Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

12401. КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У МЕТОДИЦІ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ Автореферат 27 стр.
12402. КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА (ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ) Автореферат 26 стр.
12403. КОРЕЛЯЦІЙНІ МЕТОДИ ОБЧИСЛЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ І ТОПОЛОГІЧНИХ ОЗНАК ЗОБРАЖЕНЬ Автореферат 11 стр.
12404. КОРЕЛЯЦІЙНА ТЕОРІЯ КОЛЕКТИВНИХ ТЕПЛОВИХ ФЛУКТУАЦІЙ РІДИНИ З АНІЗОТРОПНИМИ МОЛЕКУЛАМИ В ОДНОРІДНИХ І НЕОДНОРІДНИХ УМОВАХ Автореферат 20 стр.
12405. КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗПАДУ ТА ВПОРЯДКУВАННЯ ТВЕРДОТІЛЬНИХ СИСТЕМ, ЩО Є ДАЛЕКИМИ ВІД ТЕРМОДИНАМІЧНОЇ РІВНОВАГИ Автореферат 38 стр.
12406. КОРЕЛЯЦІЯ ПРОЦЕСУ ВІДПАЛЕННЯ ПОЛІМЕРУ З ХІМІЧНОЮ БУДОВОЮ МАКРОМОЛЕКУЛ Автореферат 23 стр.
12407. КОРЕНЕВІ ГНИЛІ ОГІРКА У ЗИМОВИХ БЛОКОВИХ ТЕПЛИЦЯХ І УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ЇХ РОЗВИТКУ Автореферат 26 стр.
12408. КОРЕНЕВІ ГНИЛІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В ЗОНІ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ЇХ РОЗВИТКУ Автореферат 25 стр.
12409. КОРЕНЕВІ ГНИЛІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ТА МІКРОФЛОРА ГРУНТУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ГЕРБІЦИДІВ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 18 стр.
12410. КОРЕНЕВІ ДІЄСЛОВА ТА ЇХНІ ПОХІДНІ В АНГЛОМОВНІЙ МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛЕКСИЦІ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 29 стр.
12411. КОРЕНЕВІ ЕКЗОМЕТАБОЛІТИ ПРОРОСТАЮЧОГО НАСІННЯ ПШЕНИЦІ, ЇХ ОДЕРЖАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ В РОСЛИННИЦТВІ Автореферат 21 стр.
12412. КОРЕНЕВА ГНИЛЬ СОЧЕВИЦІ ТА ЗАХОДИ З ОБМЕЖЕННЯ ЇЇ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
12413. КОРЕФЕРЕНТНІСТЬ НЕРОЗКЛАДНИХ КОМПОНЕНТІВ У СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ Автореферат 27 стр.
12414. КОРЕФЕРЕНТНІСТЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ТЕКСТОТВОРЕННІ Автореферат 38 стр.
12415. КОРИГУВАННЯ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД Автореферат 25 стр.
12416. КОРИГУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ДИСБАЛАНСІВ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ (НА ПРИКЛАДІ РОЗВИНУТИХ КРАЇН) Автореферат 35 стр.
12417. КОРИГУВАННЯ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 27 стр.
12418. КОРМОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО НА ЗЕЛЕНИЙ КОРМ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
12419. КОРМОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО З КАПУСТЯНИМИ ТА БОБОВИМИ КУЛЬТУРАМИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
12420. КОРМОВА ЦІННІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ФАКТОРІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
12421. КОРОЗIЙНО-ЕЛЕКТРОХIМIЧНА ПОВЕДIНКА МЕТАЛIВ ТА СПЛАВIВ В ОЗОНОВАНІЙ СIРЧАНIЙ КИСЛОТI ТА МОДЕЛЬНИХ РОЗЧИНАХ СИНТЕЗУ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ Автореферат 27 стр.
12422. КОРОЗІЙНА ПОВЕДІНКА КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОБЛАДНАННЯ ОЗОННИХ СИНТЕЗІВ КИСНЕВМІСНИХ ПОХІДНИХ ПІРИДИНУ Автореферат 22 стр.
12423. КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД Автореферат 19 стр.
12424. КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНА ТРИВКІСТЬ ХРОМОМАРГАНЦЕВИХ СТАЛЕЙ Автореферат 21 стр.
12425. корозійностійкі бактерицидні мастики на основі епоксиполимерів для захисту бетонних споруд, конструкцій Автореферат 27 стр.
12426. Королівські столові маєтки в Галичині наприкінці XVI – XVIII ст. Автореферат 30 стр.
12427. Король Анжела Миколаївна ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ МУЗИЧНИХ ШКІЛ ДО ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 25 стр.
12428. КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ Х: ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ, ДІАГНОСТИКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРАПІЇ ІНҐІБІТОРАМИ АНҐІОТЕНЗИН-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ФЕРМЕНТУ ПРИ ТРИВАЛОМУ СПОСТЕРЕЖЕННІ Автореферат 36 стр.
