСИЛІЦИДІВ ТА АЛЮМІНІЙГЕРМАНІДІВ Pr (Tb) І d - ЕЛЕМЕНТІВ Ni (Zr, Hf) Автореферат 25 стр.
12683. Кристалічна структура та фізичні властивості інтеркалатів шаруватих сполук А3В6 і А52В63 Автореферат 28 стр.
12684. Кристалічна та магнітна структура катіон-заміщених магній-цинкових феритів Автореферат 25 стр.
12685. Кристалогенезис самородної міді України Автореферат 34 стр.
12686. КРИСТАЛООПТИКА ТА СПЕКТРОСКОПІЯ НЕСПІВМІРНО МОДУЛЬОВАНИХ СЕГНЕТОЕЛАСТИКІВ Cs2HgCl4, Cs2HgBr4 і Cs2CdBr4 Автореферат 24 стр.
12687. КРИСТАЛООПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОСТОРОВО МОДУЛЬОВАНИХ І ДИХРОЇЧНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 47 стр.
12688. КРИСТАЛОСТРУКТУРНІ ЗМІНИ НА ПОЧАТКОВИХ ЕТАПАХ ВІДПУСКУ МАРТЕНСИТУ ВИСОКОВУГЛЕЦЕВИХ Fe - Al СПЛАВІВ Автореферат 20 стр.
12689. Кристалохімія та фазові перетворення складних оксидів рідкісноземельних елементів зі структурою перовскиту Автореферат 49 стр.
12690. КРИСТАЛОХІМІЯ ТОЧКОВИХ ДЕФЕКТІВ І ВЛАСТИВОСТІ НЕСТЕХІОМЕТРИЧНОГО SnTe ТА ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ НА ЙОГО ОСНОВІ Автореферат 27 стр.
12691. КРИТЕРIЇ ДIАГНОСТИКИ ТА ПЕРЕДБАЧЕННЯ ПЕРЕБIГУ ГЕРПЕТИЧНОЇ МIКСТ-IНФЕКЦIЇ У ДIТЕЙ РАННЬОГО ВIКУ Автореферат 20 стр.
12692. КРИТЕРIЇ ТИМЧАСОВОЇ ТА СТIЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТI ПРИ НЕУСКЛАДНЕНIЙ TPABMI НИЖНЬОГРУДНОГО I ПОПЕРЕКОВОГО ВIДДIЛIВ ХРЕБТА Автореферат 28 стр.
12693. КРИТЕРІЇ І ПРИЙОМИ ОЦІНКИ ТА ДОБОРУ ЯЄЧНИХ КУРЕЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СЕЛЕКЦІЇ У ПТАХІВНИЦТВІ Автореферат 26 стр.
12694. КРИТЕРІЇ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ЛЕКТИНОСПЕЦИФІЧНИХ МАРКЕРІВ ПУХЛИНИ Автореферат 43 стр.
12695. КРИТЕРІЇ ІСНУВАННЯ ОБМЕЖЕНИХ РОЗВ'ЯЗКІВ НЕОДНОРІДНИХ ЛІНІЙНИХ РОЗШИРЕНЬ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 18 стр.
12696. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ВИСОКОКВАЛІФІКованих СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У ПАУЕРЛІФТИНГУ, на етапах максимальної реалізації індивідуальних можливостей та збереження досягнень Автореферат 24 стр.
12697. критерії відбору та прогнозування спортивного уДОСКОНАЛЮВАННЯ в акробатичному рок-н-ролі Автореферат 24 стр.
12698. КРИТЕРІЇ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТЯЖКОГО РЕСПІРАТОРНОГО ДИСТРЕСУ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ В РАННЬОМУ НЕОНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ Автореферат 35 стр.
12699. КРИТЕРІЇ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ГІПОТЕЗ ПРО ВИГЛЯД КОРЕЛЯЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ГАУССОВИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПОЛІВ Автореферат 16 стр.
12700. Критерії ефективності активних методів детоксикації в комплексному хірургічному лікуванні хворих на гострий деструктивний панкреатит Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126  [127]  128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389