Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

12101. КОНСТРУКЦІЙНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ПІДВИЩЕНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДСІВУ ПОДРІБНЕННЯ ВІДВАЛЬНОГО МАРТЕНІВСЬКОГО ШЛАКУ Автореферат 24 стр.
12102. КОНСТРУЮВАННЯ ДИСКРЕТНИХ ТОЧКОВИХ КАРКАСІВ КВАЗІКАНАЛОВИХ ПОВЕРХОНЬ ЗА НАПЕРЕД ЗАДАНИМИ УМОВАМИ Автореферат 25 стр.
12103. КОНСТРУЮВАННЯ ЗНІМНИХ МОСТОПОДІБНИХ ПРОТЕЗІВ І ЇХ КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА Автореферат 28 стр.
12104. Конструювання знімних пластинчастих протезів з врахуванням анатомо-фізіологічних особливостей порожнини рота у осіб геронтологічного віку Автореферат 22 стр.
12105. Конструювання керувань та оцінок стану у динамічних системах на основі асимптотичного аналізу поведінки оптимальних алгоритмів Автореферат 17 стр.
12106. КОНСТРУЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ТА ЇХ НЕПЕРЕРВНЕ ЗГИНАННЯ В КІНЦЕВІ ФОРМИ НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ НАТУРАЛЬНИМИ ПАРАМЕТРАМИ Автореферат 42 стр.
12107. Конструювання та селекція штаму Streptomyces peucetius subsp. caesius - продуцента даунорубіцину та доксорубіцину Автореферат 27 стр.
12108. КОНСТРУЮВАННЯ ТВОРЧОГО КОМПОНЕНТА ЗМІСТУ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ Автореферат 27 стр.
12109. КОНСТРУЮВАННЯ ЦЕНТРІВ АДСОРБЦІЇ ХОЛЕВОЇ КИСЛОТИ НА ПОВЕРХНІ ВИСОКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ Автореферат 23 стр.
12110. Конструювання ґендерних ідентичностей В дискурсах реклами Автореферат 24 стр.
12111. КОНТАКТНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ПРУЖНОЇ СМУГИ З ПОЧАТКОВИМИ (ЗАЛИШКОВИМИ) НАПРУЖЕННЯМИ, ПІДСИЛЕНОЇ ПРУЖНИМИ НАКЛАДКАМИ Автореферат 20 стр.
12112. КОНТАКТНІ ЗАДАЧІ ТРИБОМЕХАНІКИ ДЛЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ТІЛ В ПЕРЕДАЧАХ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ Автореферат 19 стр.
12113. КОНТАКТНІ НАПРУЖЕННЯ В ТРАНСВЕРСАЛЬНО ІЗОТРОПНИХ ТОНКОСТІННИХ ЕЛЕМЕНТАХ ТА ТІЛАХ З ПОКРИТТЯМИ З УРАХУВАННЯМ ТЕРТЯ І ЗНОШУВАННЯ Автореферат 40 стр.
12114. КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ПЛАСТИН З КРИВОЛІНІЙНИМИ ОТВОРАМИ І РОЗІМКНЕНИХ ПІДСИЛЮВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗМІННОЇ ЖОРСТКОСТІ Автореферат 19 стр.
12115. КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ПРУЖНИХ ТІЛ З ТЕПЛОУТВОРЕННЯМ ВІД ТЕРТЯ Автореферат 16 стр.
12116. КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ БЕЗВІБРАЦІЙНИХБЕТОНОФОРМУЮЧИХ АГРЕГАТІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПУСТОТНИХ ПАНЕЛЕЙ Автореферат 20 стр.
12117. КОНТАКТНИЙ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ МЕТОД ТА ПЕРЕТВОРЮВАЧ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ТРУБЧАТИХ ВИРОБІВ Автореферат 21 стр.
12118. КОНТАКТНИЙ ТЕПЛОМАСООБМІН ПРИ КОНДЕНСАЦІЇ ПАРИ З ПАРОГАЗОВОЇ СУМІШІ НА ПЛІВЦІ РІДИНИ В УМОВАХ ВИСХІДНОЇ СУПУТНОЇ ТЕЧІЇ Автореферат 23 стр.
