Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

12001. Консервативне лікування неврологічних проявів дегенеративно-дистрофічних захворювань попереково-крижового відділу хребта, ускладнених грижами міжхребцевих дисків Автореферат 21 стр.
12002. КОНСЕРВАТИВНО-ПЛАСТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ФІБРОМІОМАХ ТА ПРИРОДЖЕНИХ ВАДАХ РОЗВИТКУ МАТКИ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ Автореферат 23 стр.
12003. КОНСЕРВУЮЧА ДІЯ ПРОПІОНОВОЇ КИСЛОТИ І НОВИХ КОНСЕРВАНТІВ ПРИ ЗАГОТІВЛІ ВОЛОГОГО ЗЕРНА І СИЛОСУ Автореферат 19 стр.
12004. КОНСОЛІДАЦІЯ ЯК ВИД СИСТЕМАТИЗАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ Автореферат 26 стр.
12005. Консортивні зв?язки ЗЕЛЕНОЇ ДУБОВОЇ ЛИСТОВІЙКИ (TORTRIX VIRIDANA L.): теоретичні І прикладні аспекти Автореферат 44 стр.
12006. Консортивні зв’язки phoca caspica з його гельмiнтофауною в екосистемi каспiйського моря Автореферат 28 стр.
12007. КОНСОРТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ ЛИСТОГРИЗУЧИХ КОМАХ В ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНСОРЦІЯХ ДУБА ПУХНАСТОГО (акумуляція і міграція важких металів, роль генетичних факторів) Автореферат 30 стр.
12008. КОНСОРТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ ПТАХІВ У ДІБРОВАХ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я ЯК ФАКТОР СТІЙКОСТІ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ Автореферат 32 стр.
12009. КОНСОРТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ СИНЯВЦІВ (LEPIDOPTERA: LYCAENIDAE) ПЛАКОРНИХ ТРАВ’ЯНИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я Автореферат 25 стр.
12010. КОНСОРТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ СПІРОХЕТ LEPTOSPIRA INTERROGANS У ПРИБЕРЕЖНО-ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ Автореферат 21 стр.
12011. КОНСОРТИВНА СТРУКТУРА СОСНИ МУГО (PINUS MUGO TURRA) В ЧОРНОГІРСЬКОМУ ВИСОКОГІР’Ї (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ) Автореферат 25 стр.
12012. Конституційні делікти в Україні: проблеми теорії та практики Автореферат 32 стр.
12013. КОНСТИТУЦІЙНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ЛЮДИНИ Й ГРОМАДЯНИНА Автореферат 28 стр.
12014. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ (проблеми теорії і практики) Автореферат 23 стр.
12015. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
12016. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПОДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ТА ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ Автореферат 24 стр.
12017. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
12018. КОНСТИТУЦІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Автореферат 29 стр.
12019. КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ Автореферат 32 стр.
12020. КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
12021. КОНСТИТУЦІЙНІ ОСОБИСТІ ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ТА ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Автореферат 28 стр.
12022. КОНСТИТУЦІЙНІ ПОЛІТИЧНІ ПРАВА ТА ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЛІЦІЄЮ Автореферат 28 стр.
12023. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 33 стр.
12024. КОНСТИТУЦІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ Автореферат 25 стр.
12025. КОНСТИТУЦІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
12026. КОНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 22 стр.
12027. Конституційна юрисдикція в Україні Автореферат 26 стр.
12028. КОНСТИТУЦІЙНА ЮСТИЦІЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ Автореферат 30 стр.
12029. КОНСТИТУЦІЙНЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ (листопад 1918 – початок 1921 рр.) Автореферат 26 стр.
12030. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЛЮДИНИ НА СВОБОДУ СВІТОГЛЯДУ І ВІРОСПОВІДАННЯ Автореферат 25 стр.
12031. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ БРАТИ УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Автореферат 28 стр.
12032. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ Автореферат 26 стр.
12033. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА НА ОСВІТУ ТА ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
12034. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА НА ПРИВАТНУ ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Автореферат 26 стр.
12035. Конституційне право людини на особисту недоторканність і його забезпечення органами внутрішніх справ України. Автореферат 27 стр.
12036. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Автореферат 25 стр.
12037. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА МИРНІ ЗБОРИ ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
12038. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ОСОБИ НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ І ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ НА ДОСУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 26 стр.
12039. Конституційний контроль як засіб захисту конституцій у національних правових системах континентального права Автореферат 28 стр.
12040. КОНСТИТУЦІЙНИЙ КОНФЛІКТ ЯК ФЕНОМЕН ТА ПРОЦЕС В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
12041. Конституційний механізм забезпечення прав людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики Автореферат 55 стр.
12042. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРИНЦИП РІВНОСТІ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
12043. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПРАВА ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ Автореферат 25 стр.
12044. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ В МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Автореферат 25 стр.