12429. Короткострокове банківське кредитування аграрного сектора в умовах трансформаційних процесів економіки України Автореферат 25 стр.
12430. КОРОТКОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗВ’ЯЗНОГО СПОЖИВАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ В ПОБУТОВОМУ СЕКТОРІ В ПЕРІОД ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ Автореферат 28 стр.
12431. КОРОТКОТЕРМІНОВІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ Автореферат 23 стр.
12432. КОРОТКОТЕРМІНОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ОСНОВІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ З НЕІТЕРАЦІЙНИМ НАВЧАННЯМ Автореферат 22 стр.
12433. КОРПОРАТИВНІ АКТИ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
12434. КОРПОРАТИВНА ВЛАСНІСТЬ: ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 31 стр.
12435. Корпоративна система планування торгівлі та механізми її забезпечення (на матеріалах споживчої кооперації України) Автореферат 25 стр.
12436. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМИ ТОВАРИСТВАМИ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 27 стр.
12437. Корпоративне управління акціонерними товариствами у післяприватизаційний період Автореферат 28 стр.
12438. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ В УМОВАХ ПОСТПРИВАТИЗАЦІЙНИХ ВІДНОСИН Автореферат 37 стр.
12439. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ У МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 28 стр.
12440. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКТОР У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Автореферат 25 стр.
12441. КОРСУНСЬКИЙ ПОЛК У XVII – НА ПОЧАТКУ XVIII ст. Автореферат 24 стр.
12442. Корундова кераміка, модифікована діоксидом цирконію, з підвищеними міцністю та термостійкістю Автореферат 26 стр.
12443. КОСМІЧНЕ ПРАВО: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ Автореферат 29 стр.
12444. Космологічні та астрофізичні моделі з урахуванням космологічної сталої Автореферат 19 стр.
12445. Космологічна семантика колядкового тексту (на матеріалах різдвяного фольклору Рівненщини і Люблінщини) Автореферат 24 стр.
12446. КОСТЬ ШИРОЦЬКИЙ – НАУКОВЕЦЬ, ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ ДІЯЧ Автореферат 26 стр.
12447. КОСТЯНТИН ФОФАНОВ ЯК ПОЕТ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ (трансформація світовідчуття та стилю) Автореферат 27 стр.
12448. КОТИГОРЕНКО Віктор Олексійович ЕТНІЧНІ ПРОТИРІЧЧЯ І КОНФЛІКТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: політологічний концепт Автореферат 49 стр.
12449. КОЦЕНТРАЦІЯ НАПРУЖЕНЬ НА МІЖФАЗНИХ ПОВЕРХНЯХ КАНОНІЧНОЇ ФОРМИ У В’ЯЗКО-ПРУЖНИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛАХ Автореферат 14 стр.
12450. КОЧОВЕ НАСЕЛЕННЯ НА ПІВДЕННОМУ ЗАХОДІ УКРАЇНИ (кінець ІХ - перша половина ХVІІ ст.) Автореферат 28 стр.
12451. КОЧОВИКИ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ X - I ПОЛ. XIII ст. В УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ Автореферат 32 стр.
12452. КОҐНІТИВНІ ЧИННИКИ СПРИЙНЯТТЯ СТУДЕНТСТВОМ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ Автореферат 25 стр.
12453. КОҐНІТИВНІ ЧИННИКИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ Автореферат 28 стр.
12454. КОҐНІТИВНИЙ СТИЛЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК ПРОЦЕСУ РОЗУМІННЯ ТЕКСТУ Автореферат 30 стр.
12455. КРІЗЬШКІРНА ДІЯ В ГІГІЄНІЧНІЙ ОЦІНЦІ УМОВ ПРАЦІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПЕСТИЦИДІВ Автореферат 30 стр.
12456. КРІОГЕННА ДЕСТРУКЦІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 23 стр.
12457. КРІОКОНСЕРВОВАНІ ОРГАННІ КУЛЬТУРИ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ АЛО- ТА КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦІЇ Автореферат 25 стр.
12458. КРІОКОНСЕРВУВАННЯ КУЛЬТИВОВАНИХ ФІБРОБЛАСТОПОДІБНИХ КЛІТИН ШЛЯХОМ ПОВІЛЬНОГО ЗАМОРОЖУВАННЯ І ВІТРИФІКАЦІЇ Автореферат 25 стр.
12459. КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ООЦИТ-КУМУЛЮСНИХ КОМПЛЕКСІВ КОРІВ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ МЕЙОТИЧНОГО ДОЗРІВАННЯ ТА ОЦІНКА ЇХ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПІСЛЯ ДЕКОНСЕРВУВАННЯ Автореферат 22 стр.
12460. КРІОКОНСЕРВУВАННЯ СИРОВАТКИ КОРДОВОЇ КРОВІ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТА КЛІНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНИХ САЛЬПІНГООФОРИТІВ Автореферат 29 стр.
12461. КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ФІБРОБЛАСТОПОДІБНИХ КЛІТИН-ПОПЕРЕДНИКІВ ЕМБРІОНАЛЬНОЇ ПЕЧІНКИ ЛЮДИНИ Автореферат 25 стр.
