Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

12301. КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ ДЕЯКИХ МЕТАЛІВ З АНАЛОГАМИ АНТИРАКОВИХ ПРЕПАРАТІВ ФОСФОРАМІДНОГО ТИПУ Автореферат 19 стр.
12302. КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ МІДІ(II) ТА ЗАЛІЗА(ІІІ) З ПІРИДИЛГІДРОКСАМОВИМИ КИСЛОТАМИ Автореферат 25 стр.
12303. КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ НІКЕЛЮ(II) ТА МІДІ(II) З БІДЕНТАТНИМИ ЛІГАНДАМИ ОКСИМНОГО, АМІДНОГО ТА ГІДРОКСАМАТНОГО ТИПІВ Автореферат 21 стр.
12304. КООРДИНАЦІЙНА хімія карбациламідофосфатів Автореферат 37 стр.
12305. КООРДИНАЦІЯ ПЕРІОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ ПРИ ПОРУШЕННІ ЇЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНОЇ ЦІЛІСНОСТІ Автореферат 31 стр.
12306. КООРДИНАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ ПО БОРОТЬБІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ (адміністративно-правовий аспект) Автореферат 63 стр.
12307. КОПОЛІМЕРИ НА ОСНОВІ 9-ВІНІЛКАРБАЗОЛУ – ІНФОРМАЦІЙНІ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЗАСОБІВ СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ. Автореферат 22 стр.
12308. Кополімери на основі акрилонітрилу як стабілізатори орієнтації рідкого кристалу Автореферат 30 стр.
12309. КОРДОЦЕНТРИЗМ ЯК МЕТОДОЛОГIЧНИЙ ПРИНЦИП ЦIЛIСНОГО РОЗУМIННЯ ЛЮДИНИ ТА МIСЦЯ В СУСПIЛЬСТВI Автореферат 24 стр.
12310. КОРЕЙСЬКЕ ПИТАННЯ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ США (90-і рр. ХХ – ПОЧАТОК ХХІ ст.) Автореферат 26 стр.
12311. КОРЕКТНЕ ПРОЕКТУВАННЯ АПАРАТНО-ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ НА ОСНОВІ ЛОГІЧНИХ МОВ СПЕЦИФІКАЦІЙ І СУЧАСНИХ МОВ ОПИСУ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ Автореферат 20 стр.
12312. КОРЕКЦIЯ ЕКЗОГЕННИХ ДИСКОЛОРИТIВ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБIВ Автореферат 27 стр.
12313. КОРЕКЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 26 стр.
12314. КОРЕКЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІПИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС Автореферат 26 стр.
12315. КОРЕКЦІЙНЕ ВИДАЛЕННЯ ТИМЧАСОВИХ ЗУБІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ОРТОДОНТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ ТІСНОГО ПОЛОЖЕННЯ ФРОНТАЛЬНИХ ЗУБІВ В ЗМІННОМУ ПРИКУСІ Автореферат 26 стр.
12316. КОРЕКЦІЯ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ГЛУХИХ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 28 стр.
12317. КОРЕКЦІЯ РУХОВОЇ СФЕРИ ГЛУХИХ ПІДЛІТКІВ ШВИДКІСНО-СИЛОВИМИ ВПРАВАМИ Автореферат 25 стр.
12318. КОРЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ПЛАВАННЯ Автореферат 27 стр.
12319. КОРЕКЦІЯ ІМУНІТЕТУ ПОХІДНИМИ ІМІДАЗОЛУ ПРИ ВАКЦИНАЦІЇ ПТИЦІ ПРОТИ ІНФЕКЦІЙНОЇ БУРСАЛЬНОЇ ТА Н’ЮКАСЛСЬКОЇ ХВОРОБ Автореферат 22 стр.
12320. КОРЕКЦІЯ ІМУННИХ І ГЕМОСТАЗІОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК З ВИКОРИСТАННЯМ АНТИАГРЕГАНТІВ Автореферат 30 стр.
12321. КОРЕКЦІЯ ІМУНОМЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ГОСТРОМУ ПІЄЛОНЕФРИТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ТРАНСКУТАННОГО ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ КРОВІ Автореферат 22 стр.
12322. КОРЕКЦІЯ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ПЕЧІНКИ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ОБТУРАЦІЙНУ ЖОВТЯНИЦЮ Автореферат 26 стр.
12323. КОРЕКЦІЯ АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ ОРГАНІЗМУ УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ НА ЧАЕС, ХВОРИХ НА СЕЧОКАМ’ЯНУ ХВОРОБУ, ПІД ВПЛИВОМ ЛІКУВАННЯ НА КУРОРТІ ТРУСКАВЕЦЬ Автореферат 27 стр.