12119. КОНТАМІНОВАНІ СКЛАДНОПІДРЯДНІ БАГАТОКОМПОНЕНТНІ РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 25 стр.
12120. КОНТЕКСТНО-ВІЛЬНІ ГРАМАТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ТЕКСТОВИХ ТА ГРАФІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ Автореферат 25 стр.
12121. КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ КОНСТИТУЮВАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ Автореферат 31 стр.
12122. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВИТОКИ АНАЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 29 стр.
12123. КОНТИНУАЛЬНА ТЕОРІЯ ПРОСТОРОВО ОБМЕЖЕНОГО НЕМАТИЧНОГО РІДИННОГО КРИСТАЛУ Автореферат 38 стр.
12124. Контрабанда за кримінальним правом України Автореферат 27 стр.
12125. КОНТРАКЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГЕБР ЛІ Автореферат 15 стр.
12126. КОНТРАСТИВНІ СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПТУ ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ У.С. МОЕМА Автореферат 26 стр.
12127. КОНТРАСТИВНІ ТРОПИ Й ФІГУРИ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ МОДЕРНІЗМУ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ Автореферат 28 стр.
12128. КОНТРМАНІПУЛЯТИВНИЙ ВЕКТОР ОЦІНЮВАННЯ СУЧАСНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ США Автореферат 36 стр.
12129. КОНТРОЛІНГ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 45 стр.
12130. КОНТРОЛІНГ В УПРАВЛІННІ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 24 стр.
12131. Контролінг у системі менеджменту страхової компанії Автореферат 28 стр.
12132. Контролінг як система управління реальними інвестиціями торговельного підприємства Автореферат 33 стр.
12133. КОНТРОЛІНГОВИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 28 стр.
12134. КОНТРОЛЬ І СТРУКТУРА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ГАНДБОЛІСТІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ У ТРЕНУВАЛЬНОМУ МАКРОЦИКЛІ Автореферат 24 стр.
12135. КОНТРОЛЬ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ Автореферат 30 стр.
12136. КОНТРОЛЬ ВІБРАЦІЙНОГО СТАНУ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ Автореферат 22 стр.
12137. КОНТРОЛЬ ВІДСТАНЕЙ ДО ПОШКОДЖЕНЬ В НИЗЬКОЧАСТОТНІЙ ЛІНІЇ ЗВ’ЯЗКУ ІМПУЛЬСНИМ ТА ФАЗОВИМ МЕТОДАМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПОЧЕРГОВО Автореферат 21 стр.
12138. КОНТРОЛЬ ГРОМАДЯН НАД ЛІДЕРАМИ В ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ Р.ДАЛЯ Автореферат 24 стр.
12139. контролЬ енергетичних показників ДИЗЕЛЬНОГО приводу ротора бурових установок Автореферат 25 стр.
12140. КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА АДЕКВАТНОСТІ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ МЕТОДОМ ДОБОВОГО МОНІТОРУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ Автореферат 28 стр.
12141. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ Автореферат 31 стр.
12142. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ Автореферат 28 стр.
12143. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВНА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ Автореферат 21 стр.
12144. КОНТРОЛЬ МІЖФАЗНОГО НАТЯГУ РІДИН МЕТОДОМ ОБЕРТОВОЇ КРАПЛІ Автореферат 26 стр.
12145. КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТОРГІВЛІ Автореферат 26 стр.
12146. КОНТРОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ЛІЦЕНЗУВАННЮ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 36 стр.
12147. КОНТРОЛЬ ПИЛОВИБУХОБЕЗПЕКИ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ЗА ПОКАЗАННЯМИ ДАТЧИКІВ КОНЦЕНТРАЦІЇ ПИЛУ Автореферат 23 стр.
12148. КОНТРОЛЬ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТІЛА ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 22 стр.
12149. КОНТРОЛЬ РЕЖИМІВ РОБОТИ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ПРИ НЕСИМЕТРІЇ НАПРУГ МЕРЕЖІ Автореферат 23 стр.