12462. Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів Автореферат 48 стр.
12463. КРІОКОНСЕРВУВУВАННЯ ФЕТОТЕСТИКУЛЯРНОЇ ТКАНИНИ ЛЮДИНИ Автореферат 24 стр.
12464. КРІОПАТІЇ ПРИ ГЕПАТИТАХ В І С: ІМУНОПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА ТА ІМУНОТЕРАПІЯ Автореферат 43 стр.
12465. КРІОХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ АУТОІМУННОГО ТИРЕОЇДИТУ клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 47 стр.
12466. КРІОЧУТЛИВІСТЬ ЕРИТРОЦИТІВ РІЗНИХ ВИДІВ ССАВЦІВ Автореферат 23 стр.
12467. КРАЄЗНАВЧА БІБЛІОГРАФІЯ ГАЛИЧИНИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК (ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.) Автореферат 29 стр.
12468. КРАЄЗНАВЧА ОСВІТА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ Автореферат 57 стр.
12469. КРАЄЗНАВЧО-ПОШУКОВА РОБОТА УЧНІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ (1950 – 2000 р.р.) Автореферат 27 стр.
12470. Країни Азійсько-Тихоокеанського регіону в системі економічних пріоритетів України Автореферат 22 стр.
12471. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ В ПОЛІТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (1989 – 2004 рр.) Автореферат 33 стр.
12472. КРАЇНОЗНАВСТВО ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 27 стр.
12473. КРАВЧЕНКО Сергій Іванович ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Автореферат 27 стр.
12474. КРАЙНЯ НЕОБХІДНІСТЬ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
12475. КРАЙНЯ НЕОБХІДНІСТЬ ЯК ОБСТАВИНА, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ Автореферат 32 стр.
12476. крайові задачі для еліптичних рівнянь другого порядку в областях з ребрами на межі Автореферат 15 стр.
12477. КРАЙОВІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ЛІНІЙНИХ І СЛАБКОНЕЛІНІЙНИХ ГІПЕРБОЛІЧНИХ ТА БЕЗТИПНИХ РІВНЯНЬ У ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБЛАСТЯХ Автореферат 16 стр.
12478. КРАЙОВІ ЗАДАЧІ ДЛЯ НЕРІВНОМІРНО ПАРАБОЛІЧНИХ ТА ЕЛІПТИЧНИХ РІВНЯНЬ З ВИРОДЖЕННЯМИ І ОСОБЛИВОСТЯМИ Автореферат 27 стр.
12479. КРАЙОВІ ЗАДАЧІ ДЛЯ СИСТЕМИ РІВНЯНЬ, ПОРОДЖЕНОЇ ЛОКАЛЬНО ГРАДІЄНТНОЮ ТЕОРІЄЮ ПРУЖНОСТІ Автореферат 13 стр.
12480. КРАЙОВІ ЗАДАЧІ З ВИПАДКОВИМИ ПОЧАТКОВИМИ УМОВАМИ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ РЯДИ ІЗ ПРОСТОРІВ ОРЛІЧА Автореферат 12 стр.
12481. КРАЙОВІ ЗАДАЧІ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ З ВИПАДКОВИМИ ПОЧАТКОВИМИ УМОВАМИ Автореферат 17 стр.
12482. КРАЙОВІ ПЕРІОДИЧНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ГІПЕРБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ Автореферат 18 стр.
12483. КРАКІВСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ МИСТЕЦЬКИХ ВЗАЄМИН У 20-30-х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 24 стр.
12484. КРАСНОВА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ РЕГІОНУ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 48 стр.
12485. Краудіони як нелінійні збудження тривимірної кристалічної ґратки Автореферат 26 стр.
12486. КРАУН-ЕТЕРИ, ЩО МІСТЯТЬ БІФЕНІЛЬНИЙ ТА ДИФЕНІЛОКСИДНИЙ ФРАГМЕНТИ. СИНТЕЗ, БУДОВА, ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 22 стр.
12487. КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ КЕРІВНИКА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 22 стр.
12488. КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ Автореферат 32 стр.
12489. Кредит в системі чинників економічного зростання України Автореферат 31 стр.
12490. КРЕДИТ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 26 стр.
12491. КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З БАНКАМИ Автореферат 30 стр.
12492. КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ Автореферат 30 стр.
12493. КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ ЯК ФАКТОР ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ТА РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 23 стр.
12494. КРЕДИТНІ РИЗИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 30 стр.
12495. КРЕДИТНА ІНФРАСТРУКТУРА АПК УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Автореферат 25 стр.
12496. КРЕДИТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ Автореферат 27 стр.
12497. КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР Автореферат 24 стр.
12498. КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ Автореферат 65 стр.
12499. КРЕДИТНИЙ РИЗИК: ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ ПРИ ФІНАНСУВАННІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Автореферат 25 стр.
12500. Кредитно-інвестиційна діяльність банків України Автореферат 43 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124  [125]  126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389