12324. КОРЕКЦІЯ АДАПТАЦІЙНО-КОМПЕНСАТОРНИХ РЕАКЦІЙ ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ ПРИ ОРТОДОНТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ Автореферат 27 стр.
12325. КОРЕКЦІЯ АЕРОБНОЇ ТА АНАЕРОБНОЇ ЛАКТАТНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ МОЛОДІ БІГОВИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ РІЗНОГО РЕЖИМУ Автореферат 39 стр.
12326. КОРЕКЦІЯ АНДРОГЕННОЇ ФУНКЦІЇ У ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН ШЛЯХОМ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ НАТИВНИХ І КРІОКОНСЕРВОВАНИХ ОРГАННИХ КУЛЬТУР сім’яників Автореферат 26 стр.
12327. КОРЕКЦІЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У РЕЦИПІЄНТІВ НИРКОВИХ АЛОТРАНСПЛАНТАТІВ Автореферат 21 стр.
12328. КОРЕКЦІЯ БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ З ПОЛІТРАВМОЮ Автореферат 34 стр.
12329. КОРЕКЦІЯ ВІДНОВНИХ ПРОЦЕСІВ У ПОРОДІЛЬ З ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ ПІСЛЯ КЕСАРЕВОГО РОЗТИНУ З УРАХУВАННЯМ РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ Автореферат 29 стр.
12330. КОРЕКЦІЯ ВИТРИВАЛОСТІ ШКОЛЯРІВ З ВАДАМИ ЗОРУ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 31 стр.
12331. КОРЕКЦІЯ ГІПОЦИТРАТУРІЇ ТА ГІПЕРУРИКОЗУРІЇ В КОМПЛЕКСНІЙ ПРОФІЛАКТИЦІ ПОВТОРНОГО КАМЕНЕУТВОРЕННЯ У ХВОРИХ НА ЩАВЛЕВОКИСЛИЙ НЕФРОЛІТІАЗ Автореферат 26 стр.
12332. КОРЕКЦІЯ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА СОЛІДНІ ПУХЛИНИ Автореферат 39 стр.
12333. КОРЕКЦІЯ ГЕМОДИНАМІЧНИХ РОЗЛАДІВ ПРИ ЗАГРОЗІ НЕДОНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ Автореферат 26 стр.
12334. КОРЕКЦІЯ ГОМЕОСТАЗУ, ПРОФІЛАКТИКА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ УСКЛАДНЕНЬ ЧЕРЕЗВЕЗІКАЛЬНОЇ ПРОСТАТЕКТОМІЇ У ХВОРИХ НА ДОБРОЯКІСНУ ГІПЕРПЛАЗІЮ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 25 стр.
12335. КОРЕКЦІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Автореферат 29 стр.
12336. КОРЕКЦІЯ ДЕФОРМАЦІЙ КІСТОК ПЕРЕДПЛІЧЧЯ АПАРАТАМИ ЗОВНІШНЬОЇ ФІКСАЦІЇ ПРИ УРАЖЕННІ ПУХЛИННИМИ ТА ДИСПЛАСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ У ДІТЕЙ Автореферат 20 стр.
12337. Корекція дисколорації емалі вітальних зубів препаратами на основі пероксидУ карбаміду та їх вплив на ясна Автореферат 29 стр.
12338. Корекція дисліпідемії та порушень гемостазу у жінок при Ішемічній хворобі серця Автореферат 21 стр.
12339. Корекція дисфункції підшлункової залози при застосуванні органозберігаючих операцій з приводу ускладненої виразкової хвороби дванадцятипалої кишки Автореферат 25 стр.
12340. КОРЕКЦІЯ ДИСФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ В КОМПЛЕКСНОМУ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ОБСТРУКТИВНУ НЕПРОХІДНІСТЬ ОБОДОВОЇ КИШКИ (Клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 29 стр.
12341. КОРЕКЦІЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО СТРЕСУ У ЛІЦЕЇСТІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 24 стр.
12342. корекція експериментального гіпотиреозу шляхом комбінованої трансплантації органотипових культур Автореферат 32 стр.
12343. Корекція ентеральної недостатності при хірургічному лікуванні хворих на розповсюджений гнійний перитоніт Автореферат 26 стр.
12344. КОРЕКЦІЯ ЗАЇКАННЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КОМПЛЕКСНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ Автореферат 19 стр.
12345. Корекція заплідненості корів і телиць та метаболізму в їх організмі препаратом глютам Автореферат 25 стр.
12346. КОРЕКЦІЯ ЗМІН МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ В ОПЕЧЕНИХ ХВОРИХ Автореферат 25 стр.
12347. КОРЕКЦІЯ КЛІМАКТЕРИЧНИХ ПОРУШЕНЬ В ЖІНОК ІЗ ГІПОФУНКЦІЄЮ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 21 стр.