12150. Контроль та моніторинг технічного стану багатоступеневих установок транспортування та компримування газу в умовах експлуатації Автореферат 22 стр.
12151. КОНТРОЛЬ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ОПОРНО-РЕСОРНОЇ ФУНКЦІЇ СТОПИ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 27 стр.
12152. КОНТРОЛЬ ТА УПРАВЛІННЯ ДИСПЕРСНИМ СКЛАДОМ ПОРОШКІВ У ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ЇХ ВИРОБНИЦТВА Автореферат 30 стр.
12153. КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВІДЦЕНТРОВИХ НАГНІТАЧІВ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ НА ПРИНЦИПАХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ Автореферат 26 стр.
12154. КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА ЕЛЕКТРОІМПУЛЬСНИМ МЕТОДОМ Автореферат 23 стр.
12155. КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ШТАНГОВОЇ КОЛОНИ ГЛИБИННО-НАСОСНИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ВИДОБУТКУ НАФТИ. Автореферат 21 стр.
12156. КОНТРОЛЬ ЧИСЕЛЬНОСТІ СИСНИХ ШКІДНИКІВ В ПОСІВАХ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ТА ЇХ НАСІННИКІВ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
12157. КОНТРОЛЬНА І АНАЛІТИЧНА РОБОТА ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ПОДАТКОВОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 21 стр.
12158. КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОБЛАСНИХ дЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ У СФЕРІ ФІНАНСІВ ТА БЮДЖЕТУ Автореферат 28 стр.
12159. КОНТРОЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ Автореферат 29 стр.
12160. КОНТРОЛЬНИЙ ПРОЦЕС В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 27 стр.
12161. КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 32 стр.
12162. Контрольно-наглядова діяльність та адміністративний примус в сфері охорони праці (на матеріалах підрозділів державного нагляду за охороною праці Головного штабу МВС України) Автореферат 26 стр.
12163. Конфігурація європейської безпеки в контексті реалізації національних інтересів України (воєнно-політичний аспект) Автореферат 52 стр.
12164. Конфесійні аспекти етнотрансформаційних процесів в Україні (1944–1953 рр.) Автореферат 31 стр.
12165. КОНФЕСІЙНА ЛЕКСИКА У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ 60 – Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 34 стр.
12166. КОНФЕСІЙНА ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЄВАНГЕЛЬСЬКО-РЕФОРМОВАНОЇ ЦЕРКВИ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (1925-1939 рр.) Автореферат 29 стр.
12167. КОНФЕСІЙНО-ЕТНІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ (ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ ст.) Автореферат 55 стр.
12168. КОНФЛІКТ І ГАРМОНІЯ ОСОБИСТОСТІ І СУСПІЛЬСТВА В ТВОРЧОСТІ Ф.М.ДОСТОЄВСЬКОГО Автореферат 22 стр.
12169. КОНФЛІКТ МОРАЛЬНОЇ ТА ЕСТЕТИЧНОЇ МОТИВАЦІЇ В ГЕНЕЗІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 24 стр.
12170. КОНФЛІКТИ І ХАРАКТЕРИ В РОМАННІЙ ІСТОРІЇ РУЇНИ Автореферат 24 стр.
12171. КОНФЛІКТИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Автореферат 27 стр.
12172. КОНФЛІКТИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ І ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ (СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 58 стр.
12173. КОНФЛІКТНА ПОВЕДІНКА ОСОБИСТОСТІ ЗА УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 25 стр.
12174. КОНФЛІКТНО-КОНСЕНСУСНА ПАРАДИГМА РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН Автореферат 28 стр.
12175. КОНФОРМАЦІЙНО ОБМЕЖЕНІ ТА ЖОРСТКІ АНАЛОГИ ПРОЛІНУ Автореферат 19 стр.
12176. КОНФОРМНІ МОДУЛІ ТА ЕКСТРЕМАЛЬНІ МЕТРИКИ У НЕОРІЄНТОВНИХ РІМАНОВИХ МНОГОВИДАХ Автореферат 15 стр.