12045. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ ЯК ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ Автореферат 30 стр.
12046. КОНСТИТУЦІЙНО - ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ Автореферат 19 стр.
12047. КОНСТИТУЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ РОСІЇ ТА УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ (1905 - 1918 рр. ) Автореферат 27 стр.
12048. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ПОДІЛУ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: НАЦІОНАЛЬНА ТРАДИЦІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ Автореферат 28 стр.
12049. Конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні Автореферат 26 стр.
12050. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
12051. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Автореферат 26 стр.
12052. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
12053. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ НОРМИ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
12054. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОГО ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
12055. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ УКРАЇНИ І АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ Автореферат 30 стр.
12056. Конституційно-правові основи всеукраїнського референдуму: проблеми теорії та практики Автореферат 21 стр.
12057. Конституційно-правові основи самоврядування в містах обласного значення Автореферат 25 стр.
12058. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ Автореферат 50 стр.
12059. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ ВИДІВ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Автореферат 21 стр.
12060. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ОБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
12061. конституційно-правове положення грецької національної меншини та її асоціації в україні Автореферат 30 стр.
12062. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЇ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
12063. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНІХ ВІДНОСИН КАНАДИ Автореферат 24 стр.
12064. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОвий СТАТус ІНСТИТУТУ ОМБУДСМАНА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА МОДЕЛЬ Автореферат 51 стр.
12065. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
12066. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
12067. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
12068. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС КОРІННИХ НАРОДІВ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
12069. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС МІСТА В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
12070. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
12071. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ Автореферат 21 стр.
12072. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
12073. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПАРЛАМЕНТАРІВ УКРАЇНИ ТА ГРУЗІЇ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 27 стр.
12074. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ Автореферат 28 стр.
12075. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СТОЛИЦІ УКРАЇНИ-МІСТА КИЄВА Автореферат 30 стр.
12076. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
12077. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС УРЯДУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Автореферат 26 стр.
12078. КОНСТИТУЦІЙНО–ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
12079. Конституційно–правові основи туризму в Україні Автореферат 27 стр.
12080. КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ТА ПРАВОВІЙ ДУМЦІ (середина ХІХ ст. – кінець 80-х років ХХ ст.) Автореферат 28 стр.
12081. Конституціоналізм Михайла Драгоманова Автореферат 19 стр.
12082. КОНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОК З ГЕНІТАЛЬНИМ ЕНДОМЕТРІОЗОМ Автореферат 27 стр.
12083. КОНСТИТУЦІЯ І РОЗВИТОК ПРИНЦИПІВ ПРАВА УКРАЇНИ (МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ) Автореферат 44 стр.
12084. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
12085. КОНСТИТУЮВАННЯ І РОЗВИТОК ТЕОРІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ В СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ Автореферат 23 стр.
12086. КОНСТИТУЮВАННЯ І РОЗВИТОК ТЕОРІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ В СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ Автореферат 23 стр.
12087. КОНСТИТУЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ У ПЕРЕХІДНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Автореферат 23 стр.
12088. Конструктивістські тенденції в сучасній аналітичній філософії Автореферат 31 стр.
12089. КОНСТРУКТИВНІ ЗАДАЧІ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АЛГЕБРИ Автореферат 30 стр.
12090. Конструктивні та деструктивні функції гендерних стереотипів Автореферат 24 стр.
12091. КОНСТРУКТИВНІ ТА РЕКОНСТРУКТИВНІ ЗАХОДИ В СТОМАТОЛОГІЧНІЙ ТЕРАПІЇ ПРИ ВИКОРИСТАННІ НЕЗНІМНИХ РЕСТАВРАЦІЙ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 25 стр.
12092. КОНСТРУКТИВНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОТЕЗУВАННЯ ПРИ НЕПЕРЕНОСИМОСТІ ПЛАСТМАСИ Автореферат 18 стр.
12093. коНстРуктивний захист повітряних ліній електропередачі від галОпування проводів Автореферат 22 стр.
12094. Конструктивно-географічні засади оптимізації лісів і лісового господарства Волинської області Автореферат 27 стр.
12095. КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАРСТОВИХ ПЕЧЕР ГІРСЬКОГО КРИМУ Автореферат 32 стр.
12096. КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ЛІСОВИХ ЛАНДШАФТІВ ЯК ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 22 стр.
12097. КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 33 стр.
12098. Конструктивно-екологічний аналіз дорожніх ландшафтів Східного Поділля Автореферат 22 стр.
12099. КОНСТРУКЦІЇ МАЛОГО СИНТАКСИСУ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 30 стр.
12100. КОНСТРУКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЛОГІЧНИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ НВЧ-МІКРОЕЛЕМЕНТІВ З КОНТУРНИМ ГІСТЕРЕЗИСОМ Автореферат 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120  [121]  122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389