12348. КОРЕКЦІЯ КЛІМАКТЕРИЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ЖІНОК, ЯКІ МЕШКАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ З ВИСОКИМ РІВНЕМ РАДІОНУКЛІДНОГО ЗАБРУДНЕННЯ Автореферат 23 стр.
12349. КОРЕКЦІЯ КЛІНІКО-ПАРАКЛІНІЧНИХ ЗРУШЕНЬ ПРИ ПРЕЕКЛАМПСІЇ ВАГІТНИХ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ДОБОВОЇ ДИНАМІКИ Автореферат 24 стр.
12350. КОРЕКЦІЯ КОМПЛЕКСАМИ З L-АРГІНІНОМ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЯЄЧНИКІВ ЩУРІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЕННЯ Автореферат 32 стр.
12351. КОРЕКЦІЯ МІКРОГЕМОДИНАМІЧНИХ І ГЕМОСТАЗІОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ В КОМПЛЕКСНОМУ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНОЮ КРИТИЧНОЮ ІШЕМІЄЮ Автореферат 24 стр.
12352. КОРЕКЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ГОСТРОМУ ПІЄЛОНЕФРИТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВНУТРІШНЬОСУДИННОГО ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ КРОВІ Автореферат 25 стр.
12353. КОРЕКЦІЯ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ТЯЖКИМИ ВАДАМИ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 29 стр.
12354. КОРЕКЦІЯ МОДУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ СЕЧОВИНИ НА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ПРИ НАПРУЖЕНІЙ М'ЯЗОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 27 стр.
12355. КОРЕКЦІЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ГОМЕОСТАЗУ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ КАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАДІЇ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 30 стр.
12356. КОРЕКЦІЯ ОСОБИСТІСНИХ ДИСГАРМОНІЙ ПСИХОДИНАМІЧНО НЕКОНГРУЕНТНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 37 стр.
12357. КОРЕКЦІЯ ПАРАМЕТРІВ БІОТЕХНОЛОГІЇ ВЕРМИКУЛЬТИВУВАННЯ ТА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ БІОМАСИ ЧЕРВ’ЯКІВ І САПОНІТУ У ВИРОБНИЦТВІ М’ЯСА КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ Автореферат 26 стр.
12358. КОРЕКЦІЯ ПЕРШОЇ СТАДІЇ РОДІВ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗАТРИМАННЯ ПОСЛІДУ У КОРІВ Автореферат 27 стр.
12359. корекція плацентарної недостатності у вагітних з вірусним гепатитом “b” у анамнезі Автореферат 30 стр.
12360. Корекція порушень антиоксидантної системи крові та клітин кісткового мозку нікотинамідом за умов стрептозотоцинового діабету Автореферат 24 стр.
12361. КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ТА МІНЕРАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗУ ПРИ ТЯЖКІЙ ПНЕВМОНІЇ У ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ Автореферат 22 стр.
12362. КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ЗАГАЛЬНОАДАПТИВНИХ РЕАКЦІЙ ОРГАНІЗМУ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ Автореферат 27 стр.
12363. КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ ПРИ ГІПОТАЛАМІЧНОМУ СИНДРОМІ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРІОДУ Автореферат 22 стр.
12364. КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ У ЖІНОК З ГЕРПЕТИЧНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ Автореферат 29 стр.
12365. Корекція порушень постави студентів музичного вищого навчального закладу у процесі фізичного виховання Автореферат 29 стр.
12366. КОРЕКЦІЯ порушень РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ ПІСЛЯ ГІСТЕРЕКТОМІЇ у жінок ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 26 стр.
12367. КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я У МОЛОДИХ ЖІНОК З ГІПЕРАНДРОГЕНІЄЮ НА ТЛІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГЕНІТАЛІЙ Автореферат 29 стр.
12368. КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ СТАТОДИНАМІЧНОЇ ПОСТАВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 23 стр.
12369. КОРЕКЦІЯ ПСИХІЧНОГО І ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ІНВАЛІДІВ З ПОРУШЕННЯМ ФУНКЦІЙ СПИННОГО МОЗКУ Автореферат 28 стр.
12370. КОРЕКЦІЯ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З АНОМАЛІЯМИ ЗОРУ Автореферат 28 стр.
12371. КОРЕКЦІЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ПРАЦІВНИКІВ АЕС ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 25 стр.
12372. КОРЕКЦІЯ РАДІАЦІЙНИХ ТА РАДІАЦІЙНО-ХІМІЧНИХ УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ ПРЕПАРАТАМИ, ЩО ПОЄДНУЮТЬ СОРБЦІЙНІ ТА АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 20 стр.
12373. КОРЕКЦІЯ РЕПЕРФУЗІЙНОГО СИНДРОМУ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОЇ ОКЛЮЗІЇ АОРТО-СТЕГНОВОГО СЕГМЕНТУ Автореферат 35 стр.
