Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

12201. КОНЦЕПТИ “ЧОЛОВІК” І “ЖІНКА” В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ Автореферат 28 стр.
12202. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОСТОРУ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ Автореферат 29 стр.
12203. КОНЦЕПТУАЛЬНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ РОЗРОБКИ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ НА МІКРОРІВНІ Автореферат 35 стр.
12204. Концептуальні і політико-практичні засади вирішення гендерної проблеми в Україні Автореферат 30 стр.
12205. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ДИСКУРСИ СМІХОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (ТВОРЧІСТЬ ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА) Автореферат 28 стр.
12206. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
12207. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНО ВАЖЛИВИХ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ КОРИСНИХ КОПАЛИН Автореферат 40 стр.
12208. Концептуальні засади екологічно збалансованого розвитку курортно-оздоровчих територій Автореферат 35 стр.
12209. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
12210. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ТУРИЗМУ Автореферат 30 стр.
12211. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ПОЛІТИКА США ЩОДО МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ООН Автореферат 20 стр.
12212. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ Автореферат 55 стр.
12213. концептуальні напрями розвитку організації стоматологічної допомоги дорослому населенню в системі державних амбулаторних закладів ВЕЛИКИХ МІСТ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
12214. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 26 стр.
12215. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
12216. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕАЛІЗМУ Автореферат 25 стр.
12217. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 22 стр.
12218. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 42 стр.
12219. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ Автореферат 48 стр.
12220. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ Автореферат 54 стр.
12221. Концептуальні основи удосконалення зовнішньоекономічної політики регіону Автореферат 21 стр.
12222. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПІЗНАВАЛЬНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Я ТА ІНШОГО: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 27 стр.
12223. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ І КОЛЕКТИВНИХ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН Автореферат 28 стр.
12224. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА СТРУКТУРНО-ПОЛІТИЧНІ ВИМІРИ ВІРТУАЛЬНОЇ ДИПЛОМАТІЇ Автореферат 29 стр.
12225. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 25 стр.
12226. Концептуальна еволюція політики США в питанні денуклеарізації України (1991-1997 рр.)” Автореферат 25 стр.
12227. КОНЦЕПТУАЛЬНА СЕМАНТИКА СУБСТАНТИВНИХ КОМПОЗИТІВ-БАХУВРИХІ (на матеріалі антропосемічної лексики сучасної англійської мови) Автореферат 26 стр.
12228. КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ГЛОБАЛІЗМУ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Автореферат 32 стр.
12229. КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ США ЩОДО АРАБСЬКИХ КРАЇН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ (1980-2001 рр.) Автореферат 28 стр.
12230. КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ США ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ АРАБО-ІЗРАЇЛЬСЬКОГО КОНФЛІКТУ В 1991-2001 рр. Автореферат 29 стр.
12231. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АПАРАТ І СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА Автореферат 29 стр.
12232. концептуально-методичні засади підвищення екологічної безпеки виробництва синтетичних ниток, волокон, плівок Автореферат 52 стр.
12233. Концептуально-семантичний і функціональний аспекти мікросистеми “Число” Автореферат 27 стр.
12234. КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: ІСТОРИКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОГРАМ Автореферат 46 стр.
12235. КОНЦЕПЦІЇ смислу історії в сучасній християнській філософії (порівняльний аналіз). Автореферат 30 стр.
12236. КОНЦЕПЦІЇ ФРАНЦУЗЬКОГО СИМВОЛІЗМУ В ЛІТЕРАТУРНО-ЕСТЕТИЧНИХ ПОГЛЯДАХ І ПОЕЗІЇ Д.С.МЕРЕЖКОВСЬКОГО КІНЦЯ 80-х – ПОЧАТКУ 90-х РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 25 стр.
12237. КОНЦЕПЦІЯ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ПРИ ПОСТАВЦІ ( в умовах ринкової економіки ) Автореферат 45 стр.
12238. КОНЦЕПЦІЯ ІДЕОЛОГІЇ ПЕРЕХІДНОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО АНАЛІЗУ Автореферат 60 стр.
12239. КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ПОЛЬЩІ Й УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКУ ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 38 стр.
12240. КОНЦЕПЦІЯ ІСТОРИЧНИХ СИСТЕМ В СВІТ–СИСТЕМНОМУ АНАЛІЗІ: ІСТОРИКО–СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 24 стр.