12177. конфронтативні мовленнєві жанри: комунікативнО-ПРАГМАТИЧНИЙ ТА МОВНИЙ аспектИ (на матеріалі української, англійської та польської мов) Автореферат 22 стр.
12178. КОНЦЕНТРАЦІЙНІ АНОМАЛІЇ ВЛАСТИВОСТЕЙ В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ТВЕРДИХ РОЗЧИНАХ на основі телуриду свинцю Автореферат 30 стр.
12179. КОНЦЕНТРАЦІЯ КАПІТАЛУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 31 стр.
12180. КОНЦЕНТРАЦІЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
12181. Концентрація напружень в вузлах ферм із застосуванням двотаврів і гнутозварних замкнених профілів, що викликана конструктивною формою Автореферат 19 стр.
12182. КОНЦЕНТРАЦІЯ НАПРУЖЕНЬ В П’ЄЗОКЕРАМІЧНИХ ТІЛАХ В ОКОЛІ ЕЛІПТИЧНОГО ВКЛЮЧЕННЯ І ГІПЕРБОЛОЇДАЛЬНОЇ ВИТОЧКИ Автореферат 16 стр.
12183. КОНЦЕНТРУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МІКРОКІЛЬКОСТЕЙ ФОСФОРУ(V) І ТАЛІЮ(I) У ВОДАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕТЕРОПОЛІКОМПЛЕКСІВ ФОСФОРУ Автореферат 20 стр.
12184. КОНЦЕПТ "КОЗАЦТВО" В ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ Автореферат 25 стр.
12185. КОНЦЕПТ ЄВРОПА В УКРАЇНСЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ: КОГНІТИВНО-ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ Автореферат 24 стр.
12186. Концепт ГРА в контексті слов’янських і германських культур (на матеріалі української, російської, англійської та німецької мов) Автореферат 25 стр.
12187. Концепт зла в сучасній культурі Автореферат 28 стр.
12188. КОНЦЕПТ ПОДВІЙНОГО СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ У ТВОРЧОСТІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ (ЗА ТВОРАМИ “НІОБА”, “VALSE MELANCOLIQUE”, “НЕКУЛЬТУРНА”, “ЗЕМЛЯ”, “ЧЕРЕЗ КЛАДКУ”) Автореферат 28 стр.
12189. Концепт ПТАХ у мовній картині світу українського народу Автореферат 29 стр.
12190. КОНЦЕПТ РІВНОВАГА В СУЧАСНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ ОПОВІДАННЯХ: ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ ТА НАРАТИВНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 31 стр.
12191. КОНЦЕПТ ШЛЯХ В АНГЛІЙСЬКІЙ, ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ РАКУРСИ Автореферат 27 стр.
12192. КОНЦЕПТ “ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО” В ІСТОРІЇ ТА ТЕОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ Автореферат 24 стр.
12193. КОНЦЕПТ “ПЕТЕРБУРГ” У ПОЕТИЧНОМУ ІДІОЛЕКТІ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА І ОЛЕКСАНДРА КУШНЕРА Автореферат 24 стр.
12194. КОНЦЕПТ “СТЕП” В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: СЛОВНИКОВА, ТЕКСТОВА І ПСИХОЛІНГВІСТИЧНА ПАРАДИГМА Автореферат 26 стр.
12195. КОНЦЕПТ „ЖІНОЧІСТЬ” У ВІКТОРІАНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ Автореферат 26 стр.
12196. КОНЦЕПТ „ХРОНОПОЛІТИКА”: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ аналіз Автореферат 24 стр.
12197. Концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ: лінгвокультурологічний аспект (на матеріалі паремійного фонду української та італійської мов) Автореферат 30 стр.
12198. КОНЦЕПТИ ПРАВДА / НЕПРАВДА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ: СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 25 стр.
12199. КОНЦЕПТИ “ДІМ” І “РОДИНА” В РОСІЙСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВНІЙ СВІДОМОСТІ Автореферат 33 стр.
12200. КОНЦЕПТИ “ДОБРО” ТА “ЗЛО” В РОСІЙСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121  [122]  123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389