12374. КОРЕКЦІЯ РЕПРОДУКТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ЖІНОК З СИНДРОМОМ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ Автореферат 27 стр.
12375. КОРЕКЦІЯ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОЗЛАДАМИ СЛУХУ ЗАСОБАМИ АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 32 стр.
12376. КОРЕКЦІЯ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ Автореферат 29 стр.
12377. КОРЕКЦІЯ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ Автореферат 31 стр.
12378. КОРЕКЦІЯ СТАНУ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ МЕТОДОМ ГІПОКСИТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ Автореферат 26 стр.
12379. КОРЕКЦІЯ СТАТЕВОГО ЦИКЛУ ТА РОЗВИТОК ВАГІТНОСТІ У СУК Автореферат 25 стр.
12380. КОРЕКЦІЯ СТАТИЧНОЇ ПОХИБКИ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ТЕМПЕРАТУРИ Автореферат 26 стр.
12381. КОРЕКЦІЯ СТАТУРИ ЖІНОК ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ З УРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГЕОМЕТРІЇ МАС ЇХ ТІЛА Автореферат 25 стр.
12382. КОРЕКЦІЯ СУРФАКТАНТНОЇ СИСТЕМИ ЛЕГЕНІВ ПРИ ГНІЙНО-ДЕСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЛЕГЕНЕВОЇ ТКАНИНИ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЛЕГЕНЕВИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ Автореферат 20 стр.
12383. КОРЕКЦІЯ СУРФАКТАНТНОЇ СИСТЕМИ ЛЕГЕНЬ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ УСКЛАДНЕНЬ ТРАВМ ГРУДНОЇ КЛІТКИ Автореферат 24 стр.
12384. КОРЕКЦІЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВЕЛОСИПЕДИСТОК ВИСОКОГО КЛАСУ З УРАХУВАННЯМ МОДЕЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 23 стр.
12385. КОРЕКЦІЯ ФІЗИЧНИХ ВАД ПІДЛІТКІВ 15-17 РОКІВ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 26 стр.
12386. КОРЕКЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТОК ВУЗУ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧИМИ ВИДАМИ ПЛАВАННЯ Автореферат 27 стр.
12387. Корекція фізичного стану студентів технічних спеціальностей в процесі фізичного виховання Автореферат 24 стр.
12388. корекція фетоплацентарної недостатності при високому ризику внутрішньоутробного інфікування Автореферат 24 стр.
12389. КОРЕКЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ПРИ ЗУБНОМУ ПРОТЕЗУВАННІ ХВОРИХ З ГІПОСАЛІВАЦІЄЮ Автореферат 27 стр.
12390. КОРЕКЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НИРОК У ХВОРИХ НА СЕЧОКАМ`ЯНУ ХВОРОБУ ПІСЛЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ УДАРНО-ХВИЛЬОВОЇ ЛІТОТРИПСІЇ НА КОМПЛЕКСІ “УРАТ - П” Автореферат 27 стр.
12391. КОРЕКЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СПОРТСМЕНІВ ЕКЗОГЕННИМИ макроергічними ФОСФАТАМИ Автореферат 22 стр.
12392. КОРЕКЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ШКОЛЯРІВ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ В ЗОНАХ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ Автореферат 27 стр.
12393. КОРЕКЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПІДСИЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ШУМОВОГО УЗГОДЖЕННЯ З ДЖЕРЕЛОМ СИГНАЛУ В ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 24 стр.
12394. КОРЕКЦІЯ ХУДОЖНЬОГО СПРИЙМАННЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Автореферат 29 стр.
12395. кореляти емоцiйного напруження у родичiв хворих на гiпертонiчну хворобу Автореферат 17 стр.
12396. КОРЕЛЯЦІЇ СТРУКТУРИ, ДИНАМІЧНОЇ ТА ПРОМЕНЕВОЇ СТІЙКОСТЕЙ ШИРОКОЗОННИХ НЕКРИСТАЛІЧНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ Автореферат 42 стр.
12397. КОРЕЛЯЦІЇ ТОТОЖНИХ ЧАСТИНОК У ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИХ ЯДРО-ЯДЕРНИХ ЗІТКНЕННЯХ Автореферат 25 стр.
12398. КОРЕЛЯЦІЇ У СКІНЧЕННИХ ГРАТКОВИХ СПІНОВИХ СИСТЕМАХ Автореферат 18 стр.
12399. КОРЕЛЯЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РІДИН Автореферат 33 стр.
12400. КОРЕЛЯЦІЙНІ ЕФЕКТИ У ПРОЦЕСІ САМООРГАНІЗАЦІЇ САМОПОДІБНИХ СТОХАСТИЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 35 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123  [124]  125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389