12241. Концепція влади в філософії Б.Спінози Автореферат 28 стр.
12242. Концепція Духовної Реальності П. О. ФЛОРЕНСЬКОГО Автореферат 25 стр.
12243. Концепція життєтворчості в естетиці та поетиці Олександра Довженка Автореферат 23 стр.
12244. КОНЦЕПЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
12245. КОНЦЕПЦІЯ КУЛЬТУРНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ Автореферат 23 стр.
12246. КОНЦЕПЦІЯ ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ЯК ОСНОВА ОПТИМІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ (НА ПРИКЛАДІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 29 стр.
12247. КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 20-хроків (на матеріалі прози Г.Михайличенка, М.Хвильового, М.Івченка, В.Підмогильного) Автореферат 26 стр.
12248. КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ ЕКЗИСТЕНЦІЇ СЬОРЕНА К’ЄРКЕҐОРА Автореферат 27 стр.
12249. КОНЦЕПЦІЯ МОВИ В ОНТОЛОГІЇ МАРТІНА ГАЙДЕҐҐЕРА (ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 29 стр.
12250. КОНЦЕПЦІЯ НАЦІЇ ЯК ДУХОВНОЇ СПІЛЬНОТИ В ХУДОЖНІЙ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА Автореферат 65 стр.
12251. КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В ХУДОЖНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ІВАНА ФРАНКА (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ) Автореферат 31 стр.
12252. Концепція НЕНАРАТИВНості в контексті розвитку ВІТЧИЗНЯНОГО нефігуративного живопису ХХ століття Автореферат 37 стр.
12253. КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В ТВОРЧОСТІ О.ВАМПІЛОВА Автореферат 21 стр.
12254. КОНЦЕПЦІЯ ОСЬОВОГО ЧАСУ КАРЛА ЯСПЕРСА У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ) Автореферат 28 стр.
12255. КОНЦЕПЦІЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ЖУРНАЛІЗМУ У ПРЕСІ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ (історія формування та сучасний аспект проблеми) Автореферат 29 стр.
12256. КОНЦЕПЦІЯ ПОЛЬСЬКОМОВНОЇ ТА НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ І ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ ІВАНА ФРАНКА: ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ Автореферат 30 стр.
12257. Концепція постструктуралістського синтезу в соціології П.Бурдьє Автореферат 25 стр.
12258. КОНЦЕПЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДВІЙНИЦТВА ОСОБИСТОСТІ В ЛІТЕРАТУРІ ЗАХОДУ XVIII-XIX СТОЛІТЬ Автореферат 24 стр.
12259. КОНЦЕПЦІЯ РЕЛІГІЙНОЇ ВЛАДИ В ШИЇЗМІ (ЗА ТВОРОМ АБУ ДЖА‘ФАРА АЛ-КУЛІНІ “КОМПЕНДІУМ ІЗ БОГОСЛОВСЬКОЇ НАУКИ”, Х ст.) Автореферат 26 стр.
12260. КОНЦЕПЦІЯ РОМАНТИЧНОЇ ІРОНІЇ ЄНСЬКОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ Автореферат 25 стр.
12261. Концепція самоорганізації макросоціальних структур та її методологічна роль в осмисленні феномену соціальної еволюції Автореферат 27 стр.
12262. Концепція світу і людини у творчості С. Йовенко Автореферат 32 стр.
12263. КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН ПЕТРА ШТОМПКИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ Автореферат 25 стр.
12264. КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ В СОЦІОЛОГІЇ ЗНАННЯ КАРЛА МАНГЕЙМА Автореферат 25 стр.
12265. КОНЦЕПЦІЯ ТА ОБРАЗ ЧИТАЧА В ТВОРЧОСТІ ДЖ. БАРТА ТА Д. БАРТЕЛМА ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XX СТОЛІТТЯ Автореферат 33 стр.
12266. КОНЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ Г.КОСТЕЛЬНИКА В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ УНІАТСЬКИХ ЦЕРКОВ Автореферат 22 стр.
12267. КОНЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В ІДЕОЛОГІЇ ОУН (1939-й – 1950-ті РОКИ) Автореферат 26 стр.
12268. Концепція форми в музиці Китаю і Європи: аспекти композиції та виконавства Автореферат 24 стр.
12269. КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Автореферат 22 стр.
12270. КОНЦЕПЦІЯ ЧАСУ ЗАПІЗНЕННЯ В ЗАДАЧАХ МАКРОПЕРЕНОСУ РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН В ГЕТЕРОГЕННИХ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 22 стр.
12271. КОНЦЕПЦІЯ “СРОДНОЇ” ПРАЦІ Г.СКОВОРОДИ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 25 стр.
12272. КОНЦЕПЦІЯ “ХРИСТИЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ” В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ І КОНФЕСІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
12273. КОНЦЕРТ ДЛЯ ТРУБИ З ОРКЕСТРОМ В АСПЕКТІ ЖАНРОВО – СТИЛЬОВОЇ ЕВОЛЮЦІЇ Автореферат 29 стр.
12274. КОНЦЕРТНІ ЦИМБАЛИ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА МЕТОДОЛОГІЧНО-ВИКОНАВСЬКИЙ ПІДХОДИ Автореферат 20 стр.
12275. КОНЦЕСІЙНІ УГОДИ: ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 38 стр.
12276. КОНЦЕСІЙНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У 20-ті рр. ХХ ст. Автореферат 25 стр.
12277. КОНЦЕСІЯ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 23 стр.
12278. КОНЦЕСІЯ ЯК ПРАВОВА ФОРМА ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИМИ СУБ’ЄКТАМИ Автореферат 24 стр.
12279. КОН’ЮНКТИВАЛЬНО-СИНОВІАЛЬНИЙ СИНДРОМ МІКОПЛАЗМОЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ У МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ Автореферат 24 стр.
12280. КОН’ЮНКТУРА РИНКУ І МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 19 стр.
12281. КОН’ЮНКТУРА РИНКУ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ Автореферат 26 стр.
12282. КОН’ЮНКТУРА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 29 стр.
12283. КОН’ЮНКТУРА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ М’ЯСНОГО ПТАХІВНИЦТВА ( на матеріалах підприємств та організацій АПК України) Автореферат 22 стр.
12284. Кон’юнктура ринку РІПАКУ та умови підвищення ефективності його виробництва Автореферат 27 стр.
12285. КООПЕРАТИВНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕР СЕЛА Автореферат 30 стр.
12286. Кооперативні організації в господарській системі України в період НЕПу Автореферат 29 стр.
12287. КООПЕРАТИВНИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКУ Автореферат 27 стр.
12288. КООПЕРАТИВНИЙ РУХ ПІВНІЧНОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ УКРАЇНИ В період НЕПУ (20-ті роки XX ст.) Автореферат 29 стр.
12289. кооперативний рух Правобережної України У 1860-ті – 1914 РОКИ  Автореферат 29 стр.
12290. КООПЕРАЦІЙНІ МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА ПРОТИ ФАКТОРА НЕКРОЗУ ПУХЛИН ЛЮДИНИ Автореферат 24 стр.
12291. Коопераційна модель розвитку двосторонніх економічних відносин України і Німеччини Спеціальність: 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Тернопіль – Автореферат 30 стр.
12292. КООПЕРАЦІЯ В АГРОБІЗНЕСІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 24 стр.
12293. КООПЕРАЦІЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1906 – лютий 1917 рр.) Автореферат 29 стр.
12294. КООПЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ (за матеріалами виробників телекомунікаційного обладнання в Україні) спеціальність 08.06.01 - Економіка, організація і управління підприємствами Автореферат 28 стр.
12295. КООПЕРУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ТРАНЗИТИВНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 32 стр.
12296. КООРДИНАЦІЙНI СПОЛУКИ 3d-МЕТАЛIВ З N-АЦИЛЬОВАНИМИ АМIНОКИСЛОТАМИ ТА ПХ ПОХІДНИМИ Автореферат 20 стр.
12297. КООРДИНАЦІЙНІ ЗДІБНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ-ПОЧАТКІВЦІВ Автореферат 28 стр.
12298. КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ 3d-МЕТАЛІВ З ТЕТРАДЕНТАТНИМИ ВІДКРИТОЛАНЦЮГОВИМИ ЛІГАНДАМИ ОКСИМНОГО ТИПУ Автореферат 25 стр.
12299. КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ 3dМЕТАЛІВ З КАРБАЦИЛАМІДОФОСФАТАМИ Автореферат 19 стр.
12300. КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ ДЕЯКИХ 3d-МЕТАЛІВ З АРОМАТИЧНИМИ ТА ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИМИ ТІОАМІДАМИ Автореферат 37 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122  [123]